Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2009-жылдын 10-февралындагы
№100 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасында техникалык шарттарды берүүнүн жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу тартибинин
ЭРЕЖЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 27-июнундагы №422, 2015-жылдын 10-марты № 105, 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171, 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомдорунун редакциясына ылайык)

I бөлүм
Жалпы жоболор

 

1. Бул эреже Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине, Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы табигый жана уруксат берилген монополиялар жөнүндө" Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-майындагы № 252 "Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн объекттерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн объекттерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобого ылайык иштелип чыккан.

2. Бул эреже инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууну, пайдаланууну жана техникалык тейлөөнү жүргүзгөн уюмдар менен жергиликтүү өз алдынча башкармалыктардын, мамлекеттик органдардын уюштуруу-укуктук формасына карабастан жеке жана юридикалык жактардын ортосунда техникалык шартты аныктоо жана берүү, жаңы курулуш объекттерин кошуу (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) процессинде же курулган, бирок электр, газ, жылуулук, суу менен камсыздоо жана суу бөлүп чыгаруу, инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына (мындан ары - техникалык шарттар) кошулбаган объекттерди кошууда пайда болгон мамилени жөнгө салат, ошондой эле техникалык шарттарды аныктоо жана берүү, объекттерди инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу жана кубаттуулукту көбөйүүнү же азайтууну эске алуу менен баланстык тиешелүүлүгүн аныктоо тартибин жөнгө салат.

3. Бул эреже инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын куруунун (реконструкциялоонун) же ресурстарды өндүрүү боюнча жабдууларды инженердик-техникалык камсыздоонун технологиялык байланышкан тармактарына убактылуу же туруктуу кошуунун жыйынтыгында да колдонулат.

3-1. Ушул Эреже борборлоштурулган жылуулук жабдуу системаларынын электр жана жылуулук энергиясын иштеп чыгаруу булактарынан тышкары, электр жана жылуулук менен жабдуучу уюмдардын тармактарына объекттерди технологиялык кошууга төлөмдү аныктоо тартибин белгилейт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

 

4. Бул эреже техникалык шарттарды алуунун жана объекттерди инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуунун тартибин белгилейт, алар үч этапты камтыйт:

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шартты алуу;

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга келишимдерди түзүү;

- ресурстарды берүүгө жана техникалык тейлөөгө келишимдерди түзүү.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

5. Ушул эрежеде колдонулган түшүнүктөр:

"абонент" - тармактары инженердик-техникалык камсыздоо уюмдарынын тармактарына кошулган, аны менен бөлүү чеги (менчик же баланстык тиешелүүлүгүнүн белгиси боюнча) жана белгиленген тартипте түзүлгөн, ресурстарды жеткирүүгө жана камсыз кылууга жана иштелип чыккан ресурстарды кабыл алууга келишими бар уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан жеке жана юридикалык жак;

"үй ичиндеги (ички) тармактар" - имараттын ичинен өткөн жана керектөө же суу чыгаруу приборлоруна ресурстарды берүүнү камсыз кылган тармактар;

"менчик же баланстык тиешелүүлүгүнүн чеги" - менчик, чарба жүргүзүү же оперативдүү башкаруу белгиси боюнча менчик ээлеринин ортосундагы инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын элементтерин бөлүү сызыгы;

"эксплуатациялык жоопкерчилик чеги" - Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык белгиленген жана келишимде көрсөтүлгөн бул элементтерди пайдалануу жана техникалык тейлөө үчүн жоопкерчилик (милдеттүүлүк) белгиси боюнча инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын элементтерин бөлүү сызыгы;

"арыз берүүчү" - инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга, керектелген жүктөмдү өзгөртүүгө байланышкан объекттин жаңы курулушун (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) жүргүзүүчү, курууга уруксат берүү документтерин алууга архитектура органдарына арыз менен кайрылуучу уюштуруучулук-укуктук формасына карабастан жеке же юридикалык жак;

"аткаруучу" - инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын пайдаланууну жүргүзгөн уюм;

"өткөрүү жөндөмдүүлүгү" - инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын белгиленген убакта берилген режимде ресурстардын эсептик санын өткөрүү жана кабыл алуу мүмкүнчүлүгү;

