Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
               КР Өкмөтүнүн
     2008-жылдын 26-августундагы № 471 токтомуна ылайык
               КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2001-жылдын 12-октябры № 635

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

        Командировкалык чыгымдардын нормаларын
           жана аларды кайтаруу тартибин
              белгилөө жөнүндө

          (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
       2002-жылдын 19-апрелиндеги N 235 токтомунун,
       2005-жылдын 19-августундагы N 388 токтомунун,
       2007-жылдын 14-сентябрындагы N 409 токтомунун,
       2007-жылдын 3-декабрындагы N 567 токтомунун,
        2008-жылдын 2-июнундагы N 266 токтомунун
            редакцияларына ылайык)

   Бул редакция 2008-жылдын 1-январынан күчүнө кирди

   Командировкага жөнөтүлүүчү кызматчыларды социалдык жактан коргоо
максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. Кыргыз Республикасынын аймагында командировкада болгон учурда
ар бир күн үчүн суткалык чыгымдары 200 сом өлчөмүндө белгиленсин.
   (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 19-августундагы N
388 токтомунун, 2007-жылдын 14-сентябрындагы N 409 токтомунун редакция-
ларына ылайык)
   2. Турак жайды ижаралоо боюнча чыгымдарды ордуна келтирүү бул чы-
гымдардын чындыгын ырастаган документтер менен, ал эми алар жок болгон-
до - суткалык чыгымдардын нормасынын 50 процент өлчөмүндө ишке ашырыл-
сын.
   3. Чет өлкөдө кыска мөөнөттү командировкада жүргөн кызматкерлерге
чыгымдарын төлөп берүүнүн убактылуу нормалары N 1 тиркемеге ылайык бел-
гиленсин.

   1-тиркеме орусча редакцияда берилген

   4. Командировкага барып-келүү чыгамдарын каржылоо, транспорттогу
жүргүнчүлөрдүн милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча төлөмдөрдү
кошуу менен иш жүзүндөгү чыгамдардын негизинде, бул чыгымдарды аныктоо-
чу документтер боюнча жүргүзүлөт.
   Белети жок жол жүргөндөгү жол кире чыгымдары N 2 тиркемеге ылайык
жүргүзүлөт.

   2-тиркеме орусча редакцияда берилген

   5. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:
   - "Чет өлкөгө жиберүлүүчү адамдарга чыгымдарды кайтаруу тартиби
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 29-октябрындагы N
528 токтому;
   - "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 29-октябрындагы N
528 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 23-ноябрындагы N 577 токтому;
   - "Командировкалык чыгымдарды кайтаруу тартиби жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 21-июлундагы N 325 токтому;
   - "Командировкалык чыгымдарды кайтаруу тартиби жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 22-мартындагы N 125 токтому;
   - "Командировкалык чыгымдарды кайтаруу тартиби жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 22-мартындагы N 125 токтомуна
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 8-майындагы N 254 токтому.

   Премьер-министр                 К.Бакиев