Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

№ 2 тиркеме Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы № 327 Жарлыгы менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Президентинин
 2011-жылдын 18-октябрындагы ПЖ № 257, 2012-жылдын 17-февралындагы ПЖ № 44,
2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141, 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142
Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-статьясына ылайык иштелип чыккан, ал жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарында администрациялык кызматты ээлеген муниципалдык кызматчыларды (мындан ары - муниципалдык кызматчылар) аттестациялоону өткөрүү шарттарын жана тартибин аныктайт.

2. Бул Жобонун күчү төмөнкүлөргө жайылтылбайт:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген саясий кызматтарды ээлеген адамдарга;

- жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын администрациялык-техникалык персоналына.

3. Муниципалдык кызматчыларды аттестациялоону өткөрүүнүн максаты алар ээлеген кызматына ылайык келишин жана кезектеги класстык ченди, кесиптик даярдыгынын деңгээлин жана кызматтык өсүшүнүн келечектерин аныктоо, ошондой эле муниципалдык кызматчыларды тандоо, орун которуу, кызматка көтөрүү жана квалификациясын жогорулатуу боюнча жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын ишин өркүндөтүү болуп саналат.

Муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо аларга талап кылынган квалификацияга ылайык келе тургандыгын аныктоо үчүн алардын кесиптик квалификациясына, кесиптик жана жеке сапаттарына баа берүү процессин билдирет.

Муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо төмөнкүдөй жалпы принциптерде жүргүзүлөт:

- мыйзамдуулук - белгиленген ченемдик-укуктук актыларга ылайык жүргүзүлөт;

- объективдүүлүк - аттестацияланып жаткан муниципалдык кызматчыга жана муниципалдык органдагы анын ишине калыс, теңчил мамиле;

- ачыктык - муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун ачык жолжобосу, анын натыйжалары муниципалдык органдын бардык муниципалдык кызматчыларына аларды кабыл алуунун бардык себептерин жана жүйөөлөрүн түшүндүрүү менен билдирилет;

- милдеттүүлүк, туруктуулук - муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун мезгил-мезгили менен уюштурулган жол-жобосу.

4. Муниципалдык кенже, улук, башкы кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылар аттестацияланууга тийиш.

5. Кезектеги аттестация төмөнкүдөй муниципалдык кызматчыларга жайылтылбайт:

- эгерде алар өздөрү мындай ниетин билдирбесе, тиешелүү категориядагы муниципалдык кызмат ордун бир жылдан аз ээлегендер;

- эгерде алар өздөрү мындай ниетин билдирбесе, кошбойлуу аялдар;

- эгерде алар өздөрү мындай ниетин билдирбесе, кошбойлуулук же төрөт боюнча өргүүдө, баланы багуу боюнча өргүүдө жүргөндөр.

6. Муниципалдык кызматчы ал ээлеген кызматына ылайык келе тургандыгын, анын кесиптик даярдыгын, кызматтык өсүшүнүн келечегин аныктоо үчүн, класстык ченди берүү үчүн эки жылда бир жолудан көп эмес, бирок төрт жылда кеминде бир жолу аттестацияланууга тийиш.

7. Муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо жана аларга методикалык жардам көрсөтүү боюнча жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоону Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (мындан ары - КР МКК) жүзөгө ашырат.

8. (КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

9. (КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгына ылайык күчүн жоготту)

10. Кезексиз аттестациялоону жүргүзүүгө жол берилбейт.

11. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарында саясий муниципалдык кызматты ээлеген адамдарды алмаштыруу администрациялык муниципалдык кызматтарды ээлеген муниципалдык кызматчылардын аттестациясын өткөрүү үчүн негиз болуп саналбайт.

II. Аттестациялык комиссия

 

12. Республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрияларынын жана кеңештеринин аппараттарынын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону уюштуруу жана өткөрүү КР МКК менен республикалык аттестациялык комиссияга жүктөлөт, ал аттестациялоо өткөрүүгө чейин эки ай калганда түзүлөт.

Республикалык аттестациялык комиссиянын сандык жана сапаттык курамы, анын иштөө мөөнөтү жана тартиби КР МКК директору тарабынан бекитилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13. Республикалык аттестациялык комиссиянын түзүмү жана курамы:

- төрага - КР МККнын статс-катчысы;

- катчы - КР МККнын аймактык өкүлчүлүгүнүн жооптуу кызматкери;

комиссиянын мүчөлөрү:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин өкүлү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн (аймактык) өкүлү;

- республикалык маанидеги шаарлар үчүн жарандык коомдун (аймактык) өкүлү.

(КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13-1. Республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын жана Бишкек шаары менен Ош шаарынын райондук администрацияларынын шаардык түзүмдүк бөлүмдөрүнүн муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону уюштуруу жана өткөрүү персоналды башкаруу кызматына жана шаардык аттестациялык комиссияга жүктөлөт, ал аттестациялоо өткөрүүгө чейин эки ай калганда түзүлөт.

Шаардык аттестациялык комиссиянын сандык жана сапаттык курамы, анын иштөө мөөнөтү жана тартиби КР МКК менен милдеттүү түрдө макулдашуу менен республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери тарабынан бекитилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13-2. Шаардык аттестациялык комиссиянын түзүмү жана курамы:

- төрага - республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрияларынын аппарат жетекчиси;

- катчы - республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын мэрияларынын кадрлар боюнча адиси;

комиссиянын мүчөлөрү:

- КР МККнын өкүлү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин өкүлү;

- жарандык коомдун өкүлү.

(КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13-3. Райондук маанидеги шаарлардын жана айыл өкмөттөрүнүн муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону уюштуруу жана өткөрүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматына жана райондук аттестациялык комиссияга жүктөлөт, ал аттестациялоо өткөрүүгө чейин эки ай калганда түзүлөт.

Райондук аттестациялык комиссиянын сандык жана сапаттык курамы, анын иштөө мөөнөтү жана тартиби КР МКК тарабынан бекитилет.

(КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

13-4. Райондук аттестациялык комиссиянын түзүмү жана курамы:

- төрага - жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналышынын төрагасы;

- катчы - райондук мамлекеттик администрациянын аппаратынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерин тескеген кызматкери;

комиссиянын мүчөлөрү:

- КР МККнын өкүлү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү;

- жергиликтүү мамлекеттик администрациянын юридикалык кызматынын өкүлү;

- жарандык коомдун өкүлү.

(КР Президентинин 2013-жылдын 17-июнундагы ПЖ № 142 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

14. Аттестациялык комиссиянын мүчөлөрү анын ишинин убактысында негизги иштеген жери боюнча эмгек акысын сактоо менен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруудан бошотулат.

15. Аттестациялык комиссиянын ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.

16. Комиссиянын негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

- муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо программасын жана жол-жоболорун бекитүү;

- аттестацияланып жаткан муниципалдык кызматчынын жообу толук жана жетиштүү экендигинин критерийлерин бекитүү;

- муниципалдык кызматчыларды аттестациялоо жол-жоболорун уюштуруу жана өткөрүү;

- муниципалдык кызматчыларды аттестациялоонун натыйжаларын карап чыгуу жана бекитүү;

- муниципалдык кызматчыларды кызмат боюнча көтөрүү жана аларга класстык чендерди берүү маселелери боюнча сунуштарды даярдоо;

- кызматка көтөрүү, класстык ченди берүү маселелери боюнча жүйөлүү сунуштарды жана баш тартууларды жеткирүү.

III. Аттестациялоону өткөрүүнү уюштуруу жана анын жол-жобосу

 

17. Аттестациялоону өткөргөнгө чейин бир ай мурда комиссиянын катчысы муниципалдык кызматчыларга бекитилген төмөнкүлөрдү жеткирет:

- аттестациялоону өткөрүү графигин;

- аттестациялануучу муниципалдык кызматчылардын тизмесин;

- аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун тизмесин.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

18. Аттестациялык комиссиянын катчысы аттестациялоону өткөрүү башталганга чейин аттестациялык комиссияга аттестациялануучулардын төмөнкүдөй документтерин берүүгө тийиш:

- кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракчаны;

- өмүр баянын;

- билими жөнүндө документтин көчүрмөсүн;

- иш стажын ырастаган документтин көчүрмөсүн (нотариалдык жактан же негизги иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчеси);

- бар болгон учурда квалификацияны жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны жана илимий наамды берүү жөнүндө документтердин көчүрмөлөрүн;

- кызматтык иши жөнүндө жетекчи тарабынан бекитилген мүнөздөмөнү;

- бар болгон учурда аттестацияланып жаткан кызматчыга мурдагы аттестациянын аттестациялоо барагын.

19. Өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн аттестациялык комиссия жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарынан жана кызмат адамдарынан кошумча маалыматты, үн кошууларды жана маалыматтарды суратууга укуктуу.

20. Аттестациялык комиссиянын жыйналышы анын мүчөлөрүнүн кеминде

үчтөн экиси катышканда өткөрүлөт. Аттестациялоо үч этапта өткөрүлөт: компьютердик тестирлөө, жазуу жүзүндөгү тапшырма жана аңгемелешүү.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

21. Аттестациялык комиссиянын жыйналыштары комиссиянын катчысынын протоколу менен толтурулат, анда жыйналышты өткөрүү убактысы жана орду, аттестациялык комиссиянын курамы, аттестацияланып жаткан адамдын фамилиясы, инициалдары жана кызмат орду, сүйлөгөн сөздөрдүн, суроолорго жооптордун кыскача мазмуну жана комиссия кабыл алынган чечим көрсөтүлөт.

22. Аттестацияланып жаткан ар бир адамга бардык материалдарды алдын ала иликтеп чыгып, аттестациялык комиссия аттестациялоонун жүрүшүндө анын кесиптик жана ишкер сапаттарын аныктайт.

23. Муниципалдык кызматчы жүйөөлүү себеп болбостон келбей койгон учурда аттестациялык комиссия аны аттестациялабайт.

24. Комиссия мүчөлөрүнүн добуш беришинин натыйжалары боюнча аттестациялык комиссия өзүнүн жабык жыйналышында (аттестацияланып жаткан жана чакырылган адамдар жокто) жөнөкөй көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алат.

Добуштар тең болгон учурда жыйналышта төрагалык кылып жаткан адамдын добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

25. Аттестациялоонун натыйжалары боюнча муниципалдык кызматчыга карата төмөнкүдөй чечимдердин бири кабыл алынат:

- муниципалдык кызматта ээлеген кызмат ордуна ылайык келет, кезектеги класстык чен берүү сунуш кылынат;

- муниципалдык кызматта ээлеген кызмат ордуна ылайык келет, кезектеги класстык чен берүү сунуш кылынбайт;

- муниципалдык кызматта ээлеген кызмат ордуна ылайык келбейт.

Аттестациялоонун натыйжалары боюнча муниципалдык кызматчыга мурдагы класстык ченде болуусун жана ээлеген администрациялык муниципалдык кызмат ордун эске алуу менен класстык разряддардын чегинде ээлеген кызмат ордуна ылайык ырааттуулукту сактоо менен биринчи же кезектеги класстык чен ыйгарылышы мүмкүн.

(КР Президентинин 2012-жылдын 2-августундагы ПЖ № 141 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

26. Аттестацияланып жаткан кызматкерге карата аттестациялык комиссиянын терс чечими аны кызматынан бошотуу үчүн негиз боло алат.

27. Аттестациялоонун натыйжалары боюнча аттестациялык комиссия тиешелүү жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчисинин кароосуна аттестацияланып жаткан адамды кызматка көтөрүү жөнүндө, иштин өзгөчө шарттары (татаалдык, оорчулук, атайын режим ж.б.) үчүн үстөк акыларды көбөйтүү жөнүндө, жогору турган кызмат ордуна резервге киргизүү жөнүндө жүйөөлүү сунуштарды киргизүүгө укуктуу.

VI. Аттестациялык комиссиянын чечимине даттануу

 

28. Өзгөчө учурларда жергиликтүү өзалдынча башкаруу органынын жетекчиси аттестациялоо өткөрүлгөндөн кийин эки жуманын ичинде аттестациялык комиссияга жүйөөлүү себептер боюнча аттестациялоого өтпөй калган айрым кызматкерлерди аттестациялоого киргизүү жөнүндө өтүнүч менен кайрыла алат.

29. Ушул Жобону бузуунун натыйжасында аттестациялык комиссия аттестацияланып жаткан адамга карата кабыл алган терс чечимине сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.