"ресурстар" - электр, жылуулук, газ, суу менен камсыздоо жана суу берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн пайдаланылган электр энергиясы, муздак жана ысык суу, жаратылыш газы, ысык суу түрүндөгү жылуулук энергиясы;

"инженердик-техникалык камсыздоо тармактары" - түздөн түз электр, жылуулук, газ, суу менен камсыздоо жана суу чыгаруу процессинде пайдаланылган мүлк объектилеринин жыйындысы;

"коммуникациялар схемасы" - электр, жылуулук, газ, суу менен камсыздоо жана суу чыгаруу жаатында иштеп жаткан жана пландалган курулуш объекттерин жайгаштыруунун негизинде архитектура жана курулуш органы тарабынан милдеттүү түрдө түзүлгөн жалпы пайдалануу үчүн ачык инженердик-техникалык камсыздоонун бардык тармагынын схемасы;

"технологиялык жактан байланышкан тармактар" - менчик укугунда же башка мыйзамдуу негизде уюмдарга тиешелүү болгон электр, жылуулук, газ, суу менен камсыздоо жана суу чыгаруунун бирдиктүү технологиялык системасына катышкан жана өз ара биригүү чекитине ээ инженердик-техникалык камсыздоо тармактары;

"кошуу чекити" - электр, жылуулук, газ, суу менен камсыздоо жана суу чыгаруу тармактарына курулуп жаткан (реконструкцияланып жаткан) объектти кошуу үчүн керектүү түзүлүштөр жана курулмалар менен инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын коммуникациялар схемасына ылайык курулуш объектине же жер участогуна эң жакын биригүү орду;

"техникалык тейлөө" - инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын профилактикалык карап чыгуусун, учурдагы жана авариялык тейлөөсүн камтыган иш-чаралардын комплекси;

"техникалык шарт" - техникалык шарттардын колдонулуу мөөнөтүнүн аралыгында инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга кепилдик кылган арыз берүүчүгө жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына курулуш объекттин кошуу (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) үчүн аткарууну талап кылган негизги параметрлер жана талаптар, алып жүрүүчүнүн же кабыл алуучунун параметри, жөнгө салуу методу жана графиги, камсыздоо булагы, жүккө (кубаттуулукка) кошууга уруксат берилген инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу чекитин аныктаган документ;

тармактарга кошулуу - долбоорлонуучу (курулуучу) объектиден техникалык шарттар менен аныкталган кошулуу чекитине чейин инженердик коммуникацияны өткөрүү боюнча жумуштарды аткаруу;

тармактарга кошуу - кошуу чекитиндеги тармакка түздөн-түз оюп орнотуу боюнча жумуштарды аткаруу;

технологиялык кошулуу - кошуу чекитинде тиешелүү ресурстун зарыл болгон кубаттуулугун камсыздоо үчүн инженердик-техникалык жана уюштуруу иш-чараларынын топтому;

"технологиялык кошулууга төлөмдүн базалык өлчөмү" - иштеп жаткан электр тармактык жана жылуулук тармактык комплекстерди өнүктүрүү үчүн кошулуучу кубаттуулуктардын бирдигине чыгымдардын өлчөмүн мүнөздөгөн орточо өлчөнгөн чоңдук;

"базалык мезгил" - жөнгө салуу мезгилинен мурдагы мезгил;

"электр жана жылуулук жабдуучу уюмдардын тармактарына кошулуучу тапшырыкчы (объекттин укуктук ээси)" - электр жана жылуулук жабдуучу уюмдардын тармактарына объектти технологиялык кошууга өтүнмө берген бардык арыз берүүчүлөр;

"жөнгө салуучу мезгил" - электр жана жылуулук жабдуучу уюмдардын тармактарына технологиялык кошулуу үчүн төлөмдүн базалык өлчөмү белгиленген жана бекитилген мезгил (жыл);

"электр жана жылуулук менен жабдуучу уюмдардын тармактарына технологиялык кошулууга төлөм" - кошулган түйүндө керектүү кубаттуулукту камсыз кылуу үчүн инженердик-техникалык жана уюштуруу иш-чаралардын комплексине чыгымдар;

