Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№ 130 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы жөнүндө
ЖОБО

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 8-апрелиндеги № 182, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы (мындан ары - Финансылык чалгындоо) кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат.

2. Финансылык чалгындоо өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, аларга ылайык кабыл алынган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

3. Финансылык чалгындоо юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү жана өзүнүн аталышы түшүрүлгөн мөөрү, башка мөөрлөрү, белгиленген үлгүдөгү штамптары жана бланктары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ачылган эсептери бар.

Финансылык чалгындоонун толук аталышы:

- кыргыз тилинде: "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы";

- орус тилинде: "Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики".

Финансылык чалгындоонун кыскартылган аталышы - "Финансылык чалгындоо" же "ФЧМК".

4. Финансылык чалгындоонун өзүнүн туусу жана эмблемасы бар, алардын сыпатталышы Финансылык чалгындоонун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

5. Финансылык чалгындоонун турган орду Бишкек шаары, Тоголок Молдо көчөсү, 21 А болуп саналат.

2. Финансылык чалгындоонун максаты

6. Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы аракеттенүү (мындан ары - ТЭК/КЛАКА) Финансылык чалгындоонун максаты болуп саналат.

3. Финансылык чалгындоонун милдеттери

7. Төмөнкүлөр Финансылык чалгындоонун милдеттери болуп саналат:

1) милдеттүү контролго алынуучу акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) тууралуу жана шектүү операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматтарды (билдирүүлөрдү), документтерди, кабарларды жана башка материалдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык топтоо, талдоо жана сактоо;

2) терроризмди (экстремизмди) каржылоо же кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) менен байланышкан акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) айкындоо үчүн белгиленген тартипте аналитикалык жумушту жүргүзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жалпыланган материалды даярдоо жана укук коргоо жана сот органдарына жөнөтүү;

3) кылмыштуу кирешелерди легализациялоо (адалдоо), террористтик же экстремисттик ишти каржылоо жана жапырт кыргын салуучу куралды таратууну каржылоо тобокелдиктерин баалоону белгиленген тартипте жүргүзүү, ошондой эле ККЛ/ТЭИКК боюнча мамлекеттик стратегияны (саясатты) ишке ашыруу боюнча иштерди уюштуруу.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 8-апрелиндеги № 182 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Финансылык чалгындоонун функциялары

8. Финансылык чалгындоо өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

1) тармактык саясатты жүзөгө ашыруу боюнча функциялар:

- ККЛ/ТЭИКК маселелери боюнча жеке жана юридикалык жактардан келип түшкөн маалыматты, билдирүүлөрдү жана башка кабарларды кабыл алат жана каттайт;

- түзүлүшү жана (же) жүргүзүлүшү мамлекеттик органдар, мекемелер жана ишканалар тарабынан жүзөгө ашырылуучу маалымат базаларын (реестрлерин) алуу (колдонуу) үчүн ишти Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте уюштурат;

- акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) менен байланышкандыгын айгинелөөчү белгилерди айкындайт;

- терроризмди (экстремизмди) каржылоонун жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоонун (адалдоонун) ыкмаларын жана финансылык схемаларын (типологияларын) изилдейт;

- ККЛ/ТЭИКК маселелеринде коомчулуктун кабардар болуу деңгээлин жогорулатуу боюнча чараларды көрөт жана Кыргыз Республикасынын ККЛ/ТЭИКК системасынын натыйжалуулугуна жана ишинин таасирдүүлүгүнө тиешелүү маселелер боюнча маалыматты жарыялоону жүзөгө ашырат;

- маалымат берүүчү жактар тарабынан ККЛ/ТЭИКК боюнча жүргүзүлүүчү иш тууралуу маалыматтарды, анын ичинде жиберилген билдирүүлөр боюнча статистикалык маалыматтарды чогултууну жүзөгө ашырат;

- кылмыштуу кирешелерди легализациялоонун (адалдоонун), террористтик же экстремисттик ишти каржылоонун жана жапырт кыргын салуучу куралды таратууну каржылоонун тобокелдиктерин (коркунучтарын, начар жерлерин жана кесепеттерин) баалоо үчүн маалыматтарды топтойт жана талдайт, ошондой эле ушул баалоонун жыйынтыктары боюнча отчётторду даярдайт, ККЛ/ТЭИКК боюнча мамлекеттик стратегиянын (саясаттын) долбоорун жана аны ишке ашыруу боюнча пландын долбоорун иштеп чыгат;

