Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2006-жылдын 18-сентябры № 672

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

         Менчик жењил автомобилдерди кызматтык
          сапарларга пайдалангандык үчүн
            компенсациянын нормалары
                жөнүндө

   Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 193-статьясына ылайык Кыр-
гыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. Ишканалар жана мекемелер продукциянын (жумуштардын, кызмат
көрсөтүүлөрдүн) өздүк наркына өз кызматкерлеринин жеке менчик жењил ав-
томобилдерди кызматтык сапарларга пайдаланганы үчүн компенсацияга кет-
кен чыгымдарды төмөнкүдөй чектик нормалар боюнча киргизишери белгилен-
син:
-----------------------------------------------------------------------
|Автомобилдин маркасы                 |100 км жол үчүн|
|                           |компенсациянын |
|                           |нормасы (сом) |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"ВАЗ" ("ВАЗ-2121" ден башкасы)            |254,8     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"ГАЗ", "УАЗ", "ВАЗ-2121"               |367,7     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Москвич"                      |295,0     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Мерседес"                      |437,8     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Ауди"                        |350,3     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Форд"                        |361,5     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"БМВ"                        |381,8     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Лада 110"                      |282,8     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Вольво"                       |338,8     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
|"Фольксваген"                    |289,5     |
-----------------------------------------------------------------------

   2. Жаратылыштык-климаттык шарты өзгөчө (бийик тоолуу, барууга кы-
йын, жашоо шарты түзүлбөгөн, суу жок, алыс) райондордо жайгашкан ишка-
наларга жана уюмдарга көрсөтүлгөн нормаларды 10 процентке  чейин
көбөйтүп пайдаланууга уруксат берилсин.
   3. Төмөнкүлөр белгиленсин:
   - компенсация ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин кызматкер-
лерине алар жеке менчик жењил автомобилин кызматтык сапарларга пайда-
ланганы үчүн төлөнөт. Төлөө алардын өндүрүштүк (кызматтык) ишке байла-
ныштуу жумуштары алардын кызматтык милдеттерине жараша такай жол
жүрүүгө байланышкан учурда болот;
   - таблицада көрсөтүлбөгөн жеке менчик жењил автомобилдерди пайда-
лангандык үчүн компенсация ал автомобиль техникалык параметрлери (кый-
мылдаткычынын көлөмү куб.см менен) автомобилдин кайсы классына тењешти-
рилиши мүмкүн болсо, ошол өлчөмдө төлөнөт.
   4. Жеке менчик жењил автомобилин кызматтык сапарга пайдаланган
кызматкерлерге компенсация төлөө үчүн негиз ишкананын, уюмдун жана ме-
кеменин жетекчисинин буйругу болот,  анда  мындай  компенсациянын
өлчөмдөрү каралат.
   Кызматкерге төлөөчү компенсациянын өлчөмүндө кызматтык сапарга
пайдаланылган жеке менчик жењил автомобилди эксплуатациялоо үчүн 100 км
жолго кетүүчү чыгымдар (эскиришинин суммасы, күйүүчү-майлоочу материал-
дарга, техникалык тейлөөгө жана утурумдук ремонтко чыгымдар) эсепке
алынат. Автомобилдин амортизациясына чегерүү каралган жок (анткени ав-
томобилди пайдалануунун мөөнөтү өтүп кеткен болушу мүмкүн), ошондой эле
запастык тетиктерге да чегерүү каралган жок (алардын автомобилге иш
жүзүндө керектелишин эске алуу зарылдыгына байланыштуу).
   5. Кызматкерлер компенсация алуу үчүн ишкананын, уюмдун, мекеменин
бухгалтериясына менчик автомобилдин техникалык паспортунун аныкталган
тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн тапшырышат. Жеке менчик жењил авто-
мобилди кызматтык сапар үчүн ишеним кат боюнча пайдаланган кызматкерге
компенсация ушул токтомдо белгиленген тартипте төлөнөт.
   6. Компенсация айына бир жолу, календарлык күндөрдүн санына кара-
бастан төлөнөт.
   7. Бюджеттик мекемелердин жана уюмдардын жеке менчик жењил автомо-
билин кызматтык сапарга пайдаланган кызматкерлерине компенсация ушул
токтомдун 1-пунктунда каралган нормалар боюнча төлөнөт.
   8. Бюджеттик мекемелердин жана уюмдардын жеке менчик жењил автомо-
билин кызматтык сапарга пайдаланган кызматкерлерине компенсация төлөө
үчүн чыгымдар транспорттук каражаттарды кармоого каралган ассигнование-
лердин чегинде жумшалат жана тийиштүү мекемелер, уюмдар үчүн бул мак-
саттар боюнча бекитилген сарптоолордун сметасынан ашпайт.
   9. Бюджеттик мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерине компенсация
жогору турган башкаруу органдарынын (уюмдарынын)  уруксаты  менен
төлөнөт.
   10. Күчүн жоготту деп эсептелсин:
   - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 31-декабрындагы №
641 "Жеке менчик жењил автомобилдерди кызматтык сапарларга пайдаланган-
дык үчүн компенсациянын нормалары жөнүндө" токтому;
   - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 12-октябрындагы №
488 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 31-декабрындагы N 641
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому.

   Премьер-министр                 Ф.Кулов