"тармактарга кошулууга төлөм" - кошуу түйүнүндөгү тармакка түздөн түз орнотуу боюнча иштерди аткаруунун чыгымдары;

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 105, 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

II бөлүм
Объекттерди курууда, реконструкциялоодо, арналышын өзгөртүүдө жана кайра пландоодо техникалык шартты алуу тартиби

 

6. Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттарды берүү аткаруучу тарабынан архитектура органынын суроо-талабынын негизинде, ал эми курулуш-монтаждоо иштеринин мезгилинде тармактарга убактылуу кошуу - курулуш уюмунун суроо-талабы боюнча жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

7. Керектүү ресурстарды пайдалануунун санын көбөйтүүгө жана азайтууга байланышпаган объектти реконструкциялоодо, арналышын өзгөртүүдө, кайра пландоодо жаңы техникалык шартты алуу талап кылынбайт.

8. Суроо-талап Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-майындагы № 252 "Кыргыз Республикасында кыймылсыз мүлк объекттерин долбоорлоого, курууга жана башка өзгөртүүгө уруксат документтерди берүүнүн тартиби жана курулушу бүткөн объекттерди эксплуатацияга кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна ылайык белгиленген тартипте техникалык шарттарды алууга архитектура жана курулуш органына арыз берүүчү тарабынан берилген документтердин көчүрмөсүн тиркөө менен архитектура жана курулуш боюнча аймактык органдын аталышын, анын жайгашуу жерин, почта дарегин камтышы керек.

Бул пунктта каралгандан башка документтерди талап кылууга жол берилбейт.

9. Аткаруучу арыз берүүчүдөн суроо-талапты алган күндөн баштап 20 иш күндүн ичинде ушул Эреженин тиркемелерине ылайык белгиленген форма боюнча техникалык шарттарды жана курулуш объектисин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу үчүн акы төлөө жөнүндө маалыматты аныктайт жана берет же негиздүү баш тартууну билдирет.

Техникалык шарттарды берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп инженердик-техникалык иш-чараларды жүргүзүү жолу менен инженердик-техникалык камсыздоо тармактарынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн көбөйтүүнүн мүмкүн эместиги саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

9-1. Электр жана жылуулук менен жабдуучу уюмдардын тармактарына объектти технологиялык кошууга төлөмдүн базалык өлчөмү жөнгө салуунун биринчи мезгилине карата бекитүү жана аны жөнгө салуунун кийинки мезгилдерине түзөтүү отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

9-2. Объектти технологиялык кошууга алынган төлөм максаттуу мүнөзгө ээ, электр жана жылуулук менен жабдуучу уюмдардын атайын эсебинде топтолуу менен өзүнчө эсепке алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

9-3. Электр жана жылуулук менен жабдуучу уюмдардын тармактарына объектти технологиялык кошууга төлөмдүн өлчөмүн эсептөө базалык мезгилде тармактардын техникалык мүнөздөмөлөрүн жакшыртууга багытталган чыгымдардын негизинде жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Курулуш объектинен 100 метрлик зонанын чегинде тийиштүү кубаттуулукту камсыздоо мүмкүнчүлүгү болгон учурда аткаруучу резервдеги кубаттуулуктун эсебинен да, ошондой эле инженердик-техникалык жана уюштуруу иш-чараларынын эсебинен да кошуу чекитине зарыл болгон кубаттуулукту берүүнү камсыздашы керек. Аталган иштер курулуп жаткан объекттерди технологиялык кошууга зарыл болгон, аткаруучунун эсебинде топтолгон каражаттардын эсебинен аткарылышы керек. Эгерде мындай иш-чараларды аткаруу үчүн куруучу тартылса, анда технологиялык кошуу үчүн төлөөнүн өлчөмү аткарылуучу иштердин наркынын суммасына карата оңдолушу керек.

Эгерде куруучунун аткарган жумушунун наркы технологиялык кошуу акысынан ашса, бул иштер куруучунун чыгымдарын мындан ары компенсациялоо жөнүндө маселени чечүүнү эске алып, аткаруучу менен кошумча келишим (макулдашуу) боюнча тендер өткөрбөстөн куруучу тарабынан аткарылышы мүмкүн.

