Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2009-жылдын 10-марты № 151
 
               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
               Кыргыз Республикасынын министрликтеринин,
             мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык
            ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин башка
          органдарынын юридикалык жактын статусуна ээ болгон
           ведомстволук бөлүмдөрүнүн укуктук статусу жөнүндө
 
     "Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү  жөнүндө"  Кыргыз  Республикасынын
конституциялык Мыйзамынын 22-беренесине  жана  "Кыргыз  Республикасынын
Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамле-
кеттик  органдарынын   түзүмүн   оптималдаштыруу   жөнүндө"   Жарлыгына
өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" Кыргыз Республика-
сынын Президентинин 2008-жылдын 19-июнундагы № 223 Жарлыгынын 3-пункту-
на ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
                           ТОКТОМ КЫЛАТ:
     1. Кыргыз Республикасынын министрликтеринин,  мамлекеттик комитет-
теринин, администрациялык ведомстволорунун жана аткаруу бийлигинин баш-
ка органдарынын системасында мамлекеттик бийликтин  функцияларына  жана
юридикалык  жактын статусуна ээ болгон төмөнкүдөй ведомстволук бөлүмдөр
бар экендиги белгиленсин:
     - министрликтин,   мамлекеттик  комитеттин  алдындагы  мамлекеттик
агенттик;
     - министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик инс-
пекция;
     - мамлекеттик органдын алдындагы департамент;
     - мамлекеттик органдын алдындагы фонд;
     - мамлекеттик органдын алдындагы борбор.
     Аймактык түзүмдөр министрликтин,  мамлекеттик комитеттин алдындагы
мамлекеттик агенттикте жана мамлекеттик инспекцияда түзүлөт.
     Башка ведомстволук бөлүмдөрдө  аймактык  түзүмдөр,  эреже  катары,
түзүлбөйт.
     2. Администрациялык реформага бүтүндүк жана системалуулукту  берүү
максатында  мамлекеттик органдарды түзүү,  өзгөртүп кайра түзүү төмөнкү
аныктамаларды эске алуу менен жүргүзүлсүн:
     - министрликтин,   мамлекеттик  комитеттин  алдындагы  мамлекеттик
агенттик - тиешелүү аймактык түзүмдөрү  бар  белгиленген  чөйрөдө  ушул
мамлекеттик  органдын  функцияларын  аткаруучу мамлекеттик органдын ве-
домстволук бөлүмү;
     - министрликтин, мамлекеттик комитеттин алдындагы мамлекеттик инс-
пекция - тиешелүү аймактык  түзүмдөрү  бар  ушул  мамлекеттик  органдын
контролдоочу  жана  инспекциялык функцияларын аткаруучу мамлекеттик ор-
гандын ведомстволук бөлүмү;
     - департамент  - башка мамлекеттик органдар менен координациялоону
талап кылуучу ушул мамлекеттик органдын  маселелерин  чечүү  максатында
түзүлгөн мамлекеттик органдын алдындагы ведомстволук бөлүм;
     - борбор - мамлекеттик органдын маалыматтык чөйрөдөгү  маселелерди
чечүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик органдын алдындагы ведомстволук бөлүм;
     - фонд - социалдык-экономикалык өнүктүрүү маселелерин чечүү боюнча
программалык-максаттуу  башкарууну  чечүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик ор-
гандын алдындагы ведомстволук бөлүм.
     3. Бул токтом коргонуу,  улуттук коопсуздук, ички иштер, тышкы иш-
тер маселелерин тейлөөчү мамлекеттик органдарга карата колдонулбайт.
     4. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери,
администрациялык ведомстволору,  аткаруу бийлигинин башка органдары  үч
айлык  мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтиришсин жана
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл  алынган  чечимдерин  ушул
токтомго ылайык келтирүү боюнча сунуштарды киргизишсин.
     5. Бул токтомдун  аткарылышын  контролдоо  Кыргыз  Республикасынын
Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси - министрге жүктөлсүн.
 
     Премьер-министр                                   И.Чудинов