Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн
2009-жылдын 18-декабрындагы № 775 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2004-жылдын 19-июлу N 523

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

       Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин
      кылмыш-жазык-аткаруу системасын реформалоо боюнча
              чаралар жөнүндө

   Кыргыз Республикасынын Президентинин "Кыргыз Республикасынын мам-
лекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Кыргыз Республи-
касынын   Президентинин  2005-жылдын  30-ноябрындагы  Жарлыгына
өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" 2006-жылдын 26-майындагы N 288 Жарлы-
гына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 18 бирдик санындагы
кылмыш-жазык-аткаруу системасынын кызматкерлеринин штаттык санын тие-
шелүү эмгекке акы төлөө фонду менен Кыргыз Республикасынын Юстиция ми-
нистрлигинин Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгынан Кыргыз Республика-
сынын Юстиция министрлигинин борбордук аппаратына өткөрүп берсин.
   2. Кыргыз  Республикасынын Экономика жана финансы министрлиги
"2006-жылга республикалык бюджет жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мынын Кыргыз Республикасынын кылмыш-жазык-аткаруу системасынын кызмат-
керлерин күтүүгө байланыштуу чыгымдарды каржылоо бөлүгүнө тиешелүү
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизсин.
   3. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин борбордук аппара-
тына өткөрүлүп берилүүчү Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгынын кыз-
маткерлерине кылмыш-жазык-аткаруу системасынын кызматкерлери үчүн Кыр-
гыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык жењилдиктер, ошондой
эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн укуктук негизди жөнгө салуучу нор-
мативдик укуктук актыларынын аракети жана Кыргыз Республикасынын кыл-
мыш-жазык-аткаруу системасынын иш-аракеттери колдонула тургандыгы бел-
гиленсин.
   4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги кылмыш-жазык-аткаруу
системасын реформалоону башкаруу жана өздүк коопсуздук кызматы жөнүндө
жобону бир айлык мөөнөттө иштеп чыксын жана бекитсин.
   5. "Кыргыз  Республикасынын  Юстиция министрлигинин маселелери
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 23-декабрындагы N
612 токтомунун 2-пунктуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:
   - "72" деген цифра "90" деген цифрага алмаштырылсын.
   6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин Аппаратынын коргонуу жана укуктук тартип иштери бо-
юнча бөлүмүнө жүктөлсүн.

   Премьер-министр                 Ф.Кулов