Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын

2011-жылдын 15-июнундагы N 45 Мыйзамына ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\cfdf89a7-98ee-4ba9-bb9d-6dd522e53218\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ

ЖАРЛЫК

2009-жылдын 14-декабры ПЖ №573

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө

Жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик башкаруу системасын реформалоого ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын түзүмдөрүн жана штаттык сандарын оптималдаштыруу, мамлекеттик башкаруу системасындагы бири-бирин кайталаган звенолорду жоюу, калкка көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жогорулатуу, мамлекеттик башкаруунун социалдык багыттуулугун күчөтүү жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 46-беренесинин 1-пунктунун 10-пунктчасына ылайык

ТОКТОМ КЫЛАМ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 13-ноябрындагы № 275 буйругу менен түзүлгөн министрликтердин, администрациялык ведомстволордун жана башка мамлекеттик органдардын түзүмдөрүн жана штаттык санын оптималдаштырууга тиешелүү сунуштарды даярдоо боюнча Ведомстволор аралык комиссиянын (мындан ары Ведомстволор аралык комиссия) сунушу жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын системасынын кызматкерлеринин санынын чеги ушул Жарлыктын 1- жана 2-тиркемелерине ылайык белгиленсин.

2. Ведомстволор аралык комиссиянын сунушуна макулдук берилсин жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясына, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине), Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына бул уюмдардын түзүмүн жана кызматкерлеринин штаттык санын ушул Жарлыктын 2-тиркемесинде каралган сандын чегинен ашырбастан аныктоо сунуш кылынсын.

3. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- мамлекеттик органдардын башкаруу түзүмдөрүнүн штаттык бирдиктеринин минималдуу ченеми ушул Жарлыктын 3-тиркемесине ылайык;

- мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызмат орундарынын ченемдик түзүмү ушул Жарлыктын 4-тиркемесине ылайык;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жетекчилеринин орун басарларынын санынын чеги ушул Жарлыктын 5-тиркемесине ылайык.

4. Ушул Жарлыктын 3- жана 4-тиркемелеринин колдонулушу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жайылтылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 26-октябрындагы № 443 "Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин натыйжалуу камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө" Жарлыгына төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

Жарлык:

- төмөнкү мазмундагы 8-1-пункту менен;

"8-1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик министрлигинин штаттык санынын чеги ушул Жарлыктын 13-тиркемесине ылайык бекитилсин.";

- ушул Жарлыктын 6-тиркемесине ылайык 13-тиркеме менен толукталсын.

6. Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка аткаруу бийлик органдарынын юридикалык жактын статусу бар ведомстволук бөлүмдөрү жана мамлекеттик ишканалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын жүзөгө ашыруунун чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими менен түзүлө тургандыгы белгиленсин.

7. Министрликтерге, администрациялык ведомстволорго жана башка мамлекеттик органдарга, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган учурлардан тышкары атайын каражаттардын же башка финансылоо булактарынын эсебинен күтүү менен штаттык кызматкерлерди алууну жүргүзүүгө тыюу салынсын.

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары:

- эки айлык мөөнөттө мамлекеттик органдарын түзүмүн жана штаттык санын алар аткарган функцияларды тактоо жана кайра бөлүштүрүү менен ушул Жарлыкка ылайык келтирсин;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик органдарды кайра уюштуруунун жана ишин оптималдаштыруунун жүрүшүндө бошогон кызматкерлерди ишке орноштуруу боюнча чараларды кабыл алсын;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ушул Жарлыктан келип чыккан өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизсин;

- өз чечимдерин ушул Жарлыкка ылайык келтирсин;

- ушул Жарлыктан келип чыккан башка маселелерди чечсин.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президентинин Институтуна кирген мамлекеттик органдар менен макулдашуу боюнча:

- Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштырууга тиешелүү сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү боюнча иш-чараларды туруктуу негизде жүргүзсүн;

- 2010-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштырууга мониторинг жүргүзсүн жана тийиштүү сунуштарды киргизсин.

10. Ушул Жарлыктын 7-тиркемесине ылайык Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдери күчүн жоготту деп табылсын.

11. Бул Жарлыктын аткарылышына контролдук кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жүктөлсүн.

