Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\7e393223-eb28-4655-8131-3a6cb7a6bdbc\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2011-жылдын 21-февралы № 60

Консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтому

 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, консулдук иш маселелери боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү жана иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген Консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасы Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасы консулдук мыйзамдаштыруунун жаңы эрежелерин киргизгендиги жөнүндө чет мамлекеттерге маалымдоону камсыз кылсын.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

А. Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 21-февралындагы № 60 токтому менен бекитилген

 

Консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруу тартиби жөнүндө жобо

 

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-августундагы № 440, 2018-жылдын 12-мартындагы № 130, 2018-жылдын 23-майындагы № 250  токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1. Консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруунун тартиби жөнүндөгү бул жобо (мындан ары - Жобо) консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруунун жол-жобосун аныктайт.

2. Кыргыз Республикасында консулдук мыйзамдаштыруу (мындан ары - мыйзамдаштыруу) документтердеги жогорку кызматтык адамдын колунун аныктыгы ырастоону гана билдирет.

3. Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдары тарабынан же алардын катышуусу менен түзүлгөн жана чет мамлекеттин аймагында пайдалануу үчүн арналган документтер (мындан ары - Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн документтер), эгерде чет мамлекеттин мыйзамдарынын талаптарына ылайык аларды пайдалануу ошол чет мамлекетте ал мамлекетте мыйзамдаштырууну ишке ашыруу каралган учурларда мыйзамдаштырылат.

4. Чет мамлекеттин аймагында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга арналган документтер (мындан ары - чет мамлекеттин аймагында түзүлгөн документтер) Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында аларды пайдалануу мыйзамдаштырууну ишке ашыруу зарылдыгы менен шартталса, бул Жободо белгиленген тартипте мыйзамдаштырылат.

Кыргыз Республикасынын аймагында өз ишин ишке ашырып жаткан чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери (мындан ары - Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери) тарабынан түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга арналган документтер да, эгерде Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында аларды пайдалануу мыйзамдаштырууну ишке ашыруу зарылдыгы менен шартталса мыйзамдаштырылат.

5. Мыйзамдаштырууну Кыргыз Республикасынын төмөнкү мамлекеттик органдары жүргүзүшөт:

а) Кыргыз Республикасынын аймагында - Кыргыз Республикасынын тышкы саясий иши чөйрөсүндө ыйгарым куктуу мамлекеттик органдын Кыргыз Республикасынын аймагында консулдук функцияларды ишке ашырган структуралык бөлүмү (мындан ары - ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы);

б) Кыргыз Республикасынын аймагынан сыртта - Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери.

6. Мыйзамдаштырууну ишке ашырууда ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин ыйгарым укуктуу кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдери жана бул Жобону жетекчиликке алышат.

7. Мыйзамдаштыруу боюнча иш-аракеттерди жүргүзүү жана мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоо боюнча аракеттер жасагандыгы үчүн ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан консулдук кызмат көрсөтүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү чечими менен бекитилген консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды алуу маселесин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга ылайык каражаттар алынат.

Кызыкдар жактар же уюмдар тарабынан мыйзамдаштырууга же мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоо үчүн тапшырылган документтер ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы же Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тарабынан документтер келип түшкөн учурдан тартып 5 жумушчу күндүн ичинде каралат.

Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан шашылыш тартипте акы төлөөнүн негизинде, 2 жумуш күндүн ичинде документтер мыйзамдаштырылышы мүмкүн.

 (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

8.Төмөнкү документтер (түп нускалар жана көчүрмөлөр) мыйзамдаштырууга жатпайт:

паспорттор, аскердик билеттер, профсоюздук билеттер, эмгек китепчелери, коомдук катмары жана дини тууралуу документтер, айдоочунун күбөлүктөрү, ошондой эле транспорт каражаттарын каттоо тууралуу техникалык паспорттор.

Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына зыян келтирүүчү же анын жарандарынын аброюна шек келтирүүчү мазмундагы документтер мыйзамдаштырылбайт.

9. Кыргыз Республикасынын консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруучу мамлекеттик органдарынын кызмат адамдары:

- ушул Жобого ылайык мыйзамдаштырууга жатпаган;

- ушул Жобонун талаптарына ылайык таризделбеген;

- жеке өзү же тиешелүү мамлекеттин мыйзамдары менен белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде анын ыйгарым укуктуу өкүлү же мыйзамдуу өкүлү аркылуу сунушталбаган;

- коюлган колдор жана (же) басылган мөөрлөр мамлекеттик органдагы үлгүлөргө туура келбеген же мамлекеттик органдагы үлгүлөрдүн арасында жок болгон документтерди мыйзамдаштыруудан баш тартууга укуктуу.

Документтерди мыйзамдаштыруудан баш тартуу Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик органынын жогору турган кызмат адамына даттанылышы мүмкүн. Документтерин мыйзамдаштыруудан баш тартылган адамга же уюмга, алардын өтүнүчү боюнча баш тартуунун себептери баяндалууга жана даттануунун тартиби түшүндүрүлүүгө тийиш.

Даттануу канааттандырылбаган учурда, документтери мыйзамдаштырылуудан баш тартылган адам же уюм Кыргыз Республикасынын мыйзамдаштырууну ишке ашырган мамлекеттик органдарынын кызмат адамдарынын чечимдерине соттук тартипте даттана алат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-августундагы № 440 токтомунун редакциясына ылайык)

 

2. Кыргыз Республикасында документтерди мыйзамдаштыруу

 

10. Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн документтер ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын юстиция тармагындагы ыйгарым укуктуу органынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнүн жогорку кызмат адамы нотариустун колунун аныктыгын күбөлөндүргөндөн кийин мыйзамдаштырылат.

Бул учурда Кыргыз Республикасынын юстиция тармагындагы ыйгарым укуктуу органынын тийиштүү түзүмдүк бөлүмүнүн жогорку кызмат адамынын колунун аныктыгы ырасталат.

Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматында мыйзамдаштырылгандан кийин документтер бул пунктка ылайык кызыкдар адам же уюм тарабынан Кыргыз Республикасында аккредиттелген жана аймагында пайдаланыла турган тийиштүү чет мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде андан ары мыйзамдаштыруу үчүн сунушталууусу керек, же тийиштүү чет мамлекеттин аймагында иш жүргүзүп жаткан Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө жана консулдук мекемесине бул Жобонун 19-пунктунда каралган аракеттердин ишке ашыруу үчүн жөнөтүлүшү зарыл.

Бирок тийиштүү чет мамлекеттин мыйзамдары Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн жана ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан мыйзамдаштырылган документтерди бул чет мамлекеттин Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүндө жана консулдук мекемесинде гана андан ары мыйзамдаштырууну талап кылса, мындай документтерди кызыкдар адам же уюм тарабынан тийиштүү мамлекеттин Кыргыз Республикасындагы аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде гана андан ары мыйзамдаштырууга сунушталууга тийиш.

11. Чет мамлекеттин аймагында түзүлгөн документтер бул Жобонун 16-пунктуна ылайык мурун мыйзамдаштырылбаган болсо, аларды тийиштүү мамлекеттин акредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүндө же консулдук мекемесинде алдын ала мыйзамдаштыруу шартында ыйгарым укуктуу органынын консулдук кызматы тарабынан мыйзамдаштырылат.

Бул учурда, ошондой эле бул Жобонун 4-пунктунун 2-абзацында көрсөтүлгөн документтерди мыйзамдаштыруу учурунда тийиштүү мамлекеттин Кыргыз Республикасындагы аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин кызмат адамынын кызматкеринин колунун аныктыгы ырасталат.

12. Мыйзамдаштырууну бул Жобонун 4-пунктунун 2-абзацына, 10, 11-пункттарына, 21-пункттун 1-абзацына, 22-пунктуна жана 24-пункттун 1-абзацына ылайык ишке ашырууда ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан документке 1-тиркемеге ылайык толтурулган мыйзамдуулук жазуусу консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасы чапталат, ошондой эле эгерде бул Жободо башка учур каралбаса ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын мөөрү басылып бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Кызыкдар адамдын же уюмдун сурамжылоосуна ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы бул Жобонун 16 жана 25-пункттарына ылайык Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан мыйзамдаштырылган документтердеги мыйзамдуулук жазууларынын аныктыгын ырасташы мүмкүн.

Мындай учурларда документте 2-тиркемеге ылайык толтурулган жазуусу консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасы чапталат, ошондой эле эгерде бул Жободо башкача каралбаса, ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын мөөрү басылып бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы Кыргыз Республикасынын кызыкдар мамлекеттик органдарына мыйзамдаштырууну жана мыйзамдуулук жазуунун аныктыгын ырастоону ишке ашырууга ыйгарымдуу кызмат адамдарынын колунун үлгүсүн, өз мөөрлөрүнүн үлгүсүн жөнөтүүгө жана Кыргыз Республикасынын юстиция тармагындагы ыйгарым укуктуу органынын түзүмдүк бөлүмүнүн кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүн жана ошол ыйгарым укуктуу органдын мөөрүнүн үлгүсүнө, ошондой эле документтерди мыйзамдаштырууну ишке ашырууга ыйгарым укуктуу Кыргыз Республикасынын акредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүнө жана бул өкүлчүлүктөр менен консулдуктардын мөөрлөрүнүн үлгүлөрүне ээ болууга тийиш.

Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине мыйзамдаштырууну жана мыйзамдуулук жазуунун аныктыгын ырастоону ишке ашырган ыйгарым укуктуу кызмат адамдарынын колунун үлгүсүн жана өз мөөрлөрүнүн үлгүсүн жөнөтүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелеринде мыйзамдаштырууну ишке ашырууну жүргүзгөн кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүнө, жана бул өкүлчүлүктөр менен консулдуктардын мөөрлөрүнүн үлгүлөрүнө ээ болууга тийиш.

 

3. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары документтерди мыйзамдаштыруулары

 

15. Чет мамлекеттин аймагында түзүлгөн документтерди мыйзамдаштырууну ишке ашыруу үчүн документтер Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине берилет.

16. Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн же консулдук мекемелеринин кызмат адамдары чет мамлекеттин аймагында түзүлгөн, өздөрүнө берилген документтерди, аларды тийиштүү чет мамлекеттин тышкы алака чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган же башка тийиштүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - чет мамлекеттин компетенттүү органы) тарабынан алдын ала мыйзамдаштыруудан кийин мыйзамдаштырышат. Мындай учурда чет мамлекеттин компетенттүү органынын кызмат адамынын колунун аныктыгы ырасталат.

17. Чет мамлекеттин аймагында түзүлгөн документтерди консулдук мыйзамдаштырууда ушул Жобонун 16 жана 25-пункттарынын негизинде документке ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык толтурулган мыйзамдаштыруу жазуусу менен консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасы чапталат жана эгерде ушул Жободо башка каралбаса, Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин мөөрү басылат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан түзүлгөн жана тийиштүү чет мамлекетте пайдаланууга арналган документтер, эгерде тийиштүү чет мамлекеттин мыйзамдарынын талаптарына ылайык аларды ошол мамлекетте пайдалануу мыйзамдаштырууну ишке ашыруу каралса, мыйзамдаштыруу үчүн чет мамлекеттин компетенттүү органына берилүүгө тийиш.

19. Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси бул Жобонун 10-пунктуна ылайык ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан гана мыйзамдаштырылган документтерди алган учурда, Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы мыйзамдаштырган документтердеги мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоону ишке ашырат.

