Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 488
токтому менен киргизилген өзгөртүүлөр
2019-жылдын 1-январынан тартып
күчүнө кирет

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 29-ноябрындагы
№745 токтому менен
бекитилген

Оор оору менен ооруган эркинен ажыратууга соттолгондорду медициналык күбөлөндүрүү
жана аларды андан ары жаза өтөөдөн бошотууну сунуш кылуу
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 615, 2018-жылдын 19-октябрындагы № 488 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Эркинен ажыратылган жайдан жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мезгилде ооруга чалдыккан, ошондой эле соттолгонго чейин ооруган соттолгондор, эгерде алар жаза мөөнөтүн өтөп жаткан учурда оорусу өтүшүп кеткендиктен Жаза өтөөдөн бошотууну сунуш кылуу үчүн негиз болгон оорулардын тизмесинде (мындан ары - Тизме) (Оор оору менен ооруган эркинен ажыратууга соттолгондорду медициналык күбөлөндүрүү жана аларды андан ары жаза өтөөдөн бошотууну сунуш кылуу тартибине (мындан ары - Тартип) 1-тиркеме) көрсөтүлгөн ооруга айланса медициналык күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

2. Медициналык күбөлөндүрүү үчүн курамдарын Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутумунун (мындан ары - ЖАТ) мамлекеттик органы бекиткен төмөнкү врачтык комиссиялар түзүлөт:

- ЖАТнун N 31, 47 мекемелерине караштуу атайы врачтык-эмгектик эксперттик комиссиялар (мындан ары - АВЭЭК), алардын курамдарына аталган мекемелерге караштуу ооруканалардын жетекчилери жана врачтары кирет;

- ЖАТнун N 10 мекемесине караштуу атайы врачтык комиссия (мындан ары - АВК), анын курамына мекеменин медициналык-санитардык бөлүгүнүн жетекчиси жана врачы, жарандык дарылоо мекемесинин врачы-табылган патология боюнча адис кирет;

- ЖАТнун N 25 мекемесине караштуу АВК, анын курамына мекеменин медициналык-санитардык бөлүгүнүн жетекчиси жана врачы, жарандык дарылоо мекемесинин врачы-табылган патология боюнча адис кирет;

- курамына ЖАТтын мамлекеттик органынын медициналык кызматынын кызматкерлери жана саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өкүлү кирген ЖАТтын мамлекеттик органынын атайын медициналык комиссиясы (мындан ары - АМК) ЖАТтын мекемелериндеги жаза өтөөгө тоскоол болгон оор түрдөгү оорулардан жабыркаган соттолгон бейтаптардын № 47 мекеменин алдындагы борбордук ооруканада, № 31 адистештирилген дарылоо мекемесинде, ошондой эле № 2 ЖАТ мекемесинде медициналык күбөлөндүрүүсүн ишке ашырат.

- (алтынчы абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 615 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (жетинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 615 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы № 615 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Комиссиялардын курамдарынын мүчөлөрү ЖАТнун мамлекеттик органынын чечими менен бекилишет.

4. Оор ооруга чалдыккан соттолгон адамды дарылаган врач оорунун диагнозун аныктайт, дарт баянын жүргүзөт жана тиешелүү дарылоо курсун жүргүзөт. Дайындалган дарылоо курсу натыйжасыз болсо же соттолгон оорулуу адамдын абалы төмөндөп кетсе, бир күндүн ичинде тиешелүү медициналык документтерди соттолгон адам жаза өтөгөн жайдын АВЭЭК/АВКнын кароосуна жөнөтөт.

5. АВЭЭК/АВК зарыл учурда жарандык саламаттык сактоонун тиешелүү адистерин чакыруу менен соттолгон адамдын клиникалык акыркы диагнозун аныктайт.

Ушул Тартиптин 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн оору табылса, эки күндүн ичинде Тартиптин 4-тиркемесинде көрсөтүлгөн материалдарды АМКнын кароосуна жөнөтүшөт.

