Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМУ

2012-жылдын 3-сентябры № 603

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июнундагы № 311, 2015-жылдын 3-марты № 96, 2017-жылдын 16-январындагы № 20 токтомдорунун редакциясына ылайык)

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Бекитилсин:

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты 1-тиркемеге ылайык;

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн стандартын иштеп чыгуу боюнча нускама 2-тиркемеге ылайык.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июнундагы № 311 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 "Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө" токтому менен аныкталган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү стандартташтырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар (мындан ары - стандартташтырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган):

- Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандартына жана аны иштеп чыгуу боюнча нускамага ылайык алардын компетенциясына кирген мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгууну камсыз кылсын жана 2012-жылдын 10-декабрына чейинки мөөнөттө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы № 191-б буйругу менен түзүлгөн Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системаланган реестрин (тизмесин) түзүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын (мындан ары - Ведомстволор аралык комиссия) кароосуна киргизүүнү аяктасын;

- мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарынын долбоорлору Ведомстволор аралык комиссия тарабынан каралып жана жактырылгандан кийин, аларды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө киргизишсин;

- Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигине кызмат көрсөтүүлөрдүн иштелип чыккан стандарттарынын саны жөнүндө отчетту ай сайын, отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин берип турушсун.

3. Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын иштеп чыгуу процессинде аларды стандартташтырууга жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга (мекемелерге) консультациялык жардам көрсөтсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-январындагы № 20 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу бөлүмүнө жүктөлсүн.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министрдин

милдетин аткаруучу,

биринчи вице-премьер-министрдин

милдетин аткаруучу

 

 

А. Карашев

 

1-тиркеме

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн
типтүү стандарты

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июнундагы № 311, 2015-жылдын 3-марты № 96 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн паспорту        │

├──┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

1

Кызмат көрсөтүүнүн аталышы, ошондой эле аны көрсөтүү процессинде аткаруучунун аракеттерин кыскача баяндоо

  

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│2 │Кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик органдын│                       │

│  │(мекеменин), жергиликтүү өз алдынча башка │                       │

│  │руу органынын (муниципалдык мекеменин)    │                       │

│  │толук аталышы                             │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│3 │Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучулар   │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│4 │Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуунун     │                       │

│  │укуктук негизи                            │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│5 │Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын      │                       │

│  │акыркы жыйынтыгы                          │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│6 │Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн шарты      │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│7 │Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү    │                       │

├──┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│     2. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү алуучуларга маалымат берүү     │

├──┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│8 │Керектөөчүгө көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана│                       │

│  │муниципалдык (керектүү маалыматтардын     │                       │

│  │тизмеги), стандартташтырууга жоопту мамле │                       │

│  │кеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча  │                       │

│  │башкаруу органы жөнүндө маалымдоо         │                       │

│  │                                          │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│9 │Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсө│                       │

│  │түү жөнүндө маалыматты                    │                       │

│  │жайылтуу ыкмалары (бардык мүмкүн болгон   │                       │

│  │ыкмаларды мүнөздөө же санап кетүү)        │                       │

├──┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│             3. Тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү              │

├──┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│10│Келүүчүлөр менен пикир алмашуу            │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│11│Купуялуулукту камсыздоо ыкмалары          │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│12│Керектүү документтердин жана/же           │                       │

│  │мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү             │                       │

│  │керектөөчүлөрдүн иш-аракеттеринин         │                       │

│  │тизмеси                                   │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│13│Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат          │                       │

│  │көрсөтүүнүн наркы                         │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│14│Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатынын  │                       │

│  │параметрлери                              │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

15

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн ыкмалары, аны электрондук форматта көрсөтүүнүн өзгөчөлүктөрү

 

├──┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│                4. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш                │

│                    тартуу жана даттануу тартиби                     │

├──┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤

│16│Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу │                       │

├──┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│17│Даттануу тартиби                          │                       │

└──┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

18

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү стандартын кайра карап чыгуунун мезгилдүүлүгү