Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын
 Өкмөтүнүн 2012-жылдын
16-февралындагы № 100 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-декабрындагы № 691, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2015-жылдын 21-декабрындагы № 860, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 188, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 551 , 2019-жылдын 22-августундагы № 417 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу салык кызматынын максаттары

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын милдеттери

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын функциялары

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын укуктары

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын милдеттери жана жоопкерчилиги

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын ишинин уюштурулушу

 

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы (мындан ары - МСК) аткаруу бийлигинин салыктарды, камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү жыйноочу жана алардын толук жана өз учурунда төлөнүшүнө, жеке ишкерлер катары жеке жактарды мамлекеттик каттоочу мамлекеттик органы болуп эсептелет.

 (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-декабрындагы № 860, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576  токтомунун редакциясына ылайык)

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Салык кодексин, Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана анын аймактык органдары юридикалык жак болуп саналышат, алардын чыгымдар боюнча өз алдынча сметасы, казыналык системасында эсеби, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, фирмалык бланктары, бурчтуу штамптары болот. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын туусу, символдук белгилери жана атайын форма кийими болот.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана анын аймактык органдары мамлекеттик бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каржылоо булактарынын эсебинен каржыланат.

 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу салык кызматынын максаттары

 

5. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамынын сакталышын камсыздоо.

 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын милдеттери

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- салыктардын, камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка төлөмдөр толук жана өз убагында келип түшүүсүн камсыздоо;

- жеке ишкерлер катары жеке жактарды мамлекеттик каттоо;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- этил спиртин, алкоголдуу жана курамында спирт бар продукциялардын импорттолушун, өндүрүлүшүн жана жүгүртүлүшүн мамлекеттик жөнгө салуу жана контролдоо;

- Евразия экономикалык бирлигинде (мындан ары - ЕАЭБ) товарларды импорттоодо, жумуштарды аткарууда, кызматтарды көрсөтүүдө ЕАЭБ эл аралык келишимдик базасына ылайык бюджетке кыйыр салыктардын толук түшүүсүн камсыз кылуу;

- салык төлөөчүлөргө сапаттуу салыктык кызмат көрсөтүү;

- салык кызматынын органдарынын иштеринин уюштурулушун жакшыртуу;

- салык мыйзамдарын жана социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарды мыйзамда белгиленген тартипте өркүндөтүү.

 (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-декабрындагы № 860, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 , 2019-жылдын 22-августундагы № 417 токтомунун редакциясына ылайык)

 

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын функциялары

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген укуктук чекте салыктардын, камсыздандыруу төгүмдүн жана башка төлөмдөрдүн алынышын уюштурат, салык мыйзамынын жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу мыйзамдарынын сакталышын контролдойт;

- ведомствого караштуу жана аймактык органдардын ишин уюштурат, жүргүзөт жана контролдойт;

- салык төлөөчүлөр бухгалтердик отчетторду жана баланстарды, салыктык эсептерди, отчетторду, декларацияларды жана бюджетке салык алууга байланышкан башка документтерди өз убагында беришин контролдойт, ошондой эле ал документтердин тууралыгын кирешени, пайданы, салык салынчу башка объекттерди жана салыктын, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна башка төлөмдөрдүн туура эсептелиши жактарынан текшерет;

- Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу мыйзамдарын сактоо маселеси боюнча юридикалык жана жеке жактарга салыктык текшерүүлөрдү жүргүзөт;

- чарбакер субъекттердин товарларды жана акча каражаттарды жүгүртүүсүн толук эсепке алуу жана алар жана салык мыйзамын сакташы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык каттоого турушу, кирешелердин, керектүү бухгалтердик жана салыктык документтерди эсепке алышы, товарларда тиешелүү маркалоону колдонуунун бар болушу жана тууралыгы максатында калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө контролдук-кассалык машиналардын колдонулушун контролдойт, хронометраждык изилдөө жүргүзөт жана салык постторун коет;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- министрликтерде жана ведомстволордо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, менчигинин формасына жана ведомстволук тиешесине карабастан мекемелерде, ишканаларда жана уюмдарда, анын ичинде өзгөчө режимдеги мекемелерде жана уюмдарда, биргелешкен жана чет өлкөлүк ишканаларда, банктарда жана башка финансылык-кредиттик мекемелерде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарында, чет өлкөлүк жарандарда жана жарандыгы жок адамдарда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине, Социалдык фондуна же бюджеттен тышкаркы фонддорго салыктар, камсыздандыруу төгүмү жана башка төлөмдөр эсептелишине жана төлөнүшүнө байланыштуу документтерин, бухгалтердик китептерин, отчетторун, пландарын, сметаларын, декларацияларын жана башка документтерин текшерет, ошондой эле керектүү түшүндүрмөлөрдү алат;

- юридикалык жана жеке жактардан, республиканын финансы органдарынан, банк мекемелеринен, ошондой эле жарандарынан документтерди алат, алардын негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине, Социалдык фонддун бюджетине же бюджеттен тышкаркы фонддорго төлөнүүгө тийиш болгон жана факт жүзүндө түшкөн салыктын, камсыздандыруу төгүмүнүн жана башка төлөмдөрдүн суммаларына, ошондой эле финансылык санкциялардын жана администрациялык айыптардын суммаларына эсеп жүргүзөт (ар бир төлөөчү жана төлөмдүн түрү боюнча);

- мекемелерди жана уюмдарды мамлекеттик пошлина жана башка салыктык эмес төлөмдөрдү төлөөдө алынган акча каражаттарды алуунун тууралыгы жана сакталышын камсыздоо маселеси боюнча, жергиликтүү бийлик органдарын (айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңештер ж.б.) калктан салыктарды, камсыздандыруу төгүмүн жана төлөмдөрдү төлөөнүн эсебине алынган акча каражаттарды алууда аныкталган талаптарды сактоо маселеси боюнча контролдойт жана текшерет;

- чарбакер субъекттердин, ошондой эле банктардын ачылган эсептер, банктардагы валюталык жана башка эсептер жана ал эсептер боюнча операциялардын көрсөтүлүшү тууралуу маалыматтарды толук жана туура беришин контролдойт;

- мамлекеттик бюджеттин жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнүн божомолун түзүүгө катышат;

- республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө салыктар боюнча, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонддун бюджетине камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды киргизет;

- камсыздандыруу төгүмдөрүн Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетине өз убагында жана толук көлөмдө кириштөөнү ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна иш менен камсыздалгандык жана эмгек акылар жөнүндө билдирүүлөрдү электрондук сактагычтар менен берет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө салыктарды, камсыздандыруу төгүмүн жана бөлөк төгүмдөрдү мамлекеттик бюджетке жана Социалдык фонддун бюджетине эсептөөгө жана төлөөгө байланыштуу салык эсептеринин, отчетторунун, декларацияларынын жана бөлөк документтеринин формалары боюнча сунуш киргизет;

- салыктардын башка түрлөрү боюнча салык төлөөчүнүн милдеттеринин эсебине төлөнгөн салыктын ашып кеткен суммасын киргизет, салык төлөөчүнүн макулдугу менен акча каражаттарынын суммасынын калган бардык бөлүгүн алдыдагы төлөмдөр боюнча салык төлөөчүнүн милдеттеринин эсебине кошот;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине жана Социалдык фондунун бюджетине карай милдеттенмелерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган салыктык жана финансылык санкцияларды, проценттерди жана үстөктөрдү, ошондой эле ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын кызмат адамдары жана жарандар тарабынан жол берилген ушундай тартип бузуулар үчүн администрациялык айыптарды өз учурунда өндүрүүнүн жана аны колдонуунун тууралыгын камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган салык жана камсыздандыруу төгүмүнүн төлөө мөөнөтүн өзгөртүү жөнүндө чечимин өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде салык төлөөчүлөрдүн жазуу жүзүндө арызы боюнча аткарат;

- салык төлөөчүлөргө салынган салыктар, камсыздандыруу төгүмдөрү жана башка төлөмдөр, салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарын төлөө жөнүндө жана дагы үчүнчү тараптан салык төлөөчүгө тийиштүү болгон төлөтүү жана өндүрүү суммасы жөнүндө чечим жөнөтөт;

- үчүнчү тараптан салык төлөөчүгө тийиштүү болгон сумманы белгиленген тартипте төлөтөт, ошондой эле чет өлкөлүк валютада да өндүрүүнү ишке ашырат;

- административдик тартип бузуунун тике куралы жана объектиси болуп саналган предметтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алууну ишке ашырат;

- зарыл болгон учурларда укук коргоо органдарына жана башка органдарга алардын компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча материалдарды берет, ошондой эле сотко доону берет;

- юридикалык жана жеке жактарга, ошондой эле жарандарга өз учурунда төлөнбөгөн салыктарды, камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка төлөмдөрдү, айыптарды, пайыздарды, үстөктөрдү жана башка санкцияларды бюджеттин кирешесине төлөтүү жөнүндө сотто доо коет;

- чарбакер субъекттердин кайрылуусу боюнча атайын салык режимдерин колдонот;

- өзүнүн ведомствого караштуу жана аймактык уюмдарынын жана алардын кызмат адамдарынын чечимдерин жокко чыгарат (иш-аракетин токтотот);

- бийликтин жергиликтүү органдары, укук коргоочу, финансылык жана башка контролдоочу органдар менен өзүнүн контролдоочу ишин биргелешип жүргүзөт;

- чет мамлекеттердин салык жана компетенттүү органдары менен эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашууларда көрсөтүлгөн чекте кызматташат жана биргелешип иш жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына киргизилчү оңдоолордун долбоорлоруна эксперттик баа берүүгө катышат;

- Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору өз компетенцияларынын чегинде даярдашкан өкмөттөр аралык экономикалык макулдашуулардын долбоорлорун эксперттик баалоого катышат;

- укук коргоо органдарынын, ошондой эле жогорку мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бийлик органдарынын демилгеси боюнча түзүлгөн комиссиялардын жана топтордун жумуштарына салык эксперти катары катышат;

- ведомствого караштуу жана аймактык органдарынын аткарылган иштер жөнүндө отчетторунун формаларын бекитет, бюджетке төлөмдөрдү жыйноо боюнча маалыматтарды алат, жалпылайт, талдайт жана аны өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

- жогорку органдарга салыктардын, камсыздандыруу төгүмүнүн жана бөлөк төлөмдөрдүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине жана Социалдык фондунун бюджетине алынышы боюнча салык органдарынын иштери жөнүндө отчетторду маалымкаттарды жана информация берет;

- этил спиртин жана алкоголдуу продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү чөйрөсүндө эсепти жана отчетту уюштурат жана ишке ашырат;

- салыктар, камсыздандыруу төгүмдөрү жана бюджетке башка милдеттүү төгүмдөр боюнча ченемдик укуктук актыларды колдонуу тартиби жөнүндө салык төлөөчүлөрдүн, ведомствого караштуу жана аймактык органдардын арасында түшүндүрүү ишин уюштурат;

- юридикалык жактарды, алардын филиалдарын, өкүлчүлүктөрүн жана жеке жактарды - салыктарды, камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка төлөмдөрдү төлөөчүлөрдү салыктык (эсепке алуу) каттоо, кайра каттоо жана ишин токтотуу, ошондой эле КНС боюнча салык салынуучу субъектти каттоо жана жокко чыгаруу боюнча ишти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте уюштурат жана контролдойт;

- жеке ишкерлерди, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбаларды - салыктарды, камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка төлөмдөрдү төлөөчүлөрдү мамлекеттик каттоону, салыктык (эсепке алуу) каттоону, кайра каттоону жана алардын ишин токтотууну жүргүзөт;

- мамлекеттик каттоодон өткөн салык төлөөчүлөр жөнүндө маалымат базасын, ошондой эле экономикалык жана ишкердик ишти жүргүзгөн салык төлөөчүлөр жөнүндө маалымат базасын статистикалык органдарга өткөрүп берүүнү жүргүзөт;

- конфискацияланган, ээси жок жана ээсиз-ээликсиз мүлктү эсепке алуу, баалоо жана сатууну жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын аймагында колдонууга болуучу контролдук-кассалык машиналардын тийиштүү салык органдарында катталышы жана эсепке алынышы боюнча ишти жүргүзөт;

- төлөнүүгө тийиш болгон салыктардын ашыкча төлөнгөн суммасы боюнча салык төлөөчүгө Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде белгиленген тартипте, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик ставкасы боюнча пайыздарды эсептөө менен корутунду жазып берет;

- салык салуу, камсыздандыруу төгүмүн төлөө жана салык уюмдарынын кызмат адамдарынын мыйзамга туура келбеген иш-аракеттери боюнча жарандардын, юридикалык жана жеке жактардын кайрылууларын, сунуштарын жана арыздарын белгиленген тартипте карайт;

- Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдарында бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтык системанын түзүлүшүн, иштешин жана өркүндөтүлүшүн камсыздайт;

- Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларына ылайык бардык деңгээлдеги ведомствого караштуу жана аймактык органдардын иштерине ички аудитордук текшерүү жүргүзөт жана баалоонун натыйжалары боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын компетенциясынын чегинде сунуштарды иштеп чыгат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын системасында кадрларды тандоону жана жайгаштырууну ишке ашырат, квалификациялуу кадрларга керектөөнү аныктайт, адистерди даярдоону уюштурат, ошондой эле кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча ишти жүргүзөт;

- мамлекеттик салык саясатын жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу саясатын ишке ашырат;

- салык төлөөчүнүн жазуу жүзүндөгү арызы боюнча Кыргыз Республикасындагы салыктык статусуна (резиденттигине) жазуу жүзүндө тастыктоо берет;

- салык мыйзамын жана социалдык камсыздандыруу мыйзамдарын, этил спиртин, алкоголдуу жана спирттүү продукцияны чыгаруу жана жүгүртүү чөйрөсүндө тарифтик, фискалдык саясат боюнча мыйзамдарды өркүндөтүүгө багытталган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга белгиленген тартипте катышат;

- ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден товарларды импорттоодо, ЕАЭБде кызматтарды көрсөтүүдө эл аралык келишимдик базага ылайык кыйыр салыктардын бюджетке толук түшүүсүн жана байкоого алынышын камсыз кылат;

- КНС боюнча экспорттук жеткирүүлөрдү ырастоо максатында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин аймагына товарларды экспорттоодо эл аралык келишимдик базага ылайык контролго жана байкоого алынышын камсыз кылат;

- импорттолуучу жана экспорттолуучу товарларды эсепке алат жана талдайт;

- түшүүлөрдүн резервин табат жана бюджетке импорт боюнча кыйыр салыктардын түшүүсүн көбөйтүү боюнча сунуштарды киргизет;

- өткөрүү пункттарында алымдардын төмөндөтүлгөн ставкалары колдонулган товарларды ташып киргизүү маселелери боюнча ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерин аткарууну камсыз кылуучу администрациялоо жана контролдоо методологиясы;

- Кыргыз Республикасынын салык кызматын өнүктүрүү боюнча иш-чараларын каржылайт.

 (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-декабрындагы № 860, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 188, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 551 , 2019-жылдын 22-августундагы № 417 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын укуктары

 

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- мамлекеттик органдардан жана менчигинин формасына карабастан башка юридикалык, жеке жактардан өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн керектүү маалыматтарды белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- жүктөлгөн милдеттерге ылайык башка органдар менен салыктарды башкаруу, анын ичинде импорт боюнча кыйыр салыктарды, камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка төлөмдөр боюнча өз ара аракеттенүү жөнүндө келишимдерди жана макулдашууларды түзөт;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын компетенциясына кирүүчү буйруктарды өз алдынча же башка мамлекеттик башкаруу органдары менен биргелешип чыгарууга;

- бекитилген тартипте жалпыга маалымдоо каражатын түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана жумуштарды сатып алууга, тендерлерди өткөрүүгө;

- зарыл маалыматтык-презентациялык материалдардын, видеофильмдердин, картографиялык иштердин жана маалымдама адабияттардын, илимий изилдөө иштеринин заказчысы катары чыгууга;

- ички аудитти өткөрүүгө керектүү болгон бардык документтерди (анын ичинде электрондук форматта) текшерүүгө, ички аудит объектинин кызматкерлеринен ички аудитке тиешелүү бардык керектүү документтердин копияларын жана керектүү түшүндүрмөлөрдү алууга;

- салыктык контролду, салыктык текшерүүнү, рейддик салык контролун, хронометраждык изилдөөнү жүргүзүүдө жана салык постун орнотууда факт түрүндөгү маалыматтардын салык төлөөчү берген документтерге ылайыктыгын аныктоо үчүн аймакты иликтөө, имаратты жана салык салынуучу объектилерди изилдөө максатында ишкердик жүргүзүүгө пайдаланылган аймакка же имаратка жазуу жүзүндө берилген ыйгарым укуктун негизинде кирүүгө;

- салык салуу предметине тиешелүү документтерди алууга, ошондой эле копиясын жасатууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурда, имаратты, жабдууларды, документтерди жана башка предметтерди мөөр жана пломба коюп бекитүүгө;

- Кыргыз Республикасына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден товарларды ташып киргизүүдө (импорттоодо) кыйыр салыктардын толук келип түшүүсүн камсыз кылуу максатында транспорт каражаттарын кароого;

- администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди өзүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген компетенциясынын чегинде кароого;

- банктардан жана башка финансылык-кредиттик мекемелерден салык төлөөчүлөрдүн алыш-бериш, ссудалык, валюталык жана башка эсептери бар экени ачылганы, өзгөртүлгөнү, жабылганы, тийиштүү убакыттын ичинде коммерциялык жана башка эсептер менен операциялары болгону жөнүндө маалыматты, ошондой эле салык төлөөчүлөрдүн эсептеринде каражаттардын бар же жок экендиги жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык суроого жана алууга;

- салык төлөөчүдөн салыкты, камсыздандыруу төгүмүн бөлүп төлөөнүн графигин тапшырууну же салыктын, камсыздандыруу төгүмүнүн төлөнүшүн камсыздоочу башка чара көрүүнү талап кылууга;

- баалоонун кыйыр методдорунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жана тартипте салык төлөөчүлөргө салыкты алдын ала эсептөөгө, салык милдеттерин жана камсыздандыруу төгүмү боюнча милдеттерин аныктоого;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине жана Социалдык фондунун бюджетине мыйзамда белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн салыктардын, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасына салыктык жана финансылык санкцияларды колдонууга, пайыздарды жана үстөктөрдү чегерүүгө;

- бюджетке бересеси бар салык төлөөчүнүн, ошондой эле салык төлөөчүгө бересеси бар үчүнчү жактардын банктык, анын ичинде валюталык эсептерине салык боюнча төлөмдүк талаптарды коюуга;

- камсыздандыруу төгүмүн төлөө боюнча аныкталган эреже бузууларды жоюу жөнүндө талап аткарылбаган, камсыздандыруу төгүмүн эсептөөгө жана төлөөгө байланыштуу документтерди Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдарына бербеген учурда камсыздандыруу төгүмүн төлөөчүлөрдүн банк мекемесиндеги жана башка финансы-кредиттик мекемелердеги операцияларын мыйзамда белгиленген тартипте токтотуп коюуга;

- Кыргыз Республикасынын салык мыйзамында жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамында каралган жана өз учурунда төлөнбөгөн салыктар, камсыздандыруу төгүмү жана башка төлөмдөр, капитализация боюнча береселерди, ошондой эле финансылык санкциялар, пайыздар жана үстөктөр боюнча береселерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине жана Социалдык фондунун бюджетине төлөтүү талабын коюу жолу менен өндүрүүгө, ошондой эле салыктык жана юридикалык жана жеке жактардын мүлкүн мыйзамда белгиленген тартипте өндүрүүгө чегерүүгө;

- салык төлөөчүлөрдү каттоочу органдарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мажбурлап жоюу жөнүндө кайрылууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздер боюнча сотторго доолорду, анын ичинде уюмду жоюу жөнүндө дооматтарды коюуга;

- салыктык текшерүүнүн жыйынтыгына кызыкдар эмес эксперттерди атайын билимди жана көндүмдү талап кылган айрым маселелер боюнча изилдөө жүргүзүү жана консультация алуу үчүн ишке тартууга;

- башка мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан салык салуу объекттерине жана салыктык милдеттенмени, камсыздандыруу төгүмү боюнча милдеттенмелерди эсептөөгө байланышкан маалыматтарды суроого жана алууга;

- өзүнүн ведомствого караштуу, аймактык органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын чечимдерин жокко чыгарууга (иш-аракеттерин токтотууга);

- ведомствого караштуу жана аймактык органдарын кызмат адамдары өз ишин жүргүзүүдө мыйзамды сакташын контролдоого, салык органдарынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды бузушун болтурбоо боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүүгө жана бузуу фактыларын токтотууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык башка укуктарга ээ.

 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-декабрындагы № 860, 2019-жылдын 22-августундагы № 417 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын милдеттери жана жоопкерчилиги

 

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын бардык деңгээлдеги органдарынын укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери, ошондой эле кызмат адамдарынын аракеттеринин үстүнөн даттануунун тартиби Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, юридикалык жана жеке жактардын мыйзам менен корголуучу укуктарын жана кызыкчылыктарын катуу сактоого, ошондой эле конкреттүү салык төлөөчү жөнүндө кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда алынган маалыматты кызматтык максатта гана пайдаланууга, салык төлөөчү жөнүндө мыйзамда аныкталган салыктык сырды сактоого, жеке, коммерциялык жана мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтардын сакталышын өзүнүн компетенциясынын чегинде камсыздоого милдеттүү.

11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы бюджеттик-финансылык жана пенсиялык саясатты талдоо жана иштеп чыгуу үчүн керектүү отчетторду Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга мыйзамда белгиленген салыктык сыр сакталуучу шартта өз убагында берүүгө милдеттүү.

12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы жана анын аймактык подразделениелери салык органынын кызмат адамы салыкты эсептегенине же башка чечимине канааттанбаган салык төлөөчүлөрдүн жана камсыздандыруу төгүмүн төлөөчүлөрдүн жазуу жүзүндөгү даттанууларын кароого жана алар боюнча чечим чыгарууга жана өзүнүн чечими жөнүндө себебин көрсөтүп, жазуу жүзүндөгү билдирүү менен кабарлоого милдеттүү.

13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдары өз милдеттерин аткарбаганы же тийиштүү түрдө аткарбаганы, салык төлөөчү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген салыктык сырды жана камсыздандырылган адамдардын өздүк камсыздандыруу эсебинде камтылган жашырын маалыматтарды сактабаганы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик, администрациялык, мүлктүк жана кылмыштык жазага тартылышат.

14. Салык органдары жана алардын кызматкерлери өз милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыктан салык төлөөчүгө келтирилген тике зыяндар (алынбай калган пайда дагы кошо камтылган чыгымдар) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте орду толтурулууга тийиш.

 

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын ишинин уюштурулушу

 

15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын төрага башкарат, ал кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалат жана бошотулат.

16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басарлары болот, аларды кызматка Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри дайындайт жана бошотот. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы жок болгон учурда анын милдеттерин аткаруу анын орун басарларынын бирине жүктөлөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматында статс-секретардын жогорку административдик кызмат оруну бар.

Статс-секретарды кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аныкталат.

17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын, аймактык органдардын ишин жетектейт, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматына жүктөлгөн маселелердин жана милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликте болот;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын атынан чыгат жана анын Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары менен өз ара байланышта иштешүүсүн камсыздайт;

- төраганын орун басарларынын арасында функциялык милдеттерди бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-секретарга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын компетенциясына кирген айрым функциялык милдеттерди аткарууну тапшырат;

- Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтγнѳ караштуу Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын жана анын тутумундагы аймактык органдардын тγзγмγн бекитет, аны ѳзгѳртγγ мамлекеттик органдын милдеттеринин жана функцияларынын ѳзгѳрγшγнѳ байланыштуу гана болушу мγмкγн. Мында, тѳраганы дайындоо Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтγнѳ караштуу Мамлекеттик салык кызматынын тγзγмγн ѳзгѳртγγ γчγн негиз болбойт;

- Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтγнѳ караштуу Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын жана анын тутумундагы аймактык органдардын штаттык тизмесин белгиленген штаттык сандын чегинде бекитет;

- Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтγнѳ караштуу Мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын жана анын тутумундагы аймактык органдардын тγзγмдγк бѳлγмдѳрγ жѳнγндѳ жоболорду бекитет;

- статс-секретардын сунуштоосу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерин администрациялык мамлекеттик кызматтарга дайындайт жана аларды кызматтан бошотот, аларды кызмат орундарына которот жана ротациялайт;

- эмгек тартиби сакталышын контролдойт жана эмгек шарттарын андан ары жакшыртуу боюнча иш-чаралардын жүргүзүлүшүн камсыздайт;

-ушул салык органынынын жетекчилерине аймактык салык органдарынын кызматкерлерин кызматка дайындоо , кызматтан бошотуу боюнча ыйгарым укуктарды берет;"

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салык органдарынын кызмат адамдарын иштеги кетирген эреже бузуулары жана кемчиликтери үчүн, эгерде бул эреже бузууларга кылмыш жоопкерчилиги каралбаса, анда тартиптик жоопкерчиликке тартат;

- аныкталган тартипте ведомстволук сыйлыктарды уюштурат жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерин ведомстволук сыйлыктар менен сыйлайт;

- биринчи кол укугу менен акча каражаттарын башкы тескөөчүсү болот;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерине атайын наамдарды белгиленген тартипте ыйгарат, ошондой эле атайын жогорку наамдарды ыйгаруу жөнүндө сунуштарды мыйзамда белгиленген тартипте киргизет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлерин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын милдеттерин аткарууга көмөк көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн төш белгилерди (сыйлыктарды) белгиленген тартипте бекитет, ушул төш белгилер (сыйлыктар) жөнүндө жоболорду жана алардын сүрөттөлүшүн белгиленген тартипте бекитет, аталган адамдарды төш белгилер (сыйлыктар), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын грамоталары менен сыйлайт жана аларга сыйлоонун мыйзамда каралган башка түрлөрүн ыйгарат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын аймактык бөлүктөрүн мыйзамга каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-декабрындагы № 691 токтомдун редакциясына ылайык)

18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматында курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы (коллегиянын төрагасы), статс-секретарь, төраганын орун басарлары, негизги башкармалардын жетекчилери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өкүлдөрү кирген 9 кишиден турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын курамын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет.

19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын коллегиясынын жыйындарын уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы тарабынан бекитилчү Коллегия жөнүндө жобо менен жөнгө салынат.

20. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)