Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 5-декабры № 676

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

    Дүйнөлүк банктын "Бизнес жүргүзүү - 2010" отчету боюнча
      Кыргыз Республикасынын эл аралык кадыр-баркынын
        индикаторлорун жакшыртууга багытталган
          Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
           иш-аракеттер планы жөнүндө

   "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын эл аралык
кадыр-баркынын индикаторлорун жакшыртууга багытталган биринчи кезектеги
иш-аракеттерди жүргүзүүсү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2008-жылдын 4-апрелиндеги № 126 токтому менен бекитилген Дүйнөлүк банк-
тын "Бизнес жүргүзүү" отчету боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык
кадыр-баркын жакшыртууга багытталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
биринчи кезектеги иш-аракеттерин ишке ашыруу жыйынтыгы боюнча, Дүйнөлүк
банктын "Бизнес жүргүзүү" отчетунун бардык индикаторлору боюнча систе-
малуу реформаларды андан ары жүргүзүү жана Кыргыз Республикасынын эл
аралык кадыр-баркын жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
токтом кылат:
   1. Дүйнөлүк банктын "Бизнес жүргүзүү - 2010" "Кыргызстан - Топ 50
өлкөгө" отчету боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык кадыр-баркынын
индикаторлорун жакшыртуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тир-
келген Иш-аракеттер планы (мындан ары - Иш-аракеттер планы) бекитилсин.
   2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 20-мартындагы N
99-б буйругу менен түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топ:
   - беш күндүк мөөнөттө эксперттик жумушчу топторду түзсүн, анын ку-
рамына аткаруу бийлик органдарынын өкүлдөрү, көз карандысыз эксперттер,
эл аралык уюмдардын жана бизнес-жамааттардын эксперттери киргизилсин
жана алардын чечими менен Ведомстволор аралык жумушчу тобунун жетекчи-
син бекитсин;
   - Иш-аракеттер  планынын  негизинде  Дүйнөлүк банктын "Бизнес
жүргүзүү" отчету боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык кадыр-баркын
жакшыртууга карата индикаторлор боюнча эксперттик жумушчу топтордун иш
пландарын иштеп чыксын;
   - жогоруда аталган эксперттик жумушчу топтордун заседаниелерин
өткөрүү жана жетекчилеринин отчет берүү графиктерин бекитсин;
   - аталган токтомду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнө отчет берсин;
   - Иш-аракеттер планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Респуб-
ликасынын Президентинин алдындагы Инвестициялык кењешке жана Дүйнөлүк
банкка маалымдасын.
   3. Иш-аракеттер планынын сапаттуу жана өз убагында аткарылышына
министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомс-
тволордун жана мамлекеттик башкаруунун башка органдарынын жетекчилери
жеке жоопкерчилик тарта тургандыгы белгиленсин.
   4. "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын эл
аралык кадыр-баркынын индикаторлорун жакшыртууга багытталган биринчи
кезектеги иш-аракеттерди жүргүзүүсү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өк-
мөтүнүн 2008-жылдын 4-апрелиндеги № 126 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү-
лөр киргизилсин:
   - аталган токтом менен бекитилген Дүйнөлүк банктын "Бизнес жүргү-
зүү" отчету боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык кадыр-баркынын ин-
дикаторлорун жакшыртуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн биринчи
кезектеги Иш-аракеттер планында:
   6-10-бөлүмдөр күчүн жоготту деп табылсын.
   5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика, соода, туризм жана ишкердик бөлүмүнө
жүктөлсүн.

   Премьер-министри				      И.Чудинов


                    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                     2008-жылдын 5-декабрындагы
                       № 676 токтому менен
                         бекитилген

        Дүйнөлүк банктын "Бизнес жүргүзүү - 2010"
       "Кыргызстан - топ 50 өлкөлөргө" отчету боюнча
      Кыргыз Республикасынын эл аралык кадыр-баркынын
          индикаторлорун жакшыртуу боюнча
       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш-аракеттер
                 ПЛАНЫ

-----------------------------------------------------------------------
| N | Иш-чаралардын аталышы | Аткаруу  | Аткаруучулар | Техникалык |
|  |            | мөөнөтү  |       |  жардам  |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|  |            |      |Министрликтер | Донорлор |
|---------------------------------------------------------------------|
|          I. "Бизнести баштоо" индикатору          |
|---------------------------------------------------------------------|
|1. |Расмий чет өлкөлүк   |2008-жылдын |ТИМ,     |Бизнес   |
|  |документтерди      |15-декабрына|Юстмин    |чөйрөнү   |
|  |мыйзамдаштырууну жокко |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |чыгаруучу Гаага     |      |       |боюнча USAID|
|  |конвенциясына кошулуу  |      |       |долбоору  |
|  |жөнүндө сунушту даярдоо |      |       |(макулдашуу |
|  |жана Кыргыз       |      |       |боюнча)   |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |киргизүү        |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|2. |"Кыргыз Республикасынын |Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |Өкмөтүнүн Кыргыз    |      |Юстмин,    |чөйрөнү   |
|  |Республикасынын эл   |      |ТИМ,     |жакшыртуу  |
|  |аралык кадыр-баркынын  |      |СЖМК,     |боюнча USAID|
|  |индикаторлорун     |      |Улуттукстатком|долбоору  |
|  |жакшыртууга багытталган |      |(макулдашуу  |(макулдашуу |
|  |биринчи кезектеги    |      |боюнча),   |боюнча)   |
|  |иш-аракеттерди     |      |бизнес-ассоци-|      |
|  |жүргүзүүсү жөнүндө"   |      |ациялар    |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |(макулдашуу  |      |
|  |Өкмөтүнүн 2008-жылдын  |      |боюнча)    |      |
|  |4-апрелиндеги N 126   |      |       |      |
|  |токтому менен бекитилген|      |       |      |
|  |иш-чаралар планынын   |      |       |      |
|  |мониторингин жүргүзүү  |      |       |      |
|  |жана Кыргыз       |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |мониторингдин      |      |       |      |
|  |жыйынтыктарын жиберүү  |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|      II. "Курулуш курууга уруксат алуу" индикатор       |
|---------------------------------------------------------------------|
|3. |Архитектура жана курулуш|Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |органдарында      |      |Мамархкурулуш,|чөйрөнү   |
|  |долбоорлоого жана    |      |бизнес-ассоци-|жакшыртуу  |
|  |курулушка уруксат    |      |ациялар    |боюнча USAID|
|  |берүүчү документтерди  |      |(макулдашуу  |долбоору  |
|  |берүү боюнча "Бирдиктүү |      |боюнча)    |(макулдашуу |
|  |терезе" принциптерин  |      |       |боюнча)   |
|  |ишке ашыруу мониторингин|      |       |      |
|  |жүргүзүү жана анын   |      |       |      |
|  |жыйынтыктарын Кыргыз  |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |жиберүү         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|4. |"Бирдиктүү терезе"   |2009-жылдын |Мамархкурулуш |Бизнес   |
|  |принцибин ишке ашырууну |15-январына |       |чөйрөнү   |
|  |программалык камсыздоону|чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |иштеп чыгуу жана    |      |       |боюнча USAID|
|  |киргизүү        |      |       |долбоору  |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|5. |Реформанын 1-этаптарынын|2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |жыйынтыктарын эсепке  |15-декабрына|Мамархкурулуш |чөйрөнү   |
|  |алуу менен долбоорлоого |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |жана курууга уруксат  |      |       |боюнча USAID|
|  |документтерди берүү   |      |       |долбоору  |
|  |жол-жоболорун андан ары |      |       |(макулдашуу |
|  |жењилдетүү боюнча    |      |       |боюнча)   |
|  |сунуштарды жана     |      |       |      |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |андан ары Кыргыз    |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |киргизүү үчүн Кыргыз  |      |       |      |
|  |Республикасынын ченемдик|      |       |      |
|  |укуктук актыларына   |      |       |      |
|  |өзгөртүүлөрдү жана   |      |       |      |
|  |толуктоолорду киргизүүчү|      |       |      |
|  |тиешелүү долбоорлорду  |      |       |      |
|  |даярдоо         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|6. |ЖӨБУ органдары берүүчү |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |жер жумуштарына, ошондой|15-декабрына|Бишкек    |чөйрөнү   |
|  |эле Мамтехкөзөмөл    |чейин    |шаарынын   |жакшыртуу  |
|  |органдары курулуш куруу |      |мэриясы    |боюнча USAID|
|  |ниетин ишке ашыруу   |      |(макулдашуу  |долбоору  |
|  |процессинде берүүчү   |      |боюнча),   |(макулдашуу |
|  |жабдууларды       |      |Мамархкурулуш |боюнча)   |
|  |эксплуатациялоого    |      |       |      |
|  |уруксат берүүчү     |      |       |      |
|  |документтерге      |      |       |      |
|  |инвентаризациялоо    |      |       |      |
|  |жүргүзүү        |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|7. |Долбоордук документти  |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |андан ары белгиленген  |15-декабрына|Мамархкурулуш |чөйрөнү   |
|  |тартипте Кыргыз     |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |боюнча USAID|
|  |киргизүү үчүн жеке   |      |       |долбоору  |
|  |эксперттер (эксперттик |      |       |(макулдашуу |
|  |уюмдар) тарабынан    |      |       |боюнча)   |
|  |экспертизаларды жүргүзүү|      |       |      |
|  |боюнча лицензиялоо ишин |      |       |      |
|  |киргизүүнү караган   |      |       |      |
|  |мыйзам долбоорун иштеп |      |       |      |
|  |чыгуу          |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|8. |Кыргыз Республикасынын |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |Администрациялык    |15-декабрына|Мамархкурулуш |чөйрөнү   |
|  |жоопкерчилик жөнүндө  |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |кодексине курулушка   |      |       |боюнча USAID|
|  |уруксат документтерди  |      |       |долбоору  |
|  |берүүнүн белгиленген  |      |       |(макулдашуу |
|  |тартибин бузгандык жана |      |       |боюнча)   |
|  |"унчукпаганы - макул  |      |       |      |
|  |болгону" принцибин ишке |      |       |      |
|  |ашырганы үчүн      |      |       |      |
|  |жоопкерчиликти     |      |       |      |
|  |күчөтүүнү, жана шаар  |      |       |      |
|  |куруу ишмердигинин   |      |       |      |
|  |субъекттеринин     |      |       |      |
|  |курулуштук нормаларды  |      |       |      |
|  |жана эрежелерди бузганы |      |       |      |
|  |үчүн жоопкерчилигин   |      |       |      |
|  |жогорулатууну      |      |       |      |
|  |караштырган       |      |       |      |
|  |өзгөртүүлөрдү жана   |      |       |      |
|  |толуктоолорду киргизүү |      |       |      |
|  |жөнүндө Кыргыз     |      |       |      |
|  |Республикасынын     |      |       |      |
|  |Мыйзамынын долбоорун  |      |       |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Өкмөтүнө белгиленген  |      |       |      |
|  |тартипте киргизүү үчүн |      |       |      |
|  |даярдоо         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|9. |Кыргыз Республикасынын |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |Өкмөтүнүн токтомунун  |15-декабрына|Мамархкурулуш,|чөйрөнү   |
|  |жана Кыймылсыз мүлк   |чейин    |Бишкек    |жакшыртуу  |
|  |объекттерин жањы    |      |шаарынын   |боюнча USAID|
|  |курууда,        |      |мэриясы    |долбоору  |
|  |реконструкциялоодо,   |      |       |(макулдашуу |
|  |профилин өзгөртүүдө жана|      |       |боюнча)   |
|  |планын өзгөртүүдө    |      |       |      |
|  |инженердик тармактарга |      |       |      |
|  |кошуунун тартиби жөнүндө|      |       |      |
|  |жобонун долбоорлорун  |      |       |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Өкмөтүнө белгиленген  |      |       |      |
|  |тартипте киргизүү үчүн |      |       |      |
