Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY

ТОКТОМ

2011-жылдын 9-июну № 295

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын эсеби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-декабрындагы № 314 «Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин алдындагы Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин атайын эсеби жөнүндө» токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин атайын эсеби жөнүндө жобо бекитилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

2. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

А. Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн
2011-жылдын 9-июнундагы
 № 295 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексти  жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин атайын эсеби жөнүндө
  жобо

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 14-ноябрындагы № 650 токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

1. Атайын эсепти түзүү булактары

 

1Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик атайын эсебинин каражаттары лицензиялануучу иштен лицензиатка түшкөн акчадан 0,15 пайыз өлчөмүндө жөндөлүүчү субъекттердин ар жылкы төлөмүнүн эсебинен түзүлөт.

 

2. Атайын эсептин каражаттарын пайдалануу тартиби

 

2. Атайын эсептин каражаттары төмөнкүлөргө пайдаланылат:

- калктын ар түрдүү топтору, коомдук уюмдар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши жана башка таламдаш тараптар үчүн тарифтик саясат маселелери боюнча такай коомдук угууларды өткөрүүгө;

- жөнгө салуунун ачыктыгын жана отчеттуулугун камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик иши жана кабыл алынган тарифтик чечимдер жөнүндө жыл сайын отчетторду жарыялоого;

- энергетика секторунун жана жөнгө салуучу органдын ишине тиешелүү маселелер, тарифтик саясат, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана лицензиялоо ж.б. боюнча буклеттерди, брошюраларды жана башка адистештирилген, анын ичинде электрондук булактагы адабияттарды иштеп чыгууга, басып чыгарууга жана сатып алууга;

- кадрдык мүмкүнчүлүктү күчөтүү аркылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жүктөлгөн тапшырмаларды жана милдеттерди ишке ашырууга шарттарды түзүүгө;

- стандарттарды, усулдуктарды, колдонмолорду ж.б.у.с. түзүү боюнча илимий-изилдөө иштерине төлөөгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде бүтүндөй республика боюнча энергетика компанияларынын ишине жүргүзүлгөн мониторингдин жана аудиттин сапатын жакшыртууга (тарифтерде каралган каражаттарды максаттуу сарптоого, лицензиялардын шарттарын жана отун-энергетикалык комплексиндеги мыйзамдарды сактоого контролдук жүргүзүү боюнча милдетин натыйжалуу аткаруу үчүн кызматкерлердин республиканын региондоруна иш сапарларына кеткен чыгымдарды төлөп берүү);

- отун-энергетикалык комплекс чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга коомдук уюмдарды тартууга жана катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик натыйжалуу иштеши үчүн анын материалдык-техникалык базасын жакшыртууга;

- отун-энергетикалык комплекс маселелери боюнча эл аралык уюмдардын ишине катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жумуш берүүчүсү менен кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органынын ортосунда түзүлгөн жамааттык келишим боюнча милдеттерди аткарууга (дарылануу жана башка максаттар үчүн бир жолу берилүүчү материалдык жардам көрсөтүү, жол жүрүү жана тамактанууга компенсация төлөө аркылуу кызматкерлерди социалдык жактан коргоону жана кепилдиктерди камсыз кылуу);

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик атайын эсебине түшкөн каражаттардын 40 пайызын Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин атайын эсебине которуу аркылуу Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигинин ишинин натыйжалуулугун жакшыртууга.

 

3.Эсепке алуу тартиби жана отчеттуулук

 

3. Атайын эсептин каражаттары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын региондук бөлүмүндөрүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик атайын эсебинде топтолот.

4. Атайын эсептин каражаттарын сарптоо чыгымдардын бекитилген сметасына жана кирешелердин иш жүзүндө келип түшүүсүнө ылайык жүргүзүлөт.

5. Атайын эсептин каражаттарын тескөөчү жана пайдаланууга жооптуу жак Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жетекчиси болуп эсептелет.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик бухгалтериясы каражаттардын түзүлүшүн, бөлүштүрүлүшүн эсепке алат, белгиленген тартипте бекитилген сметалык багыттарга ылайык каражаттарды максаттуу пайдаланууну контролдойт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык атайын эсептин каражаттары боюнча отчёт берет.

7. Очёттук жылдын аягында пайда болгон атайын эсептин каражаттарынын калдыктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.