Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1 Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2012-жылдын
20-февралындагы № 119 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 19-апрелиндеги № 209, 2013-жылдын 27-майындагы № 281,
2013-жылдын 6-сентябрында № 484, 2014-жылдын 3-июнундагы № 298, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2015-жылдын 31-декабры № 897, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 15-августундагы № 481, 2017-жылдын 30-августундагы № 545, 13 октября 2017 года № 666 , 2019-жылдын 25-февралындагы № 86 , 2019-жылдын 17-июнундагы № 295 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

I. Жалпы жоболор

II. Министрликтин максаты

III. Министрликтин милдеттери

IV. Министрликтин укуктары

V. Министрликтин ишин уюштуруу

VI. Корутунду жоболор

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (мындан ары - Министрлик) билим берүү, илим жана илимий-техникалык иш тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуучу жана билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүнө жана сапатына, Кыргыз Республикасынын жарандарынын билим алууга конституциялык укуктарынын камсыздалышына мамлекеттик көзөмөл жүргүзгөн аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-декабры № 897, 2017-жылдын 15-августундагы № 481 токтомдорунун редакциясына ылайык)

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарын, ушул Жобону, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышкан, тийиштүү тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат.

3. Министрлик өз ишин аймактык органдары, өзүнө караштуу мекемелер жана уюмдар аркылуу аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер, илимий жана башка уюмдар менен байланышта ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-декабры № 897 токтомдун редакциясына ылайык)

4. Министрликте Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби тартылган жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилде жазылган мөөрү, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналый системасында өз алдынча балансы, алыш-бериш жана башка эсептери жана өзүнө бекитип берилген мүлкү бар юридикалык жак болуп эсептелет.

 

II. Министрликтин максаты

 

Министрликтин негизги максаты - билим берүү, илим жана илимий-техникалык иштер жаатында мамлекеттик саясатты түзүү болот.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-декабры № 897, 2017-жылдын 15-августундагы № 481 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

III. Министрликтин милдеттери

 

5. Министрликтин негизги милдеттери:

- инсандын калыптануусуна, өнүгүүсүнө жана кесиптик такшалуусуна багытталган коопсуз билим берүү шарттарын камсыздоочу билим берүү системасын түзүү;

- билим берүүнүн сапатын жогорулатуу;

- илимий иштерди өнүгүшү үчүн механизмдер менен шарттарды түзүү;

- (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-августундагы № 481 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- билим берүү объекттерин учурдагы оңдоо үчүн билим берүү уюмдарына көмөктөшүү;

- билим берүү уюмдарын окуу жабдуулары жана инвентарь менен камсыздоо;

- Министрликтин ведомстволук карамагындагы билим берүү уюмдарынын инфратүзүмүн өнүктүрүү жана аларды материалдык жактан камсыз кылуу.

 (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-декабры № 897, 2017-жылдын 15-августундагы № 481, 2017-жылдын 13-октябрындагы № 666 , 2019-жылдын 17-июнундагы № 295 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

IV. Министрликтин функциялары

6. Министрлик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

а) тармактык саясат жагындагы функциялары:

- төмөнкүлөр боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте кароого коюу:

Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүү жагында мамлекеттик саясаттын стратегиялык багыттары жөнүндө сунуштарды;

билим берүү, илим жана илимий-техникалык иш тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашырууга багытталган мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун, билим берүү системасынын иштешин, өнүгүшүн жана өркүндөтүлүшүн камсыз кылуу;

- билим берүү тармагында мыйзамдарды колдонуу практикасын жалпылоо;

- Кыргыз Республикасы катышкан, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин негизинде билим берүү жөнүндө документтерди теңдештирүү (нострификация) (башка мамлекеттерде берилген билим берүү жөнүндө документтерди Кыргыз Республикасында таануу) тартибин иштеп чыгат;

- билим берүү жөнүндө документтерге мамлекеттик талаптарды иштеп чыгат; менчиктин бардык түрүндөгү аккредиттелген (аттестацияланган) билим берүүчү уюмдардын бүтүрүүчүлөрүн документ менен камсыз кылуу;

- билим берүү тармагында мамлекеттик кадр саясатын белгиленген тартипте ишке ашыруу;

- мамлекеттин социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын интефацияланышы үчүн билим берүү тармагы боюнча сунуштардын комплексин иштеп чыгуу;

- билим берүү тармагында долбоорлор менен жана максаттуу программаларды ишке ашырууга жана иштеп чыгууга катышуу;

- Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык, республикадан тышкары жашаган мекендештерге мамлекеттик тилде билим алууга көмөктөшүү;

- мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттердин билим алуусу үчүн билим берүү гранттарынын санын жана өлчөмүн аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизүү;

- атактуу инсандардын аттарын билим берүү уюмдарына ыйгарууну макулдашуу;

- билим берүүчү уюмдардын педагогикалык кадрларын жана билим берүүнү башкаруу органдарынын кызматкерлерин даярдоо жана кайра даярдоо системасын уюштуруу;

- тиешелүү министрликтер, мамлекеттик башка органдар, жалдоочулар жана башка социалдык өнөктөштөр менен макулдашуу боюнча кадрларды даярдоо үчүн кесиптердин жана адистиктердин тизмесин иштеп чыгуу;

- билим берүүчү уюмдарда билим алууга, магистратурага, аспирантурага жана докторантурага кабыл алуунун жалпы тартиби менен типтүү эрежелерин иштеп чыгуу;

- жогорку кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын студенттерин кабыл алуу, эсепке киргизүү, которуу, калыбына келтирүү жана окуудан чыгаруу тартибин, абитуриенттердин билиминин рейтингин аныктоо механизмдерин иштеп чыгуу;

- илимий иштер тармагында ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга жана өркүндөтүүгө катышуу, алардын аткарылышы үчүн уюштуруу-усулдук жетекчиликти камсыздоо;

- илим чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу;

- илимий-инновациялык иштерди өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын иштеп чыгуу боюнча белгиленген тартипте сунуш киргизүү;

- илимий-инновациялык иштер жагында жана аларга мониторинг жүргүзүүдө мамлекеттик программаларды ишке ашырууга катышуу;

- илимий-инновациялык долбоорлорго мамлекеттик заказдарды түзүүгө катышуу жана белгиленген тартипте аларды каржылоо жөнүндө сунуштарды киргизүү;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү боюнча чараларды иштеп чыгуу;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте мамлекеттик билим берүү стандарттарын иштеп чыгуу;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-августундагы № 481 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жаштарды патриоттук, руханий-ыймандык тарбиялоого, интеллектуалдык, чыгармачылык жана дене-бой жагынан өнүктүрүүгө багытталган максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- мамлекеттик органдар, инвесторлор жана эл аралык уюмдар үчүн билим берүү объекттеринин инфратүзүмүн өнүктүрүү боюнча сунуштарды даярдоо;

б) жөнгө салуу функциялары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте, билим берүү ишине (мектепке чейинки, жалпы баштапкы, жалпы негизги жана жалпы орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү мекемелеринен башка) уруксаттама берүүнү ишке ашыруу;

- билим берүү жаатында маалыматтык-коммуникациялык технологияларды тартипке салат;

- билим берүүчү мамлекеттик уюмдардын адистерди даярдоонун санын жана структурасын аныктоо маселеси боюнча иштерин жөнгө салат;

- илимий-инновациялык мекемелердин ишин жөнгө салууга катышат;

- илимий изилдөө жана тажрыйбалык-конструктордук иштерди республикалык бюджеттен каржылоону токтотуу жөнүндө сунушун киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте билим берүүчү уюмдардын педагогикалык кызматкерлерин аттестациялоону уюштурат;

- билим берүү системасындагы эмгек ресурстарына муктаждыктын болжолун даярдайт;

в) координациялоо жана контролдоо функциялары:

- жеткиликтүү билим берүүнү камсыздоого багытталган чаралар көрүлүшүнө контролду камсыздайт;

- билим берүүчү уюмдардын сапаттуу билим берүүчү кызмат көрсөтүшүнө контролду камсыздайт;

- илим жана илимий-техникалык иштер чөйрөсүндө реформалардын жүргүзүлүшүнө контролду камсыздоо;

- билим берүүнүн сапатын, ошондой эле мамлекеттик билим берүү стандарттарынын сакталышын белгиленген тартипте контролдойт;

- педагог кызматкерлерди аттестациялоону уюштуруу үчүн белгиленген тартипте контролду камсыздайт;

- билим берүү ишинде лицензиялык талаптардын аткарылышын лицензиялык контролдоо;

- жогорку окуу жайлар аралык илимий-изилдөө жана инновациялык программаларды уюштурат жана аткарылышын координациялайт;

- майып балдар, жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар үчүн билим алууга укуктарынын сакталышына жана билим алуунун жеткиликтүүлүгүнө контролду камсыздайт;

- китептерди жана окуу-усулдук комплекстерди басууга даярдоо боюнча ишти белгиленген тартипте координациялайт;

- окуу-усулдук бирикмелердин, окуу-усулдук колдонмолорду басууга даярдоо жана басып чыгаруу жана кесиптик билим берүү программаларын маалыматтык камсыздоо боюнча кеңештердин ишин координациялайт;

- ички аудиттик текшерүүлөрдү жүргүзөт жана ички аудиттин объекттеринде башка аудитордук тапшырмаларды аткарат;

- республиканын билим берүү уюмдарынын билим берүү жана финансылык иштерин пландуу текшерүүнү ишке ашырат;

- жеке жана юридикалык жактардын кайрылуусу боюнча билим берүү тармагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча пландан тышкары иш-чараларды өткөрөт;

- докторантура, аспирантура жана изденүүчүлүк аркылуу илимий жана илимий-педагогикалык адистерди даярдоо системасын уюштурат жана координациялайт;

- мыйзам тарабынан белгиленген тартипте балдарды эл аралык асырап алуу маселелери боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара байланышта иш жүргүзөт;

- колдонуудагы окуу аянттарын сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдаланууга мониторинг жүргүзүү;

г) кызмат көрсөтүү функциялары:

- Кыргыз Республикасында берилген негизги, жалпы орто билим берүү тууралуу документтердин тууралыгын тастыктайт;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын-студенттерди чет мамлекеттердин билим берүү уюмдарына окууга жөнөтүү боюнча справкаларды берет;

- билим берүү ишин жүргүзүү укугуна лицензиялардын жана сертификаттардын дубликаттарын берет;

- жумушсуздарды баштапкы кесиптик билим берүү деңгээлинде кесиптик окутууну жана кайра окутууну уюштурат;

д) колдоо функциялары:

- билим берүү жана илимий максаттары үчүн белгиленген тартипте чет өлкөлүк жана ата мекендик инвестицияларды тартуу;

- билим берүүчү уюмдар тарабынан колдонууга уруксат берилген окуу китептердин жана окутуу-усулдук адабияттардын тизмесин бекитет;

- иш чөйрөсүн тандоо, ишке орношуу жана керектүү кесиптер боюнча кесиптик билим алуу максатында жарандарга кесиптик багытты аныктоого колдоо көрсөтүү;

- илимий-инновациялык продукцияны пайдаланууга көмөктөшөт;

- илимий-инновациялык ишти маалыматтык камсыздоо системасын өнүктүрүүгө көмөктөшөт;

- конкурска коюлган илимий-инновациялык долбоорлорго көз карандысыз экспертизаны уюштурууга катышат, аларды каржылоо боюнча сунуштарды даярдайт жана бюджеттик каражаттардын сарпталышын контролдоого катышат;

- илимий-инновациялык иштердин субъекттерин түзүү боюнча сунуштарды киргизет;

- билим берүү жана илим системасын маалыматтык, илимий-методикалык тейлөөнү камсыздайт, билим берүү жана илим маселелери боюнча калкты маалыматтык тейлөөнү ишке ашырат;

- республикада жана чет өлкөлөрдө экономика, илим жана техника тармактарында илимий-инновациялык иштеп чыгууларга мониторинг жүргүзүүгө жана талдоого катышат;

- илим менен өндүрүштүн, ошондой эле өндүрүш менен рыноктун эриш-аркак болушун ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасындагы илимий-техникалык жетишкендиктер жана өндүрүштүк тажрыйба жөнүндө маалыматты даярдоону, басып чыгарууну жана жайылтууну камсыздайт, чет өлкөлүк уюмдар менен мындай материалдарды алмашууну жүргүзөт;

- ата мекендик жана чет өлкөлүк илимий-техникалык жетишкендиктерди алмашуу аркылуу илим чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүүгө көмөктөшөт;

- билим берүү жаатында өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чет өлкөлүк өнөктөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге (макулдашууларга) кол коет, кол коюлган Өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык макулдашууларды ишке ашырат;

- эл аралык уюмдарда билим берүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын белгиленген тартипте коргойт;

- башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарын, илимди жана башка адистештирилген уюмдарды каржылоо;

- мектепке чейинки, мектептик жана мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарын райондук (шаардык) билим берүү бөлүмдөрү (башкармалыктары) аркылуу каржылоо;

- калктуу конуштардын демографиялык маалыматтарына жараша жаңы курулушка болгон муктаждыктарды аныктоо менен курулуп жаткан жана курулушу токтоп турган билим берүү объекттерин инвентаризациялоо боюнча иштерди уюштуруу;

- Министрликтин ведомстволук карамагындагы билим берүү уюмдарын долбоорлоо, капиталдык оңдоо менен байланышкан иштерди аткарууга көмөктөшүү:

- билим берүү уюмдарын жабдуулар жана инвентарь менен камсыз кылуу;

- учурдагы оңдоо жана материалдык камсыздоо боюнча билим берүү уюмунун тапшырыкчысынын функцияларын аткаруу.

 

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 281 2013-жылдын 6-сентябрында № 484, 2014-жылдын 3-июнундагы № 298, 2015-жылдын 31-декабры № 897 , 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 15-августундагы № 481, 2017-жылдын 13-октябрындагы № 666 токтомдорунун редакциясына ылайык)

IV. Министрликтин укуктары

 

7. Министрлик төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик билим берүү уюмдары аткарышы милдеттүү болгон чечимдерди өз компетенциясынын чегинде бекитүү жана чыгаруу;

- билим берүүчү уюмдардын жана алардын филиалдарынын, илимий-мекемелердин иштерин мыйзам менен берилген ыйгарым укуктарынын чегинде текшерүүгө;

- Министрликтин республикалык бюджеттен каржылануучу ведомстволук уюмдарында бюджеттик жана финансылык тартиптин сакталышына мыйзамга ылайык мамлекеттик контроль жүргүзүүгө, алардын чыгымдарынын сметасын бекитүүгө жана алардын аткарылышын контролдоого;

- мамлекеттик ведомстволук билим берүү жана илим жагындагы уюмдар аларга бекитилип берилген мүлктү тиешелүү түрдө жана максаттуу пайдаланышын контролдоого;

- Министрликти жана ведомствого караштуу уюмдарды натыйжалуу, үнөмдүү жана майнаптуу башкарууга жетишүү үчүн ички контролдун комплекстүү жана натыйжалуу системасын уюштуруу, бул бухгалтердик эсепти, финансылык отчетту, нормативдик укуктук актылардын жана ички актылардын аткарылышын, мыйзамга каршы иштердин болтурулбашын, активдердин сакталышын камсыздоону, финансылык жана башкаруучулук иш жөнүндө отчеттордун жана информациянын тууралыгын жана аныктыгын, ошондой эле алардын даярдалышын өзүнө камтыйт;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-августундагы № 481 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- менчигинин түрүнө карабастан баардык билим берүүчү уюмдардан мекемелерден, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан илимий-билим берүү иштеринин маселелери, адистерди, илимий-педагогикалык кызматкерлерди даярдоо, кайра даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жагындагы статистикалык жана башка маалыматтарды сурап алууга;

- мыйзам менен аныкталган ыйгарым укуктардын чегинде билим берүү, илим жана жаштар саясаты тармагында эл аралык келишимдерди түзүүгө;

- билим берүү, илим жана жаштар саясаты жагында эл аралык фестивалдарды, конкурстарды, кеңешмелерди, семинарларды жана конференцияларды өткөрүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ведомстволук уюмдарды түзүүгө, өзгөртүп кайра уюштурууга жана жоюуга;

- ведомстволук уюмдардын уставдарын (жоболорун) бекитүүгө;

- билим берүү, жана илим чөйрөсүндө колдоо системасын иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

- (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 281 токтомуна ылайык күчүн жоготу)

- мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жана илимий-изилдөө уюмдарынын статусун өзгөртүү, өзгөртүп түзүү, жоюу боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жогорку окуу жайларда жана илимий мекемелерде аспирантура жана докторантураларды ачуу маселеси боюнча чечимдерди чыгарууга;

- эмгекке акы төлөөнүн белгиленген нормаларынын жана фондунун чектеринде ведомстволук билим берүү уюмдарынын структураларын жана кызмат орундарынын тизмесин бекитүүгө;

- билим берүү жана илим системасында иштеген коомдук жана эл аралык уюмдар менен өз ара байланышта иштешүүгө;

- жалпы билим берүүчү уюмдардын ченемдик укуктук актыларга карыш келген буйруктарын жокко чыгарууга.

 (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 281, 2015-жылдын 31-декабры № 897, 2017-жылдын 15-августундагы № 481, 2017-жылдын 30-августундагы № 545 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

V. Министрликтин ишин уюштуруу

 

8. Министрликке Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалуучу жана бошотулуучу министр башчылык кылат.

Министрликте статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын кызматтары каралган.

9. Статс-катчынын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарга ылайык аныкталат.

Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат.

10. Статс-катчы жана министрдин орун басарлары түздөн түз министрге баш ийет жана өз иштерин аларга жүктөлгөн милдеттердин чектеринде аткарышат.

11. Министр:

- Министрликке жалпы жетекчилик кылат;

- Министрликтин компетенциясынын чегинде буйруктарды чыгарат, эрежелерди, жоболорду, нускамаларды бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмүн бекитет, ал Министрликтин милдеттери жана функциялары өзгөргөн учурда гана өзгөртүлүшү мүмкүн. Мында министрдин дайындалышы Министрликтин түзүмүн өзгөртүүгө негиз боло албайт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын штаттык ырааттамасын бекитилген сандын чегинде бекитет;

- Министрликтин системасында жетектөөчү кызмат орундардын номенклатурасын белгиленген тартипте аныктайт жана бекитет;

- республикалык бюджеттен каржылануучу ведомстволук уюмдардын штаттарын эмгекке акы төлөөнүн аныкталган фондунун чегинде белгиленген тартипте аныктайт жана бекитет;

- борбордук аппараттын кызматкерлерин, уюмдардын жана түзүмдүк бөлүктөрдүн жетекчилерин жана Министрликтин номенклатурасына кирүүчү кызматкерлерди белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана бошотот, алардын укуктарын жана иш милдеттерин аныктайт;

- билим берүү жана илим системасынын кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик таасир этүү чараларын колдонот;

- ведомстволук подразделениелердин жетекчилерин дайындоо боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине белгиленген тартипте сунуш киргизет;

- шаарлардын мэрияларынын жана райондук мамлекеттик администрациялардын жетекчилери менен макулдашуу боюнча Бишкек жана Ош шаарларынын билим берүү башкармаларынын начальниктерин, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн (борборлорунун) башчыларын белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана бошотот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өткөрүлгөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик жогорку окуу жайдын жетекчиси кызмат ордуна талапкерди бекитет;

- "улуттук" деген статуска ээ мамлекеттик жогорку окуу жайдын жетекчиси кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерди Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин бекитүүсүнө сунуштайт.

- мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилеринин сунушу боюнча жогорку окуу жайлардын проректорлорун бекитет;

- Министрликке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- министрдин орун басарларынын, Министрликтин түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилеринин ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген айрым милдеттерди аткарууну тапшырат;

- билим берүү, жана илим системасынын кызматкерлерин, ошондой эле Кыргыз Республикасында билим берүүнүн, илимдин жана жаштар саясатынын өнүгүүсүнө орчундуу салым кошкон башка кишилерди ведомстволук сыйлыктар менен сыйлайт";

- билим берүү, жана илим системасынын кызматкерлеринен талапкерлерди, ошондой эле билим берүүнүн, илимдин өнүгүүсүнө орчундуу салым кошкон башка кишилерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтөт;

- берилген ыйгарым укуктарынын чегинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан өкмөттөр аралык келишимдерге кол коет;

- Министрликтин коллегиясынын ишине жетекчилик кылат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ага берилген ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 19-апрелиндеги N 209, 2013-жылдын 27-майындагы N 281, 2015-жылдын 31-декабрындагы № 897, 2017-жылдын 15-августундагы № 481, 2019-жылдын 25-февралындагы № 86 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

12. Илимди өнүктүрүүнүн кыйла маанилүү маселелерин кароо үчүн Окумуштуулар кеңеши, Илимий-техникалык кеңеш жана илимдин артыкчылыктуу багыттары боюнча Илимий-техникалык эксперттик кеңеш түзүлөт, алардын жобосу жана курамы министр тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 19-апрелиндеги № 209, 2013-жылдын 27-майындагы № 281, 2017-жылдын 15-августундагы № 481 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

13. Министрликте курамында министр (коллегиянын төрагасы), статс-катчы, кызматы боюнча министрдин орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле билим берүү жана илим системасынын башка жетекчи кызматкерлери кирген 15 адамдан турган коллегия түзүлөт.

Коллегиянын жеке курамы министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйругу менен бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн  2015-жылдын 31-декабры № 897 токтомдун редакциясына ылайык)

14. Коллегиянын чечимдери токтомдор түрүндө кабыл алынат жана министрдин буйруктары менен ишке ашырылат.

Коллегиянын иштөө тартиби министр тарабынан бекитилген Министрликтин коллегиясы жөнүндө жобо менен аныкталат.

15. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

 

VI. Корутунду жоболор

 

16. Министрликти өзгөртүп түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

17. Министрлик жоюлган учурда документтер "Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 31-декабрындагы № 897 токтомунун редакциясына ылайык)