Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
               КР Өкмөтүнүн
2009-жылдын 18-декабрындагы № 775 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 9-июну № 278

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым
       чечимдерине толуктоолорду киргизүү жөнүндө

   Кыргыз Республикасында соттолгондорду жана камакка алынган адам-
дарды конвой менен алып жүрүүнү, ошондой эле жазык-аткаруу тутумунун
органдарында жана мекемелеринде атайын жана аскердик наамдарды ыйгаруу-
ну тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом
кылат:
   1. "Түзөтүү мекемелерин кайтаруунун жана соттолгондорду жана кай-
тарууга алынган адамдарды конвойлук күзөтүү тартиптери жана шарттары
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 17-майындагы №
310 токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:
   1-пункт "камактагы" деген сөздөн кийин "Кыргыз Республикасынын Ич-
ки иштер министрлигинин ички аскерлери аткарган" деген сөздөр менен то-
лукталсын.
   2. (КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы N 764 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
3. "Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Түзөтүү мекеме- лерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен алып жүрүү боюнча департаменти жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 16-июлундагы № 475 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Түзөтүү мекемелерин кайтаруу, соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен алып жүрүү боюнча департаменти жөнүндө жобого төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин: - 4.2-пункт төмөнкүдөй мазмундагы он экинчи абзац менен толуктал- сын: "- Кыргыз Республикасынын юстиция министрине ортоњку жана улук же- текчи курамга мурунку наамда белгиленген кызмат өтөө мөөнөтүнүн жарымы- нан кем эмеси өткөндө, башкача айтканда кезектеги наамдар мөөнөтүнөн мурда же мурунку наамды алгандан кийин бир жарым мөөнөтү өткөндө ээле- ген штаттык кызматы боюнча каралгандан бир даражага жогору атайын жана аскер наамдарын ыйгарууга сунуш киргизет;". 4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Кыргыз Респуб- ликасынын Ички иштер министрлиги өзүлөрүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин. 5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өк- мөтүнүн Аппаратынын коргонуу, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бө- лүмүнө жүктөлсүн. Премьер-министр И.Чудинов