Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
№ 122 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-декабрындагы № 810, 2013-жылдын 24-январындагы № 32, 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212, 2015-жылдын 30-марты № 168
 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги (мындан ары - Министрлик), качкындар, кесиптик-техникалык билим берүү маселесин кошо алганда, Кыргыз Республикасында жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу багытында бирдиктүү мамлекеттик саясатты (мындан ары - жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу багытындагы мамлекеттик саясат) жүргүзгөн аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларын, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы бар мөөрү жана башка мөөрлөрү, штамптары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын казна системасында жана агент-банктарында эсептери болот.

4. Министрлик өз ишин, аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар, ишканалар жана мекемелер менен өз ара аракетте өзүнүн ведомстволук уюмдары, аймактык органдары аркылуу жүзөгө ашырат.

 

2. Министрликтин максаты

 

5. Министрликтин максаты эмгек, миграция жана жаштар чөйрөсүндө мамлекеттик жаштар саясатын иштеп чыгуу, ошондой эле татыктуу эмгек шарттарын түзүү аркылуу жарандардын жашоо деңгээлин жана сапаттарын жогорулатуу болуп саналат.

 

3. Министрликтин милдеттери

 

6. Министрлик төмөнкү милдеттерди аткарат:

- жаштардын мамлекеттик жаштар саясатын түптөөгө жана жүзөгө ашыруусуна түздөн-түз катышуусун камсыз кылуу, анын коомдук маанилүү жана инновациялык демилгелерин колдоо;

- экономика чөйрөсүндө эмгектик мамилелерди жана эмгекке төлөө системасын өнүктүрүү;

- калктын иш менен камсыз болуусуна көмөк көрсөтүү, улуттук эмгек рыногунун кызыкчылыктарын эске алуу менен кесиптик-техникалык билим берүү системасын өнүктүрүү;

- эл аралык милдеттенмелерге ылайык жана улуттук коопсуздукту эсепке алуу менен качкындардын укуктарын камсыз кылуу;

- жумушсуз жарандарды социалдык колдоо ченемдерин өркүндөтүү;

- (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын тышкы миграция, анын ичинде тышкы эмгек миграциясы жаатындагы мамлекеттик саясаттын чараларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- тышкы миграция, анын ичинде тышкы эмгек миграциясы жаатында эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана тереңдетүү.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 токтомунун редакциясына ылайык)

 

4. Министрликтин функциялары

 

7. Министрлик төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

- жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын жана артыкчылыктарын аныктайт;

- жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясат чөйрөсүндө ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет, аларды жүзөгө ашырууну камсыз кылат;

- эмгек ресурстарына керектөөлөрдү божомолдоону, эмгек базарын түзүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгат;

- ички, тышкы жана эмгек миграциясы чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгат;

- жумуштардын жана жумушчулар кесибинин Бирдиктүү тарифтик-квалификациялык маалымдамасынын, жетекчилер, адистер, кызматкерлердин жумуш орундарынын Бирдиктүү квалификациялык маалымдамасынын долбоорлордун иштеп чыгат жана бекитет;

- кесиптик-техникалык билим берүү системасында окутуунун сапатын жогорулатууну камсыз кылат;

- улуттук гендердик саясаттын артыкчылыктарын аныктоо жана милдеттерди түзүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

- (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- кызматкерлерге коюлган талаптарга жана (же) иштин татаалдыгы боюнча квалификациялык топторго таандыктыгына жараша бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин эмгегине акы төлөө системасын өркүндөтүү жана экономиканын бюджеттен сырткаркы секторунда кызыкдар мамлекеттик органдар менен бирдикте эмгекке акы төлөө мамлекеттик саясатын түзүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- баштапкы кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарын иштеп чыгууну жана ишке киргизүүнү, окутуунун инновациялык формаларын жана ыкмаларын киргизүүнү уюштурат;

- мыйзамдарда жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте Кыргыз Республикасында баш паанек издеген адамдарга жана качкындарга статус берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- жумушсуз жарандарды эсепке алууну жана каттоону камсыз кылат;

- баш паанек издеген адамдарды жана качкындарды эсепке алууну жана каттоону жүзөгө ашырат;

3) координациялоо жана мониторингдөө функциялары:

- белгиленген тартипте консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, эл аралык келишимдерди түзөт жана Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча чет мамлекеттердин, эл аралык жана коомдук уюмдардын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдары менен өз ара аракеттенүүнү уюштурат;

- жаштарды колдоого багытталган эл аралык келишимдерге, улуттук жана мамлекеттик программаларга мониторингди жүзөгө ашырат;

- кызыкдар министрликтер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жаштар, эмгек, иш менен камсыз кылуу, качкындар, кесиптик-техникалык билим берүү маселелерин чечүүдө өз ара байланышта иштейт;

4) кызмат көрсөтүү функциялары:

- жумушсуздарды кесиптик окутууну жана кайра окутууну, жумушсуздарды акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга тартууну уюштурат;

- белгиленген тартипте кесиптик даярдоо мезгилинде жумушсуздарга стипендия төлөйт;

- калктын аялуу катмарын, деп соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштурууга көмөк көрсөтөт;

- белгиленген тартипте Министрликтин ишинин маселеси боюнча жеке адамдардын жана юридикалык жактардын даттанууларын жана арыздарын карайт;

- иш менен камсыз кылуу, эмгек, качкындар маселелери боюнча усулдук жана консультациялык жардамдарды берет;

- баш паанек издеген адамдардын жана качкындардын иш менен камсыз болуусуна көмөк көрсөтөт;

- мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында иш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштурууга көмөктөшөт;

- чет мамлекетте эмгектенип жүрүп каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан чыгымдарды төлөп берүү боюнча кызмат көрсөтөт;

- качкын макамын берүү жөнүндө өтүнүчтөрдү каттоо тууралуу күбөлүк берүүнү ишке ашырат;

- качкындарга күбөлүк берүүнү ишке ашырат;

5)колдоо функциялары:

- иш чөйрөсүн тандоо, ишке орноштуруу, улуттук жана эл аралык эмгек рынокторунда суроо-талап кылынган кесиптерге кесиптик окутуу максатында жарандардын кесип тандоолоруна көмөк көрсөтөт;

- жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине көмөк көрсөтөт;

- аймактык органдар, ведомстволук бөлүмдөр тарабынан финансылык тартипти сакташын, материалдык жана акча каражаттарын максаттуу багыты боюнча пайдаланышын текшерет;

- Министрликтин системасында финансы-чарбалык ишти пландаштырууну, мониторингди жана талдоону уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын кызыкдар болгон мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдары, ошондой эле эл аралык уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү менен бирдикте жаштар үчүн социалдык кызматтар борборлорунун, иш менен камсыз кылуу борборлорунун жана баш паанек издеген адамдарды жана качкындарды убактылуу жайгаштыруу түйүндөрүн өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзөт;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтар банкын түзөт;

- программаларды, долбоорлорду финансылык колдоо үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартууну жүзөгө ашырат, ошондой эле жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик буюртманы аткарат;

- өз ишинин чөйрөсүндө илимий изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды жүргүзүүгө мамлекеттик буюртманы ишке ашырат;

- Министрликтин ишинин чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырууда маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзөт;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө катышат;

- белгиленген тартипте жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө байланыштуу эл аралык, региондук жана жергиликтүү иш-чараларды уюштурат жана өткөрөт;

- дилгир жана таланттуу балдарды жана жаштардын андан ары калыптанышы жана өнүгүүсү үчүн колдоо көрсөтүүгө көмөктөшөт;

- ишке орношуу максатында чет өлкөлөргө кетип жаткан адамдарды кесиптик окутууну жана кайра окутууну уюштурууга көмөк көрсөтөт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-декабрындагы № 810, 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Министрликтин укуктары

 

8. Министрлик белгиленген иш чөйрөсүндөгү функцияларын аткаруу максатында төмөнкү укуктарга ээ:

- ведомстволук бөлүмдөрү жана аймактык органдары аткарууга милдеттүү ички ведомстволук актыларды кабыл алууга;

- кызыкчылыгы болгон министрликтер, администрациялык ведомстволор, эл аралык уюмдар жана башка юридикалык жана жеке жактар менен бирдикте ведомстволор аралык комиссияларды, эксперттик кеңештерди, жумушчу топторду түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык кызматташууну жүзөгө ашырууга;

- Министрликтин иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн белгиленген тартипте эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донорлордун гранттарын тартууга;

- Министрликтин иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донорлордун гранттарын топтоо үчүн Казыналык системасында атайын эсептерди ачууга;

- Министрликтин системасынын кызматкерлерин даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу системасын уюштурууга;

- мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана коомдук уюмдардан жаштар, эмгек, иш менен камсыз кылуу, качкындар, кесиптик-техникалык билим берүү жана Министрликтин компетенциясына кирген башка маселелер боюнча маалыматтарды талап кылууга жана алууга;

- бюллетендерди, журналдарды жана башка басылмаларды чыгарууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акысыз жана акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте товарларды, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну жүзөгө ашырууга;

- сынактарды, кеңешмелерди, семинарларды жана конференцияларды өткөрүүгө жана Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча жарнамалык-басылма ишин жүргүзүүгө;

- белгиленген тартипте Министрликтин грамоталарын, төш белгилерин жана башка сыйлыктарын уюштурууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32, 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

6. Министрликтин ишин уюштуруу

 

9. Министрликти министр (мындан ары - министр) жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

10. Министрликте статс-катчынын жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орду уюштурулган.

Статс-катчыны кызмат ордуна дайындоо, бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам менен аныкталат.

11. Министрдин орун басарлары болот, алар министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана бошотулат. Министрдин орун басарлары түздөн-түз министрге баш ийет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин жана ыйгарым укуктардын чегинде Министрликтин ишин уюштурушат.

12. Министр:

- Министрликтин ишине жалпы жетекчилик кылат жана Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылуусу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Министрликтин милдеттери жана функциялары өзгөргөндүгүнө байланыштуу гана Министрликтин түзүмүн, Министрликтин мыйзамда белгиленген эмгек акы төлөө фондунун жана кызматкерлеринин чектүү санынын чегинде Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүн, штаттык ырааттамасын бекитет;

- Кыргыз Республикасынын, башка мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана эл аралык уюмдар менен мамилелерде министрликтин атынан чыгат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча өкмөттөр аралык келишимдерге жана макулдашууларга, ошондой эле башка документтерге кол коет;

- өз компетенциясынын чегинде буйруктарды жана башка документтерди чыгарат;

- орун басарларынын ортосунда ыйгарым укуктарды бөлүштүрөт;

- түзүмдүк, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана аймактык органдарынын ортосунда ыйгарым укуктарды бөлүштүрөт;

- ведомстволук бөлүмдөрүнүн жоболорунун долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө берет;

- статс-катчынын сунушу боюнча Министрликтин администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Министрликтин мамлекеттик кызматкерлеринин чектүү саны боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизет;

- белгиленген тартипте Министрликтин кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө маселени чечет;

- белгиленген тартипте Министрликтин мүлкүн башкарат жана каражаттарын тескейт;

- министрдин орун басарларын, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерин номенклатуралык кызмат орундарына ылайык кызмат орундарына дайындоо жана кызмат орундарынан бошотуу үчүн талапкерлер, ошондой эле коллегия мүчөлөрүнүн талапкерлери боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуш киргизет;

- Министрликтин аймактык органдары жана баш паанек издеген адамдарды жана качкындарды убактылуу жайгаштыруу пункттары жөнүндө жоболорду бекитет;

- бюджеттик жана атайы каражаттардын максаттуу пайдалануу боюнча жеке жоопкерчилик тартат;

- белгиленген тартипте Министрликтин өзгөчө айырмаланган кызматкерлерине ардак наамдарды ыйгаруу жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына көрсөтүү боюнча сунуштарды берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген буйруктарды, Министрликтин ведомстволук мекемелеринин жетекчилеринин чечимдерин токтотот, жокко чыгарат;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген тармактык саясат маселелери боюнча функционалдык милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Министрликтин ишин башкаруу боюнча башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

Министрди кызмат ордуна дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп эсептелбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32, 2013-жылдын 22-апрелиндеги № 212 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

13. Министрликте 9 кишиден турган коллегия түзүлөт. Кызматы боюнча министр (төрага), статс-катчы жана министрдин орун басарлары коллегия мүчөсү болот. Коллегиянын калган мүчөлөрү министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына милдеттүү негизде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү киргизилет.

14. Министрликте Жаштар кеңеши өз ишин жүргүзөт, ал коомдук башталышты туруктуу иш алып барган кеңеш берүүчү жана консультативдик орган болуп саналат. Кеңештин сунуштары сунуштама мүнөзүнө ээ.

Жаштар кеңешинин түптөлүшү, курамы жана анын жобосу министр тарабынан бекитилет.

15. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

16. Министрликтин чечимдери буйрук жана коллегиянын токтомдору түрүндө чыгарылат.

 

7. Корутунду жоболор

 

17. Министрликти кайра түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

18. Министрлик жоюлган учурда документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталат.