Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

г.Бишкек, Дом Правительства

от 13 февраля 2007 года №55

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

               Об одобрении Перечня населенных пунктов,

                  расположенных в высокогорных зонах

              Кыргызской Республики, и Перечня населенных

                 пунктов, расположенных в отдаленных и

              труднодоступных зонах Кыргызской Республики

 

           В редакции постановления Правительства КР от

9 сентября 2013 года № 504)

 

     В соответствии со статьями 2 и 2-1 Закона Кыргызской Республики "О

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работа-

ющих  в условиях высокогорных и отдаленных зонах Кыргызской Республики"

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

     1. Одобрить прилагаемые:

     - Перечень населенных пунктов,  расположенных в высокогорных зонах

Кыргызской Республики;

     - Перечень населенных пунктов,  расположенных в отдаленных и труд-

нодоступных зонах Кыргызской Республики.

     2. Направить данные перечни на утверждение в  Жогорку  Кенеш  Кыр-

гызской Республики.

     3. Назначить министра труда и социального развития Кыргызской Рес-

публики  официальным представителем Правительства Кыргызской Республики

при рассмотрении данного вопроса Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

 

     Премьер-министр                                   А.Исабеков

 

 

                                                      Одобрен

                                           постановлением Правительства

                                               Кыргызской Республики

                                           от 13 февраля 2007 года № 55

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

            населенных пунктов, расположенных в отдаленных

             и труднодоступных зонах Кыргызской Республики

 

           В редакции постановления Правительства КР от

9 сентября 2013 года № 504)

 

                           Нарынская область

 

     Ат-Башынский район

 

     1. Ак-Бейит

     2. Ак-Джар

     3. Ак-Моюн

     4. Ак-Муз

     5. Ат-Башы

     6. Ача-Каинды

     7. Баш-Каинды

     8. Беш-Белчир

     9. Бирдик

     10. Большевик

     11. Босого

     12. Джаны-Кюч

     13. Дыйкан

     14. ДЭУ

     15. ДЭУ

     16. Заготскот

     17. Им.Калинина

     18. К/ц Ак-Сай

     19. К/ц Новый

     20. К/ц Сураш-Таш

     21. К/ц Чатыр-Таш

     22. Казыбек

     23. Кара-Булун

     24. Кара-Суу

     25. Кароол-Тебе

     26. Кек-Айгыр

     27. Кель-Суу

     28. Коргон-Таш (Кандубава)

     29. Курумду

     30. Кызыл-Туу

     31. Озгерюш

     32. Орто-Кашкасуу (Казыбек)

     33. Первомайское

     34. Пограничник (Чон-Колот)

     35. Талды-Суу

     36. Терек-Суу

     37. Торугарт

     38. Чатыр-Таш

     39. Эселек

 

     Ак-Талинский район

 

     1. Ак-Кыя

     2. Ак-Тал

     3. Ак-Чий

     4. Баетово

     5. Байгенчек

     6. Джаны-Талап

     7. Джаны-Тилек

     8. Жерге-Тал

     9. Кадыралы

     10. Кайынды-Булак

     11. Кара-Булак

     12. Кара-Бюрген

     13. Кара-Ой

     14. Кек-Джар

     15. Конорчок

     16. Кош-Дебе

     17. Орто-Сырт

     18. Терек

     19. Угют

     20. Чолок-Кайын

 

     Джумгальский район

 

     1. Ак-Татыр

     2. Ак-Улак

     3. Ак-Чий

     4. Арал

     5. Базар-Турук

     6. Базар-Турук

     7. Баш-Кууганды

     8. Беш-Терек

     9. Джаны-Арык

     10. Джумгал

     11. Кайырма

     12. Кара-Кече

     13. Кек-Ой

     14. Кен-Суу

     15. Кичи-Арал

     16. Кол-Арык

     17. Котур-Суу

     18. Куйручук

     19. Кызарт

     20. Кызылжылдыз

     21. Кызыл-Коргон

     22. Кызыл-Сеок

     23. Кызыл-Эмгек

     24. Лама

     25. Мин-Куш

     26. Мин-Теке

     27. Сары-Булун

     28. Табылгы

     29. Табылгыты

     30. Ташдобо

     31. Тюгель-Сай

     32. Чаек

     33. Чондобо

     34. Эпкин

 

     Нарынский район

 

     1. Ак-Булун

     2. Ак-Кудук

     3. Ак-Кыя

     4. Ак-Талаа

     5. Алыш

     6. Восьмое-Марта

     7. Дебелюу

     8. Джалгыз-Терек

     9. Джан-Булак

     10. Джергетал

     11. Джер-Кечкю

     12. Достук

     13. Жылан-Арык

     14. Ийри-Суу

     15. Им.Куйбышева

     16. Казан-Куйган

     17. Кайынды

     18. Кара-Ункюр

     19. Кенеш

     20. Кен-Саз

     21. Куланак

     22. Кызыл-Джылдыз

     23. Лакол

     24. Мин-Булак

     25. Нарын

     26. Орнок

     27. Орто-Нура

     28. Орто-Саз

     29. Орюк-Там

     30. Орюк-Там (часть)

     31. Оттук

     32. Сары-Иймек

     33. Таш-Башат

     34. Таш-Булак

     35. Тегерек

     36. Тошбулак

     37. Туура-Суу

     38. Учкун

     39. Чет-Нура

     40. Шоро

     41. Ылайлы-Суу

     42. Эки-Нарын

     43. Эмгек-Талаа

     44. Эмгекчил

     45. Эчки-Башы

 

                            Ошская область

 

     Алайский район

 

     1. Арпатектир

     2. Боз-Караган

     3. Боз-Караган

     4. Бойбулак

     5. Гульча

     6. Джаны-Турмуш

     7. Джар-Кыштак

     8. Джол-Джылга

     9. Икизяк (Кек-Суу)

     10. Иркештам

     11. Кабылан-Коль

     12. Кара-Булак

     13. Кек-Суу

     14. Кен-Джылга

     15. Коммунизм

     16. Кунгей

     17. Курманжан-Датка

     18. Кызыл-Коргон

     19. Кызыл-Ой

     20. Кызыл-Ой

     21. Кыз-Эмчек

     22. Ленин-Джол

     23. Нура

     24. Оро-Дебе

     25. Первое Мая

     26. Соку-Таш (Шамшалы)

     27. Тамгатерек

     28. Тельман-Чаты

     29. Тогуз-Булак

     30. Чакмак

     31. Шоро-Булак (Олджоке)

 

     Чон-Алайский район

 

     1. Ачык-Суу

     2. Дароот-Коргон

     3. Жаман-Жар

     4. Жар-Баши

     5. Жаш-Тилек

     6. Жекенди

     7. Кабык

     8. Карамык

     9. Кара-Тейит

     10. Кочкорчу

     11. Кулчу

     12. Кызыл-Туу

     13. Кызыл-Эшме

     14. Сары-Булак

     15. Чак

     16. Шибээ

 

     Кара-Кульджинский район

 

     1. Кайын-Талаа

     2. Кан-Коргон

     3. Кек-Арт

     4. Кондук

     5. Коо-Чаты

     6. Кызыл-Джар

     7. Кызылкум

     8. Ой-Тал

     9. Сарыуулу

     10. Терек

     11. Чычырканак

 

                        Джалал-Абадская область

 

     Чаткальский район

 

     1. Айгыр-Джал

     2. Ак-Таш

     3. Башкы-Терек

     4. Беш-Арал

     5. Бузук

     6. Джаны-Базар

     7. К/ц Таласской области

     8. Каныш-Кыя

     9. Коргон-Сай

     10. Курулуш

     11. Куру-Тегерек

     12. Кызыл-Токой

     13. Мандай

     14. Сарай-Сай

     15. Сумсар

     16. Тегермен-Сай

     17. Терек-Сай

     18. Туюк-Суу

     19. Чакмаксуу

     20. Чакмак-Суу

     21. Чаткал

     22. Шекафтар

 

     Токтогульский район

 

     1. Ак-Жар

     2. Ак-Тектир

     3. Алмалуу

     4. Алмалуу (а/о Аралбай)

     5. Арал

     6. Балыкты

     7. Беке-Чал

     8. Бель-Алды

     9. Бир-Булак

     10. Бирлик

     11. Бор-Дебе (Кызыл-Туу)

