Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
N 113 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-декабрындагы N 724, 2015-жылдын 30-мартындагы № 168, 2016-жылдын 14-июнундагы № 315, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 16-майындагы № 285, 2019-жылдын 20-июнундагы № 303 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги (мындан ары - Министрлик) дипломатиялык кызматтын бирдиктүү тутумуна башчылык кылуучу, Кыргыз Республикасынын бирдиктүү тышкы саясатын жүргүзүү максатында тышкы иштер чөйрөсүндө жана тышкы саясий чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана башкаруу боюнча иш аракетти, тышкы саясий чечимдерди иштеп чыгууда, кабыл алууда жана жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарын координациялоону жана алардын өз ара аракеттенүүлөрүн ишке ашыруучу аткаруу бийлигинин органы болуп саналат.

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, "Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматы жөнүндө", "Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери, Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын алдындагы туруктуу өкүлчүлүктөрү жана Кыргыз Республикасынын визалык пункттары (мындан ары - чет өлкөлөрдөгү мекемелер), Министрликтин өкүлчүлүгү жана Министрликтин ведомстволук уюмдары (мындан ары - ведомстволук уюмдар) дипломатиялык кызмат органдарынын бирдиктүү тутумуна кирет.

4. Министрлик дипломатиялык кызмат органдарынын тутумдарынын ишин башкарат, жетектейт, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен мамилелер жаатындагы мамлекеттик органдарды координациялоону жана алардын өз ара аракеттенүүлөрүн, тышкы саясаттын бирдиктүү принцибинин сакталышын камсыз кылат, Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттеринин аткарылышын жалпы контролдоону ишке ашырат, ошондой эле ага ушул Жобого жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүктөлгөн башка милдеттерди жана функцияларды аткарат.

5. Министрлик юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн, кыргыз, орус жана англис тилдеринде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү бар.

2. Министрликтин максаттары жана милдеттери

6. Министрликтин максаты Кыргыз Республикасынын тышкы саясий курсун натыйжалуу ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана башка улуттук кызыкчылыктарын эл аралык мамилелерде коргоо болуп саналат.

7. Министрликтин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын анын чет мамлекеттер менен тең укуктуу мамилелерин ар тараптан өнүктүрүү жана эл аралык укуктун жалпыга таанылган ченемдерине ылайык эл аралык уюмдар менен натыйжалуу кызматташуу багытында жүргүзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен дипломатиялык жана консулдук байланышын, эл аралык уюмдар менен кызматташтыгын камсыз кылуу;

2) бардыгы үчүн тең укуктуулук жана коопсуздук принциптерине негизделген эл аралык тынчтыкты, глобалдуу жана региондук коопсуздукту колдоого көмөк көрсөтүү;

3) Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү жарандарынын жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын миграциялык саясатын ишке ашырууга катышуу;

4) Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен тышкы экономикалык жана соода байланыштарын өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө, Кыргыз Республикасынын экспорттук, туристтик мүмкүнчүлүктөрүн алга жылдырууга, Кыргыз Республикасынын экономикасына чет өлкөлүк инвестицияларды, жаңы технологияларды жана инновацияларды тартууга, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен гуманитардык жана техникалык кызматташтыкты кеңейтүүгө катышуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык саясатын ишке ашырууга катышуу.

3. Министрликтин функциялары

8. Министрлик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди чечүү үчүн төмөнкү негизги функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын концепциясы жана стратегиялык багыттары боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Президентине (мындан ары - Президент), Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө (мындан ары - Өкмөт) жана башка мамлекеттик органдарга киргизүү, ошондой эле Президентке жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине (мындан ары - Премьер-министр) алардын компетенциясына кирген Кыргыз Республикасынын тышкы саясий маселелери боюнча, анын ичинде эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын алкагында ыкчам сунуштарды киргизүү;

- чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен өз ара мамилелерде Кыргыз Республикасынын атынан чыгуу;

- билдирүүлөр жана тышкы саясий демилгелер менен чыгуу;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын ишине, эл аралык конференциялардын, форумдардын ишине катышуусун камсыз кылуу, глобалдуу жана региондук эл аралык көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргыз Республикасынын дүйнөлүк коомчулуктун мүчөсү катары ролун жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет өлкөлөрдө консулдук ишти, анын ичинде Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү жеке жана юридикалык жактарынын, чет өлкөлөрдө иштеп жатышкан Кыргыз Республикасынын жарандарынын - мигранттардын укуктарын жана кызыкчылыктарын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык коргоо боюнча иштерди уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жашашкан кыргыз диаспоралары жана мекендештер менен байланыштарын жана карым-катнаштарын өнүктүрүүгө жана сактоого көмөк көрсөтүү;

- өз компетенциясынын чегинде эл аралык келишимдердин жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу;

- Президенттин жана Өкмөттүн тапшырмасы боюнча чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттер аралык бирикмелер менен эл аралык, мамлекеттер аралык жана өкмөттөр аралык келишимдерди түзүү;

- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына белгиленген тартипте эл аралык келишимдерди түзүү, аткаруу, алардын күчүн токтотуу жана убактылуу токтоп туруу жөнүндө сунуштарды Президенттин жана Өкмөттүн кароосуна киргизүү;

- эл аралык коомдук укук жана Кыргыз Республикасынын тышкы саясый багытын ишке ашыруу маселелери боюнча өз алдынча жана мамлекеттик органдардын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын (мындан ары - Жогорку Кеңеш), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жеке жана юридикалык жактардын суроо-талаптары боюнча түшүндүрмөлөрдү берүү;

- өз компетенциясынын чегинде Өкмөттүн улуттук коопсуздук, коргоо, жарандык коргонуу, жаратылыш жана суу-энергетикалык ресурстарын пайдалануу, айлана-чөйрөнү коргоо, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен тышкы экономикалык жана соода, илимий-техникалык, маданий-гуманитардык, миграциялык, маданий жана башка байланыштар сыяктуу чөйрөлөрдөгү саясатын жана иш-чараларын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграциялык саясатын ишке ашырууга, анын ичинде өз компетенциясынын чегинде тиешелүү мамлекеттик органдар менен мыйзамсыз миграциянын алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга, миграциялык контролду уюштурууга катышуу жолу менен көмөк көрсөтүү;

- мамлекеттер аралык кеңештердин ишин камсыз кылуу жана өз компетенциясынын чегинде өкмөттөр аралык кеңештердин ишине катышуу;

- тышкы саясий ишти камсыз кылуу маселелери боюнча республикалык бюджетти түзүүгө катышуу жана сунуштарды киргизүү;

- тийиштүү министрликтердин жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын, илимий-изилдөө мекемелеринин өкүлдөрүн тартуу менен тышкы саясат менен байланышкан маселелер боюнча айрым изилдөөлөрдү өткөрүү;

- өз компетенциясынын чегинде чет мамлекеттер менен дипломатиялык жана консулдук мамилелерди түзүү жөнүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдарга мүчөлүгү тууралуу сунуштамаларды иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте сунуштарды киргизүү;

- Президентке чет мамлекеттерде Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелерин жана Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлчүлүктөрүн, ошондой эле Кыргыз Республикасында чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн, консулдук мекемелерин жана эл аралык уюмдардын өкүлчүлүктөрүн ачуу жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизүү;

- Кыргыз Республикасынын тышкы саясый багытына ылайык чет мамлекеттер менен байланыштарды, ошондой эле эл аралык уюмдар менен кызматташтыкты уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын кызмат адамдарынын жана мекемелеринин чет мамлекеттердин кызмат адамдары жана мекемелери менен байланыштарынын тартибин бекитүү боюнча сунуштарды эгерде, ал ченемдик укуктук актыларда жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде аныкталбаса Өкмөткө киргизүү;

- Президенттин, Өкмөттүн тышкы саясий демилгелеринин долбоорун, чечимдеринин жана Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына тийиштүү маселелер боюнча мамлекеттик органдар тарабынан иштелип чыккан ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун макулдашуу;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорунун эл аралык укуктун ченемдерине шайкеш келүүсүнө укуктук экспертиза жүргүзүү;

- өз компетенциясынын чегинде тышкы байланыш маселелери боюнча буйруктарды чыгаруу;

- Министрликке ушул Жобо менен жүктөлгөн милдеттерди, ошондой эле Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн тапшырмаларын аткарууну уюштуруу боюнча чечимдерди кабыл алуу жана өз компетенциясынын чегинде алардын аткарылышын контролдоо;

- Жогорку Кеңештин парламенттер аралык жана башка тышкы байланыштарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

- чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын алкагында тышкы саясий маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын иштеп чыгуу;

- Кыргыз Республикасында адамдарды мыйзамсыз чыгарып кетүү жана сатуу менен байланышкан жосундарды натыйжалуу териштирүү максатында, жалпыга маалымдоо каражаттарында кеңири чагылдыруу менен укук коргоо органдарына көмөк көрсөтүү боюнча мыйзамдык жана башка чараларды көрүүгө карата тийиштүү мамлекеттик органдарга сунуш киргизүү;

- чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларга иммигрант макамын берүү жөнүндө өтүнүчтөрү боюнча чечимдерди кабыл алууга катышуу;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- ыктыярдуу көчүүнү уюштуруу, көчүп келгендердин укуктарын коргоо жана ыктыярдуу көчмөн макамын берүү жөнүндө өтүнүчтөрдү кароого катышуу;

2) тышкы экономикалык ишке көмөктөшүү функциялары:

- соода-экономикалык жана илимий-техникалык кызматташтык маселелери боюнча өкмөттөр аралык кеңештердин жана комиссиялардын эл аралык экономикалык уюмдардын, алардын жумушчу органдарынын ишине өз компетенциясынын чегинде катышуу;

- Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык ишинин милдеттерин ишке ашырууга, анын ичинде чет мамлекеттер жана эл аралык экономикалык уюмдар менен экономикалык кызматташтыкты түзүүдө жана өнүктүрүүдө, республикада жана чет өлкөлөрдө эл аралык форумдарды, көргөзмөлөрдү жана башка иш-чараларды өткөрүүгө, чет мамлекеттердин тийиштүү администрациялык-аймактык бирдиктери жана алардын жергиликтүү органдары менен байланыштарды ишке ашырууга, боордош шаарлардын ортосунда тыгыз байланыштарды өнүктүрүүдө көмөк көрсөтүү;

- Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен тышкы экономикалык жана соода байланыштарын, чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен гуманитардык жана техникалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө жана кеңейтүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык саясатын ишке ашырууга катышуу;

- экономика, туризм жана инвестицияларды тартуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар менен бирдикте Кыргыз Республикасынын экспортун жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн илгерилетүү, Кыргыз Республикасынын экономикасына чет өлкөлүк инвестицияларды, жаңы технологияларды жана инновацияларды тартуу боюнча максаттуу ишти жүргүзүү;

- экономика, туризм жана инвестицияларды тартуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдар жана Кыргыз Республикасынын башка кызыкдар мамлекеттик органдары берген маалыматтык материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын инвестициялык, экспорттук жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматты чет өлкөлөрдө расмий жана англис тилдеринде жайылтуу;

- чет өлкөдө болуп жаткан маанилүү экономикалык, туристтик жана инвестициялык окуялар жана иш-чаралар жөнүндө, инвестицияларды тартуу, экспортту жана туризмди илгерилетүү боюнча иштерди уюштуруу чөйрөсүндө чет өлкөлүк тажрыйба тууралуу маалыматтык-аналитикалык материалдарды Кыргыз Республикасынын кызыкдар мамлекеттик органдарына берүү;

3) көмөкчү функциялар:

- Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринин депозитарий функцияларын ишке ашыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин каттоонун жана эсепке алуунун бирдиктүү мамлекеттик тутумунун иштешин камсыз кылуу;

- Президенттин, Жогорку Кеңештин Төрагасынын, Премьер-министрдин жана ыйгарым укуктуу органдын жетекчисинин чет мамлекеттерге болгон визиттеринде, ошондой эле чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын делегацияларынын Кыргыз Республикасына жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги болгон визиттеринде Президенттин Аппаратынын, Жогорку Кеңештин Аппаратынын жана Өкмөттүн Аппаратынын протокол кызматтары менен биргеликте дипломатиялык протоколду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык камсыз кылууга көмөк көрсөтүү;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана кызмат адамдары же эл аралык уюмдардын кызмат адамдары менен болгон байланыштарына дипломатиялык колдоону камсыз кылуу;

- дипломатиялык кызматтын кадрларын тандоону, даярдоону, кайра даярдоону, анын ичинде Министрликтин ведомстволук уюму (Министрликтин Дипломатиялык академиясы) аркылуу ишке ашыруу, алар менен Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарын жана кадрлар резервин комплекттөө, кызматка дайындоо жана бошотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Президенттин жана Өкмөттүн компетенциясына кирген чет өлкөлөрдөгү мекемелердин жетекчи кызматкерлерине тиешелүү кадр маселелери боюнча сунуштарды даярдоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына, жалпыга маалымдоо каражаттарына эл аралык абал жана Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты жөнүндө маалымат берүү;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык Кыргыз Республикасында өзүнүн ишин жүргүзгөн чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн Кыргыз Республикасындагы иши үчүн зарыл болгон шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтүү;

- Министрликтин тутумунда иш кагаздарын жүгүргүзүүнүн бирдиктүү тутумун уюштуруу, мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарды коргоону камсыз кылуу, жашыруун иш кагаздарын жүргүзүү, жашыруундук режимди жана кызматтык сырды сактоо, Кыргыз Республикасына дипломатиялык каналдар боюнча келүүчү дипломатиялык почтаны жана дипломатиялык жүктү кабыл алуу жана андан ары жөнөтүү боюнча ишти уюштуруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынан дипломатиялык каналдар боюнча жөнөтүлүүчү дипломатиялык почтаны жана дипломатиялык жүктү комплекттөө, тариздөө жана жөнөтүү;

- дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин жана мамлекеттик кызматчыларды эл аралык уюмдар тарабынан өткөрүлүүчү миссияларга жана башка иш-чараларга катышууга жиберүү боюнча иштерди уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын өкүлдөрүн эл аралык уюмдардагы квоталык кызмат орундарына белгиленген тартипте дайындоо боюнча иштерди уюштуруу;

4) иштин жыйынтыгын координациялоо жана мониторинг жүргүзүү функциялары:

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин ишин жетектөө жана багыттарын аныктоо;

- тышкы саясаттын бирдиктүүлүгүн жана Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин толук көлөмдө аткарылышын камсыз кылуу максатында эл аралык иштер маселелеринде мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын координациялоону жана алардын өз ара аракеттенүүсүн ишке ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнүн иштерин координациялоо жана контролдоо;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык Кыргыз Республикасы тарабынан берилген артыкчылыктардын жана иммунитеттердин Кыргыз Республикасында сакталышын контролдоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн эл аралык иш-чараларга катышуусу менен байланышкан иштерди координациялоо;

- Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги жана эл аралык уюмдардагы мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички саясаты, өлкөнүн социалдык-экономикалык, маданий жана рухий жашоосу жөнүндө маалыматтардын таркатылышына макулдук берүү;

- Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын ишин камсыз кылуучу жана/же Кыргыз Республикасында өзүнүн ишин жүргүзгөн чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн, консулдук мекемелерин, эл аралык уюмдарды жана алардын өкүлчүлүктөрүн сервистик тейлөөнү ишке ашыруучу ведомстволук уюмдардын жана ишканалардын ишин жетектөө жана координациялоо;

- Кыргыз Республикасында өзүнүн ишин жүргүзгөн чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин, эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн автоунаа каражаттарын, ошондой эле Кыргыз Республикасында аккредиттөөдөн өткөн алардын кызматкерлеринин автоунаа каражаттарын каттоо (кайра каттоо) боюнча ишке катышуу;

- Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзам чыгаруу жана сот бийлиги органдары, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүлөрүн, алар жана алардын кызмат адамдары тарабынан эл аралык иштерде тышкы саясаттын бирдиктүү принцибинин сакталышы жана Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин аткарылышы максатында камсыз кылуу;

- Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги ардактуу консулдар институтунун ишин жетектөө жана координациялоо;

5) жөнгө салуу функциялары:

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык чет мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларын Кыргыз Республикасында аккредиттөө;

- Кыргыз Республикасында өзүнүн ишин жүргүзгөн чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана консулдук мекемелеринин, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык аккредиттөө.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2019-жылдын 20-июнундагы № 303 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

4. Министрликтин укуктары

9. Министрлик өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

1) өз ыйгарым укуктарынын чегинде Кыргыз Республикасынын атынан чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө;

2) Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча ведомстволор аралык мүнөздөгү эл аралык келишимдерди Кыргыз Республикасынын кызыкдар мамлекеттик органдары менен кошумча макулдашуусуз түзүүгө;

3) өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө жана макулдашууларды түзүүгө;

4) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген сандын чегинде кенже тейлөөчү жана техникалык персоналды жумушка кабыл алуу жана бошотуу боюнча чечимдерди кабыл алууга;

5) Кыргыз Республикасынын тышкы саясий жана тышкы экономикалык иштеринин маселелерин кароодо мамлекеттик органдардын, илимий мекемелердин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адистерин жана өкүлдөрүн эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга белгиленген тартипте тартууга жана өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик мекемелерден, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ишканалардан жана уюмдардан ушул Жободон келип чыккан маселелер боюнча маалыматтарды сурап алууга;

6) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жүктөлгөн функцияларды жана милдеттерди ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык бирдиктеринде Министрликтин өкүлчүлүктөрүн ачууга;

7) Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлерин, ошондой эле дипломатиялык кызматтын өнүгүүсүнө жана эл аралык кызматташтыктын чыңдалышына кошкон олуттуу салымдары боюнча башка адамдарды сыйлоо үчүн ведомстволук сыйлыктарды, ардак наамдарды жана төш белгилерди ыйгарууга; ведомстволук сыйлыктар, ардак наамдар жана төш белгилер, алардын сыпатталышы жөнүндө жоболорду бекитүүгө;

8) ченемдик укуктук актылар менен белгиленген тартипте дипломатиялык кызмат органдары тарабынан мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүдөн түшкөн атайын каражаттарды жана бюджеттен тышкаркы каражаттарды (гранттар) Министрликтин материалдык-техникалык базасын чыңдоо жана өнүктүрүү, анын кызматкерлеринин социалдык муктаждыктары, материалдык өбөлгөлөө, эксперттерди тартуу жана Министрликтин иши менен байланышкан башка максаттар үчүн, ошондой эле Министрлик менен Министрликтин профсоюздук комитетинин ортосундагы жаматтык келишимге ылайык пайдаланууга.

5. Министрликтин ишин уюштуруу

10. Министрликти Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри (мындан ары - министр) жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

11. Министрликте статс-катчынын, министрдин орун басарларынын кызмат орундары каралат, алардын бири биринчи орун басары болуп саналат.

Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат, кызматтан бошотулат жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде Министрликтин ишин уюштурушат.

Статс-катчы "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган тартипте кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат. Статс-катчынын функциялары жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актылары менен аныкталат. Мамлекеттик кызмат иши боюнча ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды аткаруу жүктөлүшү мүмкүн.

12. Министр Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышына жана ал тарабынан функциялардын ишке ашырылышына жеке жоопкерчилик тартат, министрдин орун басарларынын, Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн кызматкерлеринин функциялык милдеттерин аныктайт.

13. Министр:

1) Президенттин жана Өкмөттүн тапшырмасы боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө Кыргыз Республикасынын атынан чыгат, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине атайын ыйгарым укугусуз кол коет;

2) Министрликтин, анын ведомстволук уюмдарынын жана чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин иштерин жетектейт, Министрликтин түзүмдүк бөлүнүштөрү жөнүндө жоболорду бекитет, уюштуруучулук, кадрдык, финансы, өндүрүштүк-чарбалык жана башка маселелерди чечүү үчүн Министрликтин кызмат адамдарынын милдеттерин аныктайт;

3) Президентке төмөнкү кызматтарга дайындалуучу талапкерлер боюнча сунуш киргизет:

- Премьер-министр менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Туруктуу өкүлү;

- Кыргыз Республикасынын Башкы консулу;

4) Премьер-министрге төмөнкүлөр жөнүндө сунуштарын киргизет:

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин компетенциясына кирген Министрликтин ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу Премьер-министрдин компетенциясына кирген эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын же Өкмөттүн атынан чыгуучу ыйгарым укуктуу башка кызмат адамдарын дайындоо;

5) Кыргыз Республикасынын консулдук мекемелеринин жетекчилерин, Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги ардактуу консулдарын дайындайт жана бошотот, Кыргыз Республикасынын башкы консулдарын кошпогондо;

6) тышкы саясат маселелерин Президенттин жана Өкмөттүн кароосуна белгиленген тартипте киргизет;

7) тышкы саясат чөйрөсүндөгү Президенттин жана Өкмөттүн чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат;

8) өз компетенциясынын чегинде Президенттин жана Өкмөттүн стратегиялык жана ыкчам чечимдерин даярдоого катышат;

9) Президенттин жана Өкмөттүн тышкы саясый чечимдеринин мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аткарылышын координациялоону камсыз кылат;

10) мамлекеттик органдардан Президенттин жана Өкмөттүн тышкы саясат чөйрөсүндөгү чечимдеринин ишке ашырылышы жөнүндө маалымат сурайт;

11) Өкмөттүн жыйындарына, Өкмөткө баш ийген мамлекеттик органдардын коллегияларына белгиленген тартипте катышат;

12) мамлекеттин тышкы саясий маселелери боюнча расмий билдирүүлөр жана демилгелер менен чыгат;

13) Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү иштериндеги ишенимдүү өкүлдөрүн дайындайт жана ишеним каттарын берет;

14) төмөнкүлөргө консулдук экзекватура берет:

- Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет өлкөлүк консулдук мекемелердин башчыларына;

- Кыргыз Республикасында аккредиттелген чет мамлекеттердин ардактуу консулдарына;

15) төмөнкүлөргө консулдук патент берет:

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү консулдук мекемелеринин башчыларына;

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү ардактуу консулдарына;

16) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүдө Министрликтин атынан чыгат;

17) Президентке ишеним грамоталарын тапшырууга байланыштуу келишкен чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларын кабыл алат;

18) тышкы саясый мүнөздөгү расмий маалыматтарды жалпыга маалымдоо үчүн дипломатиялык кызматтын башка кызматкерлерине ыйгарым укуктарды берет;

19) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин ратификациялоо жөнүндө грамоталарга жана Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерге кошулуусу жөнүндө грамоталарга кол коюу менен бекитет;

20) Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчыларына ишеним жана кайра чакыртуу грамоталарына кол коюу менен бекитет;

21) Министрликтин, Министрликтин өкүлчүлүктөрүнүн, ведомстволук уюмдардын, ошондой эле дипломатиялык кызматтын бирдиктүү тутумуна кирген чет өлкөлөрдөгү мекемелердин иштеринин маселелери боюнча буйруктарды чыгарат;

22) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте өзүнүн кызматтык милдеттеринин бөлүгүн статс-катчыга жана министрдин орун басарларына аткарууга тапшырат;

23) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Президент жана Премьер-министр тарабынан кызматка дайындалбай турган дипломатиялык кызмат органдарынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, ошондой эле алардын функциялык милдеттерин аныктайт;

24) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык Министрликтин түзүмүн, дипломатиялык кызмат органдарынын штаттык ырааттамасын белгиленген штаттык сандын жана эмгек акы төлөө фондусунун чегинде бекитет;

25) Министрликтин аттестациялык-конкурстук комиссиясынын сунушунун негизинде дипломатиялык кызматтын кызматкерлерин жана дипломатиялык кызмат органдарынын тутумундагы башка кызматкерлерди кызмат ордунан жылдырууну, которууну, убактылуу алмаштырууну ишке ашырат, ошондой эле бекитилген тартипте дипломатиялык кызматтын кадрлар резервине адамдарды киргизет/чыгарат;

26) белгиленген тартипте атташеден тартып 1-класстагы кеңешчи дипломатиялык рангын ыйгарат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым Укуктуу Элчиси жана Кыргыз Республикасынын Атайын жана Ыйгарым укуктуу Кичи Элчиси дипломатиялык рангдарын жана Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын, мамлекеттик сыйлыктарын ыйгаруу тууралуу сунуштарын Президентке киргизет;

27) дипломатиялык кызматтын өнүгүүсүнө жана эл аралык кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымдары үчүн Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызматынын кызматкерлерине, ошондой эле башка адамдарга ведомстволук сыйлыктарды, ардак наамдарды жана төш белгилерди ыйгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-июнундагы № 315 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Министрликтин кызматкерлеринин кызмат өтөөсү Кыргыз Республикасынын тийиштүү ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталат.

15. Министрликте курамы 20 мүчөдөн турган коллегия түзүлөт, ага министр (коллегиянын төрагасы), статс-катчы, министрдин орун басарлары, Президенттин Аппаратынын өкүлү (макулдашуу боюнча), Өкмөттүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле дипломатиялык кызмат органдарынын тутумунун башка жетекчи кызматкерлери кирет. Коллегиянын мүчөлөрүнүн курамы министрдин сунушу боюнча Премьер-министр тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 16-майындагы № 285 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Министрликтин коллегиясы өзүнүн жыйындарында дипломатиялык кызмат органдарынын тутумуна кирген органдардын иши жана аны өркүндөтүү боюнча негизги маселелерди карайт, тышкы саясатты практикада ишке ашыруу, өз чечимдеринин аткарылышын текшерүү, кадрларды тандоо жана колдонуу маселелерин, буйруктардын жана нускамалардын долбоорлорун талкуулайт, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин башчыларынын отчетун угат. Коллегиянын иши Министрликтин актылары менен жөнгө салынат.

17. Сунуштарды кароо, сунуштамаларды, документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу, тышкы саясий иштин, ошондой эле административдик-техникалык жана финансылык иштин негизги багыттары боюнча чечимдерди макулдашуу үчүн жумушчу топтор, комиссиялар, илимий-методикалык кеңештер түзүлөт. Алар жөнүндө жоболорду министр бекитет.

Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 168 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Министрликтин финансы жана чарбалык иштери

18. Министрликти күтүүгө жана анын ишин камсыздоого кеткен чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин, атайын каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен жүргүзүлөт.

19. Министрликтин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте казыначылык тутумунда атайын эсеби бар.

7. Корутунду жоболор

20. Министрликти кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

21. Министрлик жоюлган учурда анын ишинин жүрүшүндө пайда болгон документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сакталат жана пайдаланылат.