Бул Жобонун ушул пунктуна жана 24-пунктуна ылайык мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоодо документке 4-тиркемеге ылайык толтурулган мыйзамдуулук жазуусу бар консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасы чапталат, ошондой эле эгерде бул Жободо башкача каралбаса, ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын мөөрү басылып бекитилет.

Мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгы ырасталгандан кийин бул пунктуга ылайык документтер кызыкдар адам же уюм тарабынан, эгерде тийиштүү чет мамлекеттин мыйзамдарынын талаптарына ылайык бул чет мамлекетте аларды пайдалануу үчүн ал мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан мыйзамдаштыруу каралса, чет мамлекеттин компетенттүү органдарына андан ары мыйзамдаштыруу үчүн берилүүгө тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

20. Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери документтерди ишке ашырууга укуктуу ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматынын кызмат адамдарынын колунун үлгүсүнө жана бул кызматтын мөөрлөрүнүн үлгүлөрүнө, ошондой эле тийиштүү чет мамлекеттин мыйзамдаштырууну ишке ашырган компетенттүү органынын кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүнө жана бул органдын мөөрлөрүнүн үлгүлөрүнө ээ болууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматына, ошондой эле тийиштүү чет мамлекеттин компетенттүү органдарына мыйзамдаштырууну жана мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоону ишке ашырган кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүн жана өз мөөрлөрүнүн үлгүлөрүн жөнөтүүлөрү керек.

 

4. Документтерди мыйзамдаштырууну ишке ашыруунун өзгөчө учурлары

 

21. Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси жок жана ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасында аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемесине жок чет мамлекеттин (мындан ары - үчүнчү мамлекет) аймагында пайдаланууга арналган документтердин мыйзамдаштыруу бул Жобонун 10-пунктунун 1 жана 2-абзацтарына ылайык ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан жүргүзүлөт.

Мындай учурларда Кыргыз Республикасынын юстиция тармагындагы ыйгарым укуктуу органынын тийиштүү структуралык бөлүмүнүн кызмат адамынын колунун аныктыгы ырасталат.

Мыйзамдаштыруудан кийин документтер эгерде үчүнчү чет мамлекеттин мыйзамдарынын талаптарына ылайык бул чет мамлекетте аларды пайдалануу үчүн ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан ал мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан мыйзамдаштыруу каралса, кызыкдар адамдар же уюмдар тарабынан үчүнчү чет мамлекеттин тышкы алака чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдар же башка мамлекеттик органына (мындан ары - үчүнчү чет мамлекеттин компетенттүү органы) андан ары мыйзамдаштыруу үчүн сунушталат.

22. Үчүнчү мамлекеттин аймагында түзүлүп, Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга арналган документтер үчүнчү мамлекеттин мыйзамдарында бул документтердин үчүнчү мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан мыйзамдаштырылуусунан кийин ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү каралган учурларда үчүнчү мамлекеттин компетенттүү органдарында алдын ала мыйзамдаштырылган шарттарда гана ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан мыйзамдаштырылат.

Мындай учурда үчүнчү мамлекеттин компетенттүү органынын кызматтагы адамынын колунун аныктыгы ырасталат.

23. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тийиштүү үчүнчү мамлекеттин компетенттүү органына мыйзамдаштырууну ишке ашырууга укуктуу өзүнүн кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүн жана өз мөөрлөрүнүн үлгүлөрүн жөнөтүүгө, ошондой эле мыйзамдаштырууну ишке ашырган тийиштүү үчүнчү мамлекеттин компетенттүү органынын кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүнө жана бул компетенттүү органдын мөөрлөрүнүн үлгүлөрүнө ээ болууга тийиш.

24. Эгерде үчүнчү мамлекеттин мыйзамдары Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн жана бул үчунчү мамлекетте өзүнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү жана консулдук мекемеси аркылуу пайдаланууга багытталган документтерди бул Жобонун 10-пунктунун 1 жана 2-абзацтарына ылайык ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы тарабынан мыйзамдалуусунан кийин мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү каралса, документтерди кызыкдар адам же уюм үчүнчү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгү жана консулдук мекемеси өз ишин жүргүзүп жаткан чет мамлекетке документтерде мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоо үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине сунуштайт.

Мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоодон кийин бул пунктка ылайык документтерди кызыкдар адам же уюм Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси өз ишин жүргүзүп жаткан, мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастаган чет мамлекеттеги үчүнчү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемесине андан аркы мыйзамдаштыруу үчүн сунушташат.

25. Эгерде үчүнчү мамлекеттин мыйзамдарында ошол үчүнчү мамлекеттин аймагында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасында өзүнүн дипломатиялык өкүлчүлүгү жана консулдук мекемеси аркылуу гана пайдаланууга багытталган документтерди мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү каралса, ал документтер үчүнчү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгүнө же консулдук мекемеси тарабынан үчүнчү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси өз ишин ишке ашырып жаткан ошол эле чет мамлекеттеги алдын ала мыйзамдаштырууну ишке ашырган Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемесине андан аркы мыйзамдаштыруу үчүн сунушталуусу керек.

Мындай учурда тийиштүү үчүнчү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемесинин кызмат адамынын колунун аныктыгы ырасталат.

26. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери тийиштүү үчүнчү мамлекеттин документтерди мыйзамдаштырууга укуктуу дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн же консулдук мекемелеринин кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүнө, жана бул өкүлчүлүктөрдүн жана мекемелердин мөөрлөрүнүн үлгүлөрүнө ээ болуусу керек.

Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери үчүнчү мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемесине мыйзамдаштырууга жана мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоого укуктуу кызмат адамдарынын колунун үлгүлөрүн жана өз мөөрлөрүнүн үлгүлөрүн жөнөтүүсү керек.

 

5. Мыйзамдаштырууга жаткан документтерге карата талаптар. Мыйзамдуулук жазуусун жүргүзүү

 

27. Мыйзамдаштыруу үчүн сунушталган документ ачык-айкын жана так жазылууга тийиш. Документке коюлган кол жана мөөр так, даана коюлушу керек.

Мыйзамдаштырууга сунушталган документ бир нече барактан турса, алар өз ара тигилиши керек жана документтин бирдиктүүлүгү сакталгандай жана тигилген же бири-бирине бекитилген барактарын алмаштырууга мүмкүн болбогондой бекитилиши керек.

Мазмуну жана мүнөзү боюнча айырмаланаган, анын ичинде өз ара тигилген жана бири-бирине бекитилген документтер бирдиктүү бир документ катары мыйзамдаштырылбайт - ар бир документ мыйзамдаштырылууга өзүнчө берилет.

28. Мыйзамдаштырууну ишке ашыруучу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органынын кызмат адамдары (мындан ары - кызмат адамдары) мыйзамдаштырууга документ сунуштаган адамдардан же уюмдардан мыйзамдаштыруу үчүн керектүү болгон кошумча материалдарды суроого укуктуу, зарыл учурда башка ыйгарым укуктуу адамдарга жана органдарга кайрыла алышат.

29. Мыйзамдаштырууну ишке ашырууда кызмат адамы консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасын чаптайт жана тийиштүү тиркемеге ылайык белгиленген үлгүдөгү мыйзамдуу жазууну жүргүзөт, ошондой эле аны мөөр басып бекитет.

(Абзац КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

30. Мыйзамдаштыруу үчүн сунушталган документтин текстинде өчүрүүгө, оңдоого болбойт. Ошону менен бирге оңдоолор ката жазылып, анан оңдолуп же өчүрүлгөндөр мурунку жазуусу окула тургандай аткарылууга тийиш.