6. АМКнын кароосуна сунушталган соттолгондордун эсебин оорусу боюнча жаза өтөөдөн бошотууга сунушталган соттолгондорду каттоо журналында (ушул Тартиптин 2-тиркемеси) ЖАТнун мамлекеттик органынын медициналык кызматы жүргүзөт.

7. АМК беш күндүн ичинде соттолгондорду медициналык күбөлөндүрүү иштерин жүргүзөт. Ушул Тартиптин 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн оорулар такталса, соттолгон адамды жиберген ЖАТнун мекемесине өзүнүн бүтүмүн (ушул Тартиптин 3-тиркемеси) жөнөтөт.

8. ЖАТнун мекемелеринин жетекчилери АМКнын бүтүмүн алгандан кийин үч күндүн ичинде бекитилген тартипте сотко төмөнкү материалдарды жиберет:

- АМКнын бүтүмү;

- соттолгон адамдын өздүк иши;

- соттолгон адамдын дарт баяны.

9. Соттолгон адам жаза өтөгөн мезгилде өзүнө атайылап зыян келтиргендигинен ооруга чалдыкканы же жаза өтөгөн мезгилде дарылануудан өз ыктыяры менен баш тартканы кызматтык текшерүүдө аныкталган учурда, ал адам өзүнө зыян келтирген убакта психикасынын бузулганын врач-адистер ырастаган учурдан тышкары, жаза өтөөдөн оорусу боюнча бошотууга сунушталбайт.

10. Соттолгондорду оорусу боюнча жаза өтөөдөн бошотууну сунуштоонун мыйзамдуу болгонун көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

11. АМК кароосуна сунушталган оорулуу соттолгондорду текшерүүдө атайын адистердин кеңеши жана жардамы жарандык саламаттык сактоо органдары тарабынан ЖАТнун мекемесинин жетекчисинин арызынын негизинде акысыз берилет. Психика жактан патологиясы бар соттолгондорду жарандык саламаттык сактоо органдарынын адистери текшерип, кеңеш бергенде, милдеттүү тартипте соттолгонду психиатриялык күбөлөндүрүүчү бүтүм толтурулат.

12. Соттолгондорду туура эмес күбөлөндүргөнү жана туура эмес бүтүм чыгаргандыгы үчүн АВЭЭК/АВК/АМКнын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

 

1-тиркеме

Соттолгондорду жаза өтөөдөн бошотууну сунуш кылууга негиз болгон оорулардын
ТИЗМЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 488 токтомунун редакциясына ылайык)

Соттолгондорду жаза өтөөдөн бошотууну сунуш кылууга негиз болгон оор оорулардын тизмесине төмөнкүлөр кирет:

1) кургак учуктун төмөнкү түрлөрү жана формалары:

- ички органдардын амилоидозу менен оордошкон омурткалардын, жоон сөөктөрдүн жана муундардын кургак учугу, заара чыгаруучу жолдордун мүнөздүү процесстери жана терминалдык стадиядагы бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздиги менен оордошкон, эмгекке жарамдуулугун толук жана туруктуу жоготуу менен коштолгон бөйрөктүн эки тараптуу көңдөйлүү кургак учугу;

- дарылоонун начар жыйынтыгы менен көп жана кеңири тараган дарыга туруктуу жана III даражадагы өпкө-жүрөктүн кемчилдиги менен коштолгон кургак учук.

2) шишиктердин төмөнкү түрлөрү:

- Tumor Nodus Metastasis эл аралык классификациясы боюнча 4-клиникалык топтогу бардык залалдуу шишиктердин IV стадиясы.

Клиникалык диагноз гистологиялык же цитологиялык изилдөө менен ырасталат; биопсия алуу мүмкүндүгү болбогон учурда клиникалык-лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлөт жана саламаттык сактоо системасынын уюмунун адисинин кеңеши алынат;

- лимфопролиферативдүү оорулар (күчөп кеткен стадиялары);

- миелопролиферативдүү оорулар (күчөп кеткен стадиялары);

- курч лейкоз (бардык формалары);

- оор жана өтө оор даражадагы апластикалык аз кандуулук;

- IV даражадагы оордошкон, сөөк-муун системасынын айкын жабыркашы менен коштолгон оор даражадагы гемофилия.

