Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

 

1-тиркеме

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 18-декабрындагы
N 839 токтому менен
бекитилген

Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттар жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710, 2015-жылдын 20-мартындагы № 132, 2016-жылдын 9-августундагы № 437, 2017-жылдын 15-мартындагы № 155, 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250, 2018-жылдын 24-августундагы № 398, Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 21-октябрындагы № 227, 2021-жылдын 23-декабрындагы № 326 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана анын Кыргыз Республикасынын аймагындагы өкүлчүлүктөрү (мындан ары - ТИМ), Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери (мындан ары - чет өлкөлөрдөгү мекемелер) тарабынан Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин юридикалык жана жеке жактарына консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, белгиленген тартипте күчүнө кирүүчү эл аралык келишимдерге, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

3. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Чет мамлекетте Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемеси жок болсо, аткарылган консулдук иш-аракеттер үчүн каражаттар Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык, ошол өлкөдөгү башка чет мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүгү же консулдук мекемеси тарабынан алынат. Бул учурда, эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишиминде башкача каралбаса, консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар ошол мекемелерде колдонулган ставкалар боюнча алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

5. Барган өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилери жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы ТИМдин жооптуу кызматкерлери консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттардын туура алынышы үчүн жеке жоопкерчилик тартышат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6. Кыргыз Республикасынын аймагында - ТИМдин тиешелүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери, Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде - жетекчи жана бухгалтер консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттардын туура алынышына контроль жүргүзүшөт, банктын алыш-бериш эсебине каражаттардын өз убагында жана толук түшүүсү жана алардын смета боюнча пайдаланылышы үчүн жоопкерчилик тартышат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

7. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

9. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

10. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

10-1. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

11. Кыргыз Республикасынын жарандары - 16 жашка чыга элек адамдар, жаш курагы боюнча пенсияга чыккан жана 60 жаштан улуу адамдар консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды төлөөдөн 50 пайызга бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Этностук кыргыздар болуп эсептелген адамдар - чет мамлекеттик жарандар тарыхый мекенине туруктуу жашоого кайтып келгенде консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды төлөөдөн бошотулат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

12-1. Чет мамлекеттердин жарандары же жарандыгы жок адамдар болгон этностук кыргыздар Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде жана ТИМдин консулдук кызматында визалык колдоолорду тариздөөгө, берүүгө, Кыргыз Республикасынын аймагына кирүү/чыгуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген болуу мөөнөтү үчүн Кыргыз Республикасынын кирүү/чыгуу визаларын алууга жана узартууга каражаттарды төлөөдөн бошотулушат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

13. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар консулдук иш-аракеттерди аткарууга чейин алынат. Каражаттарды төлөөнү азайтуу, аны төлөөдөн бошотуу менен байланышкан айрым учурлар ушул Жобонун 19-пункту менен жөнгө салынат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды төлөөдөн баш тарткан же кечиктирилген учурда консулдук кызмат адамы консулдук иш-аракеттерди аткаруудан баш тартууга укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

15. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар төлөнгөндө арыз ээсине төлөм жүргүзүлгөндүгү жөнүндө ырастоочу чек, кириштөө ордеринин квитанциясы же башка документ берилет, буга электрондук төлөм тутуму аркылуу төлөө кирбейт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710, 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

16. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар төмөнкү учурларда арыз ээсине кайра кайтарылып берилбейт:

- эгерде консулдук иш-аракеттер аткарылып, бирок арыз ээси кызмат көрсөтүүлөрдөн баш тартса;

- эгерде өтүнүч кат тууралуу арыз каралып, бирок кабыл алынган чечим арыз ээсин канааттандырбаса;

- эгерде консулдук иш-аракеттерди аткаруунун натыйжасында архивдик мекемелерде документ табылбаса же суралган маалыматтар ырасталбаса.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

17. Чет өