Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-сентябрындагы № 550 токтомуна
ылайык 2018-жылдын 12-августунан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\CBD\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\c9ecf073-59c0-4f39-9736-457074b3537c\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 25-мартындагы № 178 

Шайкештик сертификатынын жана шайкештик жөнүндө декларациянын бланктарынын жаңы
үлгүлөрүн бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-октябрындагы № 675 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негизиндеги жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 7-февралындагы № 88 «Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттерине шайкештик белгисинин графикалык сүрөттөлүшүнүн эскизин бекитүү жөнүндө» токтомунун 3-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

- техникалык регламенттерге шайкештик белгисинин сүрөтү менен шайкештик сертификатынын бланкынын жана анын тиркемесинин үлгүсү (1, 2-тиркеме);

- шайкештик бланкына жана анын тиркемесине талаптар жана аларды толтуруунун эрежелери (3-тиркеме);

- техникалык регламенттерге шайкештик белгисинин сүрөтү менен шайкештик жөнүндө декларациянын бланкынын үлгүсү (4-тиркеме);

- шайкештик жөнүндө декларация толтуруунун эрежелери (5-тиркеме).

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 30-декабрындагы № 639 «Продукцияны милдеттүү түрдө шайкештигин тастыктоо жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Продукцияны милдеттүү түрдө шайкештигин жүргүзүүнүн эрежелери жана тартиби жөнүндө жобого:

- 4-пункттун 4.6.7-пунктчасындагы экинчи абзац төмөндөгүдөй баяндалсын:

«Шайкештик сертификатынын, анын тиркемесинин формаларын, алардын бланктарына талаптар жана аларды толтуруунун эрежелерин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет»;

- 4-пункттун 4.6.7-пунктчасындагы үчүнчү абзацы алынып салынсын;

- 5, 6 жана 7-тиркемелери күчүн жоготту деп эсептелсин;

- 6-пункттун 6.4-пунктчасындагы «тиешелүү» деген сөздөн кийин «техникалык регламенттерде, аларды кабыл алганга чейин» деген сөздөр менен толукталсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 23-октябрындагы № 512 «Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуу түрүндө продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 4-пункт алынып салынсын;

- 7-пункттагы:

- 36-166 абзацтары алынып салсын;

- жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Шайкештик жөнүндө декларацияны кабыл алуунун тартиби жөнүндө жобого:

- 6-пунктун экинчи абзацы төмөндөгүдөй баяндалсын:

«Шайкештик жөнүндөгү декларациянын формасын, жана анын тиркемесин, ошондой эле аларды толтуруунун эрежесин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет»;

- 7-пунктунун биринчи абзацы алынып салсын;

- 7-пункттун экинчи абзацындагы «аталган продукциянын» деген сөздөрдөн кийин «, жарамдуулук мөөнөтү» деген сөздөр менен толукталсын;

- 8-пункт төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

«Шайкештик жөнүндө декларация жасап чыгаруучу/дилер тарабынан аныкталган формада кабыл алынат жана № 1 тиркемедеги формада атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик көзөмөл боюнча органына тапшырылат»;

- 10-пункттагы биринчи абзац төмөндөгүдөй редакцияда баяндалсын:

«Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик көзөмөл боюнча орган 1 жумуш күнүнүн ичинде милдетүү түрдө:»;

- 10-пункт төмөндөгүдөй абзац менен толукталсын:

«Атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик көзөмөл боюнча орган, документтердин текшерүүнү жыйынтыгы оң болгон учурда шайкештик декларациясын каттоого алат, ал эми документтерди текшерүүнүн жыйынтыгы оң эмес болгон учурда - бул тууралуу жасап чыгаруучуга/дилерге аныкталган талаптарга шайкеш келбеген талаптарды оңдоо зарыл экендигин билдирет»;

- 17-пункт алынып салынсын;

- жобонун 4-тиркемесиндеги «БИЛДИРҮҮ» деген сөздөрдөн кийин декларант тарабынан өзүнүн декларациясын каттоо үчүн кайрыла турган мамлекеттик көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдын аталышын (жана анын дарегин) толтуруу үчүн, эки сап менен толукталсын;

- 4-тиркеменин 2-пункту төмөнкү мазмундагы сөздөр менен аякталсын:

«жана шайкештик жөнүндө тиркелген декларацияны каттоону өтүнөт»;

- 1, 2, 3-тиркемелери күчүн жоготту деп эсептелсин, 4-тиркеме тиркеме деп аталсын.

4. Шайкештик сертификатынын жана шайкештик жөнүндө декларациясынын жаңы бланктары бекитилгенге чейин берилген шайкештик сертификаттары жана шайкештик жөнүндө декларациялары мөөнөтү бүткөнгө чейин өз күчүндө болот.

4.1. 2015-жылдын 8-майында кол коюлган 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусуна байланыштуу 2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин, Евразия экономикалык бирлигинин укугуна кирген айрым эл аралык келишимдердин жана Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын актыларынын Кыргыз Республикасы тарабынан колдонулушу боюнча шарттар жана өткөөл жоболор тууралуу протоколдун № 1 тиркемесинин VII бөлүмүндө каралган учурларда Евразия экономикалык комиссиясы бекиткен шайкештик сертификатынын жана шайкештик жөнүндө декларациянын бланктарынын формалары колдонулат.

Калган учурларда ушул токтом менен бекитилген шайкештик сертификатынын жана шайкештик жөнүндө декларациянын бланктарынын формалары колдонулат.

     (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-октябрындагы № 675 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине жүктөлсүн.

     (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-октябрындагы № 675 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Бул токтом 2010-жылдын 15-майынан тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Д.Үсөнов

 

1-тиркеме

 

(арткы бети)

 

(шайкештик белгиси)

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

 

№ _____ ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

 

___________-___________ чейин жарактуу

Сертификациялоо боюнча орган

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Продукция

________________________________________________________________________

______________________________________________ талаптарына шайкеш келет

Өндүрүүчү: _______________________________________________________

Билдирүүчү: ______________________________________________________

Төмөнкүлөрдүн негизинде берилди:

_________________________________

_______________________________________________________________________

Кошумча маалыматтар:

_____________________________________________ _______________________________________________________________________

Билдирүүчү (өндүрүүчү, сатуучу) ушул сертификатта көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актылардын талаптарына сатыктагы продукциянын шайкеш келүүсү үчүн жоопкерчиликти тартат.

 

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси:

 

_____________________________________

фамилиясы, аты-жөнү

_________________

кол тамгасы

 

 

М.О.

 

Эксперт: ____________________________

                        фамилиясы, аты-жөнү

_________________

кол тамгасы

 

 

2-тиркеме

 

Бланк № ___________ № ____________ Шайкештик сертификатына тиркеме

 

Шайкештик сертификатынын күчү тараган продукциялардын тизмеси

 

 

ТЭИ ТН коду

 

Продукциянын аталышы жана

белгилениши, аны жасап чыгаруучу

Саны

(чен. бирдиги)

1

 2

 3

 4

 

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси ___________________ _____________

 фамилиясы, аты жөнү кол тамгасы

 

Мөөр «__» __________ 20__-ж.

 

Эскертүү: Тиркеменин көчүрмөсү, сертификат берген сертификациялоо боюнча орган тарабынан техникалык регламентин шайкештик белгиси түшүрүлгөн голографиялык марка жабыштырылган атайын бланкта берилет.

 

 

3-тиркеме

 

Шайкештик сертификатынын бланкына, анын тиркемесине

талаптар жана аларды толтуруунун эрежелери

 

1. Шайкештик сертификатынын бланкы жана аларга тиркеме катуу отчеттуулуктагы документтер болуп эсептелет, төрт даражадан кем эмес корголуу касиетине, анын ичинде:

- позитивдүү чагылдырылган гильоштуу алкакка;

- гильоштуу алкактын периметри боюнча жайгашкан микро текстке;

- Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 7-февралындагы «Кыргыз Республикасынын техникалык регламенттерине шайкештик белгисинин графикалык сүрөттөлүшүнүн эскизин бекитүү жөнүндө» № 88 токтому менен бекитилген техникалык регламенттердин шайкештик белгиге;

- техникалык регламенттерге шайкештик белгисин чагылдырган анча тунук эмес голографиялык коргоочу элементке;

- типографиялык (бланктын сериясы жана катар номери белгиленген) номерге ээ.

Шайкештик сертификатынын бланкы А4 форматындагы (210x297 мм) баракта ачык жашыл түстөгү фонундагы үзгүлтүксүз торчолор менен атайын кагазда даярдалат.

2. Шайкештик сертификатынын бланкы типографиялык ыкма менен даярдалат. Анын үстүнө шайкештик сертификатынын бланктарындагы типографиялык номерлер «Серия KG» деген белгини камтыйт.

3. Бланк электрондук басуучу түзүлмөлөрдү пайдалануу менен гана толтурулат. Бланктын бет жагы кыргыз тилинде, арткы бети орус тилинде ушул тиркеменин маалымдарегинде белгиленгендерге ылайык толтурулат.

Шайкештик сертификаттарынын бланкында каралбаган маалымдарегине кошумча жазууларга жол берилбейт.

Сөздөрдү кыскартууга жана ошондой эле текстке кандайдыр бир оңдоолорго жол берилбейт.

4. Маалымдаректин көрүнүшүн сүрөттөө.

4.1. Маалымдаректеги «шайкештик белгиси» деген жерде «(шайкештик белгиси)» деген сөздөрдүн ордуна техникалык регламенттерге шайкештиктин белгиси коюлган.

4.2. Маалымдаректе Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-июнундагы «Шайкештиктин милдеттүү тастыктоосунан өткөн продукцияга шайкештиги жөнүндө берилген шайкештик сертификаттарынын жана катталган декларациялардын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби тууралуу Жобону бекитүү жөнүндө» № 267 токтомуна ылайык белгиленген эрежелерге ылайык түзүлгөн шайкештик сертификатынын катталуу номери «№» келтирилген.

4.3. Маалымдарегинин «колдонуу мөөнөтү» деген жеринде шайкештик сертификатын колдонууга жарактуу күнгө чейинки дата көрсөтүлөт. Шайкештик сертификатын колдонуу мөөнөтүнүн башталышы шайкештик сертификаты берилген күндөн тартып башталат.

Дата төмөндөгүдөй мүнөздө: күнү - 2 араб цифрасы, ай - сөздөр менен, жыл - 4 араб цифрасы менен белгиленет.

4.4. Маалымдарегинин «Сертификациялоо (шайкештикти баалоо/тастыктоо) боюнча органы» деген жеринде аккредиттөө аттестатына ылайык: шайкештик сертификатын берген сертификациялоо (шайкештикти баалоо/тастыктоо) боюнча органдын аталышы, аккредитациялоо аттестатынын катталуу номери, аны каттоонун номери көрсөтүлөт.

4.5. Маалымдарегинин «Продукция» деген жеринде төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- продукциянын толук аталышы;

- тышкы экономикалык иш-аракеттердин товардын номенклатурасынын классификатору боюнча продукциянын 10 сандык коду;

- көрүнүшү, тибин, маркасын, үлгүсүн белгилөө;

- документти (документтерди) ага ылайык даярдалган продукциянын документин, эгерде улуттук мыйзамдарда бул каралган болсо, белгилөө;

- тектеш (түркүм-түркүмү менен) өндүрүп чыгаруучу продукцияга шайкештик сертификатын берген учурда партиянын номери жана көлөмү же «тектеш (түркүм-түркүмү менен) өндүрүп чыгаруу» деген сөздөр жана бул продукцияны бирдейлештирүүгө мүмкүндүк берүүчү башка маалыматтар.

Маалымдарекке киргизилүүчү маалыматтардын көлөмү көп болгон учурда, ал шайкештик сертификатынын тиркемесинде көрсөтүлүшү мүмкүн.

Тиркеме шайкештик сертификатынын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет, тиркеменин ар бир барагы шайкештик сертификатынын катталуу номеринин сертификациялоо (шайкештикти баалоо/тастыктоо) боюнча органдын жетекчисинин жана экспертинин аты-жөнү, фамилиясы, ушул органдын мөөрү көрсөтүлүшү керек.

Шайкештик сертификатында ушул тиркеме катталган барактардын санын көрсөтүү менен тиркемеге шилтеме көрсөтүлүшү зарыл.

4.6. Маалымдарегинин «Талаптарга ылайык келет» деген жеринде техникалык регламенттин (регламенттердин) аталышы жана белгилөөсү же тиешелүү техникалык регламенттер күчүнө киргенге чейин стандарттарды (стандарттардын пункттарын көрсөтүү менен) белгилөө келтирилет.

4.7. Маалымдарегинин «Өндүрүүчү» деген жеринде продукцияны өндүрүүчүнүн толук аталышы, өлкөнүн аталышын кошо анын дареги.

4.8. Маалымдарегинин «Заявка берүүчү» деген жеринде сертификатка заявка берүүчүнүн толук дареги, товар келип чыккан өлкөнүн аталышын кошо анын дареги көрсөтүлөт.

4.9. Маалымдарегинин «Негизинде берилген» деген жеринде белгиленген талаптарга (сыноонун протоколунун датасын, номерин, сыноочу лабораториянын (борбордун) аталышын көрсөтүү менен протокол) продукцияга шайкештигин тастыктоочу документтер жөнүндөгү маалымат; аттестаттын, анын аккредитациялоонун катталуу номери жана анын колдонуу мөөнөтү, техникалык регламентке шайкештигин тастыктоо катары заявка берүүчү тарабынан берилген жана башка документтер көрсөтүлөт.

4.10. Сертификаттын маалымдарегинин «кошумча маалыматтар» деген жеринде товардык-товарды коштоп жүрүүчү документтердин аталыштары жана белгилери (номерлери) сактоонун шарты жана мөөнөтү, жарамдуулук мөөнөтү, ошондой эле бул продукцияны бирдейлештирүүгө мүмкүндүк берүүчү дагы башка маалыматтар көрсөтүлөт.

Маалымдарекке киргизилүүчү маалыматтардын көлөмү көп болгон учурда, ал шайкештик сертификатынын тиркемесинде көрсөтүлүшү мүмкүн.

4.11. Маалымдарегинин «Сертификациялоо (шайкештикти баалоо/тастыктоо) боюнча органдын жетекчиси» деген жеринде шайкештик сертификатын берген органдын жетекчисинин фамилиясы, аты-жөнү кол тамгасы, ушул органдын мөөрү көрсөтүлөт.

Маалымдарегинин «Эксперт» деген жеринде сертификациялоону жүргүзгөн эксперттин фамилиясы, аты-жөнү, кол тамгасы көрсөтүлөт.

 

 

4-тиркеме

 

(арткы бети)

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

 

ШАЙКЕШТИК ЖӨНҮНДӨ ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Билдирүүчү (декларант)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Өзүнө жоопкерчиликти алып, төмөнкүлөрдү билдирет

Продукция:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

талаптарына шайкеш келет

_______________________________________________________________________

Кошумча маалыматтар: ___________________________________________________

 

М.О. __________________________________________________________________

 Билдирүүчүнүн (декларанттын) фамилиясы, аты-жөнү,

______________________________________________________________________

 кол тамгасы, кызматы

 

Шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо тууралуу маалымат

 

__________________________________________________________________

 декларацияны каттаган органдын аталышы

_______________________________________________________________________

 

катталган күнү жана каттоо

номери ___________________

___________ чейин жарактуу

 

М.О. ___________________________________________________________

 шайкештик жөнүндө декларацияны каттаган органдын

___________________________________________________________

 жетекчисинин фамилиясы, аты-жөнү, кол тамгасы

 

 

5-тиркеме

 

Шайкештик жөнүндө декларацияны толтуруу эрежелери

 

1. Шайкештик жөнүндө декларация А4 форматындагы (210x297) ак кагазга толтурулат.

2. Шайкештик жөнүндө декларациянын формасында каралган бардык маалымдаректер толтурулушу керек.

Декларациялар кыргыз тилинде электрондук басуучу түзүлмөлөрдү пайдалануу менен гана толтурулат. Декларациянын экинчи бети орус тилинде ушул тиркеменин маалымдарегинде белгиленгендерге ылайык толтурулат.

Шайкештик жөнүндө декларациянын формасында каралбаган кошумча жазууларга жол берилбейт.

Сөздөрдү кыскартууга жана ошондой эле текстке кандайдыр бир өзгөртүү киргизүүгө жол берилбейт.

3. Маалымдаректин көрүнүшүн сүрөттөө.

3.1. Маалымдарегинин «Заявка берүүчү (декларант)» деген жеринде өндүрүүчүнүн же декларацияны кабыл алган анын ыйгарым укуктуу жагынын толук аталашы, өлкөнүн аталышын кошо анын дареги, идентификациялык номери жана телефондун номери келтирилет.

3.2. Маалымдарегинин «Продукция» деген жеринде төмөнкүлөр келтирилет:

- продукциянын толук аталышы;

- тышкы экономикалык иш-аракеттердин товардын номенклатурасынын классификатору боюнча продукциянын 10 сандык коду;

- көрүнүшү, тибин, маркасын, үлгүсүн белгилөө;

- документти (документтерди) ага ылайык даярдалган продукциянын документин, эгерде улуттук мыйзамдарда бул каралган болсо, белгилөө;

- тектеш (түркүм-түркүмү менен) өндүрүп чыгаруучу продукцияга шайкештик сертификатын берген учурда партиянын номери жана көлөмү же «тектеш (түркүм-түркүмү менен) өндүрүп чыгаруу» деген сөздөр жана бул продукцияны бирдейлештирүүгө мүмкүндүк берүүчү башка маалыматтар.

4. Маалымдарегинин «Талаптарга ылайык келет» деген жеринде техникалык регламенттин (регламенттердин) аталышы жана белгилөөсү же стандарттарды (стандарттардын пункттарын көрсөтүү менен) белгилөө келтирилет.

5. Маалымдарегинин «Негизинде берилген» деген жеринде белгиленген талаптарга (сыноонун протоколунун датасын, номерин, сыноочу лабораториянын (борбордун) аталышын көрсөтүү менен протокол) продукцияга шайкештигин тастыктоочу документтер жөнүндөгү маалымат; аттестаттын, анын аккредитациялоонун катталуу номери жана анын колдонуу мөөнөтү, техникалык регламентке (регламенттерге) шайкештигин тастыктоо катары кабыл алынган жана башка документтер көрсөтүлөт.

6. Сертификаттын маалымдарегинин «кошумча маалыматтар» деген жеринде товардык-товарды коштоп жүрүүчү документтердин аталыштары жана белгилери (номерлери) сактоонун шарты жана мөөнөтү, жарамдуулук мөөнөтү, ошондой эле бул продукцияны бирдейлештирүүгө мүмкүндүк берүүчү дагы башка маалыматтар көрсөтүлөт.

7. «Шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо жөнүндө маалымат» маалымдарегинде шайкештик жөнүндө декларацияны каттоочу орган тарабынан толтурулат жана анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- шайкештик жөнүндө декларацияны каттаган Тарап мамлекеттин органынын толук аталышы, өлкөнүн аталышы менен кошо анын дареги жана телефондун номери;

- шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо номери;

- анын аракеттенүү мөөнөтүнүн башы болуп эсептелген, аны каттоо датасы (күнү, айы, жылы);

- шайкештик жөнүндө декларацияны каттоочу органдын жетекчисинин (ыйгарым укуктуу жактын) ушул органдын мөөрү менен күбөлөндүргөн аты-жөнү, фамилиясы, кол тамгасы.