Клиникалык диагноз миелограмманын, трепанобиопсиянын жана иммунофенотиптөөнүн маалыматтары боюнча саламаттык сактоо уюмунун гематологунун корутундусунун негизинде ырасталат;

- дарылоодон натыйжа болбогон учурда кыймыл, сезүү жана вегетативдик-трофикалык функцияларынын бузулушу көрүнүп турган, тез өсүп бараткан көздүн жана анын кошумча аппаратынын, мээнин, жүлүндүн, баш сөөк-мээ нервдеринин залалдуу шишиги;

3) эндокриндик системанын ооруларынын төмөнкү түрлөрү:

- органдардын жабыркашына таасир берген 1 жана 2-типтеги кант диабети (бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздигинин терминилдык стадиясындагы макроангиопатия, ретинопатия, полинейропатия, нефроангиосклероз, IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен, жүрөктүн ишемиялык ооруларынын оор формалары (IV функционалдык класстагы стенокардия, IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги, Fontain классификациясы боюнча IV стадиядагы же А.В.Покровскийдин классификациясы боюнча IV стадиядагы буттун артериясынын ичкериши);

- кескин оордошкон Иценко-Кушинг синдрому: жиликтердин же омуртканын патологиялык сынышы; булчуңдардын атрофиясы; IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен кардиомиопатия; эки же андан көп бут-колдун кыймылынын туруктуу жана терең бузулуусу менен коштолгон мээдеги кан айлануунун бузулушу;

- кахексия стадиясындагы гипофизардык жетишсиздик (Симмондс оорусу);

- IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен, тиретоксиялык жүрөк менен оордошкон диффузиялык уулуу богок (оор өткөн түрү);

4) оорулууга өзүнүн кыймыл-аракеттеринин анык мүнөзүн жана коомдук коркунучун сезүүгө же аларды башкарууга мүмкүндүк бербеген, туруктуу оор же улам күчөп туруучу ооруксунткан көрүнүштөр менен коштолгон (өнөкөт психоз жана кем акылдык) өнөкөт жана создуккан психикалык бузулуулар;

5) нерв системасынын жана сезүү органдарынын ооруларынын төмөнкү түрлөрү:

- мээнин инсульту жана инфаркты, мээнин очогунун жабыркашы туруктуу ачык байкалган цереброваскулярдык оорулар (геми-, параплегиялар; терең геми-, парапарездер; мейкиндикте жана убакытта багыттын бузулушу, акинеттик-ригиддик синдром);

- функциянын туруктуу бузулушу менен коштолгон жүлүндүн инфаркты (сезгичтиктин кеңири жайылган бузулуулары, жамбаш органдарынын функцияларынын бузулуулары менен коштолгон шал оорусу);

- аныкталган диагноздо алгачкы (жаракатсыз) субарахноидалдык жана мээ ичине кан куюлуулар;

- кыймылдын кыйла билинген жана кескин көрүнгөн бузулуулары менен коштолгон баш сөөк-мээ жаракаттары;

- кыймылдын кыйла билинген жана кескин көрүнгөн бузулуулары менен коштолгон жүлүндүн жаракаттары;

- четки нерв системасынын (кыймылдын кыйла билинген жана кескин көрүнгөн бузулуулары менен коштолгон ийин чатышынын, бел-куймулчак чатышынын, жамбаш сөөк нервинин) жаракаттары;

- кыймыл-аракеттин одоно бузулуусу менен коштолгон мээнин спастикалык шал оорусу;

- функциянын терең туруктуу бузулушу болгон мээнин жана жүлүндүн органикалык жабыркашы жана процесстин ылдамдашы менен коштолгон борбордук нерв системасынын инфекциялык демиелинизациялоочу оорулары (оор шал оорулары, кеңири тараган сезгичтиктин бузулушу, жамбаш органдарынын функцияларынын бузулушу, трофикалык бузулуу менен коштолгон терең кесип алуулар; ачык байкалган акинеттик-ригиддик синдром);

- оордуктун II-III даражадагы түрдүү клиникалык типтеринин күчөп бараткан булчуң дистрофиялары;

- энцефалит, миелит жана энцефаломиелит;

- мээнин жана омуртканын ички абсцесси жана гранулема;

- нейросифилис;

 - энөө склероз;

- диффуздук склероз;

- сиригобульбия;

- гепатоцеребралдык дистрофия (гепатолентикулярдык дегенерация; Вильсон-Коновалов оорусу);

- амиотрофикалык каптал склерозу;

 - миастения;

- тез-тез кармаган тонико-клиникалык талма, талма абалы, экинчи ирет кармаган оорлошкон парциалдык талма;

 - эки көздүн азиздиги;

6) кан айлануу органдарынын ооруларынын төмөнкү түрлөрү жана формалары:

- IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен жүрөк оорулары;

- ички органдардын органикалык өзгөрүүлөрү менен коштолгон хирургиялык дарылоого болбой турган конструктивдик жүрөк кабынын сезгениши;

- кардиомегалия жана IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги бар жүрөктүн кийин пайда болгон же тубаса кемтиги;

- Ill-IV функционалдык класстардагы жүрөк кемчилдиги менен кардиомиопатия (реструктивдик, дилятациялык, гипертрофиялык кептелме);

- жүрөктүн ыргагынын жана өткөргүчтүгүнүн бузулушунун жашоого коркунуч туудурган формалары;

- жүрөктүн өнөкөт коронардык оорусу: IV функционалдык класстагы туруктуу жүрөк мыкчылуусу, инфарктан кийинки атерсклеротикалык кардиосклероз, анын ичинде өнөкөт аневризма, III-IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги, ыргагынын жана өткөргүчтүгүнүн бузулушунун жашоого коркунуч туудурган формасы менен коштолгон коронардык ангиопластика жана коронардык туташтыруу;

- курч коронардык синдром, туруксуз стенокардия, Принцметал стенокардиясы, Q-толкунсуз жана Q-толкундуу миокард инфаркты (абал жакшыргандан кийин карап текшерип көрүү);

- бута органдарынын жабыркоо белгилери менен III даражадагы гипертониялык оорулар: жүрөктүн - III-IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен сол карынчасынын гипертрофиясы; бөйрөктүн - өнөкөт бөйрөк кемчилдигинин терминалдык стадиясы; мээнин - инсульту;

- негизги кан тамырлардын жабыркашы менен коштолгон тамырлардын оорусу (гангреналык-некротика стадиясындагы экиден кем эмес кол-бут учтары);

- кан тамыр хирургунун кеңешинен кийин бүтөлгөн эндартерииттин оорлошкон формасы (Fontain классификациясы боюнча III-IV стадиядагы же А.В.Покровскийдин классификациясы боюнча III-IV стадиядагы);

- кан тамыр хирургунун кеңешинен кийин бүтөлгөн атеросклероздун оорлошкон формасы (Fontain классификациясы боюнча III-IV стадиядагы же А.В.Покровскийдин классификациясы боюнча III-IV стадиядагы);

- Рейно оорусунун (синдрому) оор жана күчөгөн формалары (кол-бут гангренасы);

- жайылган сепсис менен оордошкон, күпчөк стадиясындагы эки буттун лимфостазасы;

7) дем алуу органдарынын ооруларынын төмөнкү түрлөрү жана формалары:

- IV стадиядагы өпкөнүн өнөкөт кептелме дарты (диффуздук пневмосклероз, өпкөнүн эмфиземасы менен коштолгон өпкөнүн өнөкөт кептелме дарты), анын ичинде декомпенсация стадиясындагы өнөкөт өпкөлүк жүрөк, III даражадагы дем алуу кемчилдиги, IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен;