12. Бул Жарлык жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

             Президенти

 

К. Бакиев

 

 

  

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
1-тиркемеси 

 

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана администрациялык ведомстволорунун системасындагы кызматкерлердин
САНЫНЫН ЧЕГИ

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│  №  │                   Аталышы                        │   Саны     │

│     │                                                  │(техникалык │

│     │                                                  │   жана     │

│     │                                                  │ тейлөөчү   │

│     │                                                  │ персоналды │

│     │                                                  │ кошпогондо)│

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1.   │Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги        │   1022     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин     │    288     │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     34     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    700     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2.   │Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги        │    360     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин     │     96     │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    114     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    150     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3.   │Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар          │   2114     │

│     │министрлиги                                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар          │    100     │

│     │министрлигинин борбордук аппараты                 │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    745     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │   1269     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4.   │Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги     │    195     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин  │     61     │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    134     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│5.   │Кыргыз Республикасынын Экономикалык тескөө        │    422     │

│     │министрлиги                                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Экономикалык тескөө        │    202     │

│     │министрлигинин борбордук аппараты                 │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    142     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрү жана соода өкүлдөрү │     10     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │     68     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│6.   │Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги     │   1882     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин  │     82     │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │   1569     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    231     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│7.   │Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар        │   5318     │

│     │министрлиги                                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстар        │    100     │

│     │министрлигинин борбордук аппараты                 │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │   5218     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│8.   │Кыргыз Республикасынын Транспорт жана             │    430     │

│     │коммуникациялар министрлиги                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Транспорт жана             │     85     │

│     │коммуникациялар министрлигинин борбордук аппараты │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    345     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│9.   │Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк           │    125     │

│     │министрлиги                                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлк           │     62     │

│     │министрлигинин борбордук аппараты                 │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     36     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │     27     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│10.  │Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо        │    197     │

│     │министрлиги                                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо        │     65     │

│     │министрлигинин борбордук аппараты                 │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    132     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│11.  │Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим      │    369     │

│     │министрлиги                                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим      │     74     │

│     │министрлигинин борбордук аппараты                 │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     10     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    285     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│12.  │Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана│    691     │

│     │миграция министрлиги                              │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана│     88     │

│     │миграция министрлигинин борбордук аппараты        │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    128     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Чет өлкөлөрдөгү өкүлчүлүктөрү                     │      9     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    466     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│13.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │     65     │

│     │Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги│            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │     39     │

│     │Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик          │            │

│     │агенттигинин борбордук аппараты                   │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │     26     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│14.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап   │   2270     │

│     │турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы          │            │

│     │мамлекеттик агенттиги                             │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап   │     61     │

│     │турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы          │            │

│     │мамлекеттик агенттигинин борбордук аппараты       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │   1900     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    309     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│15.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык│   1435,5   │

│     │камсыз кылуу мамлекеттик агенттиги                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык│     74     │

│     │камсыз кылуу мамлекеттик агенттигинин борбордук   │            │

│     │аппараты                                          │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    417,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    944     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│16.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Байланыш │    138     │

│     │мамлекеттик агенттиги                             │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Байланыш │     95     │

│     │мамлекеттик агенттигинин борбордук аппараты       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │     43     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│17.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене     │    195     │

│     │тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги           │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене     │     27     │

│     │тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин        │            │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    168     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│18.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │   1596     │

│     │Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттиги    │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │     39     │

│     │Архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин │            │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    313     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │   1244     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│19.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маданият │    193     │

│     │мамлекеттик агенттиги                             │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маданият │     52     │

│     │мамлекеттик агенттигинин борбордук аппараты       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     11     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    130     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│20.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды│     30     │

│     │аткаруу мамлекеттик кызматы                       │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│21.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │   2229     │

│     │Мамлекеттик салык кызматы                         │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │    169     │

│     │Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппараты   │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     69     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │   1991     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│22.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │   1275     │

│     │Мамлекеттик бажы кызматы                          │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │    158     │

│     │Мамлекеттик бажы кызматынын борбордук аппараты    │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │   1117     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│23.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы  │     77     │

│     │рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы│            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы  │     68     │

│     │рыногун тескөө жана көзөмөлдөө мамлекеттик        │            │

│     │кызматынын борбордук аппараты                     │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │      9     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│24.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │   1371     │

│     │Мамлекеттик каттоо кызматы                        │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │     92     │

│     │Мамлекеттик каттоо кызматынын борбордук аппараты  │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │   1279     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│25.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │     46     │

│     │Мамлекеттик материалдык резервдер фонду           │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу          │     30     │

│     │Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун        │            │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     16     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│26.  │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү│    226     │

│     │медициналык камсыздандыруу фонду                  │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү│     57     │

