Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№ 140 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 18-февралы № 72, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 24-мартындагы № 142, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 187 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (мындан ары - Министрлик) аткаруу бийлигинин айыл чарба, жер жана суу ресурстар, ирригациялык жана мелиорациялык инфраструктура, кайра иштетүү өнөр жайы чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзүүчү борбордук мамлекеттик органы болот.

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана нормаларын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болгон жана мыйзамда бекитилген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өзүнүн ишин аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар, ишканалар жана мекемелер менен өз ара байланышта жүргүзөт.

4. Министрлик юридикалык жак болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, ошондой эле казыналык системасында эсептери болот министрлик өзүнүн атынан жарандык-укуктук мамилелерди түзөт, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамиленин тарабы болуп чыгууга укуктуу.

2. Министрликтин максаттары

2. Министрликтин максаты - Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, айыл чарба өндүрүшүн жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү болот.

3. Министрликтин милдеттери

6. Министрликтин милдеттери төмөнкүлөр:

- айыл, суу, балык чарбаны жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү, ошондой эле ветеринардык-санитардык, фитосанитардык коопсуздукту жана пестициддердин, агрохимикаттардын коркунучсуз пайдаланылышын камсыздоо боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу;

- мамлекеттин айыл чарбалык продукцияга ички керектөөсүн камсыздоо жана өлкөнүн экспорттук потенциалын арттыруу;

- инновациялык изилдөөлөрдүн жана инновациялык изилдөөлөрдү өнүктүрүү стратегиясынын артыкчылыктуу багыттарын айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөрдүн жана иштетүүчүлөрдүн муктаждыктарына жараша, ошондой эле жалпы мамлекеттик кызыкчылыктарга жараша аныктоо, илимдин жана техниканын жетишкендиктерин өндүрүштүк практикага киргизүү;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жаралган суу ресурстарды мамлекеттер аралык бөлүштүрүүнү пландоо жана суу боюнча мамлекеттер аралык мамилени республиканын мамлекеттик органдары менен бирдикте жөнгө салуу;

- суу пайдалануучу бардык субъекттердин суу ресурстарга болгон керектөөлөрүн камсыздоо;

- жерди коруу жана кыртышты эрозиядан сактоо боюнча иштерди жүргүзүү, жер пайдалануучулардын чек араларын тартипке салуу.

4. Министрликтин функциялары

7. Министрлик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) Тармактык саясаттагы функциялары:

- айыл чарба, кайра иштетүүчү өнөр жай, жер, суу ресурстарды, суу чарба инфраструктурасынын мамлекеттик объекттерин сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу жагындагы саясатты иштеп чыгат жана жүргүзөт;

- Министрликтин компетенциясына тиешелүү нормативдик укуктук актыларды жана программаларды иштеп чыгат жана ишке ашырат, илимий изилдөөлөрдүн артыкчылыктуу багыттарын аныктайт;

- айыл, суу чарбанын, кайра иштетүү өнөр жайынын, айыл чарба продукциясын экспорттоо-импорттоонун экономикалык абалына такай анализ жүргүзөт жана анын негизинде аларды өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттарын аныктайт;

- айыл, суу чарба, жер пайдалануу, кайра иштетүү өнөр жайы тармактарын, ошондой эле айыл чарба рынокторун өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктайт жана ички жана тышкы инвестицияларды тартат;

- артыкчылыктуу багыттардын өнүгүүсүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү системасын иштеп чыгат жана өндүрүшкө киргизет;

- ветеринардык-санитардык жана фитосанитардык тобокелдерди аныктайт, баа берет жана белгиленген тартипте башкарат;

- айыл чарбанын, тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын продукцияларын өндүрүүнүн келечек, кыска мөөнөттүү экономикалык болжолдуу көрсөткүчтөрүн тармактар боюнча иштеп чыгат;

- техникалык шарттардын жана КМСнын ("Кыргыз мамлекеттик стандарттарынын") долбоорлоруна эксперттик корутундуларды даярдайт;

- тамак-аш продуктуларын чыгаруу боюнча технологиялык нускамалардын, жоболордун жана нормалардын жана эрежелердин долбоорлорун иштеп чыгат жана бекитүүгө киргизет;

