Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8200829d-1580-47b3-8881-3c16da267c7a\document.files\image001.jpg 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ

2012-жылдын 2-августу ПЖ № 141

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлыгына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралу

Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматын башкаруу чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын ишин оптималдаштыруу, муниципалдык кызматка конкурстук тандап алуунун бир түрдүү жолжоболорун камсыз кылуу, муниципалдык кызматты өнүктүрүүнүн натыйжалуулугун жана иштешин жогорулатуу максатында жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 65-беренесине ылайык

ТОКТОМ КЫЛАМ:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 28-июнундагы № 327 "Кыргыз Республикасында муниципалдык кызматты камсыз кылуунун жана уюштуруунун негизги маселелери жөнүндө" Жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 3-пунктта:

биринчи абзацтагы "Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттиги" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

үчүнчү абзацтагы "Башкаруу академиясы" деген сөздөр "Мамлекеттик башкаруу академиясы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

төртүнчү абзац күчүн жоготту деп табылсын;

- 4-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"4. Бул Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадрдык иш бөлүмүнө жүктөлсүн.";

жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө Жободо:

6-пункттагы "квалификациялык разрядды" деген сөздөр "класстык ченди" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

8- жана 9-пункттар күчүн жоготту деп табылсын;

13-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"13. Аттестациялык комиссиянын түзүмү жана курамы:

- комиссиянын төрагасы - шаардын мэриясынын аппаратынын жетекчиси, тийиштүү түрдө айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы;

- комиссиянын катчысы - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы аныктаган муниципалдык кызматчы;

- комиссиянын мүчөлөрү, анын ичинде:

Мамкадр кызматынын өкүлү;

райондук маанидеги шаарларда жана айылдык аймактарда аттестациялоодо жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү;

юридикалык кызматтын, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчиси (кызматкери).

Комиссияга катышуу үчүн көз карандысыз эксперттер же аксакалдар сотторунун, жамааттардын жана башка коомдук уюмдардын өкүлдөрү чакырылышы мүмкүн.

Республикалык жана облустук маанидеги шаарлардын муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүүдө комиссиянын курамына Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлдөрү киргизилет.

Комиссиянын мүчөлөрү аттестациядан жалпы негиздерде өтөт. Комиссиянын мүчөсү болуп саналган муниципалдык кызматчыны аттестациялоо мезгилинде андагы анын мүчөлүгү токтотулуп турат.";

17-пункттун төртүнчү абзацындагы "аттестациялоо суроолорунун" деген сөздөр "аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

20-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"20. Аттестациялык комиссиянын жыйналышы анын мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышканда өткөрүлөт. Аттестациялоо үч этапта өткөрүлөт: компьютердик тестирлөө, жазуу жүзүндөгү тапшырма жана аңгемелешүү.".

24-пункттун биринчи абзацындагы "комиссия мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн эки бөлүгүнүн катышуусу менен" деген сөздөр алып салынсын;

25-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"25. Аттестациялоонун натыйжалары боюнча муниципалдык кызматчыга карата төмөнкүдөй чечимдердин бири кабыл алынат:

- муниципалдык кызматта ээлеген кызмат ордуна ылайык келет, кезектеги класстык чен берүү сунуш кылынат;

- муниципалдык кызматта ээлеген кызмат ордуна ылайык келет, кезектеги класстык чен берүү сунуш кылынбайт;

- муниципалдык кызматта ээлеген кызмат ордуна ылайык келбейт.

Аттестациялоонун натыйжалары боюнча муниципалдык кызматчыга мурдагы класстык ченде болуусун жана ээлеген администрациялык муниципалдык кызмат ордун эске алуу менен класстык разряддардын чегинде ээлеген кызмат ордуна ылайык ырааттуулукту сактоо менен биринчи же кезектеги класстык чен ыйгарылышы мүмкүн.";

- жогоруда аталган Жарлык менен бекитилген Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызматынын бош администрациялык кызмат ордун ээлөө боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Жободо:

4-пункттун үчүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"администрациялык муниципалдык бош кызмат ордуна дайындоого же муниципалдык кызматтын кадрларынын ички резервине кошууга сунуш кылуу үчүн талапкерлерди аныктоо.";

8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын

"8. Комиссиянын түзүмү жана курамы:

- комиссиянын төрагасы - шаардын мэриясынын аппаратынын жетекчиси, тийиштүү түрдө айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы;

- комиссиянын катчысы - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы аныктаган муниципалдык кызматчы;

- комиссиянын мүчөлөрү, анын ичинде:

юридикалык кызматтын, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппаратынын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчиси (кызматкери);

райондук маанидеги шаарларда жана айылдык аймактарда конкурс өткөрүүдө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү.";

10-пунктта:

төртүнчү абзацтагы "жана аларды сынактан (тестирлөөдөн) өткөрүүнү жүргүзөт" деген сөздөр алып салынсын;

жетинчи абзацтагы "кадрлар резервине" деген сөздөр "кадрлардын ички резервине" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

11-пунктта:

үчүнчү абзац "компьютердик тестирлөө" деген сөздөр менен толукталсын.

төртүнчү абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"- талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун тизмесин даярдайт.";

12-пунктта:

"Конкурсту өткөрүүнүн датасы, орду жана шарттары тууралуу маалыматтар" деген сөздөр "Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Кулактандыруунун тексти Мамкадр кызматы менен макулдашылгандан кийин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.";

13-пункттун төртүнчү абзацындагы "бош" деген сөз алып салынсын;

15-пункттагы "экиден кем эмес талапкер болсо" деген сөздөр алып салынсын;

17-пункттун бешинчи абзацында "мамлекеттик" деген сөз "муниципалдык" деген сөз менен алмаштырылсын;

18-, 19- жана 21-пункттарда ар кандай жөндөмөдөгү "тестирлөө" деген сөз тийиштүү жөндөмөлөрдөгү "компьютердик тестирлөө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

20-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"20. Компьютердик тестирлөө боюнча тесттик тапшырмалардын мазмуну Мамкадр кызматы тарабынан, практикалык тапшырмалардын мазмуну - Мамкадр кызматы менен бирдикте жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан аныкталат.";

21-пункттун экинчи абзацындагы "кызматкерлер менен иш алып баруучу кызмат тарабынан анын жыйынтыктары тууралуу кабардар кылынат жана" деген сөздөр алып салынсын;

төмөнкү мазмундагы 21-1-пункт менен толукталсын:

"21-1. Компьютердик тестирлөө жол-жобосунун ачыктыгын сактоо максатында Мамкадр кызматынын сайтында он-лайн режиминде төмөнкүлөрдү көрсөтүү менен тестирлөөнүн натыйжалары жөнүндө толук маалымат жайгаштырылат:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы;

- талапкердин - конкурстун катышуучусунун Ф.А.Ж.;

- алган баллдарын көрсөтүү менен тестирлөөнүн натыйжасы.";

28-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

30-пункт төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"30. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө баллдардын жалпы санынын кеминде 75 пайызын алган (жана практикалык тапшырмаларды чечкен), бирок бош кызмат ордуна дайындоого сунуш кылынбаган талапкер аттестациялык-конкурстук комиссия тарабынан муниципалдык кызматтын кадрларынын ички резервине кошууга сунушталат.";

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы:

- эки айлык мөөнөттө ушул Жарлыктан келип чыккан зарыл чараларды белгиленген тартипте көрсүн;

- алты айлык мөөнөттө компьютердик тестирлөө өткөрүү жол жоболору боюнча окутууларды өткөрсүн.

3. Администрациялык муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоодо компьютердик тестирлөө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы белгилеген графикке ылайык киргизиле тургандыгы белгиленсин. Белгиленген графикке жана аны жүзөгө ашырууга чейин - бланктык тестирлөө жүргүзүлөт.

4. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

"Эркин Тоо" газетасынын 2012-жылдын 7-августунда № 68 жарыяланды

 

 

 Кыргыз Республикасынын

        Президенти

А. Атамбаев