- дарылоого рефрактердүү оор колко муунтмасы;

- колконун кеңейген дарты (оор формалары - жылына 5тен ашык кабылдап туруусу, суткасына күнүмкү какырык 200 мл ашык бөлүнүп чыгуусу, оорлошкон формалары - III даражадагы дем алуу кемчилдиги менен коштолгон пневмофиброз жана компенсацияланган өпкөлүк жүрөк);

- өпкөнүн абсцесси (хирургиялык дарылоодон кийинки күбөлөндүрүү);

- өпкө кабынын эмпиемасы (хирургиялык дарылоодон кийинки күбөлөндүрүү);

- III даражадагы дем алуу кемчилдиги жана компенсацияланган стадиядагы өпкөлүк жүрөк (IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги) менен оорлошкон түрдүү этиологиядагы пневмокониоз;

- III даражадагы дем алуу кемчилдиги менен коштолгон идиопатикалык фиброздоочу альвеолит;

 - саркодиоз: күчөп кеткен учурда терапияга рефрактердүү оор өтүшү өпкө жагынан - III даражадагы дем алуу кемчилдиги менен өпкөнүн кайталанбас фиброзу; жүрөк жагынан - жүрөктүн ыргагынын жана өткөргүчтүгүнүн бузулушунун жашоого коркунуч туудурган формалары, IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги менен өпкөлүк жүрөк; бөйрөк жагынан - өнөкөт бөйрөк кемчилдигинин терминалдык стадиясы; функционалдык жөндөмдөрдүн олуттуу жана анык бузулушу менен коштолгон башка органдардын жана системалардын катуу жабыркашы (нерв системасы, тамак сиңирүү системасы, көрүү органдары, сөөк-муун системасы, лимфа түйүндөрү);

- III даражадагы дем алуу кемчилдиги менен коштолгон алгачкы эмфизема;

8) тамак сиңирүү органдарынын ооруларынын төмөнкү түрлөрү:

- кахексия стадиясындагы сиңирүүнүн (мальабсорбция синдрому) анык бузулуу синдрому менен ичеги, уйку безинин жана ашказан оорулары;

- гиперспленизм, порталдуу гипертензия, III-IV даражадагы боор клеткаларынын кемчилдиги менен коштолгон декомпенсация стадиясындагы ("Чайлд-пью" боюнча оорлошуу классы) түрдүү этиологиядагы боордун циррозу;

9) терминалдык стадиядагы өнөкөт бөйрөк кемчилдиги менен бөйрөк оорулары;

10) туруктуу түрдө жайылган процесс жана терминалдык стадиядагы өнөкөт бөйрөк кемчилдиги менен же III стадиядагы кан айлануу кемчилдиги, же борбордук нерв системасынын туруктуу ачык жабыркашы (геми-, параплегиялар; геми-, парапарездер), же дисфагия, дизартрия менен туурасынан кеткен булчуңдардын жалпы жабыркашы менен коштолгон учурдагы сөөк-булчуң системасынын жана туташтыруучу ткандын ооруларынын төмөнкү түрлөрү:

- IV функционалдык класстагы муун кызыл жүгүрүгү;

- геморрагиялык васкулит: бөйрөктүн жабыркашы - өнөкөт бөйрөк кемчилдигинин терминалдык стадиясы;

- IV функционалдык класстагы сенектентүүчү спондилоартрит (Бехтерев оорусу);

- системалуу канчоо: бөйрөктүн жабыркашы - өнөкөт бөйрөк кемчилдигинин терминалдык стадиясы, борбордук нерв системасынын жабыркашы - ишемиялык инсульт (күчөгөн стадиясы), геморрагиялык инсульт (күчөгөн стадиясы), психомотордук бузулуу; туурасынан кеткен миелит; өпкөнүн жабыркашы - III даражадагы өпкө кемчилдиги; оор гемотологиялык бузулуулар. Катастрофиялык антифосфолипиддик синдром менен системалуу канчоо;

- дерматомиозит: дисфагия, дизартрия жана активдүү дарылоонун фонунда өзүн-өзү тейлөөнү жоготуу менен коштолгон туурасынан кеткен булчуңдардын жалпы жабыркашы; өпкөнүн жабыркашы - III даражадагы өпкө кемчилдиги;

- түйүндүү периартериит: бөйрөктүн жабыркашы - өнөкөт бөйрөк кемчилдигинин терминалдык стадиясы;

- системалуу склеродермия: өпкөнүн жабыркашы - III даражадагы өпкө кемчилдиги; бөйрөктүн жабыркашы - өнөкөт бөйрөк кемчилдигинин терминалдык стадиясы; жүрөктүн жабыркашы - IV функционалдык класстагы жүрөк кемчилдиги, ыргактын оордошкон бузулуусу;

11) подагра: IV функционалдык класстагы тофус формасы, бөйрөк жабыркаган учурда - өнөкөт бөйрөк жетишсиздигинин терминалдык стадиясы;

12) анатомиялык дефект: колдун же буттун жогорку ампутациясы, ошондой эле бир колдун жана бир буттун жогорку ампутацияларынын айкалышы (аталган жаза өтөө мезгилиндеги оорудан же жаракаттын натыйжасында).

 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

Медициналык документтер.
N 035-1/У-И формасы

Оорусу боюнча жаза өтөөдөн бошотууга сунушталган соттолгондорду каттоо
ЖУРНАЛЫ

N

Аты-жөнү туулган жылы

Оорулууну жиберген мекеме, диагнозу

Ооруканага жибеилген күнү

Ооруканага жаткырылган күнү

Атайы медициналык комиссиянын кароосуна жиберилген күнү

Бүтүм чыгарылган күн

Материалдарды сотко жиберген күн

Соттун жыйыны болгон күн, чечим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы

Медициналык документтер.
N 035-1/У-И формасы

Атайы медициналык комиссиянын соттолгонду медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө
БҮТҮМҮ

Аты-жөнү _____________________________________________________________

Туулган жылы жана жери _______________________________________________

Качан, ким тарабынан соттолгон _________________________________________

КК беренеси _______________ Жаза мөөнөтү ______________________________

Мөөнөтүнүн башталышы _____________ Мөөнөтүнүн аякташы _______________

Өздүк делосу __________________________________________________________

Даттануусу:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Анамнез (мурда ооруган оорулар, жаракат алганы жана операциялар, негизги оорусунун башталышы жана агымы, негизги оорусу боюнча кайда, канча мезгил дарыланды, дарылоо)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Объективдүү текшерүүлөр (бою, салмагы, органдарын жана системаларынын рентген аркылуу жана лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Акыркы диагноз:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Соттолгон ________________________________________________________ (аты-жөнү)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн "____" ____ 20__-жылдын N __ токтому менен бекитилген Соттолгонду жаза өтөөдөн бошотууну сунуш кылуу үчүн негиз болгон оорулардын тизмесинин ___ пунктуна ылайык жаза өтөөдөн бошотууга сунуш кылса болот.

Комиссиянын төрагасы _____________________________________________

Комиссиянын мүчөлөрү: ____________________________________________

М.О.

 

4-тиркеме

Атайы медициналык комиссиянын кароосуна берилүүчү зарыл болгон медициналык документтердин
ТИЗМЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы № 488 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Оорулуунун амбулатордук картасы жана лабораториялык инструменталдык изилдөөсү менен дарт баяны.

2. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин адисинин кеңеши.

3. Атайы врачтык-эмгектик эксперттик комиссиянын, атайы врачтык комиссиянын бүтүмү, ал эми соттолгондо психикалык бузулуулардын белгилери аныкталган учурда - соттук-психиатриялык эксперттик комиссиянын бүтүмү.