- Министрликтин компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга жана даярдоого катышат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча инвестициялык программаларды жана долбоорлорду эл аралык практикада кабыл алынган процедуралар менен эрежелердин чегинде даярдайт жана ишке ашырат;

- үрөн тармагын өнүктүрүү, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жогорку продуктулуу жана жогорку сапаттуу сортторун жана гибриддерин киргизүү боюнча иштерди жүргүзөт, алардын үрөндөрүн жана тигүүчү материалдарын өстүрүүнү уюштурат;

- асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү, мал чарбачылыктын натыйжалуу ыкмаларын киргизүү боюнча чараларды ишке ашырат;

- жаныбарлардын ылаңдарына жана өсүмдүктөрдүн илдеттерине каршы күрөшүү боюнча стратегияны иштеп чыгат, аларга анализ жана прогноз жасайт;

- балык чарбаны уюштурат жана жүргүзөт;

- суу ресурстарды мамлекеттер аралык бөлүштүрүүнү ишке ашырат, капиталдык суу чарба курулуш программаларын ишке ашырат;

- суу ресурстарды комплекстүү пайдалануу жана коруу пландарынын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Суу боюнча улуттук кеңештин бекитүүсүнө киргизет;

- жер чектөө, топография, картография, кыртыш, агрохимия, геоботаника боюнча жана башка изилдөө иштерин жүргүзөт, кыртышка, сууга жана өсүмдүктөрдүн үлгүлөрүнө анализ жасайт;

- техникалык регламенттердин таасиринин натыйжалуулугуна анализ жасайт жана аларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды берет, кабыл алынып жаткан өзгөртүүлөр жөнүндө өндүрүүчүлөргө маалымдайт;

- айыл, суу чарба жана балык чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы үчүн кадрларды даярдоонун, кайра даярдоонун жана квалификациясын жогорулатуунун саясатын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

- балык запастарды көбөйтүү жана коруу боюнча программаларды жана прогноздорду иштеп чыгат;

- консультациялык жана информациялык кызмат көрсөтүүнүн, прикладдык окутуунун жана аны каржылоонун механизмин иштеп чыгат;

- ар бир тармактагы өндүрүш чөйрөсүндөгү иштин абалын талдайт жана ишти жакшыртуу жана өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- тамак-аш жана кайра иштетүүчү өнөр жай тармагынын иштеши боюнча сунуштарды иштеп чыгат, анын ичинде ишканалар боюнча кыска мөөнөттүк келечекке карата иштеп чыгат жана зарыл болсо аларды жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизет.

2) Жөнгө салуу функциялары:

- карантин киргизүү жөнүндө сунуш киргизет жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен бирдикте өсүмдүктөрдүн карантиндик жана жөнгө салынуучу карантиндик эмес зыяндуу организмдерин жана жаныбарлардын карантинделүүчү инфекцияларынын чыгышын жоюуну уюштурат;

- каттоочу сыноолорду жүргүзөт, пестициддерге жана агрохимикаттарга мамлекеттик каттоону ишке ашырат жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга уруксат берилген пестициддердин жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогун жүргүзөт;

- ветеринардык арналыштагы дары каражаттарды жүгүртүү чөйрөсүндө мамлекеттик жөнгө салууну ишке ашырат жана мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- "Үрөн жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, республиканын аймагына айыл чарба өсүмдүктөрүнүн пайдаланууга уруксат берилген үрөн жана тигилүүчү материалдарын, сортторун жана гибриддерин алып келүү укугуна уруксаттарды белгиленген тартипте, акы албастан берет;

- Министрликтин компетенциясына кирген иштин түрлөрүн лицензиялайт, лицензиялык шарттардын жана эрежелердин аткарылышын мониторингдейт жана контролдойт;

- товарлардын экспортуна жана импортуна эксперттик корутундуларды берет;

- айыл чарбалык арналыштагы мамлекеттик жерлерди үрөнчүлүк, асыл тукумдук, тажрыйбалык-селекциялык, эксперименттик чарбаларга, мамлекеттик сорт сыноочу мекемелерге берүү боюнча, ошондой эле жерлерди айылдык калктуу конуштардын аймагын кеңейтүү үчүн берүү боюнча сунуштарды карайт жана макулдашат;

- жер чектеп берүүгө байланыштуу маселе боюнча сунуштарды киргизет;

- жердин башка түрүнө которуу керек болгон айыл чарба жерлеринин канча экендигин жана кыртыштык-мелиорациялык абалын аныктайт, трансформациянын негиздүүлүгү жөнүндө корутунду берет;

- өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардан башка, жаратылыштык жана башка укуктук режимдеги аймактарды чектөөнү жана чектерин белгилөөнү негиздейт;

- жер-жерлерде шаардын чектерин, айылдык калктуу конуштардын жана поселоктордун чектерин чектөө-бекитүүгө катышат;

- айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын өлчөмүн аныктоо жана ордун толтуруу, салык салуу, жер рыногун уюштуруу жана өнүктүрүү максаттарында жерди баалоо иштерин жүргүзөт;

- жеке жактардан жана юридикалык жактардан айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу үчүн түшкөн, жаңы жерлерди иштетүүгө, иштетилчү жерлердин мелиорациясына, кыртыштын күрдүүлүгүн арттырууга, жер чектөө жана жер кадастры боюнча долбоорлоочу-изилдөөчү жумуштарды аткарууга жумшалуучу каражаттарды белгиленген тартипте топтойт;

- чектеш мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча ишке катышат;

- суу пайдалануучуларды каттоого алат, суу чарба курулмаларынын реестрин, мелиорация системаларынын кадастрын жүргүзөт, мамлекеттик сугат системаларындагы суу ресурстарды жана алардын пайдаланылышын эсепке алат, суу пайдалануунун нормаларын жана лимиттерин белгилейт;

- суу ресурстарды пайдаланууга байланышы бар жаңы ишканаларды долбоорлоодо, жаңыларын курууда жана иштеп жаткандарын реконструкциялоодо ресурстардын бар экендиги жөнүндө корутунду берет жана макулдашат.

3) Координация, контролдоо жана мониторингдөө функциялары:

- Министрликтин карамагындагы мамлекеттик ишканаларды жалпы жетектейт жана координациялайт;

- айыл, суу, балык чарба жана кайра иштетүүчү өнөр жай тармагында инвестициялык программалардын иштерин координациялайт, пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу боюнча чара көрүү үчүн алардын ишке ашырылышын мониторингдейт;

- жер ресурстардын абалын мониторингдейт жана дыйканчылыктын продукциясын жайгаштыруунун жана өндүрүүнүн оптималдуу структурасын болжолдойт, жаңы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өндүрүшкө киргизилишине өбөлгө түзөт;

- айыл чарбалык жана башка өсүмдүктөрдүн үрөн жана тигилүүчү материалдарынын сорттук жана себүү сапаттарын мамлекеттик контролдойт, тийиштүү сертификаттарды тариздейт жана берет;

- чарбалык пайдалуулугун аныктоо үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортторуна жана гибриддерине мамлекеттик сыноо жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын аймагында пайдаланууга уруксат берилген сорттордун жана гибриддердин мамлекеттик реестрин жүргүзөт;

- карантиндин жана жөнгө салынуучу карантиндик эмес зыяндуу организмдердин пайда болуусун жана таралуусун мамлекеттик мониторингдейт жана прогноздойт;

- селекциялык-асыл тукумдук ишти жана айыл чарба жаныбарларынын бардык түрлөрүнүн багылышын координациялайт жана мамлекеттик контролго алат;

- көлмө-суулардын сырьелук базасынын абалын изилдейт, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы, министрликтер жана ведомстволор менен бирдикте көлмө-суулардын ихтиофаунасын реконструкциялоо боюнча ишти жүргүзөт, көлмө-суулардын санитардык-эпизоотиялык абалына ихтиопатологиялык контролду ишке ашырат;

- суу ресурстардын (жер үстүндөгү, жер астындагы жана кайра келүүчү суулардын) сарамжалдуу пайдаланылышын такай мониторингдейт;

- суу объекттерди мониторингдейт, суу чарба объекттерине байланыштуу долбоорлоочу-изилдөөчү, илимий-изилдөөчү жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди каржылоо булагына карабастан жүргүзөт;

- суу чарба системаларынын, суу сактагычтардын, ошондой эле көлдөрдүн жана суу сактагыч катары пайдаланылчу башка табигый көлмө-суулардын эксплуатацияланышына белгиленген тартипте мамлекеттик мониторинг жүргүзөт;

- чарба ичиндеги, суу пайдалануучуларга таандык сугат жана дренаж тармакты эксплуатациялоо жана өнүктүрүү боюнча координациялайт;

- кыртышка азык заттардын жана гумустун канча экендигине мамлекеттик мониторинг жүргүзөт жана айыл чарбалык арналыштагы жерлердин күрдүүлүгүн сактоо жана арттыруу, аларды максаттуу жана натыйжалуу пайдалануу боюнча чараларды көрөт;

- айыл чарбалык субъекттердин тракторлорго, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарга, трактордун чиркегичтерине жана запас тетиктерге муктаждыктарын мониторингдейт;

- тамак-аш жана кайра иштетүүчү өнөр жай ишканаларынын лабораторияларынын иштерине мониторинг жүргүзүп, алардын иштерин жакшыртууга методикалык жардам көрсөтөт;

- айыл чарба продукциясын иштетүү жана тамак-аш продуктуларын чыгаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик ишканалардын, акционердик компаниялардын, корпорациялардын жана коомдордун иштерин координациялайт жана алардын иштеринин жыйынтыгы жөнүндө жалпы түшүндүрмө катты даярдайт;

- консультациялык жана информациялык кызматтарды көрсөтүүнүн натыйжалуулугун мониторингдейт.

4) Кызмат көрсөтүү функциялары:

- айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөргө жана иштетүүчүлөргө, ошондой эле тармактык ассоциацияларга жана алардын бирикмелерине консультациялык жана информациялык кызматтарды көрсөтөт;

- агроөнөржай комплексин өнүктүрүү боюнча көрсөтмө консультациялык жана окутуучу материалдарды иштеп чыгат, басып чыгарат жана таратат, алар боюнча тийиштүү адистерди, фермерлерди жана башка айыл тургундарын окутат;

- чарбакер субъекттерди өндүрүштүк ресурстардын жана продукциянын рыноктук баалары жөнүндө маалымат менен, анын ичинде товарларды жана кызматтарды экспорттоо мүмкүндүгү жөнүндө маалымат менен камсыздайт;

- көлмө-сууларды жана алардын участокторун ижаралоо жөнүндө келишимдин негизинде көлмө-сууларды жана алардын участокторун пайдалануучуларга балык кармоо үчүн белгиленген тартипте бекитип берет;

- "Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жаңы сортторго жана селекционерлердин укуктарын коргоону камсыздоо үчүн алардын коргоого жарактуулук критерийлерине ылайыктыгына сыноо жүргүзөт жана корутунду чыгарат;

- өсүмдүктөргө, кыртышка, сугат сууларга, дыйканчылык продукциясына коркунучтуу химиялык элементтер жана алардын бирикмелери менен булгангандык жагынан лабораториялык экспертиза жүргүзөт;

- эпизоотияга каршы жана профилактикалык иш-чаралардын пландалышын жана жүргүзүлүшүн камсыздайт;

- кайра иштетүүчү тармактын субъекттери ата мекендик сырье ресурстарды тереңдетип иштетиши, инновациялык технологияларды, прогрессивдүү жабдууларды тартуу менен продукциянын импортун этаптуу алмаштыруу боюнча сунуштарды технологиялык (экономикалык) кластерлерди уюштуруу мүмкүндүгүн эске алуу менен иштеп чыгат;

- кыртышты суунун, шамалдын эрозиясынан, селден, жер көчкүдөн, суу басуудан, сазга айлануудан, кургап кетүүдөн, катып калуудан, шор басуудан, өндүрүштүк калдыктар, химиялык жана радиоактивдүү заттар менен булгануудан сактоо жана бузулган жерлерди рекультивациялоо боюнча долбоорлорду иштеп чыгат;

- чарбакер субъекттерге асыл тукум чарбанын статусун ыйгаруу жөнүндө күбөлүктөрдү берет, бардык түрдөгү жаныбарлардын линияларынын, типтеринин жана породаларынын каталогун жүргүзөт;

- жер чектөө, топографиялык жана кадастрлык иштерди жүргүзөт;

- тракторлорду жана атайын технологиялык машиналарды башкаруу жана эксплуатациялоо боюнча тийиштүү окуудан өткөн адамдардан квалификациялык экзамен алат жана тракторист-машинисттин күбөлүгүн берет, ошондой эле механизатор кадрларга аттестация жана кайрадан аттестациялоо өткөрөт.

5) Колдоо функциялары:

- жалпы мамлекеттик инвестициялык саясаттын чегинде айыл, суу, балык чарбага жана кайра иштетүүчү өнөр жайга тышкы жана ички инвестицияларды тартат жана натыйжалуу пайдаланууну камсыздайт;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде тышкы жана ички инвестициялар боюнча маалыматтык базаны түзөт жана өркүндөтөт, ведомстволор арасында туруктуу маалымат алмашууну камсыздайт;

- жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айыл чарбалык арналыштагы жерлерди жана айыл, суу чарбанын жана кайра иштетүүчү өнөр жайдын керектөөлөрүнө жарактуу жерлерди максаттуу жана натыйжалуу пайдаланууга көмөк көрсөтөт;

- которуштуруп себүүнүн жана кыртышты иштетүүнүн илимий негизделген системасын жана технологияларын киргизүүгө өбөлгө түзөт;

- өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын генетикалык ресурстарын сактоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- мамлекеттик сыноолордун негизинде механизация, энергия менен камсыздоо жана жаңы техниканы киргизүү жагында иштерди жүргүзөт;

- айылдык товар өндүрүүчүлөрдү тейлөө үчүн лизингди өнүктүрүүгө жана техникалык сервистерди, машина-трактордук станцияларды түзүүгө көмөк көрсөтөт;

- ветеринардык кызмат көрсөтүү боюнча жеке ишкердикти жана ветеринардык тейлөө чөйрөсүндө атаандаштыкты өнүктүрүүгө көмөктөшөт;

- (10-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 187 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- суу сактагычтарды, гидротехникалык курулмаларды, насостук станцияларды жана скважиналарды эксплуатациялоо боюнча ишти уюштурат, автоматиканын жана телемеханиканын жаңы каражаттарын киргизүүгө көмөктөшөт, ошондой эле орнотулган жабдууларды натыйжалуу пайдалануу боюнча иш-чараларга көмөктөшөт;

- Суу боюнча улуттук кеңештин секретариатынын функцияларын аткарат;

- суу чарба баланстарын, бассейндер, өзүнчө дарыялар үчүн суу ресурстарды комплекстүү пайдалануунун келечек схемаларын, райондор жана жалпы республика үчүн сугат системаларын иштеп чыгууну уюштурат;

- илимий изилдөөлөрдүн жана иштеп чыгуулардын натыйжаларын айыл чарба өндүрүшүнүн практикасына натыйжалуу киргизүүгө өбөлгө түзүүчү инновациялык структураны түзөт жана башкарат;

- кол коюлган макулдашуулардын, протоколдордун жана контракттардын алкагында илимий-техникалык жана экономикалык кызматташуу тармагында чет өлкөлүк мекемелер, эл аралык илимий-техникалык уюмдар, коомдор жана алардын өкүлдөрү менен байланыштарды уюштурууга жана координациялоого көмөктөшөт;

- аймактын шаар куруу, экологиялык жана экономикалык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жер ресурстарды пайдалануунун республикалык, региондук программаларын жана болжолдорун иштеп чыгууга катышат;

- айыл чарба өндүрүшүндө жоготууларды болтурбоо үчүн мелиорациялык системаларды жана курулмаларды иштеген абалда кармоо боюнча иштерди жүргүзөт;

- күрдүүлүгү аз айыл чарба жерлерин айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн өздөштүрүүнүн долбоорлук-сметалык документтерин иштеп чыгат жана долбоорлоо-сметалык документтер боюнча аткарылчу жумуштардын сапатына автордук көзөмөл жүргүзөт;

