Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 1-декабрындагы № 426 Жарлыгынын тиркемеси

 

 

Кыргыз Республикасынын Коомдук ордо кеңеши жөнүндө
ЖОБО

 (КР Президентинин

2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын

редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Коомдук ордо кеңеши (мындан ары - Коомдук ордо кеңеши) мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын иштеп чыгууда жарандардын керектөөлөрүн жана таламдарын эске алуу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине коомдук контролдук жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын Президенти, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу кеңешүүчү-консультациялык орган болуп саналат.

2. Коомдук ордо кеңештин негизги милдеттери болуп Кыргыз Республикасынын жарандарынын, коомдук бирикмелердин жана мамлекеттик бийлик органдарынын экономикалык жана социалдык өнүктүрүүнүн кыйла маанилүү маселелерин чечүү, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн жана Кыргыз Республикасында жарандык коомду өнүктүрүүнүн демократиялык принциптерин коргоо үчүн коомдук мааниси бар таламдарын макулдашууну камсыз кылуу саналат.

3. Коомдук ордо кеңеши өз милдеттерин төмөнкүдөй жолдор менен жүзөгө ашырат:

- Кыргыз Республикасында жарандык коомду өнүктүрүүнүн абалына комплекстүү талдоо жүргүзүү;

- жарандык коомду өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууга жарандарды жана коммерциялык эмес уюмдарды тартуу;

- коомдук зор мааниси бар жана жарандардын конституциялык укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын жүзөгө ашырууга багытталган жарандык демилгелерди алдыга коюу жана колдоо;

- мыйзамдардын долбоорлорун коомдук экспертизадан өткөрүү;

- ушул Жобого ылайык мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине коомдук контролдукту жүргүзүү;

- мамлекеттик саясаттын артыкчылыктарын аныктоодо жана жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарына сунуштарды иштеп чыгуу.

4. Коомдук ордо кеңештин ишинин укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары, ошондой эле ушул Жобо түзөт.

Коомдук ордо кеңештин өзүнүн аталышы көрсөтүлгөн бланкы болот.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

5. Коомдук ордо кеңеш Коомдук ордо кеңештин Регламентин (мындан ары - Регламент) бекитет.

Регламент менен төмөнкүлөр аныкталат:

- Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрүнүн анын ишине катышуу тартиби;

- Коомдук ордо кеңештин пленардык жыйналышын өткөрүү мөөнөтү жана тартиби;

- Коомдук ордо кеңештин төрагасынын, анын орун басарынын жана жооптуу катчысынын ыйгарым укуктары жана иштөө тартиби;

- Коомдук ордо кеңештин жумушчу топторун түзүүнүн жана иштешинин тартиби;

- Коомдук ордо кеңештин чечимдерин кабыл алуу тартиби;

- Коомдук ордо кеңештин ишине коомдук бирикмелерди, жарандарды жана көз карандысыз эксперттерди тартуунун тартиби;

- Коомдук ордо кеңештеги иш-чараларды даярдоонун жана өткөрүүнүн тартиби;

- ушул Жобого ылайык Коомдук ордо кеңештин ички уюштурулуусунун башка маселелери жана иштөө тартиби.

6. Коомдук ордо кеңеш Кыргыз Республикасынын Коомдук ордо кеңешинин мүчөлөрүнүн этикасы жөнүндө Жобону (мындан ары - этика жөнүндө Жобо) иштеп чыгат жана бекитет. Этика жөнүндө Жободо каралган талаптарды аткаруу Коомдук ордо кеңештин бардык мүчөлөрү үчүн милдеттүү болуп саналат.

7. Коомдук ордо кеңештин турган орду - Бишкек шаары.

 

II. Коомдук ордо кеңешти түзүүнүн

тартиби жана курамы

 

8. Коомдук ордо кеңеш ушул Жобого ылайык саясый партиялардын, коммерциялык эмес уюмдардын ассоциацияларынын (союздарынын), бизнес-ассоциациялардын, Кыргызстан калкы Ассамблеясынын, Кыргызстан кесиптик бирликтер Федерациясынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, чыгармачыл союздардын, жаштар уюмдарынын, райондордун жана облустук шаарлардын, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү жамааттарынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти бекиткен Кыргыз Республикасынын 45 жаранынан түзүлөт.

9. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарда мамлекеттик каттоодон өтпөгөн саясый партиялардан жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциацияларынан (союздарынан) Коомдук ордо кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлерди көрсөтүүгө жол берилбейт.

10. Мамлекет жана коомдун алдында эмгек сиңирген, 21 жаштан ашкан Кыргыз Республикасынын жараны Коомдук ордо кеңештин мүчөсү боло алат.

Коомдук ордо кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтү - 2 жыл.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

11. Төмөнкүлөр Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү боло албайт:

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мүчөлөрү;

- жергиликтүү кеңештин депутаттары;

- аткаруу бийлик органынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызмат адамдары;

- судьялар, прокурорлор, аскер кызматчылары, укук коргоо органдарынын кызматкерлери;

- соттун чечиминин негизинде аракетке жөндөмсүз деп табылган адамдар;

- соттуулугу тындырылбаган же алып салынбаган адамдар.

12. Коомдук ордо кеңешин түзүү жөнүндө кулактандыруу басылма жалпыга маалымдоо каражаттарына ыйгарым укуктуу орган тарабынан жарыяланган күндөн тартып 30 күндөн кечиктирбестен саясый партиялар, коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациялары (союздары), бизнес-ассоциациялар, Кыргызстан калкы Ассамблеясы, Кыргызстан кесиптик бирликтер Федерациясы, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, чыгармачыл союздар, жаштар уюмдары, райондордун жана облустук шаарлардын, Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү жамааттары Коомдук ордо кеңештин мүчөлүгүнө талапкерлер (1-2ден ашык эмес) боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жөнөтөт.

Бардык чечимдер жөнөткөн тараптын жетектөөчү органы тарабынан тийиштүү түрдө таризделүүгө тийиш.

Райондордун жана облустук шаарлардын жергиликтүү жамааттары жергиликтүү кеңештердин атынан талапкерлер боюнча өз сунуштарын тийиштүү облустук администрацияларга жөнөтөт, алар өз кезегинде аларды жалпылайт жана Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жөнөтөт.

13. Кыргыз Республикасынын Президенти сунуш кылынган талапкерлердин ичинен өз Жарлыгы менен Коомдук ордо кеңештин курамын бекитет.

Коомдук ордо кеңештин курамынан мүчөсү чыккан учурда жаңы мүчө ушул Жобонун 12-пунктунун биринчи абзацында көрсөтүлгөн субъекттер тарабынан Коомдук ордо кеңештин курамынын ыйгарым укуктарынын калган мөөнөтүнө делегацияланууга тийиш.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 

III. Коомдук ордо кеңештин органдары

 

14. Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү биринчи пленардык жыйналышта Коомдук ордо кеңештин төрагасын, төрагасынын орун басарын жана Коомдук ордо кеңештин жооптуу катчысын, Коомдук ордо кеңештин Кеңешинин мүчөлөрүн шайлайт.

Коомдук ордо кеңештин Кеңеши Коомдук ордо кеңештин туруктуу иштөөчү органы болуп саналат.

15. Коомдук ордо кеңеш комиссияларды жана жумушчу топторду түзүүгө укуктуу.

Коомдук ордо кеңешинин комиссиясынын курамына Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү кирет.

Коомдук ордо кеңештин жумушчу тобунун курамына Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү, Коомдук ордо кеңештин ишине тартылган коомдук бирикмелердин өкүлдөрү жана башка жарандар кириши мүмкүн.

 

IV. Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрүнүн

ишинин кепилдиктери

 

16. Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү Коомдук ордо кеңештин пленардык жыйналыштарынын, комиссиялардын жана жумушчу топторунун ишине жеке катышат.

Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү анын ишине коомдук башталышта катышат.

17. Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрү Коомдук ордо кеңештин, Коомдук ордо кеңештин Кеңешинин, Коомдук ордо кеңештин комиссияларынын жана жумушчу топторунун ишинин ар кандай маселелери боюнча өз пикирлерин эркин айтууга укуктуу.

18. Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрүнө алардын Коомдук ордо кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын жүргүзүүгө байланышкан чыгымдарынын орду толтурулат, ошондой эле республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген өлчөмдө компенсация төлөнөт.

19. Коомдук ордо кеңештин мүчөсү анын ыйгарым укуктарын ырастаган документ болуп саналган Кыргыз Республикасынын Коомдук ордо кеңешинин мүчөсүнүн күбөлүгүнө (мындан ары - күбөлүк) ээ болот. Коомдук ордо кеңештин мүчөсү күбөлүктү өз ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн ичинде пайдаланат.

Күбөлүктүн үлгүсүн жана сыпаттамасын Кыргыз Республикасынын Президенти бекитет.

20. Коомдук ордо кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары төмөнкү учурларда токтотулат:

- ал Коомдук ордо кеңештин курамынан чыгуу жөнүндө арыз бергенде;

- ден соолугунун абалы боюнча Коомдук ордо кеңешинин ишине катышууга жөндөмсүз болгондо;

- ага карата сот чыгарган айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде;

- мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечиминин негизинде ал аракетке жөндөмсүз, дайынсыз жоголгон же өлгөн деп таанылганда;

- ал Коомдук ордо кеңешинин мүчөсүнүн этика жөнүндө Жобосун одоно бузганда - Коомдук ордо кеңештин пленардык жыйналышында кабыл алынган Коомдук ордо кеңешинин мүчөлөрүнүн кеминде жарымынын чечими боюнча;

- аткаруу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кызмат ордуна, Коомдук ордо кеңештин мүчөлүгү менен айкалышпаган башка кызмат ордуна дайындалганда (шайланганда);

- Коомдук ордо кеңештин мүчөсү өлгөндө.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

 

V. Коомдук ордо кеңешинин ишинин

негизги формалары

 

21. Коомдук ордо кеңешинин ишинин негизги формалары болуп Коомдук ордо кеңештин пленардык жыйналыштары жана комиссиялар менен жумушчу топтордун жыйналыштары саналат.

22. Коомдук ордо кеңешинин пленардык жыйналыштары жылына эки жолудан ашык өткөрүлбөйт. Коомдук ордо кеңештин Кеңешинин чечими боюнча кезексиз пленардык жыйналыштар өткөрүлүшү мүмкүн.

23. Бул Жобо тарабынан Коомдук ордо кеңешине жүктөлгөн функцияларды турмушка ашыруу максатында Коомдук ордо кеңеши төмөнкүлөргө укуктуу:

- коомдук жактан маанилүү проблемалар боюнча угууларды өткөрүүгө;

- өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча сунуштарды жана кайрылууларды Кыргыз Республикасынын Президентине, мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жөнөтүүгө;

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузгандыгы жөнүндө корутундуларды берүүгө жана көрсөтүлгөн корутундуларды компетенттүү мамлекеттик органдарга же кызмат адамдарына жөнөтүүгө;

- мыйзамдардын, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына түзөтүүлөр жөнүндө мыйзамдардын долбоорлорунун, социалдык-экономикалык чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын конституциялык укуктарынын; коомдук коопсуздукту жана укук тартибин камсыз кылуунун маселелерин козгогон конституциялык мыйзамдардын долбоорлорунун коомдук экспертизасын жүргүзүүгө;

- Коомдук ордо кеңешинин пленардык жыйналыштарына, Коомдук ордо кеңешинин комиссияларынын жана жумушчу топторунун жыйналыштарына аткаруу бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин чакырууга;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттери менен комиссияларынын ишине, ошондой эле аткаруу бийлик органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын коллегияларынын жыйналыштарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жыйналыштарына катышуу үчүн Коомдук ордо кеңешинин мүчөлөрүн жиберүүгө;

- ушул Жобого ылайык аткаруу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарына суроо-талаптарды жөнөтүүгө.

24. Коомдук ордо кеңешинин корутунду, сунуш жана кайрылуу түрүндө кабыл алынган чечимдери сунуш берүү мүнөзүндө болот.

25. Коомдук экспертизаны жүргүзүү үчүн Коомдук ордо кеңеши төмөнкүлөргө укуктуу:

- көз карандысыз эксперттерди тартууга;

- тиешелүү кайрылууларды жана суроо-талаптарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жөнөтүүгө;

- Коомдук ордо кеңешинин мүчөлөрүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, аткаруу бийлик органдарынын коллегияларынын экспертизанын объекти болуп саналган ченемдик укуктук актылардын долбоорлору карала турган жыйналыштарына жиберүүгө.

26. Коомдук ордо кеңешинин суроо-талаптары келип түшкөн учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары суроо-талапта көрсөтүлгөн мыйзам долбоорлорун бардык зарыл документтер жана материалдар менен бирдикте Коомдук ордо кеңешине берүүгө тийиш.

27. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун экспертизалоонун натыйжалары боюнча Коомдук ордо кеңешинин корутундулары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, аткаруу бийлигинин тиешелүү органдарынын коллегияларынын жыйналыштарында милдеттүү түрдө каралууга тийиш.

28. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун экспертизалоонун натыйжалары боюнча Коомдук ордо кеңешинин корутундулары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү органдары тарабынан милдеттүү түрдө каралууга тийиш.

29. Коомдук ордо кеңеши коомдук турмуштун актуалдуу маселелери боюнча жарандык форумдарды жана коомдук угууларды уюштурууга жана өткөрүүгө укуктуу.

30. Коомдук ордо кеңеши Кыргыз Республикасындагы жарандык коомдун абалы жөнүндө докладды жыл сайын даярдайт жана жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт.

31. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн жыйналыштарына Коомдук ордо кеңешинин чечими менен же анын Кеңеши тарабынан ыйгарым укук берилген Коомдук ордо кеңешинин мүчөлөрү катышуусун камсыз кылат.

32. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары Коомдук ордо кеңешинин суроо-талаптары боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды берүүгө милдеттүү, буга мамлекеттик же мыйзам тарабынан корголуучу башка сырларды түзгөн маалыматтар кирбейт.

33. Коомдук ордо кеңешинин суроо-талабы жөнөтүлгөн кызмат адамы суроо-талапты алган күндөн тартып отуз жумуш күнүнөн кечиктирбестен, ал эми Коомдук ордо кеңеши тарабынан аныкталган өзгөчө учурларда он төрт жумуш күнүнөн кечиктирбестен ага жооп берүүгө тийиш. Жоопко суроо-талап жөнөтүлгөн кызмат адамы же анын милдетин аткарып жаткан адам кол коюуга тийиш.

 

VI. Корутунду жоболор

 

34. Коомдук ордо кеңештин ишин уюштуруу, усулдук, финансылык жана башкача камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын Коомдук ордо кеңешинин аппараты (мындан ары - аппарат) жүзөгө ашырат. Аппарат өз ишинде ушул Жобону, ошондой эле Коомдук ордо кеңеш бекитүүчү Кыргыз Республикасынын Коомдук ордо кеңешинин аппараты жөнүндө Жобону жетекчиликке алат.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

34-1. Коомдук ордо кеңештин аппараты мекеме болуп саналат, анын өз алдынча балансы, банктык (кредиттик) мекемелерде эсептик жана башка эсептери, кыргыз жана орус тилдеринде өзүнүн аталышы көрсөтүлгөн мөөрү, штамптары жана бланктары болот.

Коомдук ордо кеңештин аппаратынын жетекчиси кызматка Коомдук ордо кеңештин төрагасы тарабынан 2 жылдык мөөнөткө дайындалат. Коомдук ордо кеңештин төрагасы аппараттын жетекчисине карата сыйлоо жана тартипке салуу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматынан мөөнөтүнүн мурда бошотуу чараларын колдонууга укуктуу.

Коомдук ордо кеңештин Кеңешинин тапшыруусу боюнча Коомдук ордо кеңештин аппаратынын ишине жалпы жетекчиликти Коомдук ордо кеңештин төрагасы жүзөгө ашырат.

Коомдук ордо кеңештин жана анын аппаратынын түзүмү, аппаратынын штаттык саны (11 штаттык бирдиктин чегинде), ошондой эле чыгымдарынын сметасы Коомдук ордо кеңештин Кеңеши тарабынан бекитилет.

Коомдук ордо кеңештин аппаратынын жетекчисине жана кызматкерлерине Коомдук ордо кеңештин Кеңеши аныктаган өлчөмдө, тиешелүү жылга республикалык бюджетте каралган каражаттардын чектеринде ар айдагы эмгек акы белгиленет.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

35. Коомдук ордо кеңештин жана анын аппаратынын ишин финансылоо республикалык бюджеттин каражаттарынан жүзөгө ашырылат.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

36. Коомдук ордо кеңешинин ишин финансылоо ошондой эле келишимдердин (макулдашуулардын) негизинде эл аралык уюмдардан алынуучу каражаттардын эсебинен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка булактардан жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

37. Коомдук ордо кеңешинин жана анын аппаратынын ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон каражаттар жыл сайын республикалык бюджетте өзүнчө сапта каралат. Бул каражаттардын көлөмүн Коомдук ордо кеңешинин төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши аныктайт.

(КР Президентинин 2009-жылдын 25-июнундагы ПЖ № 290 Жарлыгынын редакциясына ылайык)

38. Коомдук ордо кеңешинин ишин маалымат менен камсыз кылуу жана Коомдук ордо кеңеши карап жаткан маселелерге, ошондой эле Коомдук ордо кеңешинин ишинин натыйжаларына коомчулуктун кеңири чөйрөлөрүнүн жеткиликтүүлүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы тарабынан эл аралык компьютердик "Интернет" тармагында Коомдук ордо кеңешинин сайты түзүлөт жана колдоого алынат.