│     │медициналык камсыздандыруу фондунун борбордук     │            │

│     │аппараты                                          │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    169     │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Эскертүү:

- санынын чеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ведомстволук бөлүмдөрүн, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өрткө каршы мамлекеттик кызмат башкармасын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу "Инфо-Система" мамлекеттик мекемесин кошпостон аныкталды;

- тиркемеде көрсөтүлгөн мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин санынын чеги алардын бюджеттик жана чарбалык эсептеги түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин санын эске алуу менен белгиленген;

- тиркемеде көрсөтүлгөн мамлекеттик органдардагы ведомстволук бөлүмдөрдүн кызматкерлердин санынын чеги алардын аймактык түзүмдөрүн эске алуу менен белгиленген.

 

  

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
2-тиркемеси 

 

Кыргыз Республикасынын борбордук жана башка мамлекеттик органдарынын кызматкерлеринин
САНЫНЫН ЧЕГИ

(КР Президентинин
2010-жылдын 15-февралындагы ПЖ № 50, 2010-жылдын 4-мартындагы ПЖ № 67,
2010-жылдын 19-августундагы ПЖ № 139, 2010-жылдын 20-сентябрындагы ПЖ № 199,
2010-жылдын 27-сентябрындагы ПЖ № 205, 2011-жылдын 19-апрелиндеги ПЖ № 91
Жарлыктарынын редакцияларына ылайык)

 

┌─────┬──────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│  №  │                   Аталышы                        │   Саны     │

│     │                                                  │(техникалык │

│     │                                                  │   жана     │

│     │                                                  │ тейлөөчү   │

│     │                                                  │ персоналды │

│     │                                                  │ кошпогондо)│

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1    │Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы        │   1031     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын     │    158     │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык жана ведомстволук бөлүмдөр               │    802     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аскердик прокуратура органдары                    │     71     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2.   │Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы              │    494     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын борбордук │    422     │

│     │аппараты                                          │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │     72     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3.   │Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум     │     43     │

│     │өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы               │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4.   │Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы           │    206     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │КР Президентинин 2010-жылдын 27-сентябрындагы ПЖ №│            │

│     │205 жарлыгына ылайык күчүн жоготту                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │КР Президентинин 2010-жылдын 27-сентябрындагы ПЖ №│            │

│     │205 жарлыгына ылайык күчүн жоготту                │            │

│     │                                                  │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │КР Президентинин 2010-жылдын 27-сентябрындагы ПЖ №│            │

│     │205 жарлыгына ылайык күчүн жоготту

│     │                                                  │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│5.   │Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)   │     79     │

│     │жана анын аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│6.   │Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети│   1057     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика         │    137     │

│     │комитетинин борбордук аппараты                    │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │    168,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    751,5   │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│7.   │Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду            │   1373     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун         │    157     │

│     │борбордук аппараты                                │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │   1216     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│8.   │Кыргыз Республикасынын Финансылык полиция         │    597     │

│     │мамлекеттик кызматы                               │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Финансылык полиция         │    214     │

│     │мамлекеттик кызматынын борбордук аппараты         │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Аймактык бөлүмдөрү                                │    383     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│9.   │Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо       │     28     │

│     │мамлекеттик кызматы                               │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│10.  │Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик     │    169     │

│     │мамлекеттик кызматы                               │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │анын ичинде:                                      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик     │    101     │

│     │мамлекеттик кызматынын борбордук аппараты         │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│     │Ведомстволук бөлүмдөрү                            │     68     │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│11.  │Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча     │     40     │

│     │башкаруу иштери боюнча улуттук агенттиги          │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│12.  │Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялоо      │     16     │

│     │комиссиясы                                        │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│13.  │Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча          │     25     │

│     │мамлекеттик комиссиясы                            │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│14.  │Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу      │     26     │

│     │Стратегиялык талдоо жана баа берүү институту      │            │

├─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│15.  │Банктарды кайра уюштуруу жана кайра структаштыруу │     13     │

│     │агенттиги (ДЕБРА)                                 │            │

└─────┴──────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

 

 

  

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
3-тиркемеси 

 

Мамлекеттик органдардын башкаруу түзүмдөрүнүн штаттык бирдиктеринин эң аз
ЧЕНЕМДЕРИ

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│                        Аталышы                         │Бирдиктердин│

│                                                        │   эң аз    │

│                                                        │   саны     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Мамлекеттик органга караштуу, юридикалык жактын статусу │     11     │

│бар агенттик, департамент, борбор, инспекция, фонд      │            │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│юридикалык жактын статусу бар региондор аралык,         │      9     │

│облустук, шаардык, райондук башкарма                    │            │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Борбордук аппараттын курамындагы башкы башкарма,        │      7     │

│башкарма                                                │            │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Бөлүм                                                   │      4     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Сектор                                                  │      2     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Региондор аралык, облустук, шаардык жана райондук       │      3     │

│деңгээлдеги бөлүм                                       │            │

└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Эскертүү:

1. Төмөнкүлөр түзүлбөйт:

- облустардын, райондордун деңгээлиндеги департаменттер;

- Кыргыз Республикасынын Социалдык фондун, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин кошпогондо, мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын курамындагы департаменттер.

2. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик министрлигинде, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде башкаруу түзүмдөрүнүн башкача аталыштарына жана мамлекеттик кызматчылардын штаттык санынын башка эң аз ченемдерине жол берилет.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
4-тиркемеси 

 

Мамлекеттик органдардын борбордук аппараттарынын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик кызмат орундарынын
ЧЕНЕМДИК ТҮЗҮМҮ

┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│                    Кызмат орундары                    │    Саны     │

│                                                       │(пайыз менен)│

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик органдын      │25ке чейин   │

│бөлүмдөрүнүн жетекчи курамы                            │             │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Эксперт, инспектор, адис жана референт                 │75 жана андан│

│                                                       │ашык         │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│анын ичинде:                                           │             │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Эксперт, башкы адис, башкы инспектор                   │40ка чейин   │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│Жетектөөчү адис, улук инспектор                        │40ка чейин   │

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│1-категориядагы адис, инспектор, референт              │20 жана андан│

│                                                       │ашык         │

└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Эскертүү:

1. Мамлекеттик органдын аппаратынын жетекчисинин кызмат орду Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин), Кыргыз Республикасынын Конституциялык жана Жогорку сотторунун, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун, Кыргыз Республикасынын облустарынын жана райондорунун мамлекеттик администрацияларынын, шаарларынын мэрияларынын аппараттарында гана болот.

2. Кыргыз Республикасынын Президентинин Институтунда, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик министрлигинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратында, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде, Кыргыз Республикасынын Экономикалык тескөө министрлигинде, Кыргыз Республикасынын облустарынын жана райондорунун мамлекеттик администрацияларында мамлекеттик кызмат орундарынын башкача ченемдик түзүмдөрүнө жол берилет.

3. Техникалык жана тейлөөчү персоналдын саны ушул Жарлык менен белгиленген сандын чегинин 20 пайызынан ашык эмес белгиленет. Бул катыш Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасына, Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына, Кыргыз Республикасынын облустарынын жана райондорунун мамлекеттик администрацияларына жайылтылбайт.

4. Мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик органдын бөлүмдөрүнүн жетекчи курамына мамлекеттик органдын жетекчилери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, алардын орун басарлары кирет.

5. Мамлекеттик органдардын жетекчилери бирден ашпаган кеңешчиге жана бирден ашпаган жардамчыга ээ болууга укуктуу.

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
5-тиркемеси 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жетекчилеринин орун басарларынын
САНЫНЫН ЧЕГИ
(статс-катчыларды кошпогондо)

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ № │                    Аталышы                          │   Орун    │

│   │                                                     │басарлардын│

│   │                                                     │   саны    │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│1. │Министрлик, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика│     2     │

│   │комитети, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы         │           │

│   │(Омбудсмени), Кыргыз Республикасынын Президентине    │           │

│   │караштуу Стратегиялык талдоо жана баа берүү          │           │

│   │институту, Кыргыз Республикасынын Финансылык         │           │

│   │чалгындоо мамлекеттик кызматы, Кыргыз Республикасынын│           │

│   │Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана  │           │

│   │токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Кыргыз          │           │

│   │Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү          │           │

│   │медициналык камсыздандыруу фонду                     │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│2. │Администрациялык ведомстволор жана башка мамлекеттик │     1     │

│   │органдар                                             │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3. │Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик       │     3     │

│   │министрлиги,  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик     │           │

│   │улуттук коопсуздук кызматы, Кыргыз Республикасынын   │           │

│   │Финансылык полиция мамлекеттик кызматы, Кыргыз       │           │

│   │Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Кыргыз│           │

│   │Республикасынын Экономикалык тескөө министрлиги,     │           │

│   │Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана   │           │

│   │миграция министрлиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө│           │

│   │караштуу Мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз           │           │

│   │Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы   │           │

│   │кызматы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу    │           │