- кыртыштын бонитетин жана чабындылардын, жайыттардын түшүмдүүлүгүн балл менен сапат жактан изилдөөнүн натыйжасы боюнча жер участоктун күрдүүлүгү аздыгы жөнүндө, жана айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча долбоорлонгон жумуштардын аткарылганы жөнүндө корутунду даярдайт;

- жердин бардык категорияларына инвентаризация жүргүзөт;

- жер ресурстарды пайдалануу абалы боюнча кадастрлык, тематикалык карталарды жана атластарды түзөт;

- агроөнөржай комплексинин тармактарында бирдиктүү информациялык системаны түзөт жана ага мониторинг жүргүзөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 18-февралы № 72, 2016-жылдын 24-мартындагы № 142, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 187 токтомдун редакциясына ылайык)

 

5. Министрликтин укуктары

8. Министрлик белгиленген иш чөйрөсүндөгү функцияларын аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- министрликтин иш чөйрөсүнө тиешелүү маалыматтарды мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, башка жеке жана юридикалык жактардан белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- эл аралык (региондук) уюмдарда Министрликтин компетенциясына берилген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгынын атынан чыгууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде информациялык-маалыматтык жана башка кызматтарды көрсөтүүгө;

- ведомстволук актыларды кабыл алууга;

- асыл тукум жана үрөн чарбаларга, кайра иштетүүчү ишканаларга, суу чарба жана балык чарба объекттерине, ошондой эле иши пестициддерди пайдаланууга байланышкан уюмдарга жана ишканаларга барууга, агрохимиялык, биологиялык жана ветеринардык препараттардын пайдаланылышын текшерүүгө;

- Министрликтин карамагына берилген милдеттерди аткаруу үчүн эл аралык уюмдардын жана донор өлкөлөрдүн мекемелеринин каражаттарын жана гранттарын белгиленген тартипте алууга;

- мамлекеттик агроөнөржай, суу чарба, балык чарба, айыл чарба ишканаларынын, жер чектөө институттарынын, уюмдарынын жана мекемелеринин, ведомствого караштуу бөлүктөрдүн, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруучу бөлүмдөрдүн жетекчилеринин иштин жыйынтыгы жөнүндө отчетторун угууга;

- Министрликтин компетенциясына берилген маселелер боюнча нормативдик укуктук актыларды, расмий жарыяларды, материалдарды жарыялоо үчүн басма жалпыга маалымдоо каражаттарын белгиленген тартипте уюштурууга;

- айыл чарба кызматкерлерин сыйлоо үчүн белгиленген тартипте ведомстволук сыйлыктарды уюштурууга;

- Министрликтин иш чөйрөсүнө берилген маселелерди иштеп чыгуу үчүн илимий, долбоорлоочу жана башка уюмдарды ишке тартууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

6. Министрликтин ишинин уюштурулушу

9. Министрликти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалчу турган жана кызматтан бошотулчу Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министри (мындан ары - министр) жетектейт.

10. Министрликте статс-секретардын жана министрдин орун басарларынын кызмат орундары каралган.

11. Статс-секретарды кызматка дайындоонун, кызматтан бошотуунун тартиби жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам менен аныкталат.

12. Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызматтан бошотулушат, түздөн-түз министрге баш ийишет жана өздөрүнө жүктөлгөн милдеттердин чегинде Министрликтин ишин уюштурушат.

13. Министр:

- Министрликтин ишин жалпы жетектейт жана Министрликке тапшырылган милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жооптуу болот;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен мамиледе Министрликтин атынан чыгат, өз ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Министрликтин компетенциясына берилген маселелер боюнча өз ара байланышта иштешүү жана кызматташуу жөнүндө документтерге белгиленген тартипте кол коет;

- Министрликте Жарандык коргонууну жетектейт жана кызматы боюнча Жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо кызматынын начальниги, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуусунун Сууну коргоо кызматынын начальниги болуп эсептелет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине министрдин орун басарларын дайындоого талапкерлерди көрсөтөт;

- министрдин орун басарларынын милдеттерин бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-секретарга Министрликтин компетенциясына берилген айрым функцияларды аткарууну тапшырат;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомствого караштуу бөлүктөрүнүн структурасын, штаттык расписаниесин белгиленген нормалардын чегинде бекитет;

- Министрликтин коллегиясынын персоналык курамын жана ал жөнүндө жобону бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине Министрликтин ведомствого караштуу бөлүктөрүнүн жетекчилерин дайындоо жөнүндө сунуштарды киргизет;

- ведомствого караштуу бөлүктөрдүн жана мамлекеттик ишканалардын жоболорунун, уставдарынын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө киргизет;

- статс-секретардын сунушу боюнча Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, аймактык бөлүктөрдүн жетекчилерин, аймактык бөлүктөрдүн жетекчилеринин орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларга сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- Министрликтин кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон приказдарды чыгарат;

- мыйзамда белгиленген чекте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бүтүмдөрдү түзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана тапшыруусу боюнча эки жана көп тараптуу эл аралык келишимдерди түзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшыруусу боюнча өз ыйгарым укуктарынын чегинде башка функцияларды аткарат;

- Министрликтин бюджетин белгиленген тартипте иштеп чыгат жана бекитүүгө киргизет;

- борбордук аппараттын, ведомстволук жана аймактык бөлүктөрдүн чыгымдар жана кирешелер сметасын бекитет, алардын аткарылышын контролдойт;

- Министрликтин кызматкерлеринин кызматтык маяналарына кошумчаларды белгилейт;

- белгиленген тартипте Министрликтин жана ведомстволук бөлүктөрдүн кызматкерлерин, ошондой эле бул чөйрөдө иштеген башка жеке жана юридикалык жактарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтөт;

- статс-секретардын сунушу боюнча мамлекеттик кызматчыларга класстык чиндерди мыйзамга ылайык ыйгарат, андан ажыратат жана төмөндөтөт;

- ведомствого караштуу бөлүктөргө тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- эгер чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралбаган болсо, Министрликтин, Министрликке караштуу бөлүктөрдүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Министрликтин системасындагы кызмат адамдарынын Министрликтин компетенциясына берилген оперативдик, уюштуруучу, кадрлык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана башка маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарын белгилейт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин, ведомствого караштуу жана аймактык бөлүктөрдүн жетекчилеринин функциялык (кызматтык) милдеттерин бекитет.

14. Статс-секретарь жана министрдин орун басарлары министр алардын карамагына тапшырган маселелер боюнча чечимди өз алдынча чыгарышат жана иштин өздөрү тейлеген багыттары боюнча жумушту уюштурушат.

Статс-секретарь Министрликтин администрациялык кызмат орунду ээлеген мамлекеттик кызматчыларын дайындоого, которууга, ротациялоого жана кызматынан бошотууга сунуштарды даярдайт.

15. Министрликте курамына министр - төрага, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан өкүлү, статс-секретарь, министрдин орун басарлары жана агроөнөржай комплексинин башка кызматкерлери кирген, 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Министр, статс-секретарь, министрдин орун басарлары коллегияга кызмат орду боюнча киришет.

16. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

17. Ведомствого караштуу бөлүктөр өз иштерин өз алдынча жүргүзүшөт жана Министрликке тике баш ийишет.

18. Министрликте мамлекеттик кызматчылардын адеби боюнча комиссия иштейт.

19. Министрликтин борбордук аппаратынын, ведомствого караштуу бөлүктөрүнүн, мекемелеринин жана уюмдарынын ички аудитин ички аудит кызматы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт.

20. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомствого караштуу жана аймактык бөлүктөрүн кармоого чыгымдар мамлекеттик бюджетте каралган каражаттардын, атайын каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каражаттардын эсебинен каржыланат.

21. Министрликтин чечимдери приказ, буйрук формасында чыгарылат. Приказдарга жана буйруктарга министр кол коет, ал жок болгон учурда статс-секретарь же министрдин милдетин аткаруу тапшырылган министрдин орун басары кол коет.

22. Министрликти өзгөртүп түзүү жана ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

23. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин иши токтотулганда Министрликтин документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.