Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                    2006-жылдын 3-февралындагы № 64
                       токтому менен бекитилген


          Суу боюнча улуттук кењеш жөнүндө
                 ЖОБО

  
              I. Жалпы жоболор

   1. Суу боюнча улуттук кењеш (мындан ары - Улуттук кењеш) суу ре-
сурстарын башкаруу, аларды пайдалануу жана коргоо боюнча министрликтер-
дин, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдарынын иштерин координациялоону камсыздоочу Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы консультациялык жана кењешүүчү
орган болуп саналат.
   2. Улуттук кењештин төрагасы Кыргыз Республикасынын Премьер-ми-
нистри, анын орун басары - Суу боюнча мамлекеттик администрациясынын
жетекчиси болуп саналат.
   3. Улуттук кењештин курамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан
бекитилет.
   4. Улуттук кењештин төрагасы жана мүчөлөрү өз иштерин коомдук не-
гиздерде жүргүзүшөт.
   5. Улуттук кењештин Секретариатынын иш милдеттерин Суу боюнча мам-
лекеттик администрациясы ишке ашырат.
   6. Улуттук кењеш өз иш-аракетинде Кыргыз Республикасынын Конститу-
циясын, Кыргыз Республикасынын Суу кодексин