│   │Мамлекеттик каттоо кызматы                           │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│4. │Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги, Кыргыз    │     4     │

│   │Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз       │           │

│   │Республикасынын Финансы министрлиги, Кыргыз          │           │

│   │Республикасынын Социалдык фонду                      │           │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│5. │Облустардын мамлекеттик администрациялары            │     3     │

├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│6. │Райондордун мамлекеттик администрациялары            │     2     │

└───┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

Эскертүү:

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине эл жана турак жай фондун каттоо жүргүзүү, анын натыйжаларын иштетүү, талдоого алып жалпылоо жана жарыялоо мезгилинде Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасынын эл жана турак жай фондун каттоо маселелери боюнча орун басарынын кошумча кызмат ордун киргизүүгө жол берилет.

Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинде министрдин эки биринчи орун басары болот, алардын бирөө - коргоо министринин биринчи орун басары - Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын зардалы.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинде министрдин орун басарларынын бирөө Ош шаарында жайгашуу менен Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы ички иштер органдарынын ишин тескейт.

Финансы министринин орун басарларынын бири Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казначылыгынын директору болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасында Башкы прокурордун орун басарларынын бири Ош шаарында жайгашуу менен Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы прокуратура органдарынын ишин тескейт.

Штаттык саны 100 бирдикке чейинки мамлекеттик органдардын ведомстволук бөлүмдөрүндө бөлүмдүн жетекчисинин орун басарынын 1 штаттык бирдиги, 100 бирдиктен ашык болсо - бөлүмдүн жетекчисинин орун басарларынын 2 штаттык бирдиги каралууда.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
6-тиркемеси 

 

  

"13-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 26-октябрындагы
№ 443 Жарлыгы менен
бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик министрлигинин штаттык
САНЫНЫН ЧЕГИ

┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик          │    337,5   │

│министрлиги                                             │            │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│анын ичинде:                                            │            │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер мамлекеттик          │    141     │

│министрлигинин борбордук аппараты                       │            │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Аймактык бөлүмдөр                                       │      6     │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык    │    190,5   │

│мекемелери                                              │            │

└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 14-декабрындагы
№ 573 Жарлыгынын
7-тиркемеси 

 

Күчүн жоготту деп таанылган Кыргыз Республикасынын Президентинин чечимдеринин
ТИЗМЕСИ

 

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 24-октябрындагы № 305 "Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасын андан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө" Указы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы № 607 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 29-декабрындагы № 655 "Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын маселелери жөнүндө" Жарлыгынын 4-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 29-декабрындагы № 661 "Кыргыз Республикасында 2009-жылы эл жана турак жай фондун каттоону жүргүзүү жөнүндө" Жарлыгынын 4-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 7-февралындагы № 49 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 17-мартындагы № 121 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 11-майындагы № 244 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 26-майындагы № 288 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 13-июлундагы № 379 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 13-июлундагы № 380 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 31-июлундагы № 404 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-августундагы № 445 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 5-декабрындагы № 579 "Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 3-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 14-мартындагы № 93 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 20-июнундагы № 316 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2007-жылдын 24-сентябрындагы № 412 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 29-январындагы № 48 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 29-январындагы № 50 "2008-2012-жылдарга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин өнүктүрүүнүн Стратегиялык планын бекитүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 19-июнундагы № 223 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 20-августундагы № 285 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 14-октябрындагы № 366 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 28-октябрындагы № 391 "Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 31-октябрындагы № 396 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 20-ноябрындагы № 410 "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казначылыгынын маселелери жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2008-жылдын 27-декабрындагы № 468 "Айыл калкын ичилүүчү таза суу менен камсыз кылууга багытталган кошумча чаралар жөнүндө" Жарлыгынын 3-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 8-январындагы № 2 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 20-январындагы № 43 "Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 22-январындагы № 45 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 24-январындагы № 79 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 13-февралындагы № 100 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 13-мартындагы № 157 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 15-апрелиндеги № 201 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 20-апрелиндеги № 203 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 30-апрелиндеги № 215 "Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Стратегиялык талдоо жана баа берүү институтунун түзүмү жана штаттык саны жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 7-майындагы № 227 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 21-майындагы № 243 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 22-июнундагы № 285 "Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Жарлыгынын 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 15-июлундагы № 311 "Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө" Жарлыгынын 5-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 10-ноябрындагы № 498 "Кыргыз Республикасынын Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын түзүмүн оптималдаштыруу жөнүндө" Жарлыгына толуктоолорду киргизүү тууралу" Жарлыгы.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

Р.Отунбаева