|  |даярдоо         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|10.|Кыймылсыз мүлк     |2008-жылдын |Монополмам-  |Бизнес   |
|  |объекттерин жањы    |15-декабрына|агенттиги,  |чөйрөнү   |
|  |курууда,        |чейин    |ЭӨСМ     |жакшыртуу  |
|  |реконструкциялоодо,   |      |       |боюнча USAID|
|  |профилин өзгөртүүдө жана|      |       |долбоору  |
|  |планын өзгөртүүдө    |      |       |(макулдашуу |
|  |кызматтарды көрсөтүү  |      |       |боюнча)   |
|  |боюнча табигый жана   |      |       |      |
|  |уруксат берилген    |      |       |      |
|  |монополиялардын     |      |       |      |
|  |субъекттери болгон   |      |       |      |
|  |инженердик-техникалык  |      |       |      |
|  |кызматтардын      |      |       |      |
|  |жоопкерчиликтерин    |      |       |      |
|  |жогорулатууну      |      |       |      |
|  |караштырган нормативдик |      |       |      |
|  |укуктук актылардын   |      |       |      |
|  |долбоорлорун Кыргыз   |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |киргизүү үчүн даярдоо  |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|11.|Кыргыз Республикасынын |2010-жылдын |Мамархкурулуш,|Бизнес   |
|  |Шаар куруу кодексинин  |1-январына |ЭӨСМ     |чөйрөнү   |
|  |долбоорун даярдоо жана |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |боюнча USAID|
|  |Өкмөтүнө киргизүү    |      |       |долбоору  |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|12.|Эл аралык курулуштук  |2010-жылдын |Мамархкурулуш,|Бизнес   |
|  |нормаларга жана     |1-январына |ЭӨСМ     |чөйрөнү   |
|  |эрежелерге кошулуу жана |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |ылайыкташтыруу, ошондой |      |       |боюнча USAID|
|  |эле курулуш тармагын эл |      |       |долбоору  |
|  |аралык стандарттарга  |      |       |(макулдашуу |
|  |ылайык келтирүү     |      |       |боюнча)   |
|  |максатында аларды    |      |       |      |
|  |колдонуу боюнча     |      |       |      |
|  |сунуштарды киргизүү   |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|13.|Реформалардын 2-этабына |Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |мониторинг жүргүзүү жана|2009-жылдын |Мамархкурулуш,|чөйрөнү   |
|  |мониторингдин      |1-июнуна  |бизнес-ассоци-|жакшыртуу  |
|  |жыйынтыктарын Кыргыз  |чейин    |ациялар    |боюнча USAID|
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |(макулдашуу  |долбоору  |
|  |жиберүү         |      |боюнча)    |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|         III. "Эл аралык соода индикатору"         |
|---------------------------------------------------------------------|
|14.|Импортту/экспортту   |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Сооданы   |
|  |тариздөө үчүн зарыл   |15-декабрына|МБК,     |либералдаш- |
|  |болгон документтердин  |чейин    |Айылсуучарба- |тыруу жана |
|  |тизмесин кыскартууну  |      |мин,     |бажыны   |
|  |караган нормативдик   |      |Саламатсакмин,|реформалоо |
|  |укуктук актылардын   |      |Транскоммин  |боюнча USAID|
|  |долбоорлорун даярдоо  |      |       |долбоору  |
|  |жана Кыргыз       |      |       |(макулдашуу |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |боюнча)   |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |киргизүү        |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|15.|"Кыргыз Республикасынын |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Сооданы   |
|  |Өкмөтүнүн 2007-жылдын  |15-декабрына|МБК,     |либералдаш- |
|  |19-ноябрындагы N 556  |чейин    |Айылсуучарба- |тыруу жана |
|  |"Кыргыз Республикасынын |      |мин,     |бажыны   |
|  |мамлекеттик чегарасында |      |Саламатсакмин,|реформалоо |
|  |эл аралык автомобилдик, |      |Транскоммин, |боюнча USAID|
|  |аба жана темир жол   |      |Чегара кызматы|долбоору  |
|  |катнашы үчүн арналган  |      |       |(макулдашуу |
|  |өткөрүү пункттарынын  |      |       |боюнча)   |
|  |жана Кыргыз       |      |       |      |
|  |Республикасынын     |      |       |      |
|  |автомобиль жолдорундагы |      |       |      |
|  |ички стационардык    |      |       |      |
|  |посттордун иштерин   |      |       |      |
|  |тартипке салуу боюнча  |      |       |      |
|  |чаралар жөнүндө"    |      |       |      |
|  |токтомуна өзгөртүүлөрдү |      |       |      |
|  |киргизүү тууралуу"   |      |       |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Өкмөтүнүн токтомунун  |      |       |      |
|  |баштапкы санитардык   |      |       |      |
|  |контроль боюнча ыйгарым |      |       |      |
|  |укуктарды бажы     |      |       |      |
|  |кызматтарына өткөрүп  |      |       |      |
|  |берүүнү жана өткөрүү  |      |       |      |
|  |пункттарында жүктүн өтүү|      |       |      |
|  |убактысын кыскартууну  |      |       |      |
|  |караган долбоорун    |      |       |      |
|  |даярдоо жана Кыргыз   |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |киргизүү        |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|16.|Шайкештигин милдеттүү  |2008-жылдын |ЭӨСМ     |Сооданы   |
|  |тастыктоого жаткан   |30-декабрына|       |либералдаш- |
|  |продуктулардын тизмесин |чейин    |       |тыруу жана |
|  |кыскартууну караган   |      |       |бажыны   |
|  |нормативдик укуктук   |      |       |реформалоо |
|  |актылардын долбоорлорун |      |       |боюнча USAID|
|  |даярдоо жана Кыргыз   |      |       |долбоору  |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |(макулдашуу |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |боюнча)   |
|  |киргизүү        |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|17.|Эл аралык нормаларга  |2008-жылдын |ЭӨСМ     |Сооданы   |
|  |жана эрежелерге шайкеш |30-декабрына|       |либералдаш- |
|  |келбеген ашыкча     |чейин    |       |тыруу жана |
|  |талаптарды камтыган   |      |       |бажыны   |
|  |нормативдик укуктук   |      |       |реформалоо |
|  |актыларга инвентаризация|      |       |боюнча USAID|
|  |жүргүзүү        |      |       |долбоору  |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|18.|Тышкы соода чөйрөсүндө |2008-жылдын |ЭӨСМ,     |Сооданы   |
|  |"Бирдиктүү терезе"   |30-декабрына|МБК      |либералдаш- |
|  |принцибин ишке ашыруу  |чейин    |       |тыруу жана |
|  |долбооруна ТЭНди иштеп |      |       |бажыны   |
|  |чыгуу          |      |       |реформалоо |
|  |            |      |       |боюнча USAID|
|  |            |      |       |долбоору,  |
|  |            |      |       |МБК     |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|19.|Бирдиктүү        |2009-жылдын |МБК      |Сооданы   |
|  |администрациялык    |1-августуна |       |либералдаш- |
|  |документти (БАД) ишке  |чейин    |       |тыруу жана |
|  |киргизүү үчүн негиздерди|      |       |бажыны   |
|  |түзүү          |      |       |реформалоо |
|  |            |      |       |боюнча USAID|
|  |            |      |       |долбоору  |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|20.|Тышкы соода чөйрөсүндө |2009-жылдын |ЭӨСМ,     |Сооданы   |
|  |"Бирдиктүү терезе"   |1-июнуна  |МБК,     |либералдаш- |
|  |принцибин ишке ашыруунун|чейин    |Саламатсакмин,|тыруу жана |
|  |уюштуруучулук      |      |Айылсуучарба- |бажыны   |
|  |структурасын түзүү   |      |мин,     |реформалоо |
|  |            |      |Юстмин,    |боюнча USAID|
|  |            |      |ГКИ      |долбоору  |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|21.|"Кыргыз Республикасынын |2009-жылдын |МБК      |Сооданы   |
|  |Өкмөтүнүн 2004-жылдын  |15-декабрына|       |либералдаш- |
|  |28-декабрындагы N 961  |чейин    |       |тыруу жана |
|  |"Кыргыз Республикасынын |      |       |бажыны   |
|  |Бажы кодексинин     |      |       |реформалоо |
|  |талаптарын ишке ашыруу |      |       |боюнча USAID|
|  |боюнча чаралар жөнүндө" |      |       |долбоору  |
|  |токтомуна толуктоо   |      |       |(макулдашуу |
|  |киргизүү тууралуу"   |      |       |боюнча)   |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Өкмөтүнүн токтомунун  |      |       |      |
|  |алдын ала        |      |       |      |
|  |декларациялоону     |      |       |      |
|  |колдонууну жөнгө салуучу|      |       |      |
|  |жоболорду ишке     |      |       |      |
|  |киргизүүнү караган   |      |       |      |
|  |долбоорун даярдоо жана |      |       |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Өкмөтүнө белгиленген  |      |       |      |
|  |тартипте киргизүү    |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|22.|Тамак-аш        |2009-жылдын |ЭӨСМ     |Сооданы   |
