Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 2-августундагы
№ 531 токтому менен
бекитилген

Имараттарга энергетикалык сертификациялоо
жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

I. Жалпы жоболор

 

1.1. Ушул Имараттарга энергетикалык сертификациялоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобо (мындан ары - Жобо) имараттарга энергетикалык сертификациялоо процессинде колдонулуучу бирдиктүү эрежелерди, жалпы талаптарды жана жол-жоболорду камсыз кылууга багытталган.

1.2. Ушул Жобо төмөндөгүлөрдү аныктайт:

- жаңы имараттар жана энергетикалык реновация жүргүзүлгөн имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулукка минималдуу талаптарды;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүн жана имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классын аныктоо боюнча эрежелерди;

- имараттарга энергетикалык сертификациялоо жүргүзүүнүн тартибин;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун эсебинин эрежелерин;

- имараттардын энергетикалык натыйжалуулук класстарын аныктоо принциптерин.

1.3. "Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жаңы имараттар, энергетикалык реновация ишке ашырылып жаткан имараттар алардын энергетикалык натыйжалуулугунун эң төмөнкү талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

1.4. "Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 2-беренесинин 2 пунктуна ылайык турак жай, коомдук, административдик жана көп функционалдык имараттар төмөндөгүдөй учурларда милдеттүү түрдө энергетикалык сертификациянын объектиси болуп саналат:

- долбоорлоодо жана курууда;

- пайдаланууга берүүдө;

- энергетикалык реновацияда.

1.5. Бардык калган учурларда имараттарды энергетикалык сертификациялоо ыктыярдуу негизде ишке ашырылат.

1.6. Кыргыз Республикасында имараттарды энергетикалык сертификациялоону квалификациялык сертификаты бар адис жүргүзөт.

1.7. Имараттын энергетикалык сертификаты имараттын энергетикалык сертификациядан өткөндүгүн тастыктайт.

1.8. Имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча сертификацияланган адис өзүнө таандык болгон же өзү башкарган имаратка, ошондой эле ага иш берүүчүгө же ошол иш берүүчүнүн башкаруусундагыларга таандык имараттарга энергетикалык сертификациялоону жүргүзө албайт.

1.9. Энергетикалык сертификациялоо жүргүзүү акы төлөө негизинде, имараттын менчик ээси менен баалоо боюнча сертификацияланган адистин ортосундагы келишим боюнча монополияга каршы саясат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган баа менен ишке ашырылат.

1.10. Архитектура жана курулуш жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган адистерди сертификациялоо боюнча төмөндөгүдөй иш милдеттерди аткарат:

адиске аттестация жүргүзүү үчүн зарыл болгон ченемдик, уюштуруучулук жана усулдук документтерди бекитет;

экзамен комиссиясынын курамын бекитет жана анын ишин уюштурат;

аттестация үчүн талапкерлерге берилүүчү документтерди карап чыгат жана кабыл алат;

аттестацияланган адистерге квалификациялык сертификаттарды тариздейт жана берет;

адистерге берилген квалификациялык сертификаттардын реестрин бекитет жана жүргүзөт;

квалификациялык сертификаттардын колдонулушун жокко чыгаруу же квалификациялык сертификаттарды берүүдөн баш тартуу тууралуу экзамен комиссиясынын чечимин бекитет.

1.11. Архитектура жана курулуш жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган имараттарды энергетикалык сертификациялоону камсыз кылуу үчүн төмөндөгүдөй иш милдеттерди ишке ашырат:

имараттарды энергетикалык сертификациялоого берилген Бирдиктүү мамлекеттик реестрди жүргүзөт;

имараттардын энергетикалык сертификаттарынын дубликаттарын берет.

1.12. Имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча аткарылган иштердин сапатына мониторингди берилген квалификациялык сертификаттарда иргеп экспертиза жүргүзүү жолу менен техникалык инспекция боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат.

Мониторинг өткөрүүнүн мезгилдүүлүгү ошол отчеттордун жана маалыматтардын сапатына байланыштуу керектөөчүлөрдөн, керектөөчүлөр коомдорунан, мамлекеттик көзөмөл жана контроль органдарынан түшкөн даттанууларга жараша болот, бирок жылына бир жолудан аз эмес жүргүзүлөт.

1.13. Имараттардын энергетикалык сертификатына иргеп жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы имараттарга энергетикалык сертификациялоо жүргүзүү боюнча адистин берилген квалификациялык сертификатын тастыктоо, токтотуу же жокко чыгаруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө архитектура жана курулуш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга тийиштүү чечим чыгаруу үчүн негиз боло алат.

Иргеп экспертиза жүргүзүүнүн натыйжасы имараттын энергетикалык сертификатынын жарактуулугун жокко чыгаруу жана аны кайра баалоонун зарылдыгы үчүн негиз болуп кызмат кылат.

 

II. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна

минималдуу талаптар

 

2.1. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна талаптар имараттын функциялык багытталышына жана курулуш районунун климаттык шарттарына жараша белгиленет.

2.2. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна талаптар төмөндөгүлөрдү камтыйт:

1) бир жылда имараттагы (жалпы аянтынын 1 кв.м) жылуулук энергиясынын чыгымдалышынын салыштырма көлөмүн мүнөздөгөн көрсөткүчтөр, анын ичинде:

а) жылытууга, ысык суу менен камсыз кылууга кеткен жылуулук энергиясынын көрсөткүчтөрү; жылытуу, ысык суу менен камсыз кылуу максатында энергияны пайдалануу боюнча Адан Gга чейинки энергетикалык класстардын шкаласы;

(6-тиркеме, б); энергияны имараттарда пайдалануунун жалпы көрсөткүчтөрү боюнча Адан Gга чейинки энергетикалык класстардын шкаласы (5-тиркеме, б); баштапкы энергия боюнча Адан Gга чейинки энергетикалык класстардын шкаласы (5-тиркеме);

б) имараттардын энергетикалык натыйжалуулугуна таасирин тийгизген архитектуралык, функционалдык-технологиялык, конструкторлук жана инженердик-техникалык чечимдерге талаптар;

в) имаратты пайдалануу процессинде энергетикалык ресурстарды сарамжалсыз пайдаланууну жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк берген жылуулук менен камсыз кылуунун айрым элементтерине, имараттардын конструкциясына жана алардын жылуулук техникалык касиеттерине талаптар;

2) температураны чектеген санитардык-гигиеналык көрсөткүчтөр боюнча айрым конструкцияларга жана коргоочу конструкциялардын ички беттеринде нымдуулук конденсациясынын пайда болушуна карата талаптар;

3) СО2 эквивалентинде парник газдарын бөлүп чыгуунун көрсөткүчтөрү.

2.3. Жылуулук энергиясын чыгымдоонун салыштырма көлөмүн мүнөздөгөн көрсөткүчтөрдүн мааниси, ошондой эле айрым элементтерге жана конструкцияларга карата талаптар имараттын функционалдык багытталышына, курулуш районунун климаттык шарттарына, имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун талаптарынын тизмесинде аныкталган башка параметрлерге жараша дифференцияланып турушу мүмкүн (6-тиркемеге ылайык).

2.4. Имараттын энергетикалык натыйжалуулугуна минималдуу талаптар энергетикалык натыйжалуулуктун "В" классынын жогорку чеги менен аныкталат.

2.5. Көтөрүлүп жаткан имараттар үчүн курчалган жана ачылуучу конструкциялардын жылуулук берүү коэффициентине минималдуу талаптар 1-тиркемеде келтирилген.

2.6. Колдонулуудагы имараттардагы жана энергетикалык реновациядан өткөн имараттардагы ысык сууну бөлүштүрүү системасы ысык суу менен камсыз кылуу системасы өзгөрүлгөн учурда төмөндөгүдөй талаптарды эске алуу менен долбоорлонууга тийиш:

- жылуулук дезинфекциясын жүргүзүүдө берүүчү суу түтүгүндөгү ысык суунун эсептик температурасы +60 град. Цельсия жана мында дезинфекция жокто +70 град. Цельсия түзөт;

- жылуулук өткөн жана кайра кайткан суу түтүктөрүндөгү температуранын эң жогорку айырмасы 5 градустан ашык болбоого тийиш.

2.7. Имараттардын жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылуу системасынын жылуулук изоляцияланган түтүктөрү аркылуу жылуулук энергиясын жоготууну мүнөздөгөн максималдуу жылуулук агымы 2-тиркеме менен жөнгө салынат.

 

III. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун

классын аныктоонун принциптери

 

3.1. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классын аныктоо үчүн төмөндөгүлөр пайдаланылат:

а) имараттарды долборлоо жана курууда - берилген жаңы имараттын долбоордук-сметалык документтеринин негизинде курулуш аянтына барбай жана имараттын энергетикалык сертификатын чыгарбай туруп энергияны пайдаланууну долбоор боюнча баалоо;

б) имаратты пайдаланууга берүү мезгилинде жана энергетикалык реновациялоодо - берилген долбоордук-сметалык документтердин негизинде аныкталган энергияны пайдаланууну долбоор боюнча баалоо;

в) бөлөк учурларда - берилген стандарттык климаттык шарттардын, тосмо конструкцияларынын жылуулук сактоочу материалдарынын мүнөздөмөсүнүн жана анын техникалык системасынын негизинде энергия керектөөсүн баалоо.

3.2. Энергияны пайдаланууга баа берүүдө имараттын жайгашкан ордунун жана арналышынын, сырткы климаттык шарттардын имараттын ички микроклиматына таасири эсепке алынат. Мында жылытуу мезгили сырткы абанын орточо суткалык температурасы менен күндөрдүн суммасына барабар же ички абанын температурасы 20 град. Цельсия жана ички абанын салыштырма нымдуулугу 50% болгондо турак-жай имараты үчүн эсептелген 2646дан 4992га чейинки жылытуу мезгилинин градус - сутка мааниси 8 град. Цельсияга барабар же төмөн маанисинде кабыл алынат.

3.3. Энергияны пайдаланууну баалоонун жыйынтыктары бардык имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун туюнтат жана анын энергетикалык натыйжалуулугун классын аныктоо үчүн база болуп саналат.

3.4. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы берилип жаткан энергиянын жалпы көлөмү аркылуу аныкталат, ал R жалпы көрсөткүчү катары белгиленет жана бир жылда имараттын полунун жалпы аянтынын метр кв. га кВтс катышын билдирет. Имаратка берилген энергиянын көлөмү энергия алып жүрүүчүнүн ар бир түрү боюнча энергия пайдаланган ар бир зонада энергия пайдаланууну өз алдынча баалоо жолу менен аныкталат. Берилген энергиянын жалпы көлөмү - жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылуу муктаждыгы үчүн пайдаланылган берилүүчү энергиянын көлөмүнүн суммасы.

3.5. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы 3-тиркемеге ылайык курулуш жүргөн райондун климаттык шарттарына жараша дайындалат жана 5-тиркемеге ылайык имаратта энергияны пайдалануунун жалпы көрсөткүчтөрү боюнча энергетикалык шкалалар менен бөлүнөт.

3.6. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы имараттардын функционалдык арналышына жараша 5 түр боюнча - бир квартиралуу жана көп квартиралуу турак жайлар, администрациялык имараттар, мектептер, балдар үйлөрү/бакчалары деп бөлүнөт.

Эгерде ошол имараттын түрүн аныктоо кыйын болсо, аны функционалдык арналышынын окшоштугу боюнча же өндүрүштүк эмес комплекстүү пайдалануучу имарат катары кароого болот.

Имараттын негизги функционалдык арналышынан айырмаланган максаттар үчүн имараттын жалпы аянтынын 30% дан ашпаган бир бөлүгү пайдаланылса, өндүрүштүк эмес комплекстүү пайдалануучу имарат катары функционалдык арналышынын басымдуулугу боюнча бааланат.

 

IV. Имаратка энергетикалык сертификатциялоо

жүргүзүүнүн тартиби

 

4.1. Имараттын ээси:

 

өз каалоосу менен ушул жобонун 1.4 жана 1.9-пункттарынын негизинде имараттарга энергетикалык сертификациялоо жүргүзүүгө сертификацияланган адистер менен келишим түзөт;

имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча иштердин наркын төлөйт;

имаратка долбоордук документтерди жана имаратты курчап турган конструкциялар тууралуу керектүү техникалык маалыматтарды берет.

4.2. Имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча сертификацияланган адис:

имараттарга берилген техникалык документтер менен таанышат;

сертификациялануучу имаратты курчап турган конструкцияларга, жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылуу системасына, ошондой эле алардын абалына визуалдуу текшерүү жүргүзөт;

архитектура жана курулуш чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган кабыл алган Имараттарды энергетикалык сертификациялоо үчүн эсептөө методикасына ылайык имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу боюнча эсептөө жүргүзөт жана имараттардын энергетикалык сертификаты үчүн имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классын аныктайт;

имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун көтөрүү үчүн чараларды сунуш кылат;

имараттарга энергетикалык сертификатты тариздөөнү, мамлекеттик реестрге каттоону жана аны берүүнү жүргүзөт.

4.3. Эгерде имарат борбордук жылуулук берүүчү системага кошулса, бүткүл имаратка энергетикалык сертификациялоонун негизинде квартирага же имараттын айрым пайдаланган бөлүгүнө энергетикалык сертификация жүргүзүлөт.

 

V. Имараттын энергетикалык сертификаты

 

5.1. Имараттын энергетикалык сертификаты даректүү (аты жазылган) болуп саналат, бир нускасы имараттын ээсинде сакталуу болот.

5.2. Имараттын энергетикалык сертификаты төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

1) имарат боюнча жалпы көрсөткүчтөр (дареги, курулган жылы, имараттын функционалдык арналышы ж.б.у.с.);

2) тосмо конструкциясынын жылуулук сактоочу техникалык көрсөткүчү;

3) жылуулук берүү жана ысык суу менен камсыз кылуу системасынын техникалык параметрлери;

4) энергетикалык натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтар: жылытуу жана ысык суу менен камсыз кылууга жылуулук энергиясын талап кылуусу, жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылууга кеткен энергияны пайдалануу, берилип жаткан жана баштапкы энергия;

5) парник газдарын бөлүп чыгарууну кыскартуу боюнча маалыматтар;

6) имараттын энергетикалык натыйжалуулугун көтөрүү боюнча корутундулар жана сунуш кылынган чаралар;

7) сертификацияланган адистин идентификациялык маалыматтары, мөөрү жана колу.

Энергетикалык сертификаттын формасы 6-тиркемеде берилген.

5.3. Сунуш кылынган чаралар энергетикалык натыйжалуулук боюнча эң төмөнкү талаптарга жетишүү үчүн инвестицияларды актоонун ылайыктуу мөөнөтүн көрсөтүү менен экономикалык жактан максатка ылайыктуу болууга тийиш. Имараттын энергетикалык натыйжалуулугун көтөрүү боюнча сунуштар жаңыдан курулуп жаткан имараттар жана кошумча курулуштар жана конструкцияларды кошуп алганда энергетикалык реновация ишке ашырылган имараттар үчүн айырмаланышы мүмкүн.

5.4. Имараттын энергетикалык сертификатынын тиркемеси катары төмөндөгүдөй маанидеги энергетикалык сертификаттын отчету түзүлөт:

1) имараттар боюнча жалпы маалымат (дареги жана башка маалыматтар);

2) энергетикалык баалоо жүргүзүүнүн максаттары;

3) имараттарды баяндап жазуу жана алардын жалпы мүнөздөмөсү;

4) пайдаланылган (тийиштүү) нормаларга жана стандарттарга шилтеме жасоо;

5) эсептөө үчүн баштапкы маалыматтар;

6) эсептөөнүн айрым натыйжалары:

- имараттардын тосмо конструкцияларынын жылуулук сактоочу техникалык мүнөздөмөсү;

- инженердик-техникалык системаларынын мүнөздөмөсү;

- жылуулук берүүгө жана ысык суу менен камсыз кылууга талап кылынган энергия керектөөсү (имараттын энергетикалык реновациясына чейин жана андан кийин);

- энергияны талап кылуусу (имараттын энергетикалык реновациясына чейин жана андан кийин);

- берилген энергиянын көлөмү;

- имаратты энергетикалык реновациялоодо энергияны үнөмдөөсү;

- энергияны кайра өндүрүүчү булактар (болгондо да сертификацияланган имараттардын курулуш райондору үчүн);

- энергия алып жүрүүчүлөр жана алардын мүнөздөмөсү;

- энергетикалык натыйжалуулуктун классынын бааланышы;

- баштапкы энергия боюнча классынын бааланышы;

- СО2 бөлүп чыгаруусу боюнча классынын бааланышы.

Отчетто ошондой эле энергетикалык реновацияга чейин жана андан кийинки жылуулук берүү жана ысык суу менен камсыз кылуу үчүн талап кылынган энергия берүүлөрү жана энергияны чыныгы пайдалануу боюнча эсептик маалыматтар, ошондой эле энергияны үнөмдөөнүн көлөмү пайыздар менен камтылууга тийиш.

5.5. Имараттын энергетикалык сертификаты үч нускада түстүү түрдө даярдалат, анын бирөө энергетикалык сертификация тууралуу отчет менен бирге сертификацияланган адис тарабынан имараттын ээсине энергетикалык сертификат чыгарылган күндөн тартып 20 календардык күндөн кеч эмес мөөнөттө берилет. Экинчи нускасы энергетикалык сертификат чыккан күндөн баштап 20 календардык күндөн кеч эмес мөөнөттө архитектура жана курулуш боюнча тийиштүү региондук мамлекеттик органдын бөлүмүнө сертификацияланган адис тарабынан жөнөтүлөт. Үчүнчү нускасы сертификацияланган адисте калат.

5.6. Имараттардын энергетикалык сертификатынын колдонуу мөөнөтү он жылга берилет.

5.7. Имараттардын энергетикалык сертификаты ошондой эле кайра башкача түргө өткөрүү жүргүзүлгөндө, кайра пландаштырылганда же имараттын энергетикалык натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрүнө таасирин тийгизүүчү конструкциялардын курулуш тосмолорун жана техникалык системаларын өзгөрткөн учурда күчүн жоготот.

5.8. Имараттардын энергетикалык сертификаттын колдонуу мөөнөтүн узартууга жол берилбейт.

5.9. Имараттын энергетикалык сертификатынын түп нускасы жоголгон учурда имараттын ээси анын дубликатын берүү жөнүндө арыз менен кайрылат. Мурда берилген имараттын энергетикалык сертификатынын негизинде архитектура жана курулуш жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 10 календардык күндүн ичинде дубликатын берет.

5.10. Дубликат имараттын энергетикалык сертификаты түрүндө "Дубликат" деген белги менен "Имараттын энергетикалык сертификаты" деген сөздөрдү жазуу аркылуу таризделет.

5.11. Архитектура жана курулуш жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган имараттардын энергетикалык сертификаттарынын мамлекеттик реестрине дубликаты берилгендиги жөнүндө тийиштүү жазууну түшүрүүнү камсыз кылат.

 

VI. Имараттарды энергетикалык маркалоо

 

6.1. "Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык турак, коомдук, административдик жана көп функционалдуу өндүрүштүк эмес имараттар энергетикалык маркалоого жатат.

6.2. Маркалоо имараттын ээси тарабынан ишке ашырылат, ал имараттын фассадында энергетикалык натыйжалуулугунун классынын көрсөткүчүн бекитилүүчү жерди аныктайт.

6.3. Имаратка энергетикалык сертификациялоо жүргүзүлбөстөн аны энергетикалык маркалоого мүмкүн эмес.

6.4. Имараттын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын көрсөткүчү (маркасы) имаратка келген адамдар үчүн окула турган имараттын көрүнүктүү жерине илинип коюлат. Имараттын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын көрсөткүчү даана окулууга тийиш жана болжол менен эки метр бийиктикте жайгашуусу керек.

Имараттын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын көрсөткүчүнүн формасы 7-тиркемеде баяндалган.

 

VII. Имараттардын берилген энергетикалык

сертификаттарын каттоо

 

7.1. "Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык архитектура жана курулуш жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган энергетикалык сертификациялоонун жол-жобосунан өткөн Имараттардын энергетикалык сертификатынын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзөт.

7.2. Имараттардын берилген сертификаттарынын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн эрежесин жана тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт. Архитектура жана курулуш жаатында ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган имараттардын энергетикалык сертификаттарынын каттоо базасында каттоо номерине туура келүүчү имараттын энергетикалык сертификатынын каттоо номерин ыйгарат.

Имараттардын энергетикалык сертификатынын (энергетикалык маркалоонун) каттоо номери төмөндөгүлөрдүн негизинде түзүлөт:

а) энергетикалык сертификаттын түрүнүн:

01 - имараттарды милдеттүү түрдө энергетикалык сертификациялоонун (ушул Жобонун 1.4-пунктуна ылайык имарат);

02 - имараттарды ыктыярдуу энергетикалык сертификациялоо (жалпы аянты 150 квадрат метрден ашпаган жеке турак жай имараты; ижарага берилүүчү имарат; дача үйлөрү; көмөкчү пайдаланылуучу имараттар жана курулмалар (көмөкчү жана чарбалык багыттагы).

Имараттарды ыктыярдуу түрдө энергетикалык сертификациялоо учурунда сертификаттын каттоо номеринде милдеттүү сертификациялоонун түрүн көрсөтүүгө жол берилбейт.

б) кеминде 5 сандан турган энергетикалык сертификаттын сериялык номери;

в) энергетикалык сертификаттын чыгарылган жылы (б.а. 2012-жыл даана текст менен басылат);

г) функционалдык багыты боюнча имараттардын түрлөрү (1-6):

1 - бир квартиралуу турак үй;

2 - көп квартиралуу турак үй;

3 - мектептер;

4 - административдик имараттар;

5 - балдар үйлөрү жана бакчалар;

6 - комплекстүү пайдаланылуучу өндүрүштүк эмес жайлар;

д) энергетикалык сертификаттын 1-5 пункттарын төмөндөгүдөй учурда аткарганда:

1 - жаңы имараттарды пайдаланууга бергенде;

2 - имаратты энергетикалык реновациялоодо;

3 - имаратты сатууга чыгарганда;

4 - имаратты ижарага бергенде;

е) имараттарды энергетикалык сертификациялоочу адистин квалификациялык сертификаттын каттоо номери;

ж) имараттарды энергетикалык сертификациялоонун акронимасы (ИЭС) жана энергетикалык маркалоо (ИЭМ).

7.3. Имараттарды энергетикалык сертификациялоо боюнча ар бир сертификацияланган адис өздөрү беришкен имараттардын энергетикалык сертификаттарынын нускасынын эсебин уюштурушат. Имараттардын энергетикалык сертификациялоодон өткөндүгүн тастыктаган документтер менен материалдар энергетикалык сертификатты берген сертификацияланган адисте сертификаттын бүткүл колдонуу мөөнөтүндө сакталууга тийиш.

7.4. Имаратты энергетикалык сертификациялоодон кайталап өткөрүү жөнүндө маалымат имараттарга берилген энергетикалык сертификаттардын Бирдиктүү мамлекеттик реестрине киргизилет.

 

VIII. Аскердик-күч жана

фискалдык-көзөмөлдөөчү министрликтердин жана

ведомстволордун карамагындагы имараттарды энергетикалык

сертификациялоонун өзгөчөлүктөрү

 

8.1. Аскердик-стратегиялык, фискалдык-көзөмөлдөөчү категорияга кирген имараттарды жана өзгөчө кайтарууда турган объектилерди энергетикалык сертификациялоо иштин ушул түрүнө квалификациялык сертификаты бар аскердик-күч жана фискалдык-көзөмөлдөөчү министрликтердин жана ведомстволордун адистери тарабынан жүргүзүлөт.

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
1-тиркеме

 

Долбоорлонуучу имараттардын

конструкциялык элементтерине минималдуу

ТАЛАПТАР

1.1-таблица

Тосуучу конструкциялардын жылуулук берүү

коэффициентине талаптар

 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│       Тосуучу конструкциялар       │   U№ Вт/(кв.м. град. Цельсия)  │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Сырткы дубалы же эңкейиши бар эшилме│              0,32              │

│чатыр > 45 град.                    │                                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Түз чатыр же эңкейиши бар эшилме    │              0,20              │

│чатыр <= 45 град.                   │                                │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Чатыры жок жабылмалар               │              0,20              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Чатыр жабылмалары                   │              0,25              │

├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Кыйгач жылуулук жабуусу менен сырткы│Жылуулук жабуусунун багыты      │

│дубал же тик жылуулук жабуусу менен │                                │

│жабылмалар                          │                                │

│                                    ├──────────────┬────────┬────────┤

│Температуранын айырмасы:            │    Кыйгач    │  Өйдө  │  Төмөн │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 10 градус                      │     1,50     │   1,70 │  1,35  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 15 градус                      │     1,05     │   1,10 │  0,95  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 20 градус                      │     0,80     │   0,85 │  0,75  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- <= 25 градус                      │     0,65     │   0,65 │  0,60  │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼────────┤

│- > 25 градус                       │     0,45     │   0,45 │  0,45  │

└────────────────────────────────────┴──────────────┴────────┴────────┘

 

1.2-таблица

 

Имараттын ачылма конструкциясынын жылуулук

берүү коэффициентине карата

ТАЛАПТАР

┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│       Имараттын ачылма конструкциясы         │    Долбоорлонуучу    │

│                                              │ имараттар үчүн сунуш │

│                                              │   кылынган маанилер  │

│                                              │ UW, № Вт/кв.м. град. │

│                                              │       Цельсия)       │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Сырткы дубалдардагы терезелер, адамдар дайыма │         <= 1,5       │

│болуучу жайлардагы чырактар жана эшиктер      │                      │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Башка жайлардагы эшиктер:                     │                      │

│- тамбуру жок                                 │          3,0         │

│- тамбуру менен                               │          4,0         │

├──────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│Айнектелген дубалдар                          │          2,0         │

└──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
2-тиркеме

 

Агымы өтө тыгыз болгондогу жылуулуктун коромжу болушу

 

2.1-таблица

 

Имараттардагы жылуулук берүүчү системалардын

түтүк өткөргүчтөрүнүн жылуулук изоляциясынын катмары

аркылуу жылуулук агымы өтө тыгыз болгондогу

жылуулуктун салыштырма жоготуулары, Вт/м

┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ D№ түтүк өткөргүчүнүн │Температуранын орточо мааниси, град. Цельсия │

│    номиналдуу ички    ├──────────┬───────┬───────┬───────┬──────────┤

│       диаметри        │  50 жана │  60   │  70   │  80   │  90 жана │

│                       │   андан  │       │       │       │   андан  │

│                       │   төмөн  │       │       │       │  жогору  │

├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│15тен 25ге чейин       │     7    │   11  │   13  │  14   │    16    │

├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│32ден 50гө чейин       │    10    │   14  │   16  │  18   │    21    │

├───────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┤

│65тен 100гө чейин      │    14    │   19  │   22  │  25   │    29    │

└───────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┘

Эскертүү: башка температураларда жылуулук агымы өтө тыгыз болгондогу жылуулуктун коромжуга учурашы интерполяция усулу менен бааланат.

 

2.2-таблица

 

Имараттарда ысык суу менен камсыздоо системаларынын

түтүк өткөргүчтөрүнүн изоляцияланбаган катмары аркылуу

жылуулук агымы өтө тыгыз болгондогу жылуулуктун

салыштырма жоготуулары, Вт/м

 

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│      D№ түтүк өткөргүчтөрүнүн     │  Температуранын орточо мааниси, │

│      номиналдуу ички диаметри     │          град. Цельсия          │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│15тен 25ге чейин                   │                 9               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│32ден 50гө чейин                   │                11               │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│65тен 100гө чейин                  │                13               │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
3-тиркеме

 

А: Кыргыз Республикасынын аймактарын климаттык

райондорго бөлүштүрүү

3.1.1-таблица

 

Имараттарды энергетикалык сертификациялоонун

климаттык райондору

┌──┬────────────┬────────────┬───────┬──────────────────────┬─────────┐

│№ │  Калктуу   │Географиялык│ Деңиз │    Жылытуу мезгили:  │Суткасына│

│  │ кошундун   │   кендик   │деңгээ-├───────────┬──────────┤  град.  │

│  │  жана/же   │ град., мин │ линен │   сырткы  │  сырткы  │ Цельсия │

│  │   метео    │            │бийик- │   абанын  │  абанын  │  менен  │

│  │станциялар- │            │ тиги, │   орточо  │  орточо  │имаратта-│

│  │    дын     │            │   м   │ температу-│ суткалык │гы абанын│

│  │  аталышы   │            │ менен │    расы,  │температу-│20 град. │

│  │            │            │       │    град.  │  расынын │ Цельсия │

│  │            │            │       │   Цельсия │ узактыгы,│ орточо  │

│  │            │            │       │    менен  │ суткасына│ эсептик │

│  │            │            │       │           │   <= 8   │темпера- │

│  │            │            │       │           │   град.  │турасында│

│  │            │            │       │           │  Цельсия │жылуулук │

│  │            │            │       │           │          │  берүү  │

│  │            │            │       │           │          │мезгилин-│

│  │            │            │       │           │          │  деги   │

│  │            │            │       │           │          │ градус- │

│  │            │            │       │           │          │суткалар │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│ 1│      2     │      3     │   4   │     5     │     6    │    7    │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                          Климаттык район I                          │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│1 │Жалал-Абад  │40 град. 56'│   971 │     1,6   │    133   │   2447  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│2 │Ленин жолу  │40 град. 5' │   721 │     1,2   │    136   │   2557  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│3 │Өзгөн       │40 град. 46'│  1012 │     1,4   │    142   │   2641  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│4 │Ош          │40 град. 38'│  1016 │     1,1   │    140   │   2646  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│5 │Кызыл-Кыя   │40 град. 16'│   981 │     1,0   │    144   │   2736  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│6 │Караван     │41 град. 3' │  1044 │     0,7   │    146   │   2818  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                         Климаттык район II                          │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│7 │Бишкек      │42 град. 51'│   756 │     0,2   │    150   │   2970  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│8 │Чүй-Токмок  │42 град. 5' │   816 │    -0,2   │    159   │   3212  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│9 │Токтогул    │41 град. 52'│   821 │    -0,6   │    146   │   3008  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│10│Ак-Терек    │41 град. 17'│  1748 │     1,3   │    163   │   3048  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│11│Жергетал    │41 град. 1' │  1198 │     0,6   │    159   │   3085  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│13│Исфана      │39 град. 5' │  1180 │     1,1   │    168   │   3175  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│14│Юрьевка     │42 град. 56'│  1028 │     0     │    161   │   3220  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│15│Константи-  │42 град. 7' │   645 │    -1,1   │    156   │   3292  │

│  │новская     │            │       │           │          │         │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                         Климаттык район III                         │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│16│Чолпон-Ата  │42 град. 38'│  1645 │     1,2   │    178   │   3346  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│17│Кант        │42 град. 51'│   740 │    -0,5   │    164   │   3362  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│18│Чоң-Арык    │42 град. 5' │  1100 │     0     │    170   │   3400  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│19│Беловодск   │42 град. 8' │   726 │    -1,0   │    162   │   3402  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│20│Кара-Балта  │42 град. 8' │   770 │    -1,1   │    166   │   3503  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│21│Киров       │42 град. 39'│   855 │    -2,0   │    174   │   3828  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│22│Терс        │41 град. 35'│  1759 │     2,0   │    177   │   3186  │

│  │суусунун    │            │       │           │          │         │

│  │чаты        │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│23│Пача-Ата    │41 град. 35'│  1537 │     0,3   │    173   │   3408  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│24│Гүлчө       │40 град. 19'│  1542 │    -1,2   │    174   │   3689  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│25│Хайдаркан   │39 град. 57'│  1970 │    -0,3   │    187   │   3796  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│26│Тамга       │42 град. 34'│  1690 │    -1,0   │    183   │   3477  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│27│Балыкчы     │42 град. 28'│  1660 │     0,3   │    180   │   3546  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│28│Талас       │42 град. 31'│  1217 │    -0,5   │    175   │   3588  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│29│Норус       │42 град. 40'│  1631 │    -0,4   │    185   │   3774  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│30│Покровка    │42 град. 2' │  1740 │    -0,4   │    190   │   3876  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│12│Байтик      │42 град. 39'│  1579 │    -0,1   │    196   │   3940  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│31│Каракол     │42 град. 3' │  1770 │    -1,1   │    187   │   3946  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│32│Чүй         │42 град. 7' │   596 │    -3,2   │    160   │   3712  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                         Климаттык район IV                          │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│33│Ленинполь   │42 град. 29'│  1187 │    -1,7   │    185   │   4015  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│34│Кетмен-Төбө │41 град. 7' │       │    -6,6   │    157   │   4176  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│35│Койсары     │42 град. 2' │  1600 │    -1,7   │    195   │   4232  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│36│Арасан      │42 град. 7' │  1800 │    -0,2   │    214   │   4323  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│37│Казарман    │41 град. 28'│  1266 │    -6,9   │    167   │   4325  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│38│Шабдан      │42 град. 44'│  1532 │    -2,6   │    195   │   4407  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│39│Кызыл       │42 град. 7' │  1945 │    -2,5   │    199   │   4478  │

│  │Октябрь     │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│40│Кочкор      │42 град. 13'│  1810 │    -2,5   │    199   │   4478  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                          Климаттык район V                          │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│41│Ак-Таш      │42 град. 3' │  2150 │    -1,3   │    220   │   4686  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│42│Кичи-Алай   │39 град. 8' │  2360 │    -2,3   │    212   │   4728  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│43│Рават       │41 град. 33'│  2286 │    -2,2   │    217   │   4817  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│44│Кызыл-Жар   │40 град. 19'│  2230 │    -4,4   │    203   │   4953  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│45│Алтын-Мазар │39 град. 5' │  2782 │    -3,7   │    210   │   4977  │

├──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┤

│                         Климаттык район VI                          │

├──┬────────────┬────────────┬───────┬───────────┬──────────┬─────────┤

│46│Нарын       │41 град. 26'│  2039 │    -6,0   │    192   │   4992  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│47│Дароот-     │39 град. 23'│  2470 │    -4,6   │    211   │   5191  │

│  │Коргон      │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│48│Чаткал      │41 град. 54'│  1937 │    -5,0   │    214   │   5350  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│49│Ак-Суу      │42 град. 2' │  2430 │    -1,2   │    256   │   5427  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│50│Эркечтам    │39 град. 7' │  2819 │    -3,1   │    240   │   5544  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│51│Ат-Башы     │41 град. 1' │  2025 │    -7,6   │    207   │   5713  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│52│Чаар-Таш    │41 град. 8' │  2748 │    -2,7   │    258   │   5857  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│53│Чоң         │42 град. 7' │  2555 │    -2,5   │    285   │   6413  │

│  │Кызыл-Суу   │            │       │           │          │         │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│54│Кара-Кужур  │41 град. 56'│  2800 │    -2,9   │    282   │   6458  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│55│Ак-Шыйрак   │41 град. 8' │  2844 │    -4,4   │    271   │   6612  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│56│Жаптык      │39 град. 6' │  3100 │    -1,9   │    307   │   6723  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│57│Суусамыр    │42 град. 09'│  2061 │    -9,2   │    232   │   6774  │

└──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┘

 

3.1.2-таблица

 

Милдеттүү энергетикалык сертификациялоого

киргизилбеген жерлер

 

┌──┬────────────┬────────────┬───────┬──────────────────────┬─────────┐

│№ │  Калктуу   │Географиялык│ Деңиз │    Жылытуу мезгили:  │Суткасына│

│  │ кошундун   │   кендик   │деңгээ-├───────────┬──────────┤  град.  │

│  │  жана/же   │ град., мин │ линен │   сырткы  │  сырткы  │ Цельсия │

│  │   метео    │            │бийик- │   абанын  │  абанын  │  менен  │

│  │станциялар- │            │ тиги, │   орточо  │  орточо  │имаратта-│

│  │    дын     │            │   м   │ температу-│ суткалык │гы абанын│

│  │  аталышы   │            │ менен │    расы,  │температу-│20 град. │

│  │            │            │       │    град.  │  расынын │ Цельсия │

│  │            │            │       │   Цельсия │ узактыгы,│ орточо  │

│  │            │            │       │    менен  │ суткасына│ эсептик │

│  │            │            │       │           │   <= 8   │темпера- │

│  │            │            │       │           │   град.  │турасында│

│  │            │            │       │           │  Цельсия │жылуулук │

│  │            │            │       │           │          │  берүү  │

│  │            │            │       │           │          │мезгилин-│

│  │            │            │       │           │          │  деги   │

│  │            │            │       │           │          │ градус- │

│  │            │            │       │           │          │суткалар │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│ 1│      2     │      3     │   4   │     5     │     6    │    7    │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│58│Ала-Арча    │42 град. 56'│  2945 │    -2,4   │    319   │   7146  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│59│Сары-Таш    │39 град. 43'│  3155 │    -5,4   │    292   │   7417  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│60│Төө-Ашуу    │42 град. 3' │  3090 │    -2,9   │    325   │   7443  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│61│Долон       │41 град. 8' │  3040 │    -3,7   │    317   │   7513  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│62│Койлуу      │42 град. 1' │  2800 │    -5,1   │    287   │   7204  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│63│Тарагай     │41 град. 31'│  3080 │    -5,6   │    306   │   7834  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│64│Арпа        │40 град. 59'│  3000 │    -7,7   │    306   │   8476  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│65│Ала-Бел     │42 град. 2' │  3213 │    -5,2   │    354   │   8921  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│66│Чатыр-Көл   │40 град. 6' │  3540 │    -5,6   │    365   │   9344  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│67│Ак-Сай      │40 град. 8' │  3135 │    -9,4   │    335   │   9849  │

├──┼────────────┼────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

│68│Тянь-Шань   │41 град. 55'│  3614 │    -8,0   │    365   │  10220  │

└──┴────────────┴────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┘

 

Б: Долбоорлоо стадиясында жана колдонуудагы

имараттын чыныгы көрсөткүчтөрү боюнча энергия керектөөсүн

баалоо үчүн стандарттык климаттык шарттар

 

3.2.1-таблица

 

Климаттык район I

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Жылытуу мезгили                           │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Жылытуу мезгилинин градус-суткасынын     │2646                       │

│мааниси Dt ички абанын эсептик орточо    │                           │

│температурасында 20 град. Цельсия        │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Жылытуу мезгилинин узактыгы/бир айдагы   │140   │Сентябрь  │         │

│жылытуу күндөрүнүн саны (Р)              │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Октябрь   │         │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   25    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   25    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Жылытуу мезгилиндеги сырткы абанын орточо│1,1   │Сентябрь  │         │

│температурасы/жылытуу мезгилиндеги ар бир│      ├──────────┼─────────┤

│ай үчүн сырткы абанын орточо айлык       │      │Октябрь   │         │

│температурасы (тета)e, град. Цельсия     │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │    4,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │    0,2  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -3,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -0,7  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    6,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммалык күн         │Түштүк             │1119                       │

│радиациясы Isj       ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│жылытуу мезгили үчүн │Түндүк             │314                        │

│ар кандай багыттагы  ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│беттерге, кВтч/м кв. │Чыгыш, Батыш       │570                        │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │905                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │363                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Кыйгач үстүнкү бет │728                        │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Багыттар      │    │    │              Айлар               │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк            │ 244│ 197│ 208│    │    │    │    │ 210│ 260│ 1119│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк            │  56│  66│ 107│    │    │    │    │  40│  45│  314│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Чыгыш, Батыш      │ 104│ 107│ 154│    │    │    │    │ 103│ 102│  570│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк-чыгыш,     │ 188│ 159│ 190│    │    │    │    │ 171│ 197│  905│

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк-чыгыш,     │  58│  67│ 112│    │    │    │    │  69│  57│  363│

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Кыйгач үстүнкү бет│ 116│ 140│ 229│    │    │    │    │ 130│ 113│  728│

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Эскертүү:

(*) маалыматтар жылытуу мезгили катары эсептелген айдын ошол бөлүгүнө гана тийиштүү (абанын сырткы температурасы < 8 град. Цельсия).

 

3.2.2-таблица

 

Климаттык район II

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Жылытуу мезгили                           │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Жылытуу мезгилинин градус-суткасынын     │2970                       │

│мааниси Dt ички абанын эсептик орточо    │                           │

│температурасында 20 град. Цельсия        │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Жылытуу мезгилинин узактыгы/бир айдагы   │150   │Сентябрь  │         │

│жылытуу күндөрүнүн саны (Р)              │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Октябрь   │         │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Жылытуу мезгилиндеги сырткы абанын орточо│0,20  │Сентябрь  │         │

│температурасы/жылытуу мезгилиндеги ар бир│      ├──────────┼─────────┤

│ай үчүн сырткы абанын орточо айлык       │      │Октябрь   │         │

│температурасы (тета)e, град. Цельсия     │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │    3,9  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -1,1  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -3,8  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -2,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    4,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │         │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммалык күн         │Түштүк             │473                        │

│радиациясы Isj       ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│жылытуу мезгили үчүн │Түндүк             │156                        │

│ар кандай багыттагы  ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│беттерге, кВтч/м кв. │Чыгыш, Батыш       │247                        │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │385                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │162                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Кыйгач үстүнкү бет │349                        │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Багыттар      │    │    │              Айлар               │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк            │ 115│ 84 │  91│    │    │    │    │ 90 │ 93 │ 473 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк            │  33│ 33 │  44│    │    │    │    │ 23 │ 23 │ 156 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Чыгыш, Батыш      │  53│ 50 │  66│    │    │    │    │ 40 │ 38 │ 247 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк-чыгыш,     │  91│ 71 │  81│    │    │    │    │ 71 │ 71 │ 385 │

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк-чыгыш,     │  33│ 35 │  46│    │    │    │    │ 24 │ 24 │ 162 │

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Кыйгач үстүнкү бет│  62│ 76 │ 105│    │    │    │    │ 59 │ 47 │ 349 │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Эскертүү:

(*) маалыматтар жылытуу мезгили катары эсептелген айдын ошол бөлүгүнө гана тийиштүү (абанын сырткы температурасы < 8 град. Цельсия).

 

3.2.3-таблица

 

Климаттык район III

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Жылытуу мезгили                           │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Жылытуу мезгилинин градус-суткасынын     │3346                       │

│мааниси Dt ички абанын эсептик орточо    │                           │

│температурасында 20 град. Цельсия        │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Жылытуу мезгилинин узактыгы/бир айдагы   │178   │Сентябрь  │         │

│жылытуу күндөрүнүн саны (Р)              │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Октябрь   │   14    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   13    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Жылытуу мезгилиндеги сырткы абанын орточо│1,20  │Сентябрь  │         │

│температурасы/жылытуу мезгилиндеги ар бир│      ├──────────┼─────────┤

│ай үчүн сырткы абанын орточо айлык       │      │Октябрь   │    6,9  │

│температурасы (тета)e, град. Цельсия     │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │    3,3  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -0,1  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -2,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -1,8  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    2,1  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    6,5  │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммалык күн         │Түштүк             │584                        │

│радиациясы Isj       ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│жылытуу мезгили үчүн │Түндүк             │208                        │

│ар кандай багыттагы  ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│беттерге, кВтч/м кв. │Чыгыш, Батыш       │333                        │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │497                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │220                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Кыйгач үстүнкү бет │694                        │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Багыттар      │    │    │              Айлар               │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк            │ 114│  73│ 101│  41│    │    │  57│  98│ 100│ 584 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк            │  29│  35│  51│  25│    │    │  17│  26│  25│ 208 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Чыгыш, Батыш      │  51│  51│  74│  39│    │    │  32│  45│  41│ 333 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк-чыгыш,     │  89│  74│  90│  42│    │    │  48│  78│  76│ 497 │

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк-чыгыш,     │  30│  35│  53│  29│    │    │  20│  27│  26│ 220 │

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Кыйгач үстүнкү бет│  62│  85│ 141│ 173│    │    │ 111│  69│  53│ 694 │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Эскертүү:

(*) маалыматтар жылытуу мезгили катары эсептелген айдын ошол бөлүгүнө гана тийиштүү (абанын сырткы температурасы < 8 град. Цельсия).

 

3.2.4-таблица

 

Климаттык район IV

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Жылытуу мезгили                           │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Жылытуу мезгилинин градус-суткасынын     │4407                       │

│мааниси Dt ички абанын эсептик орточо    │                           │

│температурасында 20 град. Цельсия        │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Жылытуу мезгилинин узактыгы/бир айдагы   │195   │Сентябрь  │         │

│жылытуу күндөрүнүн саны (Р)              │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Октябрь   │   22    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   22    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Жылытуу мезгилиндеги сырткы абанын орточо│-2,6  │Сентябрь  │         │

│температурасы/жылытуу мезгилиндеги ар бир│      ├──────────┼─────────┤

│ай үчүн сырткы абанын орточо айлык       │      │Октябрь   │    4,5  │

│температурасы (тета)e, град. Цельсия     │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   -1,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -6,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -9,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -7,3  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │    0,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    6,1  │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммалык күн         │Түштүк             │626                        │

│радиациясы Isj       ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│жылытуу мезгили үчүн │Түндүк             │207                        │

│ар кандай багыттагы  ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│беттерге, кВтч/м кв. │Чыгыш, Батыш       │345                        │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │520                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │223                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Кыйгач үстүнкү бет │679                        │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Багыттар      │    │    │              Айлар               │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк            │ 109│  81│  92│  67│    │    │  88│  94│  95│ 626 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк            │  25│  29│  41│  40│    │    │  27│  23│  22│ 207 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Чыгыш, Батыш      │  46│  45│  65│  61│    │    │  49│  42│  37│ 345 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк-чыгыш,     │  85│  67│  81│  68│    │    │  74│  74│  71│ 520 │

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк-чыгыш,     │  26│  30│  43│  47│    │    │  30│  25│  22│ 223 │

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Кыйгач үстүнкү бет│  58│  81│ 138│ 175│    │    │ 110│  67│  50│ 679 │

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Эскертүү:

(*) маалыматтар жылытуу мезгили катары эсептелген айдын ошол бөлүгүнө гана тийиштүү (абанын сырткы температурасы < 8 град. Цельсия).

 

3.2.5-таблица

 

Климаттык район V

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Жылытуу мезгили                           │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Жылытуу мезгилинин градус-суткасынын     │4817                       │

│мааниси Dt ички абанын эсептик орточо    │                           │

│температурасында 20 град. Цельсия        │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Жылытуу мезгилинин узактыгы/бир айдагы   │217   │Сентябрь  │    5    │

│жылытуу күндөрүнүн саны (Р)              │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Октябрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   30    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Жылытуу мезгилиндеги сырткы абанын орточо│-2,2  │Сентябрь  │    7,7  │

│температурасы/жылытуу мезгилиндеги ар бир│      ├──────────┼─────────┤

│ай үчүн сырткы абанын орточо айлык       │      │Октябрь   │    4,7  │

│температурасы (тета)e, град. Цельсия     │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   -1,6  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   -5,7  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   -8,4  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   -7,7  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   -2,9  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    4,3  │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммалык күн         │Түштүк             │1376                       │

│радиациясы Isj       ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│жылытуу мезгили үчүн │Түндүк             │619                        │

│ар кандай багыттагы  ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│беттерге, кВтч/м кв. │Чыгыш, Батыш       │874                        │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │1188                       │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │652                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Кыйгач үстүнкү бет │1280                       │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Багыттар      │    │    │              Айлар               │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк            │ 206│ 160│ 213│ 225│    │  19│ 176│ 185│ 192│ 1376│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк            │  56│  67│ 125│ 172│    │  10│  76│  61│  52│  619│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Чыгыш, Батыш      │  94│  96│ 165│ 214│    │  15│ 113│  94│  83│  874│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк-чыгыш,     │ 161│ 135│ 195│ 228│    │  18│ 153│ 151│ 147│ 1188│

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк-чыгыш,     │  56│  68│ 129│ 186│    │  12│  84│  64│  53│  652│

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Кыйгач үстүнкү бет│ 108│ 132│ 213│ 280│    │ 164│ 159│ 119│ 104│ 1280│

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Эскертүү:

(*) маалыматтар жылытуу мезгили катары эсептелген айдын ошол бөлүгүнө гана тийиштүү (абанын сырткы температурасы < 8 град. Цельсия).

 

3.2.6-таблица

 

Климаттык район VI

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Жылытуу мезгили                           │

├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│Жылытуу мезгилинин градус-суткасынын     │4992                       │

│мааниси Dt ички абанын эсептик орточо    │                           │

│температурасында 20 град. Цельсия        │                           │

├─────────────────────────────────────────┼──────┬──────────┬─────────┤

│Жылытуу мезгилинин узактыгы/бир айдагы   │192   │Сентябрь  │         │

│жылытуу күндөрүнүн саны (Р)              │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Октябрь   │   21    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   30    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │   28    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   31    │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │   20    │

├─────────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤

│Жылытуу мезгилиндеги сырткы абанын орточо│-6,0  │Сентябрь  │         │

│температурасы/жылытуу мезгилиндеги ар бир│      ├──────────┼─────────┤

│ай үчүн сырткы абанын орточо айлык       │      │Октябрь   │    5,3  │

│температурасы (тета)e, град. Цельсия     │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Ноябрь    │   -3,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Декабрь   │  -12,0  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Январь    │  -15,8  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Февраль   │  -12,5  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Март      │   -2,3  │

│                                         │      ├──────────┼─────────┤

│                                         │      │Апрель    │    6,25 │

├─────────────────────┬───────────────────┼──────┴──────────┴─────────┤

│Суммалык күн         │Түштүк             │1219                       │

│радиациясы Isj       ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│жылытуу мезгили үчүн │Түндүк             │470                        │

│ар кандай багыттагы  ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│беттерге, кВтч/м кв. │Чыгыш, Батыш       │746                        │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │1040                       │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Түндүк-чыгыш,      │546                        │

│                     │Түштүк-батыш       │                           │

│                     ├───────────────────┼───────────────────────────┤

│                     │Кыйгач үстүнкү бет │954                        │

├──────────────────┬──┴─┬────┬────────────┴─────────────────────┬─────┤

│    Багыттар      │    │    │              Айлар               │Сумма│

│                  ├────┼────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤IX-IV│

│                  │ I  │ II │III │ IV │  V │ IX │  X │ XI │XII │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк            │ 206│ 160│ 213│ 150│    │    │ 126│ 179│ 185│ 1219│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк            │  56│  67│ 125│ 115│    │    │  14│  48│  45│  470│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Чыгыш, Батыш      │  94│  96│ 165│ 142│    │    │  78│  91│  80│  746│

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түштүк-чыгыш,     │ 161│ 135│ 195│ 152│    │    │ 108│ 146│ 143│ 1040│

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Түндүк-чыгыш,     │  56│  68│ 129│ 124│    │    │  56│  62│  51│  546│

│Түштүк-батыш      │    │    │    │    │    │    │    │    │    │     │

├──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤

│Кыйгач үстүнкү бет│  96│ 119│ 186│ 227│    │    │ 139│ 101│  87│  954│

└──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

Эскертүү:

(*) маалыматтар жылытуу мезгили катары эсептелген айдын ошол бөлүгүнө гана тийиштүү (абанын сырткы температурасы < 8 град. Цельсия).

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
4-тиркеме

 

4.1-таблица

 

┌───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐

│     Имараттар жана жайлар     │Ички абанын│Ички абанын│ Ички абанын │

│                               │  орточо   │  эсептик  │ салыштырма  │

│                               │температу- │температу- │ нымдуулугу  │

│                               │ расы, t,  │   расы,   │  (фи)i, %   │

│                               │   град.   │ (тета)i,  │             │

│                               │  Цельсия  │   град.   │             │

│                               │           │  Цельсия  │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│1) Бир квартиралуу жана көп    │     20    │           │             │

│квартиралуу турак жай          │           │           │             │

│имараттары                     │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- турак жай бөлмөсү            │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- ашкана                       │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- ванна                        │           │     25    │      90     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- сантүйүн                     │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жылытуучу мейкиндик          │           │     15    │      60     │

│(вестибюль, кире бериш, холл,  │           │           │             │

│коридор)                       │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жылытуучу тепкич аянтчалары  │           │     10    │      70     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│2) Административдик имараттар  │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жумушчу бөлмө, кабинет,      │           │     20    │      50     │

│жыйындар залы, түштөнүү залы   │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жылытуучу мейкиндик (коридор,│           │     15    │      60     │

│сантүйүн, негизги тепкич       │           │           │             │

│аянтчалары)                    │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жылытуучу тепкич аянтчалары  │           │     10    │      70     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│3) Мектептер                   │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- класс, чоң зал, ийримдер     │           │     20    │      50     │

│кабинети, лаборатория          │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- узануу залы                  │           │     15    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- спорт залы                   │           │     15    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- чечинүүчү бөлмө              │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- душ алуу жана чечинме        │           │     25    │      90     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- медпункт                     │           │     20    │      60     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- жылытуучу мейкиндик (коридор,│           │     15    │      60     │

│сантүйүн, негизги тепкич       │           │           │             │

│аянтчалары)                    │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- балдар бакчалары, топтор,    │           │     22    │      50     │

│ойноочу жай, уктоочу жай       │           │           │             │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- чечинүүчү бөлмө              │           │     20    │      50     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- балдар үчүн даараткана       │           │     24    │      80     │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤

│- медпункт                     │           │     22    │      50     │

└───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
5-тиркеме

 

Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун класстары

 

А. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун класстарынын

шкалаларынын чектеш маанилерин аныктоо

 

1.1. Энергетикалык шкалалардын чектеш маанилерин аныктаган учурда Rr жана Rs параметрлери колдонулат. Rr параметри имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун минималдуу талаптарынын чектеш мааниси болуп саналат, ал В классынын жогорку классына ылайык келет. Rs параметри имараттарда энергияны пайдалануунун орточо мааниси болуп саналат жана ал Д классынын жогорку чегине ылайык келет. Аралаш типтеги имараттар үчүн R параметри ар түрдүү функционалдык максаттардагы орун жайлардын аянттарынын пайыздык катышына жараша орточо таразаланган маани катары аныкталат.

1.2. Имараттардын функционалдык максаттары энергетикалык шкалалардын чектеш иаанисин аныктоо төмөндөгүдөй шартта Rr жана Rs маанилерине карата берилген энергиянын (R, жылына кВтч/м кв. ) жалпы көлөмүнө карата аныкталат:

R <= 0,5 Rr имарат А классындагы имарат катары аныкталат;

0,5 Rr < R <= Rr - В классы;

Rr < R <= 0,5 (Rr + Rs) - С классы;

0,5 (Rr + Rs) < R <= Rs - D классы;

Rs < R <= 1,5 Rs - Е классы;

1,25 Rs < R <= 1,5 Rs - F классы;

R > 1,5 Rs - G классы.

 

5.1.1-таблица

 

Энергетикалык класстардын шкалаларын орнотуу үчүн

баштапкы маалыматтар

 

┌───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┐

│ Имараттар │Форма-│Ички  │Аба   │Эсептик│Эсептик  │Эсептик│Үзгүлүк-│Жылытуу │

│           │сынын │абанын│алмаш-│темпе- │темпера- │жылытуу│түү     │мезгили-│

│           │факто-│темпе-│тыруу-│ратура │туранын  │темпе- │жылытуу │нин     │

│           │ру    │рату- │нун   │       │убактысы │ратура-│үчүн    │градус- │

│           │      │расы  │эсе-  │       │         │сы     │жөнгө   │суткасы │

│           │      │      │лүүлү-│       │         │менен  │салынуу-│        │

│           │      │      │гү    │       │         │сааттын│чу      │        │

│           │      │      │      │       │         │саны   │темпера-│        │

│           │      │      │      │       │         │  20   │тура    │        │

│           │      │      │      │       │         │ град. │        │        │

│           │      │      │      │       │         │Цельсия│        │        │

│           │      │      │      │       │         │       │        │        │

│           ├──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│           │ 1/м  │град. │ 1/ч  │ град. │         │  час  │ град.  │  град. │

│           │      │Цель- │      │Цельсия│         │       │Цельсия │Цельсия │

│           │      │ сия  │      │       │         │       │        │  сут.  │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                          Климаттык район I                                 │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Бир кварти-│ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3360  │  20,0  │  2646  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Көп кварти-│ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3360  │  20,0  │  2646  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1700,0│  18,5  │  2436  │

│тивдик     │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│имараттар  │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │05:00    │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Мектептер  │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1350,0│  18,2  │  2394  │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │10       │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул  │       │        │        │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │07:00    │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                         Климаттык район II                                 │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Бир кварти-│ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3600  │  20,0  │  2970  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Көп кварти-│ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 3600  │  20,0  │  2970  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1821,4│  18,5  │  2745  │

│тивдик     │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│имараттар  │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │05:00    │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Мектептер  │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1457,1│  18,2  │  2700  │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │10       │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул  │       │        │        │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │07:00    │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                         Климаттык район III                                │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Бир кварти-│ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4272  │  20,0  │  3346  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Көп кварти-│ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4272  │  20,0  │  3346  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 2161,4│  18,5  │  3079  │

│тивдик     │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│имараттар  │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │05:00    │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Мектептер  │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1757,1│  18,2  │  3026  │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │10       │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул  │       │        │        │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │07:00    │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                         Климаттык район IV                                 │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Бир кварти-│ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4680  │  20,0  │  4407  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Көп кварти-│ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4680  │  20,0  │  4407  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 2367,9│  18,5  │  4115  │

│тивдик     │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│имараттар  │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │05:00    │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Мектептер  │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1939,3│  18,2  │  4056  │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │10       │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул  │       │        │        │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │07:00    │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                         Климаттык район V                                  │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Бир кварти-│ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 5208  │  20,0  │  4817  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Көп кварти-│ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 5208  │  20,0  │  4817  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 2635,0│  18,5  │  4492  │

│тивдик     │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│имараттар  │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │05:00    │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Мектептер  │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 2175,0│  18,3  │  4449  │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │10       │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул  │       │        │        │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │07:00    │       │        │        │

├───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┤

│                         Климаттык район VI                                 │

├───────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┤

│Бир кварти-│ 0,83 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4608  │  20,0  │  4992  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Көп кварти-│ 0,36 │  20  │  0,5 │   20  │    -    │ 4608  │  20,0  │  4992  │

│ралуу турак│      │      │      │       │         │       │        │        │

│жай        │      │      │      │       │         │       │        │        │

│имараттары │      │      │      │       │         │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Администра-│ 0,34 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 2331,4│  18,5  │  4704  │

│тивдик     │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│имараттар  │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │05:00    │       │        │        │

├───────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤

│Мектептер  │ 0,41 │  20  │  0,5 │   17  │Дем алыш │ 1907,1│  18,2  │  4646  │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │10       │       │        │        │

│           │      │      │      │       │каникул  │       │        │        │

│           │      │      │      │       │күндөрү +│       │        │        │

│           │      │      │      │       │түнкү    │       │        │        │

│           │      │      │      │       │мезгил   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │22:00-   │       │        │        │

│           │      │      │      │       │07:00    │       │        │        │

└───────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┘

 

5.1.2-таблица

 

Ар кандай функционалдык багыттагы имараттар

үчүн баштапкы маалыматтар

 

┌───────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐

│                           │   Бир   │    Көп   │Админис- │ Мектептер│

│                           │квартира-│ квартира-│тративдик│жана башка│

│                           │луу турак│ луу турак│имараттар│   билим  │

│                           │   жай   │    жай   │         │   берүү  │

│                           │ имарат- │имараттары│         │мекемелери│

│                           │  тары   │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Суук мезгил үчүн ички      │   20    │    20    │   20    │   20     │

│абанын эсептик             │         │          │         │          │

│температурасы, град.       │         │          │         │          │

│Цельсия                    │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Бир адамга аянт (ээлениши),│   60    │    40    │   20    │   10     │

│метр кв./адам              │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Бир адамга орточо жылуулук │   70    │    70    │   80    │   70     │

│агымы, Вт/адам             │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Полдун шарттуу аянтына     │    1,2  │     1,8  │    4,0  │    7,0   │

│метаболиттик келүүлөр,     │         │          │         │          │

│Вт/метр кв.                │         │          │         │          │

├───────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│Полдун шарттуу аянтына ысык│   10    │    20    │    6    │   10     │

│суу менен камсыз кылуунун  │         │          │         │          │

│жылуулук энергиясын        │         │          │         │          │

│керектөөсү, кВтч/метр кв.  │         │          │         │          │

└───────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

 

Б: Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы

берилген энергиянын көлөмү боюнча

 

5.2.1-таблица

 

Ар түрдүү имараттар үчүн энергетикалык

натыйжалуулуктун классынын шкаласы, климаттык район I

 

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пайда- │  Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│лануу  │           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│орду   │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│                5.2.1.1. Жылытуу үчүн энергия берүү боюнча имараттардын     │

│                   энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы        │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Жылытуу│Бир кварти-│<24  │24-48  │49-164 │165-280 │281-350  │351-420  │>420 │

│ние    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<7   │7-14   │15-58  │59-102  │103-128  │129-153  │>153 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<12  │12-23  │24-60  │61-97   │98-121   │122-146  │>146 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<10  │10-20  │21-76  │77-132  │133-165  │166-198  │>198 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<12  │12-24  │25-91  │92-158  │159-198  │199-237  │>237 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.1.2. Ысык суу менен камсыз кылуу үчүн энергия берүү боюнча    │

│          имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы    │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Ысык   │Бир кварти-│<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│суу    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│менен  │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│камсыз │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│кылуу  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-26    │27-43    │>43  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│        5.2.1.3. Суммалык берилген энергия боюнча имараттардын              │

│            энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы                 │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Суммар-│Бир кварти-│<36  │36-72  │73-200 │201-328 │329-410  │411-492  │>492 │

│дык    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│берил- │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│ген    │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│энергия├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<20  │20-40  │41-97  │98-154  │155-193  │194-231  │>231 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<16  │16-31  │32-72  │73-113  │114-141  │142-170  │>170 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<16  │16-32  │33-94  │95-156  │157-195  │196-234  │>234 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<19  │19-38  │39-113 │114-187 │188-234  │235-280  │>280 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.2.2-таблица

 

Ар түрдүү имараттар үчүн энергетикалык

натыйжалуулуктун классынын шкаласы, климаттык район II

 

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пайда- │  Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│лануу  │           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│орду   │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│                5.2.2.1. Жылытуу үчүн энергия берүү боюнча имараттардын     │

│                   энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы        │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Жылытуу│Бир кварти-│<41  │41-81  │82-212 │213-343 │344-429  │430-515  │>515 │

│ние    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<20  │20-39  │40-89  │90-139  │140-174  │175-209  │>209 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<21  │21-42  │43-87  │88-131  │132-164  │165-197  │>197 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<21  │21-41  │42-109 │110-176 │177-220  │221-264  │->264│

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<25  │25-49  │50-131 │132-211 │212-264  │265-317  │>317 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.2.2. Ысык суу менен камсыз кылуу үчүн энергия берүү боюнча    │

│          имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы    │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Ысык   │Бир кварти-│<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│суу    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│менен  │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│камсыз │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│кылуу  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-26    │27-43    │>43  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│        5.2.3.3. Энергияны суммалык берүү боюнча имараттардын               │

│            энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы                 │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Энер-  │Бир кварти-│<53  │53-105 │106-248│249-391 │392-489  │490-587  │>587 │

│гияны  │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│сумма- │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│лык    │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│берүү  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<33  │33-65  │66-128 │129-191 │192-239  │240-287  │>287 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<25  │25-50  │51-99  │100-147 │148-184  │185-221  │>221 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<27  │27-53  │54-127 │128-200 │201-250  │251-300  │>300 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<32  │32-63  │64-153 │154-240 │241-300  │301-360  │>360 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.2.3-таблица

                                                           

Ар түрдүү имараттар үчүн энергетикалык

натыйжалуулуктун классынын шкаласы, климаттык район III

 

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пайда- │  Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│лануу  │           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│орду   │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│                5.2.3.1. Жылытуу үчүн энергия берүү боюнча имараттардын     │

│                   энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы        │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Жылытуу│Бир кварти-│<44  │44-88  │89-235 │236-382 │383-478  │479-573  │>573 │

│ние    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<20  │20-40  │41-97  │98-153  │154-191  │192-230  │>230 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<22  │22-44  │45-94  │95-143  │144-179  │180-215  │>215 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<22  │22-43  │44-118 │119-193 │194-241  │242-290  │>290 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<26  │26-52  │53-142 │143-232 │233-289  │290-348  │>348 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.3.2. Ысык суу менен камсыз кылуу үчүн энергия берүү боюнча    │

│          имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы    │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Ысык   │Бир кварти-│<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│суу    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│менен  │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│камсыз │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│кылуу  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│        5.2.3.3. Энергияны суммалык берүү боюнча имараттардын               │

│            энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы                 │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Энер-  │Бир кварти-│<56  │56-112 │113-271│272-430 │431-538  │539-645  │>645 │

│гияны  │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│сумма- │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│лык    │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│берүү  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<33  │33-66  │67-136 │137-205 │206-256  │257-308  │>308 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<26  │26-52  │53-106 │107-159 │160-199  │200-239  │>239 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<28  │28-55  │56-136 │137-217 │218-271  │272-326  │>326 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<33  │33-66  │67-164 │165-261 │262-325  │326-391  │>391 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.2.4-таблица

                                                                                     

Ар түрдүү имараттар үчүн энергетикалык

натыйжалуулуктун классынын шкаласы, климаттык район IV

 

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пайда- │  Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│лануу  │           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│орду   │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│                5.2.4.1. Жылытуу үчүн энергия берүү боюнча имараттардын     │

│                   энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы        │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Жылытуу│Бир кварти-│<63  │63-125 │126-320│321-514 │515-643  │644-771  │>771 │

│ние    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<32  │32-63  │64-138 │139-212 │213-265  │266-318  │>318 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<35  │35-69  │70-136 │137-203 │204-254  │255-305  │>305 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<35  │35-69  │70-171 │172-273 │274-341  │342-410  │>410 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<42  │42-83  │84-205 │206-328 │329-409  │410-492  │492  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.4.2. Ысык суу менен камсыз кылуу үчүн энергия берүү боюнча    │

│          имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы    │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Ысык   │Бир кварти-│<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│суу    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│менен  │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│камсыз │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│кылуу  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│        5.2.4.3. Энергияны суммалык берүү боюнча имараттардын               │

│            энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы                 │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Энер-  │Бир кварти-│<75  │75-149 │150-356│357-562 │563-703  │704-843  │>843 │

│гияны  │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│сумма- │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│лык    │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│берүү  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<45  │45-89  │90-177 │178-264 │265-330  │331-396  │>396 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<39  │39-77  │78-148 │149-219 │220-274  │275-329  │>329 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<41  │41-81  │82-189 │190-297 │298-371  │372-446  │>446 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<49  │49-97  │98-227 │228-357 │358-445  │446-535  │>535 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.2.5-таблица

                                                                          

Ар түрдүү имараттар үчүн энергетикалык

натыйжалуулуктун классынын шкаласы, климаттык район V

 

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пайда- │  Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│лануу  │           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│орду   │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│                5.2.5.1. Жылытуу үчүн энергия берүү боюнча имараттардын     │

│                   энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы        │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Жылытуу│Бир кварти-│<54  │54-107 │108-319│320-531 │532-664  │665-797  │>797 │

│ние    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<21  │21-42  │43-123 │124-204 │205-255  │256-306  │>306 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<28  │28-56  │57-126 │127-196 │197-245  │246-294  │>294 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<26  │26-52  │53-160 │161-267 │268-334  │335-401  │>401 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<31  │31-62  │63-192 │193-320 │321-401  │402-481  │>481 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.5.2. Ысык суу менен камсыз кылуу үчүн энергия берүү боюнча    │

│          имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы    │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Ысык   │Бир кварти-│<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│суу    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│менен  │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│камсыз │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│кылуу  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │ >36 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│        5.2.5.3. Энергияны суммалык берүү боюнча имараттардын               │

│            энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы                 │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Энер-  │Бир кварти-│<66  │66-131 │132-355│356-579 │580-724  │725-869  │>869 │

│гияны  │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│сумма- │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│лык    │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│берүү  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<34  │34-68  │69-162 │163-256 │257-320  │321-384  │>384 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<32  │32-64  │65-138 │139-212 │213-265  │266-318  │>318 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<32  │32-64  │65-178 │179-291 │292-364  │365-437  │>437 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<38  │38-76  │77-214 │215-349 │350-437  │438-524  │>524 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.2.6-таблица

                          

Ар түрдүү имараттар үчүн энергетикалык

натыйжалуулуктун классынын шкаласы, климаттык район VI

 

┌───────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Пайда- │  Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│лануу  │           ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│орду   │           │  A  │   B   │   C   │    D   │    E    │    F    │  G  │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│                5.2.6.1. Жылытуу үчүн энергия берүү боюнча имараттардын     │

│                   энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы        │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Жылытуу│Бир кварти-│<62  │62-123 │124-343│344-563 │564-704  │705-845  │>845 │

│ние    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<28  │28-56  │57-140 │141-224 │225-280  │281-336  │>336 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<35  │35-70  │71-145 │146-219 │220-274  │275-329  │>329 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<34  │34-67  │68-181 │182-295 │296-369  │370-443  │>443 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<41  │41-80  │81-217 │218-354 │355-443  │444-532  │>532 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│          5.2.6.2. Ысык суу менен камсыз кылуу үчүн энергия берүү боюнча    │

│          имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классынын шкаласы    │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Ысык   │Бир кварти-│<=12 │12-24  │25-36  │37-48   │49-60    │61-72    │>72  │

│суу    │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│менен  │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│камсыз │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│кылуу  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<=13 │13-26  │27-39  │40-52   │53-65    │66-78    │>78  │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<=4  │4-8    │9-12   │13-16   │17-20    │21-24    │>24  │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<=6  │6-12   │13-18  │19-24   │25-30    │31-36    │>36  │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<7   │7-14   │15-22  │23-29   │30-36    │37-43    │>43  │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

├───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┤

│        5.2.6.3. Энергияны суммалык берүү боюнча имараттардын               │

│            энергетикалык натыйжалуулугун классынын шкаласы                 │

├───────┬───────────┬─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│Энер-  │Бир кварти-│<74  │74-147 │148-379│380-611 │612-764  │765-917  │>917 │

│гияны  │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│сумма- │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│лык    │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│берүү  ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Көп кварти-│<41  │41-82  │83-179 │180-276 │277-345  │346-414  │>414 │

│       │ралуу турак│     │       │       │        │         │         │     │

│       │жай        │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттары │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Администра-│<39  │39-78  │79-157 │158-235 │236-294  │295-353  │>353 │

│       │тивдик     │     │       │       │        │         │         │     │

│       │имараттар  │     │       │       │        │         │         │     │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Мектептер  │<40  │40-79  │80-199 │200-319 │320-399  │400-479  │>479 │

│       ├───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│       │Балдар     │<48  │48-94  │95-239 │240-383 │384-479  │480-575  │>575 │

│       │үйлөрү жана│     │       │       │        │         │         │     │

│       │бакчалар   │     │       │       │        │         │         │     │

└───────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

В: Баштапкы энергиянын көлөмү боюнча имараттардын энергетикалык

натыйжалуулугунун классы

 

5.3.1-таблица

                                                                               

Имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулуктун классынын

шкаласы, климаттык район I

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Бир кварти- │<54  │54-108 │109-300│301-492 │493-615  │616-738  │>738 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Көп кварти- │<35  │35-70  │71-167 │168-264 │265-330  │331-396  │>396 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<27  │27-54  │55-124 │125-194 │195-242  │243-291  │>291 │

│тивдик      │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттар   │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Мектептер   │<28  │28-56  │57-162 │163-268 │269-335  │336-402  │>402 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Балдар      │<34  │34-67  │68-194 │195-322 │323-402  │403-482  │>482 │

│үйлөрү жана │     │       │       │        │         │         │     │

│бакчалары   │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.3.2-таблица

                         

Имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулуктун классынын

шкаласы, климаттык район II

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Бир кварти- │<79  │79-158 │159-372│373-586 │587-732  │733-879  │>879 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Көп кварти- │<56  │56-112 │113-220│221-328 │329-410  │411-492  │>492 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<43  │43-86  │87-169 │170-252 │253-315  │316-378  │>378 │

│тивдик      │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттар   │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Мектептер   │<46  │46-92  │93-218 │219-344 │345-430  │431-516  │>516 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Балдар      │<55  │55-110 │111-262│263-413 │414-516  │517-619  │>619 │

│үйлөрү жана │     │       │       │        │         │         │     │

│бакчалары   │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.3.3-таблица

                              

Имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулуктун классынын

шкаласы, климаттык район III

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Бир кварти- │<84  │85-168 │169-406│407-645 │646-806  │806-967  │>967 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Көп кварти- │<57  │57-114 │115-233│234-352 │353-440  │441-528  │>528 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<45  │45-90  │91-182 │183-274 │275-342  │343-411  │>411 │

│тивдик      │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттар   │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Мектептер   │<48  │48-96  │97-235 │236-374 │375-467  │468-561  │>561 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Балдар      │<58  │58-115 │116-282│283-449 │450-560  │561-673  │>673 │

│үйлөрү жана │     │       │       │        │         │         │     │

│бакчалары   │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.3.4-таблица

                                                                                                                                

Имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулуктун классынын

шкаласы, климаттык район IV

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Бир кварти- │<112 │113-224│225-533│534-843 │844-1053 │1054-1264│>1264│

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Көп кварти- │<77  │77-154 │155-304│305-454 │455-567  │568-681  │>681 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<66  │66-132 │133-254│255-376 │377-470  │471-564  │>564 │

│тивдик      │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттар   │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Мектептер   │<70  │70-140 │141-325│326-510 │511-637  │638-765  │>765 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Балдар      │<84  │84-168 │169-390│391-612 │613-764  │765-918  │>918 │

│үйлөрү жана │     │       │       │        │         │         │     │

│бакчалары   │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.3.5-таблица

                               

Имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулуктун классынын

шкаласы, климаттык район V

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Бир кварти- │<88  │88-196 │197-532│533-868 │869-1085 │1086-1302│>1302│

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Көп кварти- │<58  │58-116 │117-278│279-440 │441-550  │551-660  │>660 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<55  │55-110 │111-237│238-364 │365-455  │456-546  │>546 │

│тивдик      │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттар   │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Мектептер   │<55  │55-110 │111-305│306-500 │501-625  │626-750  │>750 │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Балдар      │>66  │66-132 │133-366│367-600 │601-750  │751-900  │>900 │

│үйлөрү жана │     │       │       │        │         │         │     │

│бакчалары   │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

5.3.6-таблица

                                                 

Имараттар үчүн энергетикалык натыйжалуулуктун классынын

шкаласы, климаттык район VI

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Имарат   │   Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугунун классы  │

│            ├─────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬─────┤

│            │  А  │   В   │   С   │    D   │     Е   │    F    │  G  │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Бир кварти- │<110 │110-220│221-683│684-1146│1147-1432│1433-1719│>1719│

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Көп кварти- │<71  │71-142 │143-368│369-594 │595-742  │743-891  │>891 │

│ралуу турак │     │       │       │        │         │         │     │

│жай         │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттары  │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Администра- │<67  │67-134 │135-320│321-506 │507-632  │633-759  │>759 │

│тивдик      │     │       │       │        │         │         │     │

│имараттар   │     │       │       │        │         │         │     │

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Мектептер   │<68  │68-136 │137-411│412-686 │687-857  │858-1029 │>1029│

├────────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼─────┤

│Балдар      │<82  │82-163 │164-493│494-823 │824-1028 │1029-1235│>1235│

│үйлөрү жана │     │       │       │        │         │         │     │

│бакчалары   │     │       │       │        │         │         │     │

└────────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┘

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
6-тиркеме

 

Имараттардын энергетикалык сертификатынын

ФОРМАСЫ

 

 

 

 

Имараттарга энергетикалык
сертификациялоо жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө жобого
7-тиркеме

 

Имараттардын энергетикалык маркировкалоонун

ФОРМАСЫ