Эскертүү. Түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен тийиштүү негизделсе, объектини тиешелүү шарты бар жакынкы түйүнгө кошууга (жылуулук тармагынын жылуулук камерасы, трансформатордук подстанция, канализация кудугу, суу менен камсыздоо тутумунун кудугу же жогорулатуучу насостук станция) жол берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 105, 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. Техникалык шарттар төмөнкү маалыматтарды камтышы керек:

- объекттин аталышын жана дарегин;

- ар бир кошуу чекитиндеги уруксат берилген кубаттуулукту;

- кошуу чекитин;

- кошуу чекитине иш жγзγндѳ максималдык жүктөрдү;

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына курулуш объектин кошуу мѳѳнѳтγн;

- техникалык шарттардын колдонулуу мөөнөтүн;

- атайын техникалык талаптарды.

- берилүүчү ресурстун бирдигин кошулуунун наркы.

Техникалык шарттарга башка талаптарды киргизүүгө жол берилбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

12. Техникалык шарттарды берген уюм техникалык шарттарды өзгөртүүгө же алардын колдонулуу мөөнөтүнүн ичинде, ошондой эле долбоор техникалык шарттардын колдонулуу мезгилинде макулдашылган болсо, курулуш процессинде ал аяктаганга чейин аларды аткарууну токтотууга укугу жок.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

13. Аткаруучуда объектти кошуу мүмкүнчүлүгү жок болгондо аларга объектти инженердик камсыздоонун башка варианты көрсөтүлүшү керек. Аткаруучу арыз берүүчүгө кыйла үнөмдөөсүн тандоо укугу менен инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттардын варианттарын сунуштоого укуктуу. Техникалык шарттарды тандагандан кийин арыз берүүчү аткаруучуга бул жөнүндө маалымдайт.

14. Бул Эрежеде каралгандан тышкары инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга башка техникалык шарттарды алуу талап кылынбайт.

15. Техникалык шарттарды албай жана кошууга белгиленген тартипте келишимдерди түзбөй туруп инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына курулуш объектилерин өз алдынча кошууга жол бербейт.

16. Техникалык шарттарды берүү акы төлөмө негизде жүргүзүлөт, анын наркы Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарына ылайык аныкталат.

 

III бөлүм
Иштеп жаткан объекттерди инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттарды алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби

 

17. Иштеп жаткан объекттер колдонуучу мурда уруксат берилген кубаттуулукту көбөйтүү же азайтуу зарылчылыгы пайда болгон учурда жеке же юридикалык жак инженердик-техникалык камсыздоо тармагына кошууга келишим түзгөн уюмга тиешелүү жазуу жүзүндөгү суроо-талап жиберет.

18. Инженердик-техникалык тармактарга кошууга келишим түзгөн уюм суроо-талап түшкөн күндөн тартып 10 иш күнүнүн ичинде кошуу чекиттерин өзгөртпөстөн жана мурда берилген техникалык шарттарды токтотпостон техникалык шарттарды берүүгө милдеттүү. Мында бир жумалык мөөнөттө жаңы техникалык шарттарга ылайык инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга келишимге тиешелүү өзгөртүү киргизилет.

 

IV бөлүм
Техникалык шарттардын колдонулуу мөөнөттөрү жана маалымат берүү тартиби

 

19. Техникалык шарттар 2 жылдан кем эмес мөөнөткө берилет жана объект инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошулган учурдан тартып өзүнүн колдонулуу мөөнөтүн токтотот. Техникалык шарттар колдонулган мезгилде инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын куруу боюнча долбоорду макулдашууда техникалык шарттардын колдонулуу мөөнөтүн андан ары узартуу талап кылынбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

20. Техникалык шарттардын колдонулуу мөөнөтү берилген күндөн тартып 10 иш күнүнүн ичинде каралуучу арыздын негизинде бир жылдан ашык эмес мөөнөткө узартылышы мүмкүн.

21. Иштеп жаткан жана пландалуучу инженердик-техникалык камсыздоо схемаларындагы болгон кубаттуулук жөнүндө, ошондой эле техникалык шарт жана курулуш объекттерин кошуу үчүн акы төлөө жөнүндө маалымат жеке, юридикалык жактардын, мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-талабы боюнча 10 иш күнүнүн ичинде берилет.

Техникалык шартты алуу эрежеси жана курулуш объекттин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга акы төлөө жөнүндө маалымат акысыз берилет.

 

V бөлүм
Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына курулуш (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) объектин кошуу тартиби

 

22. Курулуш (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) объектин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу объектти пайдаланууга кабыл алганга чейин ишке ашырылат жана төмөнкү этаптарды ичине камтыйт:

- инженердик-техникалык камсыздоо долбоору иштелип чыгып, белгиленген тартипте макулдашылгандан кийин курулуш (реконструкциялоо, арналышын өзгөртүү, кайра пландоо) объектин кошуу жөнүндө арыз берүү;

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына объектти кошуу боюнча келишимге арыз берүүчүнүн жана ресурсту жабдуучунун кол коюусу;

- курулуп бүткөн объекттерди пайдаланууга кабыл алуунун тартиби жөнүндө ченемдик укуктук актыларга жана колдонуудагы ченемдик-техникалык документтерге ылайык объектти инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу боюнча аткарылган иштерди кабыл алуу;

- объектти инженердик камсыздоо тармактарына кошуу;

- тиешелүү актыларга кол коюу аркылуу арыз берүүчү менен баланстык тиешелүүлүк чектерин макулдашуу;

- арыз берүүчү же курулуп бүткөн объекттин менчик ээси менен тиешелүү ресурсту берүүгө жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын техникалык тейлөөгө келишим түзүү.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

23. Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу үчүн арызга төмөнкүлөрдү камтыган документтер тиркелет:

- белгиленген тартипте иштелип чыккан жана макулдашылган курулуш объектинен кошуу чекитине чейинки инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуунун долбоорун;

- инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга техникалык шарттарды;

- арыз берүүчүнүн юридикалык дарегин.

 (КР Өкмөтүнүн 2009-жылдын 27-июнундагы № 422, 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдорунун редакциясына ылайык)

24. Ушул Эрежеде каралбаган документтерди жана маалыматтарды арыз берүүчүдөн талап кылууга жол берилбейт.

25. Аткаруучу арызды алган күндөн баштап 10 күндүн ичинде инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууга келишимдин долбоорун арыз берүүчүгө жөнөтөт. Техникалык шарттарда көрсөтүлгөн кошуу чекитинде болгон максималдуу жүктөмдөн ашык жүктөм болгон учурда келишимди даярдоо мөөнөтү 40 күнгө чейин узартылышы мүмкүн, бул тууралуу аткаруучу кат жүзүндө арыз берүүчүгө билдириши керек.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

26. Келишимде аткаруучу тарабынан кошуу чекитинде талап кылынган жүктөмдү камсыздоо мөөнөтү, кошуу төлөмүнүн өлчөмү жана объектти инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууну камсыздоо боюнча жактардын өз ара милдеттенмелери көрсөтүлөт.

Жактардын өз ара милдеттенмелеринде төмөнкүлөр эске алынышы керек:

- арыз берүүчү тарабынан - курулуш объектинен баштап кошуу чекитине чейин инженердик коммуникацияларды тартуу боюнча техникалык шарттарды жана жумуштарды аткарууну камсыздоо;

- аткаруучу тарабынан - кошуу чекитинде арыз берүүчү тарабынан суралган жүктөмдү камсыздоо.

Мында, аткаруучу арыз берүүчү менен макулдашып, кошуу үчүн төлөөнүн эсебинен, кошуу чекитинде зарыл болгон жүктөмдү камсыздоо боюнча иш-чараларды (жумуштарды), анын ичинде долбоордук иштерди аткаруу жагында арыз берүүчүгө тапшырма бере алат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

27. Арызды кароодо тармактарды өткөрүү боюнча аткарылган иштердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга туура келишине текшерүү жүргүзүлөт, инженердик-техникалык камсыздоо тармагынын баланстык тиешелүүлүгүнүн чеги арыз берүүчү менен макулдашылат, андан кийин арыз берүүчү жана аткаруучу инженердик-техникалык камсыздоо тармагына кошууга жана аны техникалык тейлөөгө келишим түзүү үчүн негиз болгон тиешелүү актыга кол коюшат.

28. Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын пайдаланууну жүргүзгөн уюм бул Эреженин 26-пунктунда белгиленген мөөнөттө инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу жана техникалык тейлөө жөнүндө келишимге арыз берүүчү менен кол коет.

29. Аткаруучу объектти инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошууну кошуу жөнүндө келишимге ылайык жүргүзөт. Ресурсту берүү аткаруучу тарабынан мыйзамдарга ылайык тийиштүү ресурс менен жабдуу жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарын техникалык тейлөө боюнча келишимге ылайык ишке ашырылат

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-марты № 105 токтомдун редакциясына ылайык)

30. Курулуш объектин инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу акы төлөмө негизинде жүргүзүлөт, анын наркы Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарына ылайык аныкталат.

Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу үчүн акы төлөө этап менен ишке ашырылат. Төлөөнүн этаптары жана тартиби инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу боюнча түзүлгөн келишимде аныкталат.

Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошулуу үчүн түшкөн каражаттар аткаруучунун атайын эсебинде топтолот жана тармактарга технологиялык кошулуу үчүн акы төлөө катары пайдаланылат.

(2-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(3-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-мартындагы № 105, 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

V-1-бөлүм. Электр менен жабдуучу уюмдардын тармактарына объектти технологиялык кошууга төлөмдүн өлчөмүн аныктоо тартиби

(Бөлүм КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-1. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-2. Электр менен жабдуучу уюмдар отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органга технологиялык кошууга төлөмдүн базалык өлчөмүн эсептөө жана бекитүү үчүн керектүү материалдарды жана негиздемелерди жыл сайын берет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-3. 0,4 кВ жана 10(6) кВ чыңалуу деңгээлиндеги электр тармактарына технологиялык кошулууга төлөмдүн өлчөмү электр менен жабдуучу уюмдар тарабынан ар бир Тапшырыкчы үчүн өзүнчө технологиялык кошууга төлөмдүн базалык өлчөмүнүн негизинде эсептелет жана белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-4. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-5. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-6. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-7. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-8. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-9. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-10. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-11. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30-12. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 206 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

V-2-бөлүм. Жылуулук менен жабдуучу уюмдардын тармактарына объекттерди технологиялык кошууга төлөмдү аныктоо тартиби

(Бөлүм КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-13. Жылуулук менен жабдуучу уюмдар реконструкциялоого чыгымдарсыз Тапшырыкчыны өзүнүн тармактарына кошууда жаңы же реконструкциялануучу объекттердин технологиялык кошулуусун камсыз кылуу үчүн жылуулук менен жабдуучу уюм жылуулук тармактарынын айрым бөлүктөрүн өнүктүрүүгө жана реконструкциялоого алынган каражаттарды жумшайт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-14. Технологиялык кошулууга төлөмдүн өлчөмү жогорулаган коэффициентти эсепке алуу менен түзүлөт. Эгер кошулуп жаткан объекттин билдирилген жылуулук жүгүнүн чоңдугу бир Гкал/сааттан көп болсо, жогорулаган коэффициент колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-15. Технологиялык кошулууга төлөмдүн өлчөмү жылуулук менен жабдуучу уюм тарабынан техникалык шарттар берилген учурда бир жолу белгиленет.

Жылуулук менен жабдуучу уюмдар жыл сайын отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органга технологиялык кошулуу үчүн төлөмдүн базалык өлчөмүн эсептөө жана бекитүү үчүн зарыл болгон материалдарды жана негиздемелерди берет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-16. Жылуулук менен жабдуу тармактарына 1 Гкал кубаттуулукту технологиялык кошууга төлөмдүн өлчөмү (ЭТ) төмөнкү формула боюнча эсептелет:

ЭТ = Тбаз х Р бирд.

мында:

Тбаз - жылуулук менен жабдуу тармактарына объектти технологиялык кошууга төлөмдүн базалык өлчөмү, млн.сом/Гкал/саат;

Р бирд. - объекттин долбоордук документтеринин негизинде кошулуп жаткан Тапшырыкчынын тапшырыгы менен ырасталган технологиялык кошуунун жалпыланган кубаттуулугу.

30-17. Жылуулук менен жабдуу тармактарына технологиялык кошулууга экономикалык негизделген төлөмдү эсептөө үчүн негизги баштапкы көрсөткүч болуп жөнгө салуунун базалык мезгилинде жылуулук менен жабдуучу уюмдардын тармактарынын техникалык мүнөздөмөлөрүн жакшыртуу үчүн реконструкциялоого чыгымдардын иш жүзүндөгү суммасы эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-18. Технологиялык кошууга төлөмдүн базалык өлчөмү (Тбаз) төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Тбаз = ∑Сч / Кс х К (млн.сом/Гкал/саат)

мында:

∑Сч - базалык мезгилде (жөнгө салуу мезгилинен (жылынан) мурунку беш жылдык мезгил) жылуулук тармактарын реконструкциялоодо чыгымдардын суммасы.

Кс - базалык мезгилде (жөнгө салуу мезгилинен (жылынан) мурунку беш жылдык мезгил) кошулган жүктөмдөрдүн суммасы.

К - жөнгө салуу мезгилине чейинки жылдагы иш жүзүндөгү жылдык инфляциянын көрсөткүчү.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-19. Жылуулук менен жабдуу тармактарына технологиялык кошууга төлөмдүн өлчөмү жылуулук менен жабдуучу уюм тарабынан базалык өлчөмдүн негизинде ар бир Тапшырыкчы үчүн өзүнчө эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-20. Бишкек шаары үчүн технологиялык кошулууга төлөмдүн базалык өлчөмү бардык жылуулук менен жабдуучу уюмдар үчүн бирдиктүү көрсөткүч менен белгиленет.

Кыргыз Республикасынын региондорунда иштеген жылуулук менен жабдуучу уюмдар үчүн технологиялык кошулууга төлөмдүн базалык өлчөмү жылуулук менен жабдуучу тармактарга технологиялык кошулган жердин аймактык белгилери боюнча кыймылсыз мүлктүн наркына жараша эсептелген коэффициенттерди эсепке алуу менен түзөтүлөт. Коэффициенттерди эсептөөдө кыймылсыз мүлктү каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ай сайын жарыяланган кыймылсыз мүлктүн бир чарчы метринин орточо арифметикалык баалары негиз катары алынат. Коэффициенттер технологиялык кошулуу жөнүндө келишим түзүлгөн учурда эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-21. Биринчи жөнгө салуучу мезгилге технологиялык кошулууга төлөмдүн базалык өлчөмү алгач базалык мезгилдин көрсөткүчтөрүнүн негизинде эсептелет. Кийинки жөнгө салуучу мезгилдерге (жылдарга) отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жылдык инфляциянын деңгээлине карата алгач эсептелген технологиялык кошуунун төлөмүнүн базалык өлчөмүнө индексация жүргүзөт.

Технологиялык кошулууга төлөмдүн базалык өлчөмү төлөмдүн алгач эсептелген базалык өлчөм белгиленген учурдан тартып үч жылдан эрте эмес кайра эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-22. Тапшырыкчы технологиялык кошулууга төлөмдүн суммасынан технологиялык кошуу үчүн 60 пайыз өлчөмдө аванс түрүндө алдын ала төлөйт. Технологиялык кошулууга төлөмдүн суммасынын калган бөлүгүн Тапшырыкчы тарабынан жылуулук менен жабдуучу уюмдун тармактарына ал иш жүзүндө кошулганга чейин төлөнөт.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-23. Эгер тармактарга кошулуучу Тапшырыкчы 1 Гкал/сааттан көп кубаттуулукка ээ болсо, анда төлөмдүн өлчөмүн аныктоодо жогору коэффициенттер колдонулат. Мында төлөмдүн өлчөмү төмөнкү формула боюнча эсептелет:

Т = ЭТ х К,

мында:

ЭТ - технологиялык кошулуу үчүн эсептелген төлөм (млн.сом/Гкал/саат);

К - кошулуучу кубаттуулуктун чоңдугуна жараша белгиленген жогору коэффициент:

- К 1 Гкал/саатка чейин

= 1,0;

- К 1ден жогору 1,5 Гкал/саатты кошуп

= 1,3;

- К 1,5тен жогору 2 Г кал/саатты кошуп

= 1,5;

- К 2ден жогору 2,5 Гкал/саатты кошуп

= 1,7;

- К 2,5тен жогору 3,0 Гкал/саатты кошуп

= 2,0;

- К 3төн жогору 3,5 Гкал/саатты кошуп

= 2,2;

- К 3,3 Гкал/сааттан жогору

= 2,5.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

30-24. Эгер эркин кубаттуулук же жылуулук тармагы болбогон жерде жылуулук менен жабдуу тармактарына технологиялык кошулган учурда, технологиялык кошууга төлөмдүн өлчөмү жылуулук менен жабдуу уюмдары тарабынан объекттин долбоордук документтеринин негизинде белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-апрелиндеги № 171 токтомунун редакциясына ылайык)

 

VI бөлүм
Бул эрежелерди бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

 

31. Техникалык шартты берүү жана объекттерди инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына кошуу процессине катышкан архитектура жана курулуш органдарынын, инженердик-техникалык кызматтардын, ошондой эле башка субъекттердин кызмат адамдары ушул Эрежеде каралган мөөнөттү жана тартипти бузгандыгы үчүн, ошондой эле техникалык шартты берүүдөн жана инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына объектти кошуудан негизсиз баш тарткандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик тартышат.

32. Арыз берүүчү техникалык шарттарды берүүдөгү баш тартуунун негиздүүлүгүн текшерүү максатында техникалык шарттарды берүүдөн баш тартууну прокуратура органдарына, монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же сотко даттанууга укуктуу.

 

 

Кыргыз Республикасында
техникалык шарттарды берүүнүн
жана инженердик-техникалык
камсыздоо тармактарына кошуу
тартибинин эрежесине тиркеме

 

Инженердик-техникалык камсыздоо тармактарына объектти кошууга техникалык
ШАРТТАР

 

_______________________________________ кошууга техникалык шарттар

(тармактын аталышы көрсөтүлөт)

1. Объект ________________________________________________________

2. Дареги _______________________________________________________, чектелген көчө ________________________________________________________

3. Колдонулуудагы кубаттуулугу (бар болсо) _______________________

4. Берилүүчү кубаттуулук:

а) Жылуулук менен камсыздоо үчүн:

Жалпы ________________________ Мвт _____________________ Гкал/саат

Жылытууга ____________________ Мвт _____________________ Гкал/саат

ГВСке ________________________ Мвт _____________________ Гкал/саат

Желдетүүгө ___________________ Мвт _____________________ Гкал/саат

Технологияга _________________ Мвт _____________________ Гкал/саат

б) Суу түтүктөрү жана каналдаштыруу үчүн:

Суунун өлчөмү _________________________________________ куб.м/сут.

Эркин басым ____________________________________________ м.суу.ст.

Агымдын өлчөмү ________________________________________ куб.м/сут.

Өрт өчүрүүгө _________________ сырткы _______________________ ички

в) Электр энергиясы үчүн:

Электрдик жүктөм _____________________________________________ кВт

Электр кабыл алгычтарынын категориялуулугу _______________________

г) Газ менен камсыз кылуу үчүн

Керектелүүчү газдын көлөмү __________________________________ кв.м

Кошуу чекитиндеги газдын басымы _________________________ кг/кв.см

5. Объектти кошуунун божомолдонгон убактысы "____"________20____ж.

6. Кошуу чекити __________________________________________________

Эсептөө приборлорун орнотуу менен объектти кошуу _________________

7. Кошумча шарттар _______________________________________________

(кошуу үчүн тетиктер, түтүктөрдүн диаметри,

объектке тармактарды өткөрүү)

8. Техникалык шарттардын аткаруу мөөнөтү 2 жылды түзөт (техникалык шартты узартуу укугу менен).