Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\85d76a48-8b8b-4d24-a945-59038b2897d9\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 5-февралы № 72

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги жөнүндө  

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 , 2016-жылдын 5-сентябрындагы № 481 токтомуна ылайык)

 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүн бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 26-октябрындагы № 425 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашырууну камсыздоо боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 11 жана 12-беренелерине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 17-ноябрындагы № 708 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө» токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги жөнүндө жобо;

- (3-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-сентябрындагы № 481 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 5-сентябрындагы № 481 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлсүн.

 

Премьер-министринин милдетин аткаруучу

 

А. Жапаров

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын 5-февралындагы
№ 72 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги жөнүндө
жобо

 

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттиги (мындан ары - Архив агенттиги) архивдик иш тармагындагы мамлекеттик башкаруунун республикалык органы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары - Кызмат) ведомстволук бөлүмү болуп саналат.

2. Архив агенттиги өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарын, Кызматтын буйруктарын жана бул Жобону жетекчиликке алат.

3. Архив агенттиги юридикалык жак болуп саналат, оперативдүү башкаруу укугунда мүлккө, өз алдынча баланска, казына системасында алыш-бериш эсептерине, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөргө ээ.

4. Архив агенттигин жана анын аймактык бөлүмдөрүн каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен тыюу салынбаган, бекитилген сметага ылайык Кызмат тарабынан бөлүштүрүлүүчү башка каржылоо булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.

 

2. Милдеттери

 

5. Архив агенттигинин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- архивдик иш тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

- архив иши чөйрөсүндөгү мыйзамдардын абалын талдоо жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана андан ары Кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүү үчүн Кызматтын кароосуна киргизүү;

- республиканын архивдик ишин өнүктүрүү стратегиясынын абалын талдоо жана сунуштарды иштеп чыгуу;

- мамлекеттик архивдер системасынын ишин уюштуруу жана тескөө, алардын ишкердигин контролдоо;

- мамлекеттик архивдердин иш кагаздарын жүргүзүү маселелери жана архивдик документтер менен иштөө боюнча менчигинин түрүнө карабастан мекемелер, уюмдар жана ишканалар менен өз ара иштешүүсүн уюштуруу;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- өзүнүн компетенциясынын чегинде жаңы маалыматтык технологияларды өздөштүрүү боюнча иштерге катышуу;

- архивдик мекемелердин жана ведомстволук архивдердин кызматкерлеринин потенциалын жана квалификациясын жогорулатуу жана архивдик иш боюнча адистерди даярдоо;

- жеке мүнөздөгү маалыматтарды коргоону камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын архивдик ишин тармактык жана тармактар аралык башкарууну ишке ашыруу.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык)

 

3. Функциялары

 

6. Архив агенттиги өзүнө коюлган милдеттерге ылайык:

- архив иши жана мамлекеттик маалымат ресурстарын ишке киргизүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун андан ары Кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүү үчүн Кызматтын кароосуна киргизет;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- архив иши чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты камсыздоого жана ишке ашырууга, ошондой эле мамлекеттик маалымат ресурстарын ишке киргизүүгө катышат;

- жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү, анын ичинен заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен камсыздайт;

- мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүүгө, сактоого, колдонууга жана коопсуздугун камсыздоого катышат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик реестрин түзүүгө, каттоого, калыптандырууга жана тейлөөгө катышат;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- архивдик документтердин сакталышын, мамлекеттик катталышын камсыздоо боюнча талаптарды аныктайт;

- мамлекеттик архивдерде Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фондунун документтерин пайдалануунун тартибин белгилейт;

- архивдик ишти өнүктүрүүнүн максаттуу программаларын иштеп чыгууга катышат;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондун түзүүнү камсыздайт;

- мамлекеттик архивдерди мамлекеттик маанидеги документтер менен комплектөөнү камсыздайт;

- архивдик документтерди, анын ичинен жеке менчик укугунда тургандарды да экспертизадан өткөрүүнү камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондусунун документтерине «өзгөчө баалуу» жана «уникалдуу» статусун берүү боюнча иштерди уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондусунун документтерин, алардын сакталган жерине жана менчигинин түрүнө карабастан, борборлоштурулган мамлекеттик каттоону ишке ашырат;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- өзүнүн компетенциясынын чегинде мамлекеттик органдарга, уюмдарга, ишканаларга Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик документтерин сактоону, пайдаланууну камсыз кылууда жана иш кагаздарын жүргүзүүдө документтерди уюштурууда милдеттүү көрсөтмөлөрдү берет;