- мамлекеттик органдардан, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан жана башка уюмдардан алынган маалыматтын негизинде ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуу практикасын жалпылайт жана аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды белгиленген тартипте иштеп чыгат жана киргизет;

- милдеттүү контролго алынуучу операциялар (бүтүмдөр) жана шектүү операциялар (бүтүмдөр) тууралуу билдирүүлөрдү айкындоо жана жөнөтүү системасын өркүндөтүү боюнча чараларды иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;

- ККЛ/ТЭИКК тутумун өркүндөтүү маселелери боюнча сунуштарды белгиленген тартипте даярдоону жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүнү жүзөгө ашырат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- ККЛ/ТЭИКК маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун, эл аралык келишимдеринин долбоорлорун жана эл аралык кызматташуу программаларын иштеп чыгууга белгиленген тартипте катышат же иштеп чыгууну жүзөгө ашырат;

- ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ишке ашыруу максатында колдонуу үчүн тизмектерди, маалымдамаларды жана типтүү формаларды түзөт (түзөтүүлөрдү киргизет), бекитет жана жарыялайт;

- ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташуусун белгилөөнү жана өнүктүрүүнү жүзөгө ашырат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- Террористтик жана экстремисттик ишке же жапырт кыргын салуучу куралды таратууга катышы бар жактардын тизмегине киргизилген жеке же юридикалык жактардын, уюмдардын жана топтордун акча каражаттары же мүлк менен операцияларын (бүтүмдөрүн) жана (же) каражаттарын белгиленген тартипте токтото турат;

- ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндөгү мыйзамдарга зыян келтирүүчү администрациялык укук бузуулар тууралуу ишти карайт жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодексине ылайык администрациялык жаза салат;

3) координациялоо, контролдоо жана көзөмөлдөө функциялары:

- ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө тийиштүү мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын жана түзүлгөн эки тараптуу макулдашуулардын негизинде эриш-аркак аракеттенүүнү жүзөгө ашырат;

- өзүнүн компетенцияларынын чектеринде уюшкан кылмыштуулукка каршы аракет боюнча органдарга көмөк көрсөтөт, зарыл учурларда ревизияларды жана текшерүүлөрдү жүргүзүүгө катышат;

- ККЛ/ТЭИКК боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, анын ичинде ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндөгү мыйзамдарды аткаруу маселелери боюнча маалымат берүүчү жактардын ишин көзөмөлдөө (контролдоо) функциясын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аткарган мамлекеттик органдарынын ишин координациялоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык жана өз ара принциптерде ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө чет мамлекеттердин компетенттүү органдары жана эл аралык уюмдар менен эриш-аркак аракеттенүүнү жана маалымат алмашууну (маалыматты сурап алууну жана жөнөтүүнү) жүзөгө ашырат;

- ККЛ/ТЭИКК жаатында эл аралык уюмдардын ишине Кыргыз Республикасынын атынан жана ККЛ/ТЭИКК маселелери боюнча Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн иш-чараларга белгиленген тартипте катышат;

- ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын юридикалык жана жеке жактар тарабынан аткарылышын Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган учурларда жана тартипте мониторингдөөнү жана (же) контролдоону (көзөмөлдү) жүзөгө ашырат;

- акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) тууралуу алынган маалыматтарды (билдирүүлөрдү) белгиленген тартипте текшерүүнү жүзөгө ашырат, анын ичинде берилген маалымат боюнча зарыл түшүндүрмөлөрдү алат;

4) колдоо функциялары:

- акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматтарды (билдирүүлөрдү) топтоону, талдоону жана сактоону жүзөгө ашыруу үчүн бирдиктүү маалымат системасын жана маалыматтар базасын түзөт;

- өзүнүн иш процессинде алынган жана кызматтык, банктык, коммерциялык сырды, байланыш сырын же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголгон башка сырларды түзгөн кабарлардын жана маалыматтардын тийиштүү жашырындуулук, сакталуу жана корголуу режимин камсыз кылат;

- акча каражаттары же мүлк менен операция (бүтүм) терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) менен байланышкандыгын күбөлөндүргөн белгилерди айкындаганда, укук коргоо жана сот органдарына алардын компетенциясына ылайык жалпыланган материалдарды жөнөтөт;

- төмөнкүлөрдү каттоону жүргүзүүнү камсыз кылат:

милдеттүү контролго алынуучу операциялар (бүтүмдөр) жана шектүү операциялар (бүтүмдөр) боюнча берилген билдирүүлөр тууралуу маалыматтар;

укук коргоо органдарына берилген жалпыланган материалдар жана кошумча жалпыланган материалдар, ошондой эле алардын укук коргоо органдары тарабынан каралып чыгуусунун натыйжалары боюнча кабыл алынган процесстик чечимдер;

кылмыш иштери боюнча тергөөдө берилген жалпыланган материалдар колдонулган (колдонулуп жаткан) алдын ала тергөөнүн жыйынтыктары жана чыгарылган соттун чечимдери тууралуу маалыматтар;

кылмыш иштери боюнча тергөөдө берилген жалпыланган материалдары колдонулган (колдонулуп жаткан), конфискацияланган жана алар камакка алынган акча каражаттары же мүлктөр тууралуу маалыматтар;

ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө кызматташуу тууралуу жөнөтүлгөн жана аткарылган эл аралык суроо-талаптар;

ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын юридикалык жана жеке жактардын аткаруусу жөнүндө маалыматтар, ошондой эле ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы үчүн колдонулган административдик жазалар жана башка санкциялар жөнүндө маалыматтар;

- Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары мыйзамсыз (кылмыштуу) жол менен чыгарылган активдерди издөө жана токтото туруу маселелери боюнча чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен белгиленген тартипте маалымат алмашат;

- 2011-жылдын 19-декабрындагы Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу накталай акча каражаттарын жана/же акча инструменттерин которууда кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө келишимге ылайык накталай акча каражаттарын жана/же акча инструменттерин которууну токтотуп туруу маселелери боюнча кабыл алынган чечимдин жыйынтыгы боюнча маалыматты жиберет;

- түзүлгөн эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга ылайык ККЛ/ТЭИКК чөйрөсүндө чет мамлекеттердин билим берүүчү уюмдарына жана мекемелерине (мындан ары - билим берүүчү уюмдар) окууга жиберүү үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасынан талапкерлерди алдын ала тандоону өткөрүүгө, билим берүүчү уюмдардын студенттерине окуу мезгилиндеги практикасын өтүүгө, ошондой эле билим берүүчү уюмдардын бүтүрүүчүлөрүн (Кыргыз Республикасынын жарандарын) Кыргыз Республикасынын ККЛ/ТЭИКК системасына ишке орноштурууга жардам берет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 8-апрелиндеги № 182, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Финансылык чалгындоонун укуктары

9. Өзүнүн функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн Финансылык чалгындоого төмөндөгү укуктар берилет:

1) мамлекеттик органдар, мекемелер жана ишканалар тарабынан түзүлгөн жана (же) жүргүзүлгөн маалыматтар базаларына (реестрлерине) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте анын ичинде автоматташтырылган түрдө толук алуу (пайдалануу);

2) ККЛ\ТЭИККжөнүндөгү мыйзамдарды бузууга жол берген жактарды белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу жөнүндөгү сунуш менен тийиштүү мамлекеттик органдарга жана башка юридикалык жактарга кайрылуу;

3) башка мамлекеттик органдар менен биргеликте ККЛ\ТЭИККмаселелери боюнча ведомстволор аралык комиссияларды жана жумушчу топторду белгиленген тартипте түзүү;

4) маалымат берүүчү жактардан, мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан жана менчигинин түрүнө карабастан башка уюмдардан белгиленген тартипте төмөнкү маалыматтарды жана документтерди суроо жана алуу:

- ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндөгү мыйзамдардын аткарылышы боюнча алар жүргүзгөн иш тууралуу маалыматты, анын ичинде Финансылык чалгындоого жиберилген билдирүүлөр боюнча статистикалык маалыматтарды;

- акча каражаттары же мүлк менен операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматты, анын ичинде милдеттүү контролго алынуучу операциялар (бүтүмдөр) жана шектүү операциялар (бүтүмдөр) тууралуу маалыматты, ошондой эле кардарлар жана бенефициардык мүлк ээлери (пайдакечтер) боюнча маалыматты;

- ар кандай маалыматты жана документтерди (маалымкаттарды, документтердин көчүрмөлөрүн ж.у.с.), анын ичинде банктык, коммерциялык жана бөлөк сырды түзгөн маалыматты;

5) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык жана өз ара принциптерде ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн зарыл болгон маалыматты чет мамлекеттердин компетенттүү органдарынан сурап алуу;

6) ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө маалыматтын купуялуулук жана жалпыга жеткиликтүүлүк даражасын Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык аныктоо;

7) терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) менен байланыштуу козголгон жана каралып жаткан кылмыш иштери боюнча жалпыланган материалдарды же маалыматтарды укук коргоо органдарынын, прокуратура органдарынын жана соттун суроо-талаптары боюнча белгиленген тартипте берүү;

8) терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) менен байланышкан жалпыланган материалдарды сотко (судьяга), прокурорго, тергөө жана баштапкы тергөө органдарына өз демилгеси боюнча белгиленген тартипте берүү;

9) эгерде берилүүчү маалымат Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун кызыкчылыктарына зыян келтирбеген учурда, ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндөгү тиешелүү маалыматты эл аралык келишимдерде каралган тартипте жана негиздерде, ошондой эле өз ара принциптерде чет мамлекеттердин компетенттүү органдарына алардын суроо-талабы же өзүнүн жеке демилгеси боюнча берүү;

10) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин даярдоого жана түзүүгө, ошондой эле ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө кызматташуу маселелери боюнча чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен ведомстволор аралык мүнөздөгү эл аралык келишимдерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте түзүүгө катышуу;

11) ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө эл аралык кызматташуу программаларын даярдоого катышуу;

12) тийиштүү көзөмөл органдарынын макулдугу менен ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышы боюнча маалымат берүүчү жактарды текшерүүлөрдү даярдоого жана (же) жүргүзүүгө катышуу;

13) ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышы боюнча маалымат берүүчү жактарды текшерүүлөрдү даярдоодо жана (же) жүргүзүүдө пайдалануу үчүн статистикалык маалыматты көзөмөл органдарына берүү;

14) ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө экспертизаларды жүргүзүү, окутуу программаларын, методикалык материалдарды, программалык жана маалыматтык камсыз кылууну иштеп чыгуу, маалымат системаларын түзүү жана атайын билимдерди талап кылган маселелер боюнча консультацияларды жана корутундуларды алуу үчүн илим-изилдөө жана башка уюмдарды, ошондой эле айрым адистерди келишимдик негизде (мамлекеттик жана мыйзам менен корголгон бөлөк сырды сактоо шартында) тартуу;

15) ККЛ\ТЭИККчөйрөсүндө ФЧМКнын, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын кызматкерлерин, ошондой эле маалымат берүүчү жактардын кызматкерлерин кайра даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларды координациялоо;

16) өзүнүн компетенциясынын чегинде маалыматтык-басма жана методикалык материалдарды, программаларды жана сунуштарды чыгаруу, ошондой эле Финансылык чалгындоонун ишин жөнгө салуучу өзүнүн ички актыларды кабыл алуу;

17) консультациялык-кеңешүүчү органдарды белгиленген тартипте түзүү;

18) Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгында эсептешүү эсебин жана башка эсептерди ачуу;

19) ведомстволук сыйлыктарды белгиленген тартипте уюштуруу жана ошол сыйлыктар жана алардын сыпатталышы жөнүндөгү жоболорду бекитүү;

20) өзүнүн функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды жүзөгө ашыруу.

10. Финансылык чалгындоо өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде, Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актыларынын жана Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларынын негизинде жана аларды аткаруу үчүн буйруктарды жана тескемелерди чыгарат, алардын аткарылышын уюштурат жана контролдойт.

6. Финансылык чалгындоонун ишин уюштуруу

11. Финансылык чалгындоону Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана андан бошотулуучу Финансылык чалгындоонун төрагасы жетектейт.

12. Финансылык чалгындоонун төрагасы:

1) бир башчылыктын негизинде Финансылык чалгындоонун ишине жалпы жетекчилик кылууну жүзөгө ашырат жана Финансылык чалгындоого жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

2) Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен мамилелерде Финансылык чалгындоонун атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Финансылык чалгындоонун компетенциясына кирген маселелер боюнча кызматташуу тууралуу эл аралык келишимдерге белгиленген тартипте кол коет;

3) мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен Финансылык чалгындоонун төрагасынын компетенциясына кирген айрым функциялык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

4) Финансылык чалгындоону республикалык бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган каржылоонун башка булактарынын эсебинен күтүүгө чыгымдарды каржылоо боюнча сунуштарды киргизет;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эмгек акы төлөө фондунун жана кызматкерлердин санынын чегинде Финансылык чалгындоонун түзүмүн жана штаттык тизимин бекитет;

6) Финансылык чалгындоонун компетенциясына кирген маселелер боюнча буйруктарга кол коет;

7) Финансылык чалгындоонун түзүмдүк бөлүктөрү жөнүндө жоболорду жана Финансылык чалгындоонун компетенциясына кирген маселелер боюнча башка ички актыларды бекитет;

8) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык кызматкерлерди (кенже жана техникалык тейлөө кызматкерин) ишке алууну жана иштен бошотууну белгиленген тартипте уюштурат;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Финансылык чалгындоонун мамлекеттик кызматчыларынын кызмат орундарына дайындайт жана кызмат орундарынан бошотот;

10) Финансылык чалгындоонун кызматкерлеринин кызматтык ыйгарым укуктарын аныктайт;

11) Финансылык чалгындоонун кызматкерлерине тартиптик жазаларды салат же аларды сыйлайт;

12) Финансылык чалгындоонун өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине ардактуу наамдарды ыйгарууга жана аларды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого белгиленген тартипте көрсөтөт;

13) Финансылык чалгындоонун ишин алдыдагы жана учурдагы пландаштырууну жүзөгө ашырат, пландардын өз убагында жана толук аткарылышын контролдойт;

14) зарыл учурда Финансылык чалгындоонун ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды, анын Жобосун, Финансылык чалгындоонун кызматкерлеринин штаттык санын жана эмгек акысынын шарттарын өзгөртүү маселелерин кошо алганда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

15) Финансылык чалгындоонун иши тууралуу докладдарды жана отчетторду Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине киргизет;

16) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана эл аралык келишимдеринде каралган ККЛ\ТЭИККмаселелери боюнча чараларды өз убагында көрүүнү уюштурат;

17) Финансылык чалгындоонун Эксперттик кеңешин жетектейт;

18) республикалык бюджеттен жана каржылоонун башка булактарынан Финансылык чалгындоону күтүүгө бөлүнүүчү финансылык каражаттарды белгиленген тартипте тескейт;

19) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

13. Финансылык чалгындоодо статс-катчысынын кызмат оруну түзүлөт.

Статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу тартиби, ошондой эле статс-катчынын функциялары жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматы жөнүндөгү мыйзамдарда аныкталат.

7. Консультациялык-кеңешүүчү органдар

14. Жалпыланган (кошумча) материалды карап чыгуу жана аны укук коргоо органдарына өткөрүп берүү тууралуу маселени чечүү максатында Финансылык чалгындоодо Финансылык чалгындоонун кызматкерлеринен турган эксперттик кеңеш түзүлөт.

Эксперттик кеңешти түзүү жана ишинин тартиби Финансылык чалгындоо тарабынан бекитилген тийиштүү жобо менен регламенттештирилет. Эксперттик кеңештин курамына зарылчылык туулган учурда Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү белгиленген тартипте кире алышат.

15. Финансылык чалгындоодо маалымат берүүчү жактардын ички контроль кызматынын кызматкерлеринен жана Финансылык чалгындоонун кызматкерлеринен турган Консультациялык кеңешме түзүлөт.

Консультациялык кеңешмени түзүү жана ишинин тартиби Финансылык чалгындоо тарабынан бекитилген тийиштүү жобо менен регламенттештирилет.

15-1. Финансылык чалгындоо ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

 

8. Финансылык чалгындоонун ишин каржылоо жана материалдык-техникалык жактан камсыздоо

16. Финансылык чалгындоонун ишин каржылоо Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте башка булактардын, анын ичинде эл аралык уюмдардын жана чет мамлекеттердин гранттарынын жана донордук жардамынын эсебинен жүргүзүлөт.

17. Финансылык чалгындоонун материалдык-техникалык базасын чыңдоо, кызматкерлеринин иштөөсү үчүн зарыл шарттарды түзүү жана социалдык жактан корголушун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилүүчү тиешелүү жободо аныкталган булактардын эсебинен Финансылык чалгындоонун Өнүктүрүү жана материалдык камсыздоо фонду түзүлөт.

9. Финансылык чалгындоону кайра түзүү жана жоюу

18. Финансылык чалгындоону кайра түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

19. Финансылык чалгындоонун иши токтотулган учурда, анын документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана колдонулат.