|  |продуктуларынын;    |15-декабрына|       |либералдаш- |
|  |автотранспорттун;    |чейин    |       |тыруу жана |
|  |имараттардын жана    |      |       |бажыны   |
|  |курулмалардын;     |      |       |реформалоо |
|  |курулуштун коопсуздугу |      |       |боюнча USAID|
|  |чөйрөсүндө биринчи   |      |       |долбоору  |
|  |кезектеги техникалык  |      |       |(макулдашуу |
|  |регламенттердин     |      |       |боюнча)   |
|  |долбоорлорун даярдоо  |      |       |      |
|  |жана Кыргыз       |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |киргизүү        |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|         IV. "Кредиттерди алуу" индикатору         |
|---------------------------------------------------------------------|
|23.|"Кыргыз Республикасынын |Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |Өкмөтүнүн 2008-жылдын  |      |бизнес    |чөйрөнү   |
|  |4-апрелиндеги N 126   |      |ассоциациялар |жакшыртуу  |
|  |"Кыргыз Республикасынын |      |(макулдашуу  |боюнча USAID|
|  |Өкмөтүнүн Кыргыз    |      |боюнча)    |долбоору  |
|  |Республикасынын эл   |      |       |(макулдашуу |
|  |аралык кадыр-баркынын  |      |       |боюнча)   |
|  |индикаторлорун     |      |       |      |
|  |жакшыртууга багытталган |      |       |      |
|  |биринчи кезектеги    |      |       |      |
|  |иш-аракеттерди     |      |       |      |
|  |жүргүзүүсү жөнүндө"   |      |       |      |
|  |токтомунда көрсөтүлгөн |      |       |      |
|  |иш-чаралардын      |      |       |      |
|  |аткарылышына мониторинг |      |       |      |
|  |жүргүзүү жана анын   |      |       |      |
|  |жыйынтыктарын Кыргыз  |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |жиберүү         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|24.|Кыргыз Республикасынын |2009-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |кредит берүү жана күрөө |15-декабрына|КРУБ     |чөйрөнү   |
|  |чөйрөсүндөгү      |чейин    |(макулдашуу  |жакшыртуу  |
|  |мыйзамдарына      |      |боюнча)    |боюнча USAID|
|  |өзгөртүүлөрдү жана   |      |       |долбоору  |
|  |толуктоолорду киргизүү |      |       |(макулдашуу |
|  |жөнүндө Кыргыз     |      |       |боюнча)   |
|  |Республикасынын мыйзам |      |       |      |
|  |долбоорлорун даярдоо  |      |       |      |
|  |жана Кыргыз       |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |киргизүү        |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|25.|Өткөрүлгөн реформаларга |2009-жылдын |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |мониторинг жүргүзүү жана|1-апрелине |бизнес    |чөйрөнү   |
|  |анын жыйынтыктарын   |чейин    |ассоциациялар |жакшыртуу  |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |(макулдашуу  |боюнча USAID|
|  |Өкмөтүнө жиберүү    |      |боюнча)    |долбоору  |
|  |            |      |       |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|        V. "Инвесторлорду коргоо" индикатору         |
|---------------------------------------------------------------------|
|26.|"Кыргыз Республикасынын |Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |Өкмөтүнүн 2008-жылдын  |      |бизнес    |чөйрөнү   |
|  |4-апрелиндеги N 126   |      |ассоциациялар |жакшыртуу  |
|  |"Кыргыз Республикасынын |      |(макулдашуу  |боюнча USAID|
|  |Өкмөтүнүн Кыргыз    |      |боюнча)    |долбоору  |
|  |Республикасынын эл   |      |       |(макулдашуу |
|  |аралык кадыр-баркынын  |      |       |боюнча)   |
|  |индикаторлорун     |      |       |      |
|  |жакшыртууга багытталган |      |       |      |
|  |биринчи кезектеги    |      |       |      |
|  |иш-аракеттерди     |      |       |      |
|  |жүргүзүүсү жөнүндө"   |      |       |      |
|  |токтомунда көрсөтүлгөн |      |       |      |
|  |иш-чаралардын      |      |       |      |
|  |аткарылышына мониторинг |      |       |      |
|  |жүргүзүү жана анын   |      |       |      |
|  |жыйынтыктарын Кыргыз  |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |жиберүү         |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|          VI. "Салык төлөө" индикатору           |
|---------------------------------------------------------------------|