     12. Бордобо

     13. Борлуу-Кыя

     14. Бууракан

     15. Джаны-Джер

     16. Джаны-Джол

     17. Джар-Таш

     18. Джетиген

     19. Им.Куйбышева

     20. Кара-Джыгач

     21. Кара-Кель

     22. Кара-Кюнгей

     23. Кара-Суу

     24. Кек-Бель

     25. Кель

     26. Кель

     27. Кен-Туулук

     28. Кескен-Тебе

     29. Кетерме

     30. Кетерме (а/о А.Суеркулов)

     31. Коджо-Сойду

     32. Комсомол

     33. Конур-Огюз

     34. Коргон

     35. Коргон

     36. Кош-Тебе

     37. Кушчуу-Суу

     38. Кызыл-Жылдыз

     39. Кызыл-Озгерюш

     40. Кызыл-Туу

     41. Кызыл-Ураан

     42. Кызыл-Чарба

     43. Кыр-Коо

     44. Лесн. Чычкан

     45. Мазар-Суу

     46. Ничке

     47. Ничкесай

     48. Ноот

     49. Озгоруш

     50. Орнек

     51. Саргата

     52. Сары-Булак

     53. Сары-Сегет

     54. Совет

     55. Сугат

     56. Такталык

     57. Тапталык

     58. Таш-Кечуу

     59. Терек-Суу

     60. Токтогул

     61. Толук

     62. Торкент

     63. Ултан-Камыш

     64. Уч-Терек

     65. Чаар-Таш

     66. Чеч-Дебе

     67. Чолпон-Ата

     68. Чон-Арык

     69. Чоргочу

     70. Шайык

     71. Шиленкана

     72. Эшсай

 

     Тогуз-Тороуский район

 

     1. Арал

     2. Атай

     3. Бирдик

     4. Дедемель

     5. Им. Карла Маркса

     6. Им.Ленина

     7. Казарман

     8. Кара-Суу

     9. Кош-Булак

     10. Макмал

     11. Орнек

     12. Табылгыты

     13. Чалдыбар

     14. Чет-Булак

     15. Шоро

 

     Ала-Букинский район

 

     1. Ажек

     2. Айры-Там

     3. Ак-Башат

     4. Ак-Тайлак

     5. Алма-Бель

     6. Арап

     7. Беш-Таш

     8. Бирлешкен

     9. Булак-Башы

     10. Джалгыз-Орюк

     11. Джаны-Шаар

     12. Кара-Ункюр

     13. Кек-Таш

     14. Кош-Болот

     15. Кулпек-Сай

     16. Курук-Сай

     17. Орто-Суу

     18. Сара-Кол

     19. Совет-Сай

     20. Телеке

     21. Тенги

     22. Чон-Сай

 

                          Баткенская область

 

     Баткенский район

 

     1. Айгуль-Таш

     2. Ак-Оток

     3. Ак-Сай

     4. Ак-Татыр

     5. Ак-Турпак

     6. Апкан

     7. Базар-Башы

     8. Баткен

     9. Беджей

     10. Боз-Адыр

     11. Бужум

     12. Булак-Башы

     13. Булак-Башы (Калта-Булак)

     14. Газ

     15. Говсувар

     16. Джаны-Бак

     17. Джаны-Джер

     18. Джиптик

     19. Джоопая

     20. Догмон

     21. Достук

     22. Жанырык

     23. Зардалы

     24. Зар-Таш

     25. Кайынды

     26. Кан

     27. Капчыгай

     28. Кара-Бак

     29. Кара-Булак

     30. Каравшан

     31. Кара-Токой

     32. Каспидан

     33. Кек-Таш

     34. Кек-Таш (Шакча)

     35. Коргон

     36. Коргон-Таш

     37. Коргон-Таш

     38. Коче-Бою

     39. Коче-Карын

     40. Кызыл-Бель

     41. Кызыл-Жол

     42. Кыштут

     43. Мехнатабад

     44. Минорук

     45. Паскы-Арык

     46. Рават

     47. Сай

     48. Самаркандык

     49. Сары-Талаа

     50. Согмент

     51. Сымат

     52. Табылгы

     53. Таштумшук

     54. Ташты-Калан

     55. Таян

     56. Тенге

     57. Тунук-Суу

     58. Уч-Дебе

     59. Чарбак

     60. Чек

     61. Чет-Булак

     62. Чет-Кызыл

     63. Чон-Гара

     64. Чон-Талаа

     65. Ширеш

 

     Ляйлякский район

 

     1. 50 лет Киргизии

     2. Ай-Кол

     3. Ак-Булак

     4. Ак-Суу

     5. Ак-Терек

     6. Алга

     7. Андарак

     8. Арка

     9. Бешкент

     10. Булак-Башы

     11. Голбо

     12. Даргаз

     13. Дархум

     14. Джаны-Турмуш

     15. Джениш

     16. Динау

     17. Достук

     18. Им. Карла Маркса

     19. Им.Ленина

     20. Им.Чапаева

     21. Интернациональное

     22. Искра

     23. Исфана

     24. Кайрагач

     25. Кара-Булак

     26. Кара-Суу

     27. Катран

     28. Кек-Таш

     29. Коммуна

     30. Коммунизм

     31. Коргон

     32. Кулунду

     33. Лайли

     34. Ляйляк

     35. Маданият

     36. Маргун

     37. Мырза-Патча

     38. Самат

     39. Суу-Башы

     40. Тайлан

     41. Тогуз-Булак

     42. Центральное

     43. Чимген

     44. Чурбек

     45. Чуянчы

     46. Эски-Оочу

 

     Кадамжайский район

 

     1. Баймалаа

     2. Бургандинское ОПХ

     3. Джаны-Жер

     4. Чогорок

     5. Шыбран

 

                        Ыссык-Кульская область

 

     Ак-Суйский район

 

     1. Ак-Булак

     2. Ак-Булун

     3. Ак-Чий

     4. Боз-Булун

     5. Боз-Учук

     6. Бору-Баш

     7. Жылдыз

     8. Ичке-Джергез

     9. Кайырма-Арык

     10. Кара-Жал

     11. Каракол

     12. Качыбек

     13. Кек-Джайык

     14. Кен-Суу

     15. Кереге-Таш

     16. Койлуу

     17. Кургак

     18. Нововознесеновка

     19. Новоконстантиновка

     20. Орлиное

     21. Отрадное

     22. Отуз-Уул

     23. Октябрьское

     24. Жыргалан

     25. Пионер

     26. Сары-Камыш

     27. Советское

     28. Тегизчил

     29. Токтогул

     30. Тюрген

     31. Уч-Кайнар

     32. Черик

     33. Чолпон

     34. Шапак

     35. Энильчек

 

     Джети-Огузский район

 

     1. Ак-Шыйрак

     2. Каракол

     3. Кара-Сай

     4. Кур. Джети-Огуз

     5. Подгорное

 

     Тонский район

 

     1. Арчалы

     2. Кок-Мойнок - Второе

     3. Кок-Мойнок - Первое

     4. Пгт. Каджи-Сай

 

     Тюпский район

 

     1. Кара-Чункур

     2. Каркыра

     3. Кен-Суу

     4. Сан-Таш

     5. Сары-Телегей

     6. Тасма

     7. Токтоян

     8. Чон-Бет

     9. Чон-Тогуз-Бай

 

                            Чуйская область

 

     Жайылский район

 

     1. Кызыл-Ой

 

 

                                                      Одобрен

                                           постановлением Правительства

                                               Кыргызской Республики

                                           от 13 февраля 2007 года № 55

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

           населенных пунктов, расположенных в высокогорных

                      зонах Кыргызской Республики

 

           В редакции постановления Правительства КР от

9 сентября 2013 года № 504)

 

                           Нарынская область

 

     Ат-Башынский район

 

     1. Ак-Бейит

     2. Ак-Джар

     3. Ак-Моюн

     4. Ак-Муз

     5. Ат-Башы

     6. Ача-Каинды

     7. Баш-Каинды

     8. Беш-Белчир

     9. Бирдик

     10. Большевик

     11. Босого

     12. Джаны-Кюч

     13. Дыйкан

     14. ДЭУ

     15. ДЭУ

     16. Заготскот

     17. Им.Калинина

     18. К/ц Ак-Сай

     19. К/ц Новый

     20. К/ц Сураш-Таш

     21. К/ц Чатыр-Таш

     22. Казыбек

     23. Кара-Булун

     24. Кара-Суу

     25. Кароол-Тебе

     26. Кек-Айгыр

     27. Кель-Суу

     28. Коргон-Таш (Кандубава)

     29. Курумду

     30. Кызыл-Туу

     31. Озгерюш

     32. Орто-Кашкасуу (Казыбек)

     33. Первомайское

     34. Пограничник (Чон-Колот)

     35. Талды-Суу

     36. Терек-Суу

     37. Торугарт

     38. Чатыр-Таш

     39. Эселек

 

     Ак-Талинский район

 

     1. Ак-Чий

     2. Баетово

     3. Байгенчек

     4. Джаны-Тилек

     5. Жерге-Тал

     6. Кадыралы

     7. Кайынды-Булак

     8. Кара-Булак

     9. Кара-Бюрген

     10. Конорчок

     11. Кош-Дебе

     12. Орто-Сырт

     13. Терек

     14. Чолок-Кайын

 

     Кочкорский район

 

     1. Ак-Джар

     2. Ак-Кыя

     3. Ак-Талаа

     4. Ак-Чий

     5. Ара-Кель

     6. Арал

     7. Баш-Бюлетю

     8. Большевик

     9. Бугучу

     10. Ден-Алыш

     11. Джаны-Джол

     12. Кайнар

     13. Кара-Кюнгей

     14. Кара-Мойнок

     15. Кара-Саз

     16. Кара-Суу

     17. Кара-Тоо

     18. Кек-Джар

     19. Кен-Суу (отд. с/х Тюлек)

     20. Комсомол

     21. Кочкорка

     22. Кум-Дебе

     23. Кызыл-Дебе

     24. Мантыш

     25. Оробаши

     26. Орток

     27. Осовиахим

     28. Отд. с/за Чолпон

     29. Сары-Булак

     30. Телек

     31. Тендик

     32. Туз

     33. Чекилдек

     34. Чолпон

     35. Шамшы

     36. Эпкин

 

     Джумгальский район

 

     1. Ак-Улак

     2. Ак-Чий

     3. Базар-Турук

     4. Базар-Турук

     5. Байзак

     6. Баш-Кууганды

     7. Джаны-Арык

     8. Джумгал

     9. Кара-Кече

     10. Кол-Арык

     11. Куйручук

     12. Кызарт

     13. Кызыл-Сеок

     14. Кызыл-Эмгек

     15. Лама

     16. Мин-Куш

     17. Мин-Теке

     18. Ташдобо

     19. Тюгель-Сай

     20. Чаек

     21. Чондобо

     22. Эпкин

 

     Нарынский район

 

     1. Ак-Булун

     2. Ак-Кудук

     3. Ак-Кыя

     4. Ак-Талаа

     5. Алыш

     6. Восьмое-Марта

     7. Дебелюу

     8. Джалгыз-Терек

     9. Джан-Булак

     10. Джергетал

     11. Джер-Кечкю

     12. Достук

     13. Ийри-Суу

     14. Им.Куйбышева

     15. Казан-Куйган

     16. Кайынды

     17. Кара-Ункюр

     18. Кенеш

     19. Кен-Саз

     20. Куланак

     21. Кызыл-Джылдыз

     22. Лакол

     23. Мин-Булак

     24. Нарын

     25. Орнок

     26. Орто-Нура

     27. Орто-Саз

     28. Орюк-Там

     29. Орюк-Там (часть)

     30. Оттук

     31. Сары-Иймек

     32. Таш-Башат

     33. Таш-Булак

     34. Тегерек

     35. Тошбулак

     36. Туура-Суу

     37. Чет-Нура

     38. Шоро

     39. Ылайлы-Суу

     40. Эки-Нарын

     41. Эмгек-Талаа

     42. Эмгекчил

     43. Эчки-Башы

 

                            Ошская область

 

     Алайский район

 

     1. Ак-Босого

     2. Ак-Джай

     3. Ак-Талаа

     4. Ак-Талаа

     5. Алмалы

     6. Алтын-Мазар

     7. Арзыкуло

     8. Арча-Булак

     9. Аскалы

     10. Аюу-Тапан

     11. Бай-Булак (Кен-Джылга)

     12. Боз

     13. Бор-Дебе (Кызыл-Дон)

     14. Бортумшук

     15. Геджиге

     16. Джергетал

     17. Джумак (Чат)

     18. Икизяк

     19. Им.Гагарина

     20. Иркештам

     21. Карагансай (Орюклю)

     22. Кара-Киндик

     23. Кара-Таш

     24. Кара-Шоро

     25. Кара-Шыбак (Кара-Шаман)

