Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\1c506ac8-1031-4481-ba96-61c8aa62664f\document.files\image001.jpg

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УКАЗ

2002-жылдын 23-октябры № 288

Кыргыз Республикасынын Президентинин
кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү жөнүндө

"Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жана мамлекеттик кызмат жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышына контролдукту жүзөгө ашыруу максатында

ТОКТОМ КЫЛАМ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2000-жылдын 25-июлундагы № 191 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын камсыз кылуу жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндөгү" Указына төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

- Указ төмөнкү мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

"3. Борбордук мамлекеттик органдардын жетекчилери мамлекеттик кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу боюнча ар жылдык кыска мөөнөттүү курсттарды уюштуруу боюнча чараларды көрсүн.";

- 3-7-пункттар тийиштүү түрдө 4-8-пункттар деп эсептелсин;

- жогоруда аталган Указ менен бекитилген мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү Жобо төмөнкү мазмундагы 25-пункт менен толукталсын:

"25. Аттестация өткөрүүнүн натыйжасы жөнүндөгү отчет Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик кызматчылардын этикасынын маселеси боюнча Комиссияга жөнөтүлөт.";

- 25-26-пункттар тийиштүү түрдө 26-27-пункттар деп эсептелсин;

- аталган Указ менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын мамлекеттик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүү жөнүндөгү Жобо төмөнкү мазмундагы 12-пункт менен толукталсын:

"12. Мамлекеттик кызматчылардын квалификациялык сынагы аяктагандан кийин квалификациялык сынакты өткөрүүнүн натыйжасы жөнүндө отчет жалпылоо үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик кызматчылардын этикасынын маселеси боюнча Комиссияга жөнөтүлөт.";

- 12-14-пункттар тийиштүү түрдө 13-15-пункттар деп эсептелсин.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 9-январындагы № 11 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыларынын этикасы жөнүндөгү" Указына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 2-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

"2. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик кызматчылардын этикасынын маселеси боюнча Комиссия жер-жерлерде мамлекеттик органдардын этикасы боюнча комиссиялар жүзөгө ашырган мамлекеттик кызмат жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндөгү мыйзамдарды сактоону координациялоо жана контролдоо боюнча бирдиктүү орган болуп саналат.";

- жогоруда аталган Указ менен бекитилген мамлекеттик кызматчылардын этикасынын негиздери жөнүндөгү Жободо:

III бөлүмдүн аталышы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"Мамлекеттик кызмат жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышына контролдук кылуучу органдар";

9-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"9. Этика боюнча комиссия ар бир мамлекеттик органда мамлекеттик кызматчылардын ичинен түзүлөт. Комиссия мамлекеттик кызмат жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышына, мамлекеттик кызматчылардын этикалык нормаларды сакташына туруктуу контролдук жүргүзөт.

Мамлекеттик органдардын жетекчилерине карата жогоруда аталгандай контроль Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик кызматчылардын этикасынын маселеси боюнча Комиссиясы тарабынан жүзөгө ашырылат.

Өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекеттик кызматчылардын этикасынын маселеси боюнча Комиссиясы белгиленген тартипте төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик органдар тарабынан мыйзамдардын сакталышына контролдук кылуу;

- мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышынын маселеси боюнча мамлекеттик органдардын ишин текшерүү;

- башка мамлекеттик органдардын кызматкерлерин текшерүү жүргүзүүгө тартуу;

- өз функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды мамлекеттик органдар менен уюмдардан, кызмат адамдарынан суратуу жана алуу;

- мыйзамды бузуу менен кабыл алынган чечимдерди жокко чыгаруу же өзгөртүү жөнүндө мамлекеттик органдарга жана кызмат адамдарына сунуш киргизүү;

- мамлекеттик органдардын этика боюнча комиссияларынан аткарылган иш жөнүндө ар кварталдык отчетту суратуу.";

- 10-пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Комиссиянын төрагасы бир эле учурда мамлекеттик кызмат жана мамлекеттик кызматчылардын этикасы жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышына контролдук жүргүзүү боюнча мамлекеттик органдын жооптуу адамы болуп саналат.";

- 11-пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

"- мамлекеттик кызмат жана кесиптик этика жөнүндөгү мыйзамдарды мамлекеттик кызматчылардын сакташына контролдук жүргүзөт;

- мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышынын маселеси боюнча мамлекеттик кызматчылардын ишин текшерет;

- өз функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл маалыматтарды мамлекеттик органдар менен уюмдардан жана кызмат адамдарынан суратат жана алат;

- мыйзамды бузуу менен кабыл алынган чечимдерди жокко чыгаруу же өзгөртүү жөнүндө мамлекеттик органдарга же кызмат адамдарына сунуш киргизет.";

- 12-пункттагы "жыл сайын" деген сөз "квартал сайын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өз чечимдерин ушул Указга ылайык келтирсин.

4. Бул Указ кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Президент

Кыргызской Республики

 

А.Акаев