|27.|"Кыргыз Республикасынын |2009-жылдын |КР УК     |Бизнес   |
|  |Салык кодексин ишке   |1-мартына  |долбоорун   |чөйрөнү   |
|  |киргизүү жөнүндө" Кыргыз|чейин    |иштеп чыгуу  |жакшыртуу  |
|  |Республикасынын     |      |боюнча жумушчу|боюнча USAID|
|  |2008-жылдын       |      |топ,     |долбоору  |
|  |17-октябрындагы N 231  |      |СЖМК,     |(макулдашуу |
|  |Мыйзамы менен колдонууга|      |бизнес-    |боюнча)   |
|  |киргизилген Кыргыз   |      |ассоциациялар |      |
|  |Республикасынын Салык  |      |(макулдашуу  |      |
|  |кодексин ишке ашырууга |      |боюнча)    |      |
|  |талдоо жүргүзүү жана  |      |       |      |
|  |салыктык отчеттуулук  |      |       |      |
|  |жол-жоболорун      |      |       |      |
|  |жөнөкөйлөтүүнү жана   |      |       |      |
|  |кыскартууну, КНСти   |      |       |      |
|  |эсептөөнүн жана     |      |       |      |
|  |кайтаруунун системасын |      |       |      |
|  |өркүндөтүүнү, салыктык |      |       |      |
|  |жүктү азайтууну, ошондой|      |       |      |
|  |эле каскаддык салыктарды|      |       |      |
|  |андан ары жоюуну караган|      |       |      |
|  |өзгөртүүлөрдү жана   |      |       |      |
|  |толуктоолорду киргизүү |      |       |      |
|  |боюнча сунуштарды    |      |       |      |
|  |даярдоо         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|28.|"Кыргыз Республикасынын |2009-жылдын |КР УК     |Бизнес   |
|  |Салык кодексин ишке   |1-октябрына |долбоорун   |чөйрөнү   |
|  |киргизүү жөнүндө" Кыргыз|чейин    |иштеп чыгуу  |жакшыртуу  |
|  |Республикасынын Мыйзамы |      |боюнча жумушчу|боюнча USAID|
|  |менен колдонууга    |      |топ,     |долбоору  |
|  |киргизилген Кыргыз   |      |ЭӨСМ     |(макулдашуу |
|  |Республикасынын Салык  |      |       |боюнча)   |
|  |кодексинин иштешине,  |      |       |      |
|  |киргизилген       |      |       |      |
|  |өзгөртүүлөрдү жана   |      |       |      |
|  |толуктоолорду эске алуу |      |       |      |
|  |менен талдоо жүргүзүү  |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------|
|         VII. "Менчикти каттоо" индикатору         |
|---------------------------------------------------------------------|
|29.|"Кыймылсыз мүлккө    |2009-жылдын |Мамкаттоо,  |Бизнес   |
|  |укуктарды жана аны менен|15-декабрына|ЭӨСМ     |чөйрөнү   |
|  |болгон бүтүмдөрдү    |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |мамлекеттик каттоо   |      |       |боюнча USAID|
|  |жөнүндө" Кыргыз     |      |       |долбоору  |
|  |Республикасынын     |      |       |(макулдашуу |
|  |Мыйзамына өзгөртүүлөрдү |      |       |боюнча)   |
|  |жана толуктоолорду   |      |       |      |
|  |киргизүү тууралуу"   |      |       |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Мыйзамынын, ошондой эле |      |       |      |
|  |нормативдик укуктук   |      |       |      |
|  |актыларга өзгөртүүлөрдү |      |       |      |
|  |киргизүү жөнүндө    |      |       |      |
|  |нормативдик укуктук   |      |       |      |
|  |актылардын жеке менчикке|      |       |      |
|  |укуктарды каттоо    |      |       |      |
|  |жол-жоболорун      |      |       |      |
|  |жөнөкөйлөтүүгө жана аны |      |       |      |
|  |күрөөлүк укуктар менен |      |       |      |
|  |чектөөгө багытталган  |      |       |      |
|  |долбоорлорун даярдоо  |      |       |      |
|  |жана Кыргыз       |      |       |      |
|  |Республикасынын Өкмөтүнө|      |       |      |
|  |белгиленген тартипте  |      |       |      |
|  |киргизүү, анын ичинде  |      |       |      |
|  |төмөнкүлөргө:      |      |       |      |
|  |- кыймылсыз мүлккө   |      |       |      |
|  | укуктарды каттоо   |      |       |      |
|  | мөөнөтүн,       |      |       |      |
|  | жол-жоболорун     |      |       |      |
|  | кыскартуу жана наркын |      |       |      |
|  | азайтуу;       |      |       |      |
|  |- Мамкаттоонун сайтында |      |       |      |
|  | он-лайн режиминде   |      |       |      |
|  | расмий маалымат алуу |      |       |      |
|  | мүмкүнчүлүгүн ишке  |      |       |      |
|  | киргизүү аркылуу   |      |       |      |
|  | катталган укуктар   |      |       |      |
|  | жөнүндө маалымат алуу |      |       |      |