     26. Качак-Джурт

     27. Кек-Булак

     28. Кек-Дебе

     29. Кек-Суу

     30. Кел-Чаты

     31. Кель

     32. Кельдук (Кельдюк Чаты)

     33. Кен-Джылга

     34. Кичи-Бюлелю

     35. Кичи-Каракол

     36. Кошулуш

     37. Кун-Элек

     38. Кургак

     39. Кызыл-Алай

     40. Кызыл-Булак

     41. Кызыл-Кечкю

     42. Кызыл-Колот (Джусалы)

     43. Кызыл-Кыштоо

     44. Кыз-Эмчек

     45. Миязды

     46. Мукур

     47. Мурдаш

     48. Нура

     49. Оксой

     50. Орто-Кыштоо

     51. Орто-Суу

     52. Осоавиахим

     53. С/х Алай

     54. Сары-Могол

     55. Сары-Таш

     56. Согонду

     57. Сопу-Коргон

     58. Талды-Булак

     59. Талды-Суу

     60. Таргалак

     61. Таш-Короо

     62. Терек

     63. Тойкуло

     64. Чекуло

     65. Чий-Талаа

     66. Чон-Бюлелю

     67. Чон-Каракол

     68. Шалба

     69. Ыргайлы

 

     Чон-Алайский район

 

     1. Ачык-Суу

     2. Бургансуу

     3. Дароот-Коргон

     4. Джекенди (Батманкол)

     5. Джекенди (Чолок)

     6. Жайылма

     7. Жаман-Жар

     8. Жар-Баши

     9. Жаш-Тилек

     10. Жекенди

     11. Кабык

     12. Кара-Кабак

     13. Карамык

     14. Кара-Тейит

     15. Карашыбак

     16. Кашка-Суу

     17. Кочкорчу

     18. Кулчу

     19. Кызыл-Туу

     20. Кызыл-Эшме

     21. Мукур

     22. Сары-Булак

     23. Чак

     24. Шибээ

     25. Ынтымак

 

     Кара-Кульджинский район

 

     1. Буйга

     2. Кайын-Талаа

     3. Кан-Коргон

     4. Кара-Булак

     5. Кара-Джыгач

     6. Кек-Арт

     7. Кичи-Талдысуу

     8. Кондук

     9. Конокбай-Талаа

     10. Коо-Чаты

     11. Кызыл-Булак

     12. Кызыл-Джар

     13. Насирдин

     14. Ой-Тал

     15. Сары-Бээ

     16. Сары-Кюнгей

     17. Тегерек-Саз

     18. Терек

     19. Терек-Суу

     20. Тогуз-Булак

     21. Токбай-Талаа

     22. Чычырканак

     23. Шаркыратма

 

     Араванский район

 

     1. Кичик-Алай

     2. Кюнделюк

     3. Майдан-Тал

     4. Мин-Теке

     5. Сары-Булак

     6. Чогом

 

     Кара-Суйский район

 

     1. Ак-Джылга

     2. Алга-Бас

     3. Алпордо

     4. Бек-Джар

     5. Карагур

     6. Кен-Суу

     7. Кичик

     8. Коджо-Келен

     9. Куранкол

     10. Лаглан

     11. Лангар

     12. Сай

     13. Сюттуу-Булак

     14. Талдык

     15. Талдык (Катта-Талдык)

     16. Топор

     17. Тээке

     18. Чыйырчык

 

     Ноокатский район

 

     1. Алдыке

     2. Буудайлык

     3. Гезарт

     4. Жазы Токой

     5. Кайынды

     6. Калдай

     7. Кара-Булак

     8. Кашка-Суу

     9. Кек-Бель

     10. Кек-Чукур

     11. Кызыл-Талаа

     12. Кызыл-Чара

     13. Ой-Тал

     14. Сары-Могол

     15. Турпа-Чаты

     16. Чаты

     17. Чатыр-Таш

     18. Чонкыштоо

     19. Шамшаалы

     20. Эр-Булак

     21. Эчкиатар

 

     Узгенский район

 

     1. Ак-Терек

     2. Ийрек

     3. Им. Карла Маркса

     4. Кара-Баткак

     5. Коргон

     6. Орказган

     7. Семиз-Кель

     8. Туз-Бель

     9. Ункюр

     10. Учкаптал

     11. Ынтымак

     12. Элчибек

 

