Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 25-июлу ПЖ № 394

       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ

     Мамлекеттик жана муниципалдык жетекчи кызматчылардын
     кызматтык сапарларын жана башка сырткары чыгууларын
         тартипке салуу боюнча чаралар жөнүндө

   Азыркы учурда жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана
жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик бийлик орган-
дарынын аймактык бөлүмдөрүнүн бир катар жетекчилери макулдашпастан кыз-
маттык ишсапарга барган, аларга ишенип берилген аймактан сырткары чык-
кан тенденциялар байкалууда.
   Мында алар жетекчилик кылган мамлекеттик органдарда эмгек жана ат-
каруу тартиби начарлоодо, бул региондордогу коомдук-саясий жана социал-
дык-экономикалык кырдаалга терс таасир этүүдө.
   Эмгек тартибин андан ары чыњдоо, мамлекеттик жана муниципалдык же-
текчи кызматчылардын жоопкерчилигин жогорулатуу жана кызматтык ишсапар-
ларды жана сырткары чыгууларды тартипке салуу максатында токтом кылам:
   1. Төмөндө саналган кызмат адамдарынын ишенип берилген аймактын
чегинен бардык сырткары чыгуулары милдеттүү тартипте төмөнкүлөр менен
макулдашыла тургандыгы белгиленсин:
   - облустук мамлекеттик администрациялардын башчылары - губернатор-
лору, Бишкек, Ош шаарларынын жана облустук маанидеги шаарлардын мэрлери
- Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жана Кыргыз Республикасынын
Президентинин Администрациясынын Жетекчиси менен;
   - райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары - облустук
мамлекеттик администрациялардын башчылары - губернаторлору менен;
   - Бишкек шаарынын райондук администрацияларынын башчылары - Бишкек
шаарынын мэри менен;
   - шаар башкарууларынын жана айыл өкмөттөрүнүн башчылары - тийиштүү
аймактын райондук мамлекеттик администрацияларынын башчылары менен,
мында Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өзалдынча башкаруу иштери бо-
юнча улуттук агенттигине маалымдайт;
   - мамлекеттик башкаруу органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчи-
лери - тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси менен, мында тийиштүү
аймактардын жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жерги-
ликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын башчыларына маалымдайт.
   2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Кыргыз Республикасынын
Президентинин Администрациясынын Жетекчиси, облусттук мамлекеттик адми-
нистрациялардын башчылары - губернаторлору жана Бишкек жана Ош шаарла-
рынын мэрлери кызматтык ишсапарлардын жана сырткары чыгуунун жүзөгө
ашырылышына контролдук кылсын жана зарылчылык болгон учурда жогоруда
көрсөтүлгөн сыртка чыгуу тартибин бузгандык үчүн мамлекеттик жана муни-
ципалдык жетекчи кызматчыларды белгиленген тартипте ээлеген кызматынан
бошотуу жөнүндө сунуш киргизсин.
   3. Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өзалдын-
ча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттиги белгиленген тартипте:
   - ушул Жарлыктын аткарылышын камсыз кылсын;
   - өз чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин.
   4. Бул Жарлыктын аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Рес-
публикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисине жүктөлсүн.

   Кыргыз Республикасынын 
   Президенти                       К.Бакиев