|  | жол-жобосун      |      |       |      |
|  | жөнөкөйлөтүү,     |      |       |      |
|  |- объекттердин     |      |       |      |
|  | техникалык      |      |       |      |
|  | мүнөздөмөлөрү өзгөргөн|      |       |      |
|  | учурда гана кыймылсыз |      |       |      |
|  | объектке зарылдыгына |      |       |      |
|  | жараша учурдагы    |      |       |      |
|  | милдеттүү       |      |       |      |
|  | паспорттоштурууну   |      |       |      |
|  | жүргүзүүнүн      |      |       |      |
|  | жол-жобосун кайра   |      |       |      |
|  | кароо         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|30.|Кыймылсыз мүлккө болгон |2009-жылдын |Юстмин,    |Бизнес   |
|  |жеке менчик укуктарынан |15-декабрына|Мамкаттоо,  |чөйрөнү   |
|  |баш тартуу келишимдерин |чейин    |ЭӨСМ     |жакшыртуу  |
|  |милдеттүү нотариалдык  |      |       |боюнча USAID|
|  |күбөлөндүрүүнү жоюу   |      |       |долбоору  |
|  |жөнүндө маселени    |      |       |(макулдашуу |
|  |изилдөө, жактырылган  |      |       |боюнча)   |
|  |учурда нормативдик   |      |       |      |
|  |укуктук актылардын   |      |       |      |
|  |тиешелүү долбоорлорун  |      |       |      |
|  |даярдоо         |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|31.|Жүргүзүлгөн реформаларга|Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |мониторинг жүргүзүү жана|2009-жылдын |Мамкаттоо,  |чөйрөнү   |
|  |анын жыйынтыктарын   |1-июнуна  |бизнес-    |жакшыртуу  |
|  |Кыргыз Республикасынын |чейин    |ассоциациялар |боюнча USAID|
|  |Өкмөтүнө жиберүү    |      |(макулдашуу  |долбоору  |
|  |            |      |боюнча)    |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|        VIII. "Жумушчуларды жалдоо" индикатору        |
|---------------------------------------------------------------------|
|32.|"Кыргыз Республикасынын |2009-жылдын |Эмгексоцмин, |Бизнес   |
|  |Эмгек кодексине     |15-декабрына|ЭӨСМ     |чөйрөнү   |
|  |өзгөртүүлөрдү жана   |чейин    |       |жакшыртуу  |
|  |толуктоолорду киргизүү |      |       |боюнча USAID|
|  |тууралуу" Кыргыз    |      |       |долбоору  |
|  |Республикасынын     |      |       |(макулдашуу |
|  |Мыйзамынын жумуш    |      |       |боюнча)   |
|  |берүүчүлөр менен    |      |       |      |
|  |жумушчулардын укуктарын,|      |       |      |
|  |милдеттерин жана    |      |       |      |
|  |кызыкчылыктарын     |      |       |      |
|  |баланстоо жагында    |      |       |      |
|  |долбоорун даярдоо жана |      |       |      |
|  |Кыргыз Республикасынын |      |       |      |
|  |Өкмөтүнө белгиленген  |      |       |      |
|  |тартипте киргизүү    |      |       |      |
|---|------------------------|------------|--------------|------------|
|33.|Жүргүзүлгөн реформаларга|Ай сайын  |ЭӨСМ,     |Бизнес   |
|  |мониторинг кылуу жана  |2009-жылдын |Эмгексоцмин, |чөйрөнү   |
|  |анын жыйынтыктарын   |1-июнуна  |бизнес-    |жакшыртуу  |
|  |Кыргыз Республикасынын |чейин    |ассоциациялар |боюнча USAID|
|  |Өкмөтүнө жиберүү    |      |(макулдашуу  |долбоору  |
|  |            |      |боюнча)    |(макулдашуу |
|  |            |      |       |боюнча)   |
|---------------------------------------------------------------------|
|    IX. Индикаторлор боюнча нормативдик укуктук актылардын    |
|       долбоорлорун макулдашуунун жана жактыруунун       |
|            жол-жоболук маселелери            |
|---------------------------------------------------------------------|
|34.|Индикаторлорду     |Дайыма   |Өкмөт,    |USAID,   |
|  |жакшыртуунун алкагында |      |ЭӨСМ,     |BEI,    |
|  |жүргүзүлгөн реформаларга|      |кызыкдар   |RTLC    |
|  |ЖМК аркылуу маалыматтык |      |министрликтер |долбоорлору |
|  |колдоону камсыздоо,   |      |жана     |      |
|  |Дүйнөлүк банктын "Doing |      |ведомстволор, |      |
|  |Business" долбоору менен|      |BEI/USAID жана|      |
|  |жолугушууларды,     |      |RTLC/USAID  |      |
|  |консультацияларды,   |      |долбоору   |      |
|  |видеоконференцияларды  |      |(макулдашуу  |      |
|  |Вашингтон шаарында   |      |боюнча)    |      |
|  |өткөрүү         |      |       |      |
-----------------------------------------------------------------------