                        Джалал Абадская область

 

     Чаткальский район

 

     1. Башкы-Терек

     2. К/ц Таласской области

     3. Коргон-Сай

     4. Куру-Тегерек

     5. Туюк-Суу

     6. Чакмак-Суу

     7. Чакмак-Суу

     8. Чаткал

 

                          Токтогульский район

 

     1. Ак-Жар

     2. Джаны-Джер

     3. Джетиген

     4. Кетерме (а/о А.Суеркулов)

     5. Конур-Огюз

     6. Кызыл-Озгерюш

     7. Сары-Булак

     8. Шанык (Рыбпункт)

 

     Тогуз-Тороуский район

 

     1. Дедемель

     2. Кош-Булак

     3. Макмал

 

     Ала-Букинский район

 

     1. Чолок-Тума

 

                          Баткенская область

 

     Баткенский район

 

     1. Булак-Башы

     2. Джиптик

     3. Догмон

     4. Зардалы

     5. Кайынды

     6. Каравшан

     7. Коргон

     8. Коргон-Таш

     9. Сары-Талаа

     10. Сымат

     11. Таштумшук

     12. Чарбак

 

     Ляйлякский район

 

     1. Берик-Суу

 

     Кадамжайский район

 

     1. Джал

     2. Джаны-Коргон

     3. Кара-Шоро

     4. Кетерме

     5. Кичи-Хайдаркан

     6. Маданий-Курулуш

     7. Тамаша

     8. Тескей

     9. Хайдаркан

     10. Шак-Шак

     11. Эшме

 

                        Иссык-Кульская область

 

     Ак-Суйский район

 

     1. Ак-Булак

     2. Ак-Булун

     3. Ак-Чий

     4. Алтын-Арашан

     5. База Кек-Кыя

     6. Боз-Учук

     7. Бурма-Суу

     8. Джол-Колот

     9. Ичке-Джергез

     10. Кайырма-Арык

     11. Кек-Джайык

     12. Кен-Суу

     13. Кереге-Таш

     14. Койлуу

     15. Кургак

     16. Курорт Ак-Суу

     17. Лесное

     18. Нововознесеновка

     19. Жыргалан

     20. Пионер

     21. Советское

     22. Таш-Кыя

     23. Теплоключенка

     24. Токтогул

     25. Тюрген

     26. Челпек

     27. Энильчек

 

     Джети-Огузский район

 

     1. Ак-Шыйрак

     2. Джууку

     3. Каракол

     4. Кара-Сай

     5. Кур. Джети-Огуз

     6. Кур. Джылы-Суу

     7. Пикертык

     8. Подгорное

     9. Светлая Поляна

     10. Сютту-Булак

     11. Талды-Булак

     12. Уч-Кошкон

     13. Чон-Кызыл-Суу

 

     Тонский район

 

     1. Ак-Сай

     2. Ала-Баш

     3. Арчалы

     4. Боконбаево

     5. Ден-Талаа

     6. Джер-Уй

     7. Каджи-Саз

     8. Кек-Сай

     9. Кель-Тер

     10. Комсомол

     11. Конур-Олен

     12. Рудник

     13. Темир-Канат

     14. Терт-Куль

     15. Тогуз-Булак

     16. Туура-Суу-1

     17. Туура-Суу-2

     18. Четинди

 

     Тюпский район

 

     1. Каркыра

     2. Кен-Суу

     3. Сан-Таш

     4. Сары-Телегей

 

     Иссык-Кульский район

 

     1. Чет-Байсоорун

     2. Кек-Дебе

 

                           Таласская область

 

     Таласский район

 

     1. Ак-Коргон

     2. ГРП Джеруй

     3. Кара-Ой

     4. Копюре-Базар

     5. Талды-Булак

 

                            Чуйская область

 

     Панфиловский район

 

     1. Отмек

 

     Жайылский район

 

     1. Кайсар

     2. Каракол

     3. Кожомкул

     4. Первое Мая

     5. Суусамыр

     6. Тунук

 

     Кеминский район

 

     1. Ак-Тюз

     2. Бордунский

     3. Участок Восточного лесхоза

 

     Ысык-Атинский район

 

     1. Иссык-Ата (курорт)

 

     Аламудунский район

 

     1. Альплагерь

     2. Чункурчак