Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 8-февралы № 39

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

         Иши өзгөчө мүнөздөгү кызматкерлердин
        категорияларынын тизмесин жана алардын
       иш убактыларынын узактыгын бекитүү жөнүндө
(2010-жылдын 5-мартындагы №131 токтомунун редакциясына ылайык)
   Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 92 жана 396-статьяларына
ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
   1. Иши өзгөчө мүнөздөгү кызматкерлердин категорияларынын тиркелген
тизмеси жана алардын иш убактыларынын узактыгы бекитилсин.
   2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Премьер-министри      И.Чудинов


                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                     2008-жылдын 8-февралындагы
                       № 39 токтому менен
                         бекитилген

     Иши өзгөчө мүнөздөгү кызматкерлердин категорияларынын
      тизмеси жана алардын иш убактыларынын узактыгы

-----------------------------------------------------------------------
|N   |Иши өзгөчө мүнөздөгү кызматкерлердин       |Иш күнүнүн|
|    |   категорияларынын аталышы          | узактыгы |
|    |                         |  (саат |
|    |                         |  менен) |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.0  |Инфекцияны, грибокту жана кургак учукту (кургак  |     |
|    |учукка каршы) дарылоо-алдын алуучу уюмдар     |     |
|    |(бөлүмдөр, палаталар, кабинеттер); жатак     |     |
|    |мектептер, балдар үйлөрү, бала бакчалар (топтор), |     |
|    |ясли-бакчалар (топтор), балдар яслилери (топтор) |     |
|    |жана кургак учук жана өнөкөт ич өткөк менен    |     |
|    |ооруган балдар үчүн балдар үйлөрү (топтор):    |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1  |Мекемелерде жана подразделениелерде (анын ичинде |     |
|    |дарылоочу-эмгек өнөрканаларында жана көмөкчү айыл |     |
|    |чарбаларында) оорулууларды түздөн-түз тейлеген  |     |
|    |кызматкерлер                   |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.1 |Китепканачы                    |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.2 |Врач (анын ичинде врач - бөлүмдүн, кабинеттин,  |  6   |
|    |лабораториянын жетекчиси)             |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.3 |Рентген-диагностикалык изилдөөлөрдү системалуу  |  6   |
|    |жүргүзгөн врач-фтизиатр              |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.4 |Тиш техниги                    |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.5 |Педагогикалык же окуу бөлүмүнүн башчысы      |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.6 |Эмгек боюнча инструктор              |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.7 |Массалык кесиптердин жумушчуларын өндүрүштүк   |  6   |
|    |окутуучу инструктор                |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.8 |Маданий массалык иш боюнча инструктор маданий   |  6   |
|    |уюштуруучу                    |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.9 |Кастелянша                    |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.10 |Дарылоо-өндүрүштүк (эмгек) өнөрканалардын 1 жана |  6   |
|    |көмөкчү айыл чарбасынын мастери          |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.11 |Медициналык кенже жана тейлөөчү персонал     |  6   |
|    |(оорулууну тейлеген кенже медициналык сестра   |     |
|    |(санитарка), буфетчи, официант, идиш жуугуч,   |     |
|    |мончочу, сестра-хозяйка, няня, өндүрүш жайларын  |     |
|    |тазалагыч)                    |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.12 |Оорулуулар менен түздөн-түз жана толук жумуш күн |  6   |
|    |бою иштеген илимий кызматкер           |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.13 |Чачтарач                     |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.14 |Тарбиячы                     |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.15 |Орто медициналык персонал             |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|1.1.16 |Палаталарда такай иштеген учурдагы дем алуу    |     |
|    |аппараттарын тейлөө боюнча техник жана механик  |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|2.0  |ВИЧ/СПИДди дарылоо жана алдын алуу боюнча уюмдар: |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|2.1  |Оорулууларды түздөн-түз тейлеген кызматкерлер   |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|2.2  |ВИЧ-инфекцияны лабораториялык диагностикалоо менен|  6   |
|    |иш жүргүзгөн кызматкерлер             |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.0  |Психиатриялык (психоневрологиялык),        |     |
|    |нейрохирургиялык, наркологиялык дарылоо-алдын алуу|     |
|    |уюмдары, бөлүмдөр, палаталар, кабинеттер, ошондой|     |
|    |эле психикалык оорулуулар үчүн жатак үйлөр:    |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.1  |Врач-диетолог, врач-психиатр, диетсестра     |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.2  |Эмгек боюнча инструктор              |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.3  |Массалык кесиптердин жумушчуларын өндүрүштүк   |  6   |
|    |окутуучу инструктор                |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.4  |Маданий массалык иш боюнча инструктор, маданий  |  6   |
|    |уюштуруучу, баянчы                |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.5  |Лаборатория башчысы, врач-лаборант жана лаборант |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.6  |Психикалык оорулуулар үчүн дарылоо-өндүрүштүк   |  6   |
|    |(эмгек) өнөрканаларынын жана көмөкчү айыл     |     |
|    |чарбасынын мастери                |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.7  |Медициналык кенже жана тейлөөчү персонал     |  6   |
|    |(оорулууну тейлеген кенже медициналык сестра,   |     |
|    |санитарка, буфетчи, официант, мончочу)      |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.8  |Оорулуулар менен түздөн-түз жана толук жумуш күн |  6   |
|    |бою иштеген илимий кызматкер           |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.9  |Чачтарач                     |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.10  |Оорулуулар менен түздөн-түз жана толук жумуш күн |  6   |
|    |бою иштеген психолог, физиолог          |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.11  |Сестра-хозяйка, кастелянша            |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|3.12  |Орто медициналык персонал (лаборанттан башкасы)  |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.0  |Балдар үчүн психиатриялык (психоневрологиялык)  |     |
|    |дарылоо-алдын алуучу уюмдар, бөлүмдөр, палаталар |     |
|    |жана кабинеттер (психикасы бузулбастан борбордук |     |
|    |нерв системасына доо кеткен балдарды дарылоо  |     |
|    |үчүн арналгандардан башкасы); социалдык мекемелер,|     |
|    |мектептер (класстар), жатак мектептер (класстар), |     |
|    |балдар үйлөрү (топтор), бала бакчалар (топтор),  |     |
|    |ясли-бакчалар (топтор), акыл-эси жагынан артта  |     |
|    |калган жана психикасы бузулуу менен борбордук нерв|     |
|    |системасына доо кеткен балдар үчүн яслилер (топтор|     |
|    |жана балдар үйлөрү (топтор):           |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.1  |Врач (анын ичинде врач - бөлүмдүн, кабинеттин   |  6   |
|    |жетекчиси), врач-лаборанттан башкасы       |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.2  |Врач-диетолог, диетсестра             |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.3  |Орулуулар үчүн гардеробду тейлеген гардеробчу   |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.4  |Эмгек боюнча инструктор              |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.5  |Массалык кесиптердин жумушчуларын өндүрүштүк   |  6   |
|    |окутуучу инструктор                |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.6  |Кастелянша                    |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.7  |Лаборант (анын ичинде врач-лаборант, лаборатория |  6   |
|    |башчысы)                     |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.8  |Дарылоо-өндүрүштүк (эмгек) өнөрканаларынын мастери|  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.9  |Медициналык кенже жана тейлөөчү персонал     |  6   |
|    |(оорулууну тейлеген кенже медициналык сестра,   |     |
|    |санитарка, буфетчи, официант, мончочу, няня,   |     |
|    |өндүрүш жайларын тазалагыч)            |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.10  |Оорулуулар менен түздөн-түз жана толук жумуш күн |  6   |
|    |бою иштеген илимий кызматкер           |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.11  |Чачтарач                     |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.12  |Тарбиячы                     |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.13  |Сестра-хозяйка, кастелянша            |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|4.14  |Орто медициналык персонал (лаборанттан башкасы)  |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|5.0  |Реабилитациялык борборлор, бөлүмдөр, кабинеттер  |     |
|    |(физиокабинеттер)                 |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|5.1  |Кубаттуулугу 100 Втка чейинки жогорку жыштыктуу  |  6   |
|    |медициналык генераторлор, ультраүн аппараттар,  |     |
|    |ультракызгылт-көк жана инфракызыл нурланткычтар, |     |
|    |лазердик аппараттар менен түздөн-түз иштеген врач,|     |
|    |орто жана кенже медициналык персоналдар      |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|5.2  |Суу менен дарылоочу жайларда толук жумуш күн бою |  6   |
|    |иштеген врач, орто жана кенже медициналык     |     |
|    |персоналдар жана техникалык персоналдар      |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|5.3  |Укалоо боюнча медициналык сестра         |  6   |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|5.4  |Суу процедураларын жүргүзүү менен түздөн-түз иш  |  6   |
|    |алып барган орто жана кенже медициналык      |     |
|    |персоналдар                    |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|6.0  |Стоматологиялык бейтапканалар, бөлүмдөр,     |  6   |
|    |кабинеттер                    |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|7.0  |Патологиялык-анатомиялык бөлүмдөр жана      |  5   |
|    |лабораториялар (прозектордук жайлар жана     |     |
|    |өлүкканалар)                   |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|7.1  |Ишинде өлүктөр жана өлүктүн материалдары менен  |  5   |
|    |иштеген кызматкерлер               |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|7.2  |Врач (анын ичинде бөлүмдүн, лабораториянын    |  5   |
|    |жетекчиси - врач), орто жана кенже медперсонал,  |     |
|    |өндүрүш жайларын тазалагыч            |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|7.3  |Прозектордук жайларда жана өлүкканаларда иштеген |  6   |
|    |илим-изилдөө институттарынын кызматкерлери,    |     |
|    |ошондой эле өлүктөр жана өлүктүн материалдары   |     |
|    |менен такай иштеген сот медицинасы жана      |     |
|    |оперативдүү хирургия, нормалдуу, патологиялык жана|     |
|    |топографиялык анатомия кафедраларынын       |     |
|    |кызматкерлери                   |     |
|-------|--------------------------------------------------|----------|
|8.0  |Кургак учук жана психикалык оорулуулар үчүн 
адистештирилген МСЭК | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |8.1 |Кургак учук жана психикалык оорулуулар
үчүн МСЭКтин врачы | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |8.2 |Кургак учук жана психикалык оорулуулар
үчүн МСЭКтин орто жана кенже | 6 | | |медициналык персоналдары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |9.0 |Облустук, республикалык ооруканалардын өтө шашылыш| | | |баруу жана консультациялык-медициналык жардам | | | |берүү бөлүмдөрү, тез жана кечиктирилгис | | | |медициналык жардам берүү станциялары (бөлүмдөрү) | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |9.1 |Психикалык оорулууларды эвакуациялоо жана | 6 | | |медициналык жардам көрсөтүү менен иш алып барган | | | |орто жана кенже медперсонал, психикалык | | | |оорулууларды эвакуациялоо учурунда санитардын | | | |милдетин да аткарган автомобилдин айдоочусу | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |10.0 |Соттук-медициналык экспертиза уюмдары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |10.1 |Өлүктөр жана өлүктүн материалдары менен иштеген | 5 | | |соттук-медициналык эксперт (анын ичинде бөлүмдүн, | | | |бөлүмчөнүн башчысы) | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |10.2 |Өлүктөр жана өлүктүн материалдары менен иштеген | 5 | | |орто жана кенже медициналык персонал | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |10.3 |Күбөлөндүрүү үчүн пациенттерди кабыл алууда | 5 | | |иштеген медициналык сестра, фельдшер, медициналык | | | |каттоочу жана санитар | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.0 |Коомдук саламаттык сактоо уюмдары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1 |Санитардык алдын алуу жана эпидемияга каршы | | | |ишчараларды өткөрүү боюнча иште түздөн-түз иштеген| | | |кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.1 |Бактериологиялык жана вирусологиялык | 6 | | |лабораториялардын (бөлүмчөлөрдүн) врачы (анын | | | | ичинде жетекчи-врач, орто жана кенже медициналык | | | |персонал); врач-бактериолог, врач-вирусолог, | | | |бактериология (вирусология) боюнча лаборант | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.2 |Врач-эпидемиолог жана анын жардамчысы, | 6 | | |врач-дезинфекционист, биолог, энтомолог, | | | |инструктор-дезинфектор, дарттын орун алган | | | |очогунда, камерада жана алдын алуучу дезинфекция, | | | |дезинсекция, дератизация жумушун жасаган | | | |дезинфектор (анын ичинде подразделениенин | | | |жетекчиси), камералык дезинфекциянын санитаркасы | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.3 |Дезинфекциялык жабдуу боюнча инженер жана техник | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.4 |Өзгөчө жугуштуу инфекциялык бөлүмдүн врачы (анын | 6 | | |ичинде жетекчиси), орто жана кенже медициналык | | | |персонал, энтомолог, биолог, зоолог, виварщик; | | | |врач-эпидемиолог, врачвирусолог жана | | | |врач-бактериолог (анын ичинде түзүмдүк | | | |подразделениенин жетекчиси), энтомолог, орто жана | | | |кенже медициналык персонал, жандуу культтар | | | |(ылањ жугузган жаныбарлар): бруцеллез, вирустуу | | | |гепатит, геморрагиялык лихорадка, сары лихорадка, | | | |Ку лихорадкасы жана башка риккетсиоздор, | | | |миелиодоз, менингит, накта чечек, орнитоз | | | |полиомиелит, пситтакоз, сапа, сибирь жарасы | | | |темгилдүү келте, туляремия, көчө кутурмасы жана | | | |энцефалит, ошондой эле бул дарттар боюнча дарттын | | | |очогу жана энзоотикалык райондордо түздөн-түз | | | |иштеген виварщик | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.5 |Начальник, лаборант, инструктор-дезинфектор | 6 | | |дезинфектор, эпидемиолог, кене энцефалити жана | | | |трансмиссивдүү дарттар менен күрөшүү боюнча | | | |энтомологаялык отряддын энтомологу жана | | | |энтомологдун жардамчысы | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.6 |Врач-эпидемиолог, санитардык-карантиндик пункттун | 6 | | |изоляторунун жана обсерваторунун орто жана кенже | | | |медициналык персонал | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.7 |Дератизациялык татканткыч жем даярдоо боюнча | 6 | | |лаборант жана препаратор | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.8 |Инфекциялык оорулууларды эвакуациялоо менен иш | 6 | | |алып барган орто жана кенже медициналык персонал, | | | |инфекциялык оорулууларды ташуу боюнча санитардын | | | |да милдетин аткаруучу автомобилдин айдоочусу | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.9 |Дезинфекциялоочу каражаттарды фасовкалоо менен | 6 | | |иштеген кладовщик, инструктор-дезинфектор | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.1.10|Дезинфекциялоочу жылып жүрмө түзүлүштү тейлеген | 6 | | |жана дезинфекция боюнча ишти түздөн-түз аткарган | | | |автомобилдин айдоочусу | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.2 |Кара тумоого каршы мекемелер (станциялар, | | | |отряддар, бөлүмдөр, лабораториялар, институттар) | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3 |Шектүү же көз көрүнөө жугуштуу материалдар менен | | | |түздөн-түз иштөөчү же аларды кармоочу жана өтө | | | |жугуштуу инфекциялар бар жугуштуу бөлмөлөрдө | | | |(бокстарда), ошондой эле бактерия препараттары | | | |өндүрүшүндө иштеген кызматкерлер: | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.1 |Автоклавщик | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.2 |Стерилизация боюнча аппаратчик | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.3 |Ветеринар врачы | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.4 |Зоолог врач, энтомолог | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.5 |Лаборатория жана бөлүм (бөлүмчө) башчысы | 6 | | |(начальниги) | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.6 |Инструктор-дезинфектор | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.7 |Лаборант | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.8 |Илимий кызматкер | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.9 |Препаратор | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |11.3.10|Технорук | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |12.0 |Кан борборлору жана трансфузиология бөлүмдөрү | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |12.1 |Кан, анын препараттарын жана кан алмаштыргычтарды | 6 | | |даярдоо, кайра иштетүү жана кургатуу боюнча | | | |боксирленген операциялык жана бокстарда иштеген | | | |кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.0 |Фармацевтикалык уюмдар | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.1 |Дарыканалардын кызматкерлери (анын ичинде | 6 | | |саламаттык сактоо мекемелеринин штатында | | | |тургандар) | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.1.1 |Дары-дармектерди даярдоо жана контролдоо боюнча | 6 | | |түздөн-түз иштеген дарылоо-алдын алуучу уюмдардын| | | |дарыканасынын башчысы (начальниги) жана анын | | | |орунбасары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.1.2 |Өндүрүштүк милдеттерди аткаруудан бошотулбаган | 6 | | |бөлүм (бөлүмчө) башчысы жана анын орунбасары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.1.3 |Дарыларды жана дарыкана ассортиментинин башка | 6 | | |товарларын рецептсиз сатуу менен гана иштегенден | | | |башка фармацевт, фармацевттин ассистенти, фасовщик| | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.2 |Дарыкана базаларынын жана кампалардын | | | |кызматкерлери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.2.1 |Медикаменттерди даярдоо, бөлүштүрүп салуу жана | 6 | | |контролдоо менен түздөн-түз иш алып барган | | | |фармацевт, фармацевттин ассистенти, фасовшик | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.2.2 |Бөлүштүрүп салуу, майдалоо, таразага тартуу жана | 6 | | |Мамлекеттик фармакопея комитети тарабынан | | | |бекитилген "А" тизмесиндеги уулуу дары-дармек | | | |заттарды ченеп тартуу менен иш алып барган | | | |фармацевт, фармацевттин ассистенти, фасовщик, | | | |уулуу заттар бөлүмүнүн (бөлмөнүн) башчысы жана аны| | | |орун басары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.3 |Дары-дармек каражаттарынын сапаттарын контролдоо | | | |лабораториясынын кызматкерлери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.3.1 |Анализ боюнча түздөн-түз иш аткарган лаборатория | 6 | | |башчысы | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.3.2 |Дарыкана идиштерин жана ампулаларды жууп-тазалоочу| 6 | | |санитарка | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.3.3 |Фармацевт, лаборант | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.4 |Бактериялык жана вирустук препараттарды, кан | | | |препараттарын, кан алмаштыруучуларды жана | | | |азыктандыруу чөйрөлөрүн чыгаруу | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.4.1 |Инфекциялуу дарттарды козгогуч жандуу культтар | 6 | | |(13.4.2-пунктта саналгандардан башка) малдан жана | | | |бактериядан (токсиндер) алынган уулуу продуктулар,| | | |кургак диагностикалык чөйрөлөр жана азыктандыруу | | | |чөйрөлөрү ошондой эле инфекция жугузган жаныбарлар| | | |жана материалдар менен түздөн-түз жана такай | | | |иштеген өндүрүш кызматкерлери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.4.2 |Энцефалит, менингит, көчө кутурмасы, сарь | 6 | | |лихорадка, пситтакоза, орнитоз, полиомиелит, накта| | | |чечек, геморрагиялык лихорадка, вирустуу гепатит, | | | |темгилдүү келте, Ку лихорадкасы жана башка | | | |риккетсиоздор, ошондой эле ич келте, сибирь | | | |жарасы, сапа, миелоидоз, бруцеллез жана | | | |туляремиянын жандуу культтары же бул инфекциялар | | | |жуккан жаныбарлар менен түздөн-түз жана такай | | | |иштеген өндүрүш кызматкерлери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.4.3 |Сыворотканы иштетүү, тазалоо жана концентрациялоо | 6 | | |менен такай жана түздөн-түз иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.4.4 |Бокстордо иштөө менен алектенген кызматкерлер | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |13.4.4 |Карањгылатылган жайларда иштеген учурда | 6 | | |инъекциялуу эритмелер куюлган ампулаларды | | | |контролдоочу жана кароочу | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |14.0 |Балдарды кабыл алып-бөлүштүргүчтөр жана | | | |тарбиялоо-эмгек колониялары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |14.1 |Врач, орто жана кенже медициналык персонал | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |15.0 |Кабыл алып-бөлүштүргүчтөр, атайын кабыл алуучу | | | |жана алдын ала камоо камералары | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |15.1 |Врач жана орто медициналык персонал | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.0 |Медициналык, социалдык жана билим берүү | | | |мекемелеринин жалпы кесиптери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.1 |Барокамераларда жана кессондордо иштеген врач, | 6 | | |орто медициналык персонал | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.2 |Барокамераларда түздөн-түз иштеген адистер | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.3 |Врач анестезиолог-реаниматолог, | 6 | | |медсестра-анестезист, ошондой эле реанимация жана | | | |интенсивдүү терапия үчүн анестезиология жана | | | |реанимация бөлүмдөрүнүн (топторунун) врачы жана | | | |орто медициналык персоналы (врач-лаборанттан башка| | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.4 |Неврологиялык жана нейротравматологиялык | 6 | | |бөлүмдөрдүн медсестралары жана кенже медициналык | | | |персоналы | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.5 |Дарылоо-алдын алуучу мекемелерде жана жатак | 6 | | |үйлөрдө жүлүнүнө жана омурткаларына доо кеткен | | | |оорулуулар (бели ооругандар) үчүн бөлүмдөрдүн жана| | | |палаталардын врачы, орто жана кенже медперсоналы, | | | |ошондой эле бул оорулууларды тейлеген | | | |маданий-массалык иштер боюнча инструктор | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.6 |Дарттын очогунун жана камералык дезинфекциянын | 6 | | |дезинфектору | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.7 |Бокстордо кан чогултуу жана иштетүү боюнча иштеген| 6 | | |врач, орто, кенже медперсонал жана препаратор | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.8 |Өлүктүн канын жана ткандарын даярдоо жана | 5 | | |консервациялоо менен иштеген лабораториялардын, | | | |бөлүмдөрдүн жана бөлүмчөлөрдүн кызматкерлери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |16.9 |Социалдык мекемелердин эмгек боюнча инструктору: | | | |а) кургак учук оорулулар үчүн; | 6 | | |б) психохрониктер үчүн | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.0 |Радиоактивдүү заттар жана ионизациялоочу нурлануу | | | |булактары менен иштөө | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1 |Гамма-нурлануунун булагы катары радиоактивдүү | 6 | | |заттарды колдонуу | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.1 |Гамма-дефектоскопия боюнча түзүлүштөрдө түздөн-түз| | | |иштеген кызматкерлер: | | | |а) жылдырып жүрмө түзүлүштөрдө; | 6 | | |б) стационардык түзүлүштөрдө | 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.2 |Өнөржайлык жана медициналык гамма-түзүлүштөрдү | 6 | | |жана аппараттарды заряддоо жана сыноо менен | | | |түздөн-түз иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.3 |100 миллиграмм-эквивалент радийден жогору сандагы | 6 | | |гамма-активдүү заттарды чогултуу, ташуу, сактоочу | | | |жайга жыйноо, сактоо жана көмүү менен түздөн-түз | | | |иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.4 |Гамма-терапия жана эксперименттик гамманурлануу | | | |менен түздөн-түз иштеген кызматкерлер: | | | |а) денесине радиоактивдүү препараттар коюлган | 5 | | | оорулууларды тейлөө жүргүзүлгөн палаталарда; | | | |б) гамма-түзүлүштөр менен; | 5 | | |в) радиоманипуляциялык кабинеттерде, | 4 | | | лабораторияларда гамма-препараттар менен | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.5 |Рентген-спектралдык, рентген-структуралык талдоо | 5 | | |түзүлүштөрүндө, өнөржайлык рентгенографияда жана | | | |рентгендик торчонун растрларын контролдоодо, | | | |ЯРМде, УЗИде, компьютердик томографияда түздөн-түз| | | |иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.6 |Рентген-терапияда, эксперименттик рентгендик, | 5 | | |нурланууда жана бета-аппликаторлорду колдонуу | | | |менен нур терапиясында түздөн-түз иштеген | | | |кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.7 |Рентгендик диагностикада, флюорографияда, көз | 5 | | |менен контролдоочу рентген-терапиялык ротациялык | | | |түзүлүштө түздөн-түз иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.8 |Рентген түтүктөрүн, түтүкчөлүү рентген | 5 | | |аппараттарын изилдөө, сыноо жана жөнгө салуу менен| | | |(турган ордунда түздөн-түз майда-барат ремонттоо | | | |иштерин аткаруу менен) түздөн-түз иштеген | | | |кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.9 |18 киловольттон жогорку чыњалуу астында иштеген | 6 | | |электронографтарда жана электрондук микроскоптордо| | | |түздөн-түз иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.1.10|Иондоштургуч нурлануу зонасында жумуш убактысынын | 5 | | |50%тен кем эмес бөлүгүн өткөргөн кенже медициналык| | | |персонал | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.2 |Рентген жана гамма-нурлардын физикасы жана | | | |дозиметриясы | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.2.1 |Эксперименттик изилдөөлөр жана дозиметриялык | 6 | | |ченөөлөр менен түздөн-түз иштеген кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.2.2 |Дозиметриялык жана радиометриялык аппараттарды | 6 | | |градуировкалоо булактары менен түздөн-түз иштеген | | | |кызматкерлер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.3 |Ачык радиоактивдүү булактар колдонулган иштер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |17.3.1 |Ачык радиоактивдүү заттар менен болгон иштерде | | | |түздөн-түз иштеген кызматкерлер (даярдоо, кайра | | | |иштетүү, сактоо, бөлүп салыштыруу, изилдөө, | | | |пайдалануу жана жумуштун башка түрлөрү): | | | |а) жумуштун 3-классына туура келген жумуш | 6 | | | ордундагы активдүүлүк менен; | | | |б) жумуштун 2-классына туура келген жумуш | 6 | | | ордундагы активдүүлүк менен; | | | |в) жумуштун 1-классына туура келген жумуш | 6 | | | ордундагы активдүүлүк менен | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |18.0 |Медициналык мекемелердин | | | |лабораториялык-диагностикалык кызматынын адистери | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |18.1 |Лаборант, препаратор, инженер, техник, химик, | | | |мастер, улук лаборант, улук инженер, улук техник, | | | |улук мастер, аппаратчы, улук жана кенже илимий | | | |кызматкерлер, лаборатория башчысы жана анын | | | |орунбасары, биолог, биофизик, биохимик, | | | |медициналык врач, ветеринардык врач, зоолог, | | | |зоотехник, кенже жана орто медициналык персонал, | | | |провизор, фармаколог, энтомолог, миколог, | | | |микробиолог, сот-медициналык эксперт: | | | |а) жалпы туракжайларда жана бокстордо оору | 6 | | |козгогуч микробдор, вирустар, актиномицетамдар | | | |менен, жаныбарлар жана денеси муунак-буттуулар, | | | |инфекциялуу оору козгогуч микробдор, вирустар, | | | |токсоплазмалар менен, ошондой эле инфекциялык | | | |дарттарга чалдыккан оорулуулардан алынган канды | | | |жана бөлүнүп чыккандарды текшерүү боюнча | | | |иштегендер (оору козгогуч микробдорго, вирустарга | | | |төмөнкүлөр кирет: ич келтенин, А жана Б | | | |паратифинин, сальмонеллездин, ич өткөктүн, | | | |грибоктун, котон жаранын, листереллездин, | | | |эризепелоиданын, кургак учуктун, дифтериянын, | | | |ботулизмдин, газ гангренасынын, сенектин, | | | |псевдо-кургак учуктун, шарптын, кайтарылма | | | |келтенин, паппатача лихорадкасынын, паротиттин, | | | |шишик сымал вирустун козгогучтары, ошондой эле | | | |жаныбарлардын жана бактериялардын уулуу | | | |продуктулары - токсиндери); | | | |б) өлүктүн материалдары менен иштегендер; | 5 | | |в) газ түрүндөгү жана жењил учма уулуу заттарды: | 6 | | |галоиддер жана галоиддик туундулар, органикалык | | | |жана органикалык эмес кислоталардын ангидриддери, | | | |галоид-кабылткыч кетондор жана эфирлер; фосфор | | | |жана анын бирикмелери; мышьяк жана анын | | | |бирикмелери; коргошун, күкүрттүү суутек, күкүрттүү| | | |көмүртек, меркаптандар; кислоталар (бор жана | | | |тамак-аш кислоталарынан башкасы); азоттун | | | |окистери, нитрохлориддер; хлороформ, дихлорэтан, | | | |хлорлонгон көмүр-суутектер; бензол, толуол, | | | |ксилол, фенол жана башка ароматтык катардын | | | |туундулары; уайт-спирт; күкүрттүү эфир, метил | | | |спирти жана башка эриткичтер; пиридин жана анын | | | |негиздери; аммиак, биринчилик, экинчилик жана | | | |үчүнчүлүк аминдер; нитробензол, нитрометан жана | | | |башка нитробирикмелер: циандуу жана тиоциандуу | | | |бирикмелер; металл сымап, туунду сымап жана анын | | | |туздары; фтор органикалык бирикмелер; формалин, | | | |формальдегид, акролеин, уксус ангидриди, | | | |ацетонгидрид, этилацетат, метилацетат жана башка | | | |учма альдегиддер, жөнөкөй жана татаал эфирлер, | | | |нитриддер жана изонитриддер, гидразин жана | | | |алмаштырма гидразиндер, анилобоегучтар жана | | | |алардын жарым продуктулары аминопласттар, көмүр | | | |жана нефть иштетүүдөн алынган продуктулар, | | | |ароматтык жана хлордолгон углеводороддор, | | | |хлоропен, совпрен, резинит, синтетикалык латекс, | | | |алкалоидцер, жаш агызгыч, ирињ агызуучу, | | | |чүчкүртүүчү, муунтуучу жана жалпы уулуу таасирлүү | | | |бирикмелердин пайдалануу менен талдоо жүргүзүп | | | |иштегендер, бул химпродуктулар салынган идиштерди | | | |жуугуч, ошондой эле толук жумуш күн бою химиялык | | | |жана сантехникалык жабдууларды тейлеп жана | | | |ремонттоп түздөн-түз иштегендер; | | | |г) өтө коркунучтуу инфекциялар - энцефалиттер, | 6 | | |лепр, менингит, көчө кутурмасы, сары лихорадка, | | | |пситтакоз, орнитоз, полиемиелит, накта чечек, | | | |геморрагиялык лихорадка, вирустуу гепатит, | | | |темгилдүү келте, Ку лихорадкасы жана башка | | | |риккетсиоздор, ошондой эле холера, сибирь | | | |жарасы, сапа, мелоидоз, кара тумоо, бруцеллез, | | | |туляремиянын жандуу культтары менен, ошондой эле | | | |жогоруда көрсөтүлгөн инфекциялар жуктурулган | | | |жаныбарлар менен түздөн-түз жана такай иштегендер;| | | |д) лептоспироза жуктурулган жаныбарлар менен | 6 | | |түздөн-түз жана такай иштегендер | | |-------|--------------------------------------------------|----------| |18.2 |Дарт жуктурулган жаныбарларды тейлеген вивариянын | | | |жумушчулары: | | | |а) 18.1-пунктунун "а" пунктчасында көрсөтүлгөндөр;| 6 | | |б) 18.1-пунктунун "г" пунктчасында көрсөтүлгөндөр;| 6 | | |в) 18.1-пунктунун "д" пунктчасында көрсөтүлгөндөр.| 6 | |-------|--------------------------------------------------|----------| |18.3 |Ультракызгылт-көк жарык булагына ээ болгон | 6 | | |микроскоптор менен иштөөдө, иммерсиялык | | | |объективдерди (эселүүлүгү 90-0) колдонууда, | | | |ошондой эле калыњ катмарлуу ядролук фотоэмульсияны| | | |кароодо, уулуу иммерсиялык суюктуктарды пайдалануу| | | |менен микроскоптордо, полярископтордо жана | | | |кониметрлерде түздөн-түз иштеген лабораториялардын| | | |кызматкерлери | | -----------------------------------------------------------------------