Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 23-апрели № 182

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

     Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү
    "бирдиктүү терезе" принциби боюнча мамлекеттик (эсептик)
      каттоодо (кайра каттоодо) мамлекеттик органдар
       ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө
            жобону бекитүү тууралуу

   "Бирдиктүү терезе" принцибин киргизүү жолу менен ишкердик субъект-
терин каттоо жол-жобосун жөнөкөйлөтүү, ошондой эле Дүйнөлүк банктын
"Бизнес жүргүзүү" отчету боюнча Кыргызстандын эл аралык рейтингинин ин-
дикаторлорун жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом
кылат:
   1. Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү
терезе" принциби боюнча мамлекеттик (эсептик) каттоодо (кайра каттоодо)
мамлекеттик органдар ортосунда өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө тир-
келген Жобо бекитилсин.
   2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги:
   - "бирдиктүү терезе" принцибин киргизүүгө багытталган иш-чараларды
каржылоону камсыз кылуу максатында, республикалык бюджеттен 2.8 млн.
сом өлчөмүндөгү акча каражатын бөлсүн, анын ичинен:
   Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине - 1750000 сом;
   Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине - 880000 сом;
   Кыргыз Республикасынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик
комитетине - 87000 сом;
   Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна - 87000 сом.
   - белгиленген тартипте "Кыргыз Республикасынын 2008-жылга респуб-
ликалык бюджети жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү
киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын тийиштүү долбоорун
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизсин.
   3. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар минист-
рлиги юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү "бирдиктүү
терезе" принциби боюнча мамлекеттик (эсептик) каттоодо (кайра каттоодо)
өз ара аракеттенишкен мамлекеттик органдарга, алардын арасында элект-
рондук документ алмашууну камсыз кылган маалыматтык-коммуникациялык
байланышты орнотууда ар тараптуу көмөк көрсөтсүн.
   4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги, Кыргыз Республика-
сынын Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитети, Кыргыз Рес-
публикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук
статистика комитети, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду бир жумалык
мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимде-
рин бул токтомго ылайык келтирүү боюнча тиешелүү сунуштарды белгиленген
тартипте киргизсин.
   5. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомс-
тволор, аткаруу бийлигинин башка органдары өздөрүнүн ченемдик укуктук
актыларын ушул токтомго ылайык келтирсин.
   6. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
   7. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн Аппаратынын укуктук камсыздоо жана кадрдык кызмат бөлүмүнө
жүктөлсүн.

   Премьер-министр                 И.Чудинов