- документтерди сактоо мөөнөттөрүн белгилейт;

- мамлекттик архивдерде сакталуучу ретроспективдүү документтик маалыматты берүүсүн камсыз кылат;

- ретроспективдүү документтик маалыматка коомчулуктун талабын изилдөө жана аны пайдалануунун натыйжалуулугу боюнча иштерди жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондусунун документтерин жарыялоону ишке ашырат, архивдик иш жана иш кагаздары боюнча илимий, илимий-популярдуу, илимий-усулдук, сурап-билүү адабиятын, маалыматтык материалдарды чыгарат;

- архив жүргүзүү, документ менен иштөө, археография тармагындагы илимий-изилдөө жана усулдук иштерди жүргүзөт жана тескейт;

- мамлекеттик органдар, мекемелер, уюмдар, ишканалар тарабынан иштелип жаткан архидик иштер жана иш кагаздарын жүргүзүүдө документтерди уюштуруу маселелери боюнча усулдук документтерге макулдук берүүгө;

- мамлекеттик органдар, мекемелер, уюмдар жана ишканалар ишинде колдонууга милдеттүү болгон архивдик иш жана иш кагаздарын жүргүзүү маселелери боюнча усулдук окуу китептерин өзүнүн компетенциясынын чегинде иштеп чыгат жана белгиленген тартипте бекитет;

- мамлекеттик органдар, мекемелер, уюмдар жана ишканалар кайра түзүлгөндө жана жоюлганда архивдик документтерди сактоо шарттары жана жери жөнүндөгү корутундуларды берет;

- ата мекендик жана чет өлкөлүк архивдик мекемелердин иш тажрыйбасын үйрөнөт, жалпылайт жана жайылтат, белгиленген тартипте илимий-практикалык конференцияларды, кеңешмелерди, семинарларды өткөрөт;

- сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен документтердин типтүү жана тармактык тизмелерин иштеп чыгат жана бекитет;

- мамлекеттик органдар, мекемелер, уюмдар жана ишканалар менен бирдикте иш кагаздарын жүргүзүү кызматтарынын жана ведомстволук архивдердин ишин жакшыртуу боюнча иш-чараларды, анын ичинен иш кагаздарын жүргүзүү абалын жана ведомстволук архивдердин ишкердигин кароону өткөрөт;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен каралган жыйымдарды белгиленген тартипте чогултат жана аларды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казына системаларындагы атайын эсептерге которот;

- жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын, сунуштарын, даттанууларын, арыздарын жана сунуштарын белгиленген тартипте карайт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык)

 

4. Укуктары

 

7. Архив агенттиги төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарууга;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- мамлекеттик жана ведомстволук архивдерде сакталууга тийиш болгон мамлекеттик архивдерди жана документтерди комплектөө булактарынын - мекемелердин курамын аныктоого;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- документтерди сактоо мөөнөттөрүн аныктоого;

- сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен документтердин типтүү жана ведомстволук тизмелерин иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

- мамлекеттик органдарга, мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга алар аткарууга милдеттүү болгон Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондусунун документтерин сактоону, пайдаланууну камсыздоодо жана иш кагаздарын жүргүзүүдө документтерди уюштуруудагы аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча көрсөтмөлөрдү өзүнүн компетенциясынын чегинде берүүгө;

- ведомстволук архивдердин иши жана мамлекеттик органдардын, мекемелердин, уюмдардын, ишканалардын иш кагаздарын уюштуруу жөнүндөгү маселелерди Архив агенттигинин отурумдарында кароого;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- мамлекеттик архивдерди түзүү, жоюу, кайра уюштуруу жөнүндөгү сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;

- архивдик иштер жана иш кагаздарын уюштуруу маселелерин кароо үчүн туруктуу жана убактылуу ведомстволор аралык комиссияларды түзүүгө;

- мамлекеттик органдарда, мекемелерде иш кагаздарын жүргүзүүнүн абалын жана ведомстволук архивдердин ишкердигин кароону өткөрүүгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде административдик укук бузуулар жөнүндөгү протоколдорду түзүүгө, административдик жоопкерчилик жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Кодексине ылайык административдик укук бузган кызмат адамдарына жана жарандарга административдик жаза-чара колдонууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамынын талаптарына ылайык жеке жана юридикалык жактардан жыйымдарды чогултууну жүргүзүүгө;

- берилген ыйгарым укуктардын чегинде өзүнүн атынан соттордо доогер жана/же жоопкер катарында чыгууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Архив агенттигинин функцияларын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон башка иш-аракеттерди өзүнүн компетенциясынын алкагында ишке ашырууга.

Архив агенттигинин кызматкерлери мамлекеттик бийлик органдарында, мекемелерде, уюмдарда жана ишканаларда жайгашкан архивдерге жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмдөрүнө белгиленген тартипте тоскоолдуксуз кире алышат.

 (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык)

 

5. Ишкердикти уюштуруу

 

8. Архив агенттигин Кызматтын төрагасынын сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындаган жана кызматтан бошоткон директор жетектейт.

9. Архив агенттигинде анын директорунун сунуштамасы боюнча Кызматтын төрагасы кызматка дайындаган жана кызматтан бошоткон директордун бир орун басары бар.

10. Директордун, анын орун басарынын функционалдык милдеттерин Кызматтын төрагасы аныктайт.

11. Архив агенттигинин борбордук аппаратынын түзүмү жана штаттык саны Кызматтын төрагасы тарабынан бекитилет.

12. Архив агенттигинин директору:

- Архив агенттигин жана анын аймактык бөлүмдөрүн башкарууну ишке ашырат;

- Архив агенттигине жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчиликтүү болот;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Архив агенттигинин жана аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат;

- Архив агенттигине караган аймактык органдардын түзүмүн жана штаттык санын бекитет;

- (КР Өкмөтүнун 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту);

- Кыргыз Республикасында архив ишин уюштурууну жакшыртуу боюнча сунуштарды белгиленген тартипте Кызматка киргизет;

- Архив агенттигинин кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин аныктайт;

- Мамлекеттик органдарда жана башка уюмдарда Архив агенттигинин кызыкчылыктарынын атынан чыгат;

- Архив агенттигинин борбордук аппаратынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө Кызматка сунуштарды киргизет;

- Архив агенттигинин кызыкчылыктарын соттук жана башка мамлекеттик органдарда көздөөгө ишеним каттарды белгиленген тартипте берет;

- Архив агенттигинин жана аймактык органдарынын кызматкерлерине белгиленген тартипте тартиптик жаза-чара колдонот;

- Архив агенттигинин жана аймактык бөлүмдөрдүн айырмаланган кызматкерлерин белгиленген тартипте сыйлайт, ошондой эле мындай кызматкерлерге ардак наамдарды ыйгаруу жана Кыргыз Республикасынын ведомстволук жана мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө Кызматка сунуштарды киргизет;

- белгиленген тартипте Архив агенттигинин каражаттарын жана мүлкүн башкарат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык Архив агенттигинин ишин жетектөө боюнча башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

13. Архив агенттигинин алдында төмөнкүлөр иштейт:

- архив жүргүзүү, документ менен иштөө жана археография тармагындагы илимий-усулдук иштер маселелерин кароо үчүн Илимий-усулдук кеңеш;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фондусунун документтеринин курамын аныктоого, документтердин баалуулугунун экспертизасына жана аларды мамлекеттик сактоого тандоо менен байланышкан маселелерди кароо үчүн Борбордук эксперттик-текшерүү комиссиясы.

Илимий-усулдук кеңеш, Борбордук эксперттик-текшерүү комиссиясы жөнүндөгү жоболор Архив агенттигинин директору тарабынан бекитилет.

 

6. Жоюу жана кайра түзүү

 

14. Архив агенттигин жоюу жана кайра түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2010-жылдын 5-февралындагы
№ 72 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Архив агенттигинин башкаруу
схемасы

 

             +------------------------------------------+

             | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу |

             |  Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы |

             |              Архив агенттиги             |

             +------------------------------------------+

                                  |

                         +-------------------+

                         | Аймактык органдар |

                         +-------------------+