Кызмат адамы мыйзамдаштырууга сунушталган документтин текстин өзгөртүүгө укугу жок.

Мыйзамдаштыруу жазуусуна өзгөртүүлөрдү киргизүүдө кызмат адамы оңдолгон же кошумча киргизилген орундун жанына кол коюуга жана «оңдолгонго ишениңиз» же «кошумчаланганга ишениңиз» деген сөздөрдү кошумча жазууга тийиш.

31. Эгерде мыйзамдуулук жазуусуна орун калбаса, жазуу мыйзамдаштырууга сунушталган документке чогуу тигилген же чогуу бекитилип, мыйзамдуулук жазуусу жазылган барак менен бир бүтүн документ катары каралган башка бир баракта мыйзамдуулук жазуусу жазылган баракты алмаштырууга мүмкүн болбогондой жасалат.

32. Мыйзамдаштырууга сунушталган документ, зарыл болгон учурда, бир тилден башка тилген которулушу жана котормосу менен бирге мыйзамдаштырылышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасында түзүлүп, мыйзамдаштырууга коюлган документти которуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык нотариат тармагында ыйгарым укуктуу адам тарабынан ырасталууга тийиш.

Чет мамлекетте, анын ичинде үчүнчү чет мамлекетте түзүлүп, Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга сунушталган документти кызмат адамы мыйзамдаштыруу үчүн, эгерде котормо чет мамлекеттин, анын ичинде үчүнчү мамлекеттин ыйгарым укуктуу органы тарабынан ырасталса, котормосу менен бирге кабыл алат.

Ошону менен бирге мыйзамдаштырууга сунушталган документтин котормосу башка баракта жазылса, сунушталган документ менен чогуу тигилүүгө жана мыйзамдаштырууга сунушталган документ менен анын котормосу бирдиктүү бир документ түзүүгө жана которулган текст жазылган баракты алмаштырууга мүмкүн болбогондой бекитилүүгө тийиш.

Ырасталган документ бар документ бул Жобого ылайык, документ мыйзамдаштырууну ишке ашыруу жол-жобосунан өтпөсө, мыйзамдаштырылды деп эсептелиши мүмкүн эмес.

 

6. Мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоону жүргүзүү

 

33. Мыйзамдуулук жазуусун ырастоодо бул Жобого ылайык, кызмат адамы консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасын чаптайт жана тийиштүү тиркемеге ылайык белгиленген үлгүдөгү жазууну жүргүзөт, ошондой эле штампты басып бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

34. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

35. Мыйзамдуулук жазуусун ишке ашыруучу кызмат адамдары мыйзам жазуусунун аныктыгын ырастоо үчүн сунуштаган адамдардан же уюмдан мыйзамдуулук жазуусу үчүн керектүү болгон кошумча материалдарды суроого укуктуу, зарыл болгон учурда башка ыйгарым укуктуу адамдарга жана оргнадарга кайрыла алышат.

36. Кызмат адамы мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоо үчүн сунушталган документтин текстине өзгөртүү киргизүүгө укугу жок.

Мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоочу жазууга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө кызмат адамы оңдоонун же толуктоонун жанына кол коюп жана «оңдолгонго ишениңиз» же «кошумчаланганга ишениңиз» деген сөздөрдү жазууга тийиш.

37. Мыйзамдуулук жазуусун ырастоочу жазуу өзүнчө баракка жазылып, ал сунушталган документке чогуу тигилет же чогуу бекитилип, мыйзамдуулук жазуусу жазылган барак менен бир бүтүн документ катары каралып, мыйзамдуулукту ырастаган жазуу жазылган баракты алмаштырууга мүмкүн болбогондой жасалат.

 

7. Башка жоболор

 

38. Ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери документтерди мыйзамдаштыруу жана мыйзамдуулук жазуусунун аныктыгын ырастоо боюнча аракеттерди каттоо үчүн бектилген формага ылайык (5-тиркеме) тизме түзүшөт.

39. Бул Жобонун талаптарын бузуу менен мыйзамдаштырылган документтер мыйзамдаштырылбаган деп таанылат.

40. Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде, бул Жободо белгиленгендерден башка эрежелер каралса, эл аралык келишимдеринин эрежелери колдонулат.

Кыргыз Республикасынын консулдук мыйзамдаштыруу чаптамаларынын баяндамасы жана алардын үлгүлөрү 6-тиркемеге ылайык.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

 

Консулдук
мыйзамдаштырууну
ишке ашыруунун тартиби
жөнүндө Жобого
1-тиркеме

 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын
гербинин сүрөтү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

 

Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаменти

Department of Consular Services of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic

 

20__-жылдын/year "___"-___________

Бишкек/Bishkek

 

Баасы/Amount _______________ KGS

 

 

 

 

 

_________________________________________

__________________

 

QR-
код

 

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

№ LAXXXXXX

 

 

 

 

Консулдук
мыйзамдаштырууну
ишке ашыруунун тартиби
жөнүндө Жобого
2-тиркеме

 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын
гербинин сүрөтү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

 

 

Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаменти

Department of Consular Services of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic

 

Кызмат адамынын кол тамгасынын жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык

өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин мөөрүнүн аныктыгын күбөлөндүрөт.

This is to certify the authenticity of the signature of the officer and the seal of the Diplomatic

Mission or Consular Institution of the Kyrgyz Republic.

 

20__-жылдын/year "___"-___________

Бишкек/Bishkek

 

Баасы/Amount _______________ KGS

 

 

 

 

 

_________________________________________

__________________

 

QR-
код

 

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

№ LB XXXXXX

 

 

 

 

Консулдук
мыйзамдаштырууну
ишке ашыруунун тартиби
жөнүндө Жобого
3-тиркеме

 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын
гербинин сүрөтү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

 

 

__________________________________________________________ ырасталды

Attested in ___________________________________________________________

 

20__-жылдын/year "___"-___________

 

 

Баасы/Amount _______________ USD

 

 

_________________________________________

__________________

 

QR-
код

 

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

№ LC XXXXXX

 

 

 

 

Консулдук
мыйзамдаштырууну
ишке ашыруунун тартиби
жөнүндө Жобого
4-тиркеме

 

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын
гербинин сүрөтү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

 

 

__________________________________________________________ ырасталды

Attested in ___________________________________________________________

 

Кызмат адамынын кол тамгасынын жана Тышкы иштер министрлигинин Консулдук

кызмат департаментинин мөөрүнүн аныктыгын күбөлөндүрөт.

This is to certify the authenticity of the signature of the officer and the seal of the Department

of Consular Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic.

 

20__-жылдын/year "___"-___________

 

 

Баасы/Amount _______________ USD

 

 

_________________________________________

__________________

 

QR-
код

 

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

№ LD XXXXXX

 

 

 

 

Консулдук
мыйзамдаштырууну
ишке ашыруунун тартиби
жөнүндө Жобого
5-тиркеме

 

Форма

 

РЕЕСТР

Документтерди мыйзамдаштыруу жана мыйзамдоо жазуусунунун аныктыгын ырастамасы

 

к/п

Документ

кимден келип

түштү

Документтин

аталышы жана

кыскача мазмуну

Документтин

номери

Документтерди мыйзамдаштыруу жана мыйзамдоо жазуусунунун

аныктыгын ырастамасы

Күнү

 

 

 

 

 

 

 

 

Консулдук мыйзамдаштырууну ишке ашыруу

тартиби жөнүндө жобого
6-тиркеме

Кыргыз Республикасынын консулдук мыйзамдаштыруу чаптамаларынын баяндамасы жана алардын
ҮЛГҮЛӨРҮ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 12-мартындагы № 130 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасынын бланкы 79 мм х 105 мм көлөмдөгү, чаптама карточкадан турат, бет жагында кыргыз жана англис тилдериндеги төмөнкүдөй текст камтылган:

1. Ыйгарым укуктуу органдын Консулдук кызматынын колдонуусу үчүн арналган консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасы төмөндөгү жазууну камтыйт:

"- КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаменти

Department of Consular Services of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic

20__-жылдын/year "___"-___________

Бишкек/Bishkek

Баасы/Amount _______________ KGS

 

_________________________________________

__________________

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

 

№ LA XXXXXX;

Үлгүсү тиркелет.

- КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALISATION

Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаменти

Department of Consular Services of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic

Кызмат адамынын кол тамгасынын жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн же консулдук мекемесинин мөөрүнүн аныктыгын күбөлөндүрөт.

This is to certify the authenticity of the signature of the officer and the seal of the Diplomatic Mission or Consular Institution of the Kyrgyz Republic.

20__-жылдын/year "___"-___________

Бишкек/Bishkek

Баасы/Amount _______________ KGS

 

_________________________________________

__________________

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

 

№ LB XXXXXX".

Үлгүсү тиркелет.

2. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин колдонуусу үчүн арналган консулдук чаптамалар төмөндөгү жазууну камтыйт:

"- КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

_____________________________________________________ ырасталды

Attested in ______________________________________________________

201__-жылдын/year "___"-___________

 

Баасы/Amount ________________ USD

 

_________________________________________

__________________

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

 

№ LC XXXXXX;

Үлгүсү тиркелет.

- КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ/KYRGYZ REPUBLIC

МЫЙЗАМДАШТЫРУУ/LEGALIZATION

_____________________________________________________ ырасталды

Attested in ______________________________________________________

Кызмат адамынын кол тамгасынын жана Тышкы иштер министрлигинин Консулдук кызмат департаментинин мөөрүнүн аныктыгын күбөлөндүрөт.

This is to certify the authenticity of the signature of the officer and the seal of the Department of Consular Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic.

20__-жылдын/year "___"-___________

 

Баасы/Amount _______________ USD

 

_________________________________________

__________________

Кызмат адамынын аты-жөнү/Name of Officer

колу/signature

 

№ LD XXXXXX".

Үлгүсү тиркелет.

Кириллицадагы сөздөр стандарттуу шрифт менен басылган жана латиницадагы сөздөр карартылган тамгалар менен берилген.

Консулдук мыйзамдаштыруу чаптама бланкы мамлекеттик маанидеги документтерди даярдоодо колдонулуучу, жасалма документтерден өзгөчө коргоону талап кылуучу коргоо элементтери бар атайын кагазда басылат.

Консулдук мыйзамдаштыруу чаптама бланкынын бет жагы декоративдүү кооздоо түрүндөгү айырмаланган өзгөчөлүктөргө ээ. Тексттер жана кооздук элементтери туурасынан жайгашкан.

Консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасынын бланкы сол жагында Хан-Тенгри тоосунун кар баскан чокусун жана оң жагында - ак илбирс, ачык-күңүрт градациядагы түстөрдү камтыйт.

Консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасынын жогорку сол бурчу анын чегинен сыртына чыгып турган тордолгон сызыктарды жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн коргоочу голограмманы камтыйт.

Жогорку оң бурчу "KGZ" аббревиатурасын, ал эми коргоочу голограмманын жана аббревиатуранын ортосунда орнаменттүү күү сызыктарын камтыйт.

Консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасынын төмөнкү оң бурчунда чарчы QR-код жайгашкан.

Консулдук мыйзамдаштыруу чаптамасынын номери эки компоненттен турат: эки латын тамгаларынан турган сериялык номерден (LА жана LВ серияларын ыйгарым укуктуу органдын консулдук кызматы пайдаланат жана LС жана LD Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрү же консулдук мекемелери пайдаланышат) жана алты цифрадан турат.