Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 10-декабрындагы

№ 814 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы жөнүндө ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-августундагы № 453, 2014-жылдын 20-ноябры № 659, 2015-жылдын 17-июну № 371, 2015-жылдын 10-августу № 566, 2016-жылдын 16-августундагы № 444, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы (мындан ары - Чек ара кызматы), Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара саясатын, чек ара контролун, мамлекеттик чек ара санжабын бузууларды, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө кол салуулардын алдын алууну жана аларга бөгөт коюуну камсыз кылган, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын (мындан ары - мамлекеттик чек ара) кайтарууну жана коргоону ишке ашыруучу аткаруу бийлигинин бирден бир мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Чек ара кызматы өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка укуктук ченемдик актыларын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле Жобону жетекчиликке алат.

3. Чек ара кызматы өзүнүн символикасы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик же расмий тилде жазылган мөөрү, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казынада эсептери бар юридикалык жак болуп эсептелет, анын жайгашкан орду: Бишкек шаары Медеров көчөсү № 163.

2. Чек ара кызматынын негизги милдеттери жана функциялары

4. Чек ара кызматына төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

- мамлекеттик чек араны, анын аймактык бүтүндүгүн жана экономикалык кызыкчылыктарын кайтаруу жана коргоо;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдарына ылайык чек ара контролун жүргүзүү;

- мамлекеттик чек ара жөнүндө мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу жана мамлекеттик чек ара санжап маселелери боюнча эл аралык келишимдер менен макулдашуулардан келип чыккан милдеттенмелерди аткаруу;

- мамлекеттик чек арада Кыргыз Республикасын коргоо жана коопсуздук маселелерин чечүүгө катышуу;

- жарандардын, чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын, мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдүн мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз өтүү аракеттерин, ошондой эле тыюу салынган нерселерди жана заттарды, анын ичинде массалык кыргын салуучу куралдарды, алар менен байланыштуу материалдарды жана технологияларды мамлекеттик чек ара аркылуу мыйзамсыз алып өтүү аракеттерин алдын алуу, аныктоо жана тыюу боюнча чараларды көрүү;

- террорчулукка каршы күрөшүүнү ишке ашыруучу мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүдө (бирдикте) мамлекеттик чек арада, чек ара тилкесинде жана чек арага чектеш аймакта террорчуларды же террордук топторду аныктоо, кармоо жана жок кылуу боюнча чараларды көрүү;

- чек арага чектеш аймакта жана чек ара тилкесинде жарандарды, жаратылыш байлыктарын жана айлана чөйрөнү коргоодо, Кыргыз Республикасынын укук коргоо, жаратылышты коргоо органдарына өз ара көмөктөшүү.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-августундагы № 444 токтомунун редациясына ылайык)

5. Чек ара кызматы жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

- мамлекеттик чек араны кайтарууну камсыз кылуу жана мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү жайларында чек аралык контролду ишке ашыруу;

- мамлекеттик чек ара саясатын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын кайтаруу концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу;

- мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын пландарынын жана мамлекеттик программаларынын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу, ошондой эле алардын ишке ашырылышын камсыз кылуу;

- кызыкдар болгон мамлекеттик органдар менен бирдикте, белгиленген тартипте Кыргыз Республикасы катышуучу болгон эл аралык келишимдерге ылайык күчүнө кирген мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо жаатындагы мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдарды аткаруу боюнча иш-чараларды уюштуруу; кызыкдар болгон мамлекеттик органдар менен бирдикте, мамлекеттик чек араны эл аралык - келишимдик жол-жоболоштуруу боюнча ишке катышуу;

- мамлекеттик чек араны кайтаруу маселелери боюнча Чек ара кызматынын чет мамлекеттердин чек араны кайтаруу органдары жана эл аралык уюмдар менен кызматташтыгын уюштуруу; чек ара маселелери боюнча эл аралык сүйлөшүүлөргө катышуу, аскердик-техникалык кызматташуу программаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- Кыргыз Республикасынын чек ара өкүлдөрүнүн ишин уюштуруу;

- мамлекеттик чек аранын өтүүсүн мыйзамсыз өзгөртүүнүн алдын алуу, бөгөт коюу, мамлекеттик чек ара санжабын сактоо, мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү жайларындагы чек ара санжабын жана өткөрүү санжабын сактоо боюнча чараларды иштеп чыгуу жана алардын ишке ашуусуна контролдук жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасына келүүсү же Кыргыз Республикасынан кетүүсү чектелген адамдарга карата Кыргыз Республикасынын кызыкдар болгон органдарынын тапшырмаларын аткаруу;

- мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо таламында, ошондой эле Чек ара кызматына шефтик жана башка жардамдарды көрсөтүү максатында мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, башка юридикалык жана жеке жактар менен өз ара аракеттенүүнү уюштуруу;

- Чек ара кызматын байланыштын бардык түрү менен камсыздоону уюштуруу;

- Чек ара кызматында мамлекеттик, аскердик жана кызматтык сырды түзгөн маалыматтарды коргоону камсыздоо;

- Чек ара кызматынын ишин маалыматтык-талдоо жана илимий жактан камсыз кылууну уюштуруу, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо чөйрөсүндө талдоо изилдөөлөрүн өткөрүү жана бул маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабына, Кыргыз Республикасынын ошондой эле кызыкдар болгон башка мамлекеттик органдарына маалыматтык-талдоо материалдарын берүү;

- Чек ара кызматы үчүн кадрларды жана адистерди тандоо, даярдоо, кайра даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди жүргүзүү;

- күжүрмөн, ооруктук, материалдык, техникалык, финансылык, илимий, маалыматтык, моралдык-психологиялык жана камсыздоонун башка түрлөрүн уюштуруу, ошондой эле капиталдык курулуш, чарбалык жана башка иштерди жүргүзүү, казарма-турак жай фондун күтүү жана пайдалануу;

- Чек ара кызматында курал-жарактарды, техникаларды жана материалдык-техникалык каражаттарды колдонууну пландаштыруу жана уюштуруу, ошондой эле аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сатып алуу;

- кол алдындагы бирикмелер, бөлүктөр жана мекемелерде ички контролду камсыздоо үчүн ички аудит боюнча ишти жүргүзүү;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен бирдикте, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында Чек ара кызматынын компетенциясына таандык иштер боюнча иш өндүрүшүн, кылмыштарды жана администрациялык укук бузууларды аныктоо, алдын алуу, бөгөт коюу жана териштирүү боюнча иштерди уюштуруу жана жүргүзүү;

- коомчулукка Чек ара кызматынын иши жөнүндө маалымдоо, басма ишин уюштуруу жана жүргүзүү, теле жана радио программаларды даярдоо; Чек ара кызматынын маалыматтык коопсуздугун камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Чек ара кызматынын аскер кызматчыларын, жарандык кызматчыларын, пенсионерлерин жана алардын үй-бүлөө мүчөлөрүн, курман болгон (өлгөн) аскер кызматчыларынын үй-бүлөөлөрүн социалдык жана укуктук жактан коргоону уюштуруу жана камсыздоо;

- илимий, окуу материалдык-техникалык базаны түзүү жана өркүндөтүү;

- Чек ара кызматынын аскер кызматчыларынын, жарандык кызматчыларынын, пенсионерлеринин, алардын үй-бүлөө мүчөлөрүнүн ден соолугун сактоо жана чыңдоого багытталган алдын алуу, дарылоо, санаториялык-курорттук, ден-соолукту чыңдоочу жана реабилитациялык иш-чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

- Чек ара кызматынын өзүнүн коопсуздугун камсыздоо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасындагы өткөрмө пункттарда радиациялык контролдоону ишке ашырат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка функцияларды ишке ашыруу.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-августундагы № 453, 2015-жылдын 10-августу № 566, 2016-жылдын 16-августундагы № 444, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакциясына ылайык)

3. Чек ара кызматынын укуктары

 

6. Чек ара кызматы негизги милдеттерди аткаруу жана функцияларды жүзөгө ашыруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

- Чек ара кызматында мөөнөттүү кызмат өтөө үчүн аскерге чакырылуучулардын Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскер комиссариаттарында түздөн-түз артыкчылыктуу тандап алууга;

- мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо боюнча ыктыярдуу кошундардын курамында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте штаттан тышкаркы кызматкерлер катары жарандарды мамлекеттик чек араны кайтарууга жана коргоого тартууга;

- Кыргыз Республикасынын жазык-процесстик мыйзамдарына ылайык алардын карамагына таандык иштер боюнча баштапкы тергөө иштерин жүргүзүүгө;

- администрациялык кармоого алынган адамдарды ал максаттар үчүн атайын жабдылган жайларда кармоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чалгындоо, контрчалгындоо, ыкчам-издөө ишин жүзөгө ашырууга;

- бажы органдары менен бирдикте мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик чек аранын өткөрүү жайлары аркылуу бараткан жактардын унаа каражаттарын, товарларын, жүктөрүн жана башка нерселерин карап чыгууну жүзөгө ашырууга;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу, Кыргыз Республикасына алып кирүүгө же Кыргыз Республикасынан алып чыгууга тыюу салынган нерселерди, ошондой эле аткезчилик нерселерин белгиленген тартипте алып коюуга жана Кыргыз Республикасынын бажы жана башка органдарына өткөрүп берүүгө;

- кызыкдар болгон ишкана, уюмдар жана мекемелер менен бирдикте мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү жайларында чет өлкөнү көздөй бараткан унаа каражаттары токтоп туруучу жайларды жана алардын туруу мөөнөтүн аныктоого;

- Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына коркунуч туулган учурда, коргонуу жаатына, эл аралык милдеттенмелерди аткарууга жана табигый кырсыктын кесепетин жоюуга байланыштуу иштерден тышкары, чек ара тилкесинде жарандардын болуусун, унаа каражаттарынын кыймылын, ар кандай жумуштарды аткарууну убактылуу чектөөгө;

- юридикалык жана жеке жактардын, анын ичинде чет өлкөлүктөрдүн, ошондой эле жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоосун камсыз кылуу максатында мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо жаатында мамлекеттик көзөмөлдү уюштурууга жана ишке ашырууга;

- Чек ара кызматы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарга ээ.

4. Чек ара кызматынын ишин уюштуруу

7. Чек ара кызматын Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу төрага жетектейт.

Төраганын үч орун басары бар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан кызмат ордуна дайындалуучу жана бошотулуучу Башкы штабдын начальниги болуп саналган бир биринчи орун басары болот.

Төрага жок болгон учурда анын милдеттерин Чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары аткарат, ал эми ал төраганын милдеттерин аткара албаган учурларда төраганын милдетин аткаруу орун басарлардын бирине жүктөлүшү мүмкүн.

 (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябры № 659, 2016-жылдын 16-августундагы № 444 токтомунун редакциясына ылайык)

Төрага жок болгон учурда анын милдеттерин Чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары аткарат, ал эми ал төраганын милдеттерин аткара албаган учурларда төраганын милдетин аткаруу орун басарлардын бирине жүктөлүшү мүмкүн.

8. Төраганын орун басарлары Чек ара кызматынын төрагасына баш ийет. Алар табышталган иш алкагында тапшырмаларды чечүүгө, аларга түздөн-түз баш ийген бирикмелердин, аскердик бөлүктөрдүн, мекеме жана аскердик башкаруу органдарынын күжүрмөн даярдыгына жана алардын ишин уюштурууга жоопкерчиликтүү.

Төраганын орун басарлары аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде тескеме жана көрсөтмөлөрдү беришет.

9. Төрага Чек ара кызматынын бүтүндөй өздүк курамынын жана ага баш ийген бирикмелердин, аскердик бөлүктөрдүн жана мекемелердин тикелей башчысы болуп саналат, Чек ара кызматына жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликтүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Өкмөтүнүн чечимдерине, ушул Жобого ылайык, бир башчылыктын негизинде өзүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырат.

10. Төрага:

- Чек ара кызматынын ишин уюштурат жана Чек ара кызматы системасына жалпы жетекчиликти ишке ашырат, Чек ара кызматынын ички иш тартибин аныктайт;

- Чек ара кызматынын башкы башкармалыктары, башкармалыктары жана өз алдынча бөлүмдөрү, Чек ара кызматынын облустар боюнча чек ара башкармалыктары жана мекемелери жөнүндө жоболорду, ошондой эле полковникти кошо алганда офицердик курамдын кызмат орундарынын штаттык категорияларын бекитет;

- Чек ара кызматынын төрагасынын орун басарлары жана Чек ара кызматынын башка кызмат адамдарынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт;

- Чек ара кызматынын аскердик бөлүгү жөнүндө Типтүү жобону бекитет;

- Республикалык бюджеттен Чек ара кызматына бөлүнгөн каражаттарды, анын ичинде шефтик жардам, эл аралык гранттар жана программалар боюнча алынуучу каражаттарды тескөөчү болуп саналат;

- Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабынын тапшырмасы боюнча башка өз ара аракеттенүүчү мамлекеттик күч органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын тартуу менен мамлекеттик чек арада иш-чараларды өткөрүүдө биргелешкен аракеттерди координациялоо жана жетектөө боюнча оперативдүү штабдарды (топторду) түзөт;

(Сегизинчи абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-августундагы № 453 токтомунун редакциясына ылыйык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы менен макулдашуу боюнча Чек ара кызматынын аскер кызматчыларынын, жарандык кызматчыларынын чектүү штаттык санын жана Чек ара кызматынын башкаруу схемасын белгилөө жөнүндө сунуштарын кароого жана бекитүүгө берет; Чек ара кызматынын облустар боюнча башкармалыктарын, бирикмелерди, аскер бөлүктөрүн, мекемелерди жана бөлүкчөлөрдү түзүү, өзгөртүп уюштуруу жана жоюу боюнча сунуштарды берет;

- Чек ара кызматынын борбордук аппаратынын, Чек ара кызматынын региондук (чек ара) башкармалыктарынын, бирикмелеринин, аскердик бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин уюштуруу-штаттык түзүмүн, ошондой эле Чек ара кызматынын куралдануусуна кабыл алынган курал-жарактардын, аскердик жана атайын техникалардын, атайын каражаттардын штаттарына карата табелин бекитүү үчүн Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабына сунуштарды киргизет;

- тынчтык жана согуш мезгилинде Чек ара кызматынын бирикмелерине, аскердик бөлүктөрүнө жана мекемелерине анык жана шарттуу аталыштарды ыйгаруу жөнүндө, ошондой эле аларды колдонуунун тартибин аныктоо боюнча Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабына сунуштарды киргизет;”;

- Чек ара кызматынын иши үчүн бөлүнгөн каражаттардын чегинде, өздүк транспортун кызматтык максаттарда пайдаланган аскер кызматчыларына белгиленген тартипте акчалай ордун толуктоолорду төлөп берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Чек ара кызматынын бардык маселелери боюнча директиваларды жана тескемелерди, ал эми зарыл болгон учурларда - башка мамлекеттик органдар менен биргелешкен буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышына контролдукту уюштурат;

- өз компетенциясынын чектеринде аскердик жана башка кызмат орундарына дайындоону жана ал кызматтардан бошотууну ишке ашырат;

- кызматы боюнча которуу маселелерин чечет, полковникти кошо алганда, аскердик наамдарды ыйгарат жана офицердик курамдагы адамдарды жана прапорщиктерди аскердик кызматтан бошотот;

- белгиленген тартипте, Кыргыз Республикасынын Президентине Чек ара кызматынын аскер кызматчыларына жогорку аскердик наамды берүү жөнүндө өтүнүч киргизет;

- Чек ара кызматынын жарандык кызматкерлеринин иш тартибин аныктайт;

- офицерлердин (типтик эмес кызмат орундар боюнча), прапорщиктердин, жоокер, сержант жана старшина кызматтарында келишимдик негизде аскер кызматын өтөп жаткан аскер кызматчыларынын, ошондой эле кыска мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчыларынын кызматтык маяналарынын өлчөмдөрүн алардын минимум жана максимум тарифтик разряддарынын чектеринде белгилейт жана өзгөртөт;

- Чек ара кызматын толуктоо үчүн, чек ара адистерин даярдоону уюштуруу боюнча иштерге жетекчилик кылат;

- Чек ара кызматынын аскер кызматчыларына карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартиптик уставында каралган укуктарды толук көлөмдө пайдаланат;

- Чек ара кызматынын атынан иш алып барат жана анын мамлекеттик бийлик органдары менен оз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат, ошондой эле эл аралык уюмдарда, коңшу жана башка мамлекеттердин чек ара, укук коргоо жана аскердик органдары менен Чек ара кызматынын атынан иш алып барат;

- эл аралык аскердик, аскердик-техникалык жана чек аралык кызматташуу жаатында Чек ара кызматынын ишине жетекчилик кылат; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте аскердик, аскердик-техникалык жана чек аралык кызматташуу жаатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана эл аралык келишимдерге кол коет;

- Чек ара аскерлеринин Кол башчылар кеңешинде Чек ара кызматынын өкүлүн кызмат ордуна дайындайт;

- Чек ара кызматынын аскер кызматчыларын жана жарандык кызматкерлерин, ошондой эле чек ара кызматынын алдында турган милдеттерди аткарууга көмөк көрсөткөн башка адамдарды мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

- күжүрмөн даярдыктагы мыкты ийгиликтери, үлгүлүү аскердик тартиби, мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоо ишине кошкон жеке чоң салымы үчүн, Чек ара кызматынын аскер кызматкерлерин жана жарандарды, сыйлоо үчүн ведомстволук сыйлыктарды (медалдарды), төш белгилерди жана аскердик наамдарды уюштурат; ведомстволук сыйлыктар жана төш белгилер жөнүндө жоболорду жана алардын сыпаттамаларын бекитет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Чек ара кызматынын аскер кызматчыларын аты жазылган жарактар менен сыйлоо укугуна ээ;

- Кыргыз Республикасынын Президентине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Чек ара кызматынын аскер кызматкерлерин, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттин жарандарын аты жазылган, ок атуучу куралдар жана жарактар менен сыйлоо жөнүндө сунуш киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка ыйгарым укуктарды аткарат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-августундагы № 453, 2014-жылдын 20-ноябры № 659, 2015-жылдын 17-июну № 371 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

11. Чек ара кызматында 11 адамдан турган коллегия түзүлөт.

Коллегиянын курамына төрага жана анын орун басарлары кирет.

Коллегиянын калган жекече курамынын мүчөлөрү, төрага жана анын орун басарларынан башкасы, төраганын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет. Чек ара кызматынын коллегиясынын курамына Чек ара кызматынын облустар боюнча башкармалыктарынын, түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн жетекчилери жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-ноябры № 659 токтомунун редакциясына ылайык)

Төрага Чек ара кызматынын коллегиясынын ишин уюштурат жана жетектейт.

Чек ара кызматынын коллегиясы жыйналыштарда Чек ара кызматынын ишин өркүндөтүү маселелерин карайт, аткарууну контролдойт жана кызмат адамдарынын отчетторун угат.

Коллегиянын иштөө тартиби, Чек ара кызматынын төрагасы тарабынан бекитилген, Чек ара кызматынын коллегиясы жөнүндө Жободо аныкталат.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана Чек ара кызматынын коллегиясынын биргелешкен жыйналышында кабыл алынган чечимдер протокол менен таризделет жана төраганын, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин биргелешкен буйругу менен ишке ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-августундагы № 453 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Чек ара кызматынын мүлкү жана финансылоо

 

12. Чек ара кызматына мүлктөр оперативдүү башкаруу укугунда бекитилип берилет.

Чек ара кызматы өзүнө бекитилип берилген мүлктү өз алдынча ээликтен ажыратууга же башка ыкма менен тескөөгө укуктуу эмес.

13. Чек ара кызматын финансылоо республикалык бюджеттин эсебинен, ошондой эле мыйзамдарда каралган финансылоонун башка булактарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

14. Чек ара кызматы ага жүктөлгөн функцияларды ишке ашырууда финансылык, статистикалык жана башка эсеп жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга отчет берет.

15. Чек ара кызматын материалдык-техникалык жактан камсыз кылуунун тартиби жана ченеми Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары менен белгиленет.

6. Корутунду жоболор

16. Чек ара кызматынын иши аны кайра уюштуруу же жоюу учурунда токтотулат. Иши токтотулган учурда, Чек ара кызматынын иш кагаздары "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Аппарат жетекчиси - министри

 

Н.Момуналиев