Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

 

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2012-жылдын
20-февралындагы № 121 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 252, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2015-жылдын 24-июну № 406, 2015-жылдын 5-июну № 347 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

 

1. Жалпы жоболор

2. Министрликтин максаты жана милдеттери

3. Министрликтин функциялары

4. Министрликтин укуктары

5. Министрликтин ишин уюштуруу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги (мындан ары - Министрлик) калкты социалдык коргоо, анын ичинде жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдарды колдоо маселелерин, ошондой эле үй-бүлө жана гендердик өнүктүрүү жаатындагы маселелерди кошкондо социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүзгөн аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 252 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өз ишин башка аткаруу бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес жана эл аралык уюмдар, илимий жана башка уюмдар, ишканалар, мекемелер менен эриш-аркак жүзөгө ашырат.

4. Министрлик юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы бар мөөрү болот.

 

2. Министрликтин максаты жана милдеттери

 

5. Министрликтин максаты социалдык өнүктүрүү жана натыйжалуу социалдык коргоону камсыз кылуу, ошондой эле жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга социалдык кызмат көрсөтүү болуп саналат.

6. Министрликтин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- социалдык өнүктүрүү, турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдарды коргоо жагынан мамлекеттик саясатты өркүндөтүү жана улуттук жана мамлекеттик программаларды турмушка ашырууну камсыз кылуу;

- мамлекеттик колдоо, анын ичинде жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, ошондой эле эмгекке жарамдуулугун убактылуу жоготкон учурда иштеп жаткан жарандарга, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга мамлекеттик жөлөкпулдар жана компенсациялык төлөмдөр түрүндө колдоо системасын өнүктүрүү жана уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гендердик теңчиликти камсыз кылуу;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү жана натыйжалуу берүү.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 252 токтомунун редакциясына ылайык)

 

3. Министрликтин функциялары

 

7. Министрлик төмөнкү функцияларды жүзөгө ашырат:

а) тармактык саясат функциялары:

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларын, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөрдү жана балдарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды, улгайган жарандарды социалдык коргоо системасын өркүндөтүүнү караган социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды, эмгекке убактылуу жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга жөлөкпулдарды чектөө жана төлөө маселелерин өркүндөтүү жана реформалоо боюнча сунуштарды киргизет жана багыттарды турмушка ашырат;

- өз компетенциясынын чектеринде социалдык ченемдерди жана кепилденген мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттарды киргизүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга социалдык кызмат көрсөткөн уюмдарды аккредитациялоо системасын иштеп чыгат жана киргизет;

- улуттук гендердик саясаттын артыкчылыктарын аныктоо жана милдеттерин түзүү үчүн сунуштарды иштеп чыгат;

- гендердик чөйрөдөгү кырдаалга талдоо жана мамлекеттик гендердик саясатты ишке ашырууга мониторинг жүргүзөт;

- социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү эмгек ресурстарынын муктаждыктарына болжолду ишке ашырат;

- жакыр үй-бүлөлөрдүн социалдык паспортторунун негизинде жакыр үй-бүлөлөрдү аныктоо, эсепке алуу жана аларга социалдык колдоо көрсөтүү маселелерин өркүндөтүү жана реформалоо боюнча сунуштарды киргизет, багыттарды координациялоону жүзөгө ашырат;

- социалдык өнүктүрүүнүн улуттук жана мамлекеттик программаларын ишке ашырууну координациялайт, мониторинг жүргүзөт;

- кызыкдар мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат маселелери боюнча иштерди координациялайт;

б) кызмат көрсөтүү боюнча функциялар:

- мамлекеттик жөлөкпулдарды, жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсацияларды жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга жөлөкпулдарды чектейт жана төлөйт;

- социалдык тейлөө мекемелеринде мамлекеттик стандарттарга ылайык социалдык тейлөөнү уюштурат;

- санаториялык-курорттук дарыланууга жеңилдетилген жолдомолорду берет;

- медициналык-социалдык реабилитациялоону жүргүзөт;

- протездөө жүргүзөт;

- алга жылуунун атайын каражаттары менен камсыз кылат;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандарды, адамдарды күбөлөндүрүүнү жүргүзөт;

- социалдык долбоорлорду конкурстук тандоону, каржылоону, Министрликтин компетенциясынын чектеринде алардын турмушка ашырылышына мониторингди жана контролду жүзөгө ашырат;

- балдарды коргоо, анын ичинде жетим балдарды жана ата-энесинен кароосуз калган балдарды камкордукка алуу жана көзөмөлдүк кылуу, улуттук жана эл аралык асыроо, бала асыраган үй-бүлөлөрдүн институтун киргизүү, аларга социалдык кепилдиктерди камсыз кылуу жагынан чара көрөт;

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга мамлекет тарабынан кепилденген социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берген социалдык кызматтардын тармагын түзүүнү уюштурат жана өнүктүрөт;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды камсыз кылуу үчүн реабилитациялоонун техникалык каражаттарын жана шаймандарын өндүрүү жана ишке киргизүү чөйрөсүн кеңейтет, протездик-ортопедиялык буюмдарды жасоо технологиясын өркүндөтөт;

- гендер маселелери боюнча усулдук жана консультациялык жардам көрсөтөт;

- балдар үчүн "ишеним телефону" аркылуу консультациялык жардам көрсөтөт;

в) жөнгө салуу функциялары:

- эл аралык бала асыроо жаатында аккредитацияны жүргүзөт;

г) координациялоо, контролдоо жана мониторинг функциялары:

- өз компетенциясынын чектеринде социалдык ченемдердин жана кепилденген мамлекеттик минималдуу социалдык стандарттардын сакталышына мониторинг жүргүзөт;

- жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй-бүлөлөргө жана балдарга социалдык кызмат көрсөткөн уюмдардын жана мекемелердин ишине менчигинин түрүнө карабастан мониторинг жүргүзөт;

- гуманитардык жардамды кабыл алуу, эсепке алуу жана бөлүштүрүү тартибин координациялайт жана мониторинг жүргүзөт;

- кызыкдар министрликтер, административдик ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен гендер маселелерин чечүүдө эриш-аркак иштейт;

д) колдоо функциялары:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөөнү каржылоону жүзөгө ашырат;

- орто мөөнөттүү жана программалык бюджетти болжолдоону жүзөгө ашырат, Министрлик системасын каржылоону, бюджетти аткарууну жана чыгымдарын талдоону уюштурат;

- кызыкдар тараптар менен бирдикте оор турмуштук кырдаалда турган балдарды коргоо, жашы жете электердин арасындагы укук бузуулардын жана кылмыштуулуктун алдын алуу маселелери боюнча программаларды ишке ашырат;

- (5-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-июнундагы № 347 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук оор абалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик, социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн жана мамлекеттик жөлөкпулдарды жана башка социалдык төлөмдөрдү төлөө үчүн Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар базасын түзөт жана жүргүзөт.

- жарандардын социалдык жактан корголбогон категорияларына, анын ичинде турмуштук оор абалда турган үй-бүлөлөргө жана балдарга, улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга мамлекеттик социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн документтердин формаларын, анын ичинде Социалдык жардамдын корпоративдик маалыматтык тутумунун маалыматтар базасында пайдаланылуучу документтердин формаларын бекитет;

- өзүнүн компетенциясынын чектеринде донор өлкөлөр жана эл аралык финансылык институттар тарабынан гуманитардык жардамды жана гранттык колдоону тартуу боюнча ишти жүзөгө ашырат;

- Министрликтин системасында кадрларды тандоону, жайгаштырууну, кызматка көтөрүүнү жана кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууну белгиленген тартипте жүзөгө ашырат;

- "Ички аудит жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  ылайык Министрлик системасынын ички аудитин жүзөгө ашырат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча мыйзамдарда белгиленген тартипте кайрылууларды карайт, жарандарды кабыл алат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө таламдаш министрликтер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес жана эл аралык уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары менен эриш-аркак аракеттенет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 252, 2015-жылдын 24-июну № 406, 2015-жылдын 5-июну № 347 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

4. Министрликтин укуктары

 

8. Министрлик төмөнкүлөргө укуктуу:

- бардык ведомстволук, аймактык бөлүмдөр жана мекемелер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон приказдарды жана буйруктарды белгиленген тартипте кабыл алууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча эксперттик, кеңешүүчү жана башка органдарды түзүүгө;

- Министрликтин маселелерин чечүү үчүн зарыл болгон статистикалык маалыматтарды, маалыматтык жана аналитикалык материалдарды республиканын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ишканаларынан, уюмдарынан жана мекемелеринен белгиленген тартипте сурап алууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча башка мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары менен мыйзамдарда белгиленген тартипте эриш-аркак аракеттенүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырууга;

- изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, илимий жактан негизделген сунуштарды иштеп чыгууга, минималдуу социалдык стандарттарды киргизүү процессин жүргүзүүгө, социалдык, реабилитациялоо кызмат көрсөтүүлөрүн өнүктүрүүгө келишимдерди түзүүгө;

- "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну жүзөгө ашырууга;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча конкурстарды, кеңешмелерди, семинарларды жана конференцияларды өткөрүүгө, рекламалык-басма ишин жүргүзүүгө;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте Министрликтин ведомстволук сыйлыктарын уюштурууга;

- атайын эсеп ачууга;

- Министрликтин ишин жүргүзүү үчүн зарыл болгон башка укуктарга.

 

5. Министрликтин ишин уюштуруу

 

9. Министрликти министр жетектейт, ал Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык кызматка дайындалат.

10. Министрдин статс-катчысы жана орун басарлары болот.

Статс-катчыны дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте аныкталат.

Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

11. Министр:

- Министрликтин ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат;

- өз компетенциясынын чектеринде приказдарга, буйруктарга жана башка документтерге кол коет;

- ведомстволук, аймактык бөлүмдөрдүн жана мекемелердин чыгымдарынын сметасын бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, Министрликтин ведомстволук, аймактык бөлүмдөрүнүн жана мекемелеринин түзүмүн Министрликтин милдеттери жана функциялары өзгөртүлгөндүгүнө байланыштуу гана бекитет.

Министрди кызматка дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, Министрликтин ведомстволук, аймактык бөлүмдөрүнүн жана мекемелеринин штаттык ырааттамасын бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү, аймактык бөлүмдөрү жана мекемелери жөнүндө жоболорду бекитет;

- статс-катчыны кызматка дайындоого жана кызматтан бошотууга макулдук берет;

- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына кирген ведомстволук уюмдардын жетекчилерин кызматка дайындоого жана кызматтан бошотууга Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуш киргизет;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча статс-катчыга Министрликтин компетенциясына кирген айрым милдеттерди аткарууну жүктөйт;

- министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- белгиленген тартипте Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерин, аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин жана орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Министрликтин кызматкерлерине сыйлоо чараларын жана тартип жазасын колдонот;

- Министрликтин системасындагы кызматкерлер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон буйруктарды чыгарат;

- Министрликтин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органы менен жамааттык келишимге кол коет;

- Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшыруусу боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коет;

- Министрликтин кызматкерлерин сыйлоону жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн Министрлик системасындагы өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, аларга ардак наамдарды берүүгө жана пенсия белгилөөгө белгиленген тартипте сунуш берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарга ээ.

- Министр Министрликке жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 252 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Статс-катчы Министрликтин номенклатурасына кирген администрациялык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик кызматчыларды дайындоого, ордун которууга, ротациялоого жана кызматтан бошотууга сунуш даярдайт.

13. Министрликте курамы тогуз адамдан турган коллегия түзүлөт, ага министр (коллегиянын төрагасы), статс-катчы жана министрдин орун басарлары кызматы боюнча, ошондой эле Министрликтин системасындагы башка жетекчи кызматкерлер, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү кирет. Коллегия мүчөлөрүнүн курамын министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет.

14. Министрликтин коллегиясынын, борбордук аппаратынын, анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин жана Министрликтин ишинин башка маселелерин уюштуруу жана пландоо министр бекитүүчү тиешелүү документтер менен жөнгө салынат.

15. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

16. Ведомстволук, аймактык бөлүмдөрдүн жана мекемелердин жетекчилери өздөрү жүзөгө ашырып жаткан ыйгарым укуктар боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

17. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүн жана ведомстволук мекемелерин күтүүгө чыгымдарды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка каржылоо булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.