Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 5-мартындагы № 78 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\9dfd9056-32b8-4f36-b65b-b01a672fa722\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2010-жылдын 18-ноябрындагы № 280

2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 «Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу

2009-жылдын 23-августундагы № 143 «Мамлекеттик кызматтын статс катчылар институтунун ролун жана жоопкерчилигин күчөтүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. 2009-жылдын 15-декабрындагы № 764 «Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө» Кыргыз Ресгтубликасынын Өкмөтүнүн токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жөнүндө жободо:

мамлекеттик тилде баяндалган 5-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«- берилген ыйгарым укук чегинде каттоо процедурасын камсыз кылуу;»;

мамлекеттик тилде баяндалган 6-пункт төмөнкү мазмундагы тогузунчу абзац менен толукталсын:

«- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорунун экспертизасын (укуктук, укук коргоо, гендердик, коррупцияга каршы жана экологиялык) адистештирилген түрлөрүн жүргүзүү боюнча ишти жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактарды аккредитациялоону жүргүзөт;»;

11-пункта:

төртүнчү абзацтагы - «статс-катчысынын жана» деген сөздөр алынып салынсын;

төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгырым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин компетенциясына таандык кылынган айрым функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;»;

жетинчи абзацтагы «кызматка дайындайт жана» деген сөздөр алып салынсын;

жыйырма биринчи абзац төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«- төмөнкү өзүнүн ыйгарым укуктарын берет: кызматтан бошотуу түрүндөгү жаза чараны албаганда юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларын кызматтан бошотуу боюнча - статс-катчыга; юстиция органдарынын системасынын мамлекеттик кызматчыларына карата мыйзамдар менен белгиленген дисциплинардык мүнөздөгү чараларды колдонуу боюнча - статс-катчыга, аймактык жана ведомстволук караштуулуктагы бөлүкчөлөрдүн начальниктерине;»;

төмөнкү мазмундагы 11 (1) - пункт менен толукталсын:

«11 (1). Статс-катчы:

- юстиция органдарыньш системасынын бош турган администрациялык мамлекеттик кызматтарына талапкерлерди дайындайт;

- юстиция органдарынын системасынын администрациялык мамлекеттик кызматтарын ээлеп турган мамлекеттик кызматчыларды кызматтан которууну жана ротациялоону жүзөгө ашырат.».

2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

Р. Отунбаева