Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\f50103ec-a20b-4772-8f51-47948f644360\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ЖАРЛЫК

2005-жылдын 25-майы ПЖ № 200

 Кыргыз Республикасындагы саясий мамлекеттик кызмат жөнүндө

(КР Президентинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы ПЖ № 217 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык жана Кыргыз Республикасынын тийиштүү мыйзам актылары кабыл алынганга чейин саясий мамлекеттик кызматты уюштуруунун негиздерин жөнгө салуу максатында

ТОКТОМ КЫЛАМ:

 1. Төмөнкүлөр белгиленсин:

 - саясий мамлекеттик кызмат - бул Кыргыз Республикасынын саясий мамлекеттик кызматчыларынын мамлекеттин ички жана тышкы саясатын аныктоо жана жүзөгө ашырууну камсыз кылуу боюнча акы алуу менен жана кесиптик негизде аткарган иши;

 - саясий мамлекеттик кызматчы - бул иш-аракети саясий-аныктоочу мүнөзгө ээ ыйгарым укуктар берилген саясий мамлекеттик кызмат ордун ээлеген Кыргыз Республикасынын жараны.

 2. Төмөнкүлөр аныкталсын:

 - саясий мамлекеттик кызмат орундарына Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөсүнүн кызмат орундары жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестринин атайын бөлүгүндө каралган башка кызмат орундары кирет;

 - саясий мамлекеттик кызматка кирүү Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда саясий мамлекеттик кызмат ордуна шайлоо же дайындоо жолу менен жүзөгө ашырылат;

 - саясий мамлекеттик кызматчы Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен белгиленген тийиштүү ыйгарым укуктарга, милдеттерге жана укуктарга ээ болот;

 - эгерде Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен башкасы каралбаса, саясий мамлекеттик кызматка кирген адамдын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырышынын башталышы деп анын саясий мамлекеттик кызмат ордуна дайындалган же шайланган күнү саналат;

 - саясий мамлекеттик кызматчынын ага жүктөлгөн милдеттерди талаптагыдай аткарбагандыгы. өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын ашырып жибергендиги, эмгек тартибин бузгандыгы, мамлекеттик кызматчынын этикасынын ченемдерин бузгандыгы, антын (касамын) бузгандыгы, ошондой эле анын мамлекеттик кызматта болгондугуна байланыштуу мыйзам менен белгиленген чектөөлөрдү сактабагандыгы үчүн ага карата мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри же өзү кызмат ордуна дайындаган же шайлаган адамдарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан тартип жазасы колдонулушу мүмкүн;

 - саясий мамлекеттик кызматка кирген адам штатында кесипкөй жардамчыларынын жана кеңешчилеринин болушуна укуктуу, аларды тандоо өз алдынча жана конкурстук тандоодон тышкары жүргүзөт, ал эми аларды дайындоо кызматкерлерди жалдоого укугу бар кызмат адамы белгилеген тартипте штаттын чегинде жүргүзүлөт;

 - саясий мамлекеттик кызмат ордун ээлеген адамдардын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда токтотулат;

 - адамды аткаруу бийлик органдарындагы ээлеген саясий мамлекеттик кызмат орундарынан бошотуу үчүн Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана мыйзамдарында белгиленген негиздерден тышкары саясий мамлекеттик кызматчы ээлеген кызмат ордунан анын иши саясий жетекчилик кабыл алган чечимдерге жана жүргүзүп жаткан саясатка ылайык келбеген учурда бошотулушу мүмкүн;

 - (КР Президентинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы ПЖ № 217 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

 - кызматтык же жазык кылмыш жасагандыгына байланыштуу бошотулган саясий мамлекеттик кызматчылар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мөөнөт ичинде мамлекеттик кызмат орундарын ээлей албайт;

 - саясий мамлекеттик кызматчыны алмаштыруу белгиленген тартипте анын жардамчылары менен кеңешчилерин кызматтан бошотулушуна алып келет.

 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Рсспубликасынын Мамлекеттк кызмат иштери боюнча агентствосунун жана башка өлкөнүн кызыкдар мамлекеттик органдарга жана коомчулугунун катышуусу менен үч айлык мөөнөттө ушул Жарлыктан келип чыккан тийиштүү мыйзам долбоорун иштеп чыксын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына киргизсин.

 4. Бул Жарлыктын аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын уюштуруу иштер жана мамлекеттик башкаруу саясаты бөлүмүнө жүктөлсүн.

 5. Бул Жарлык кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президентинин милдетин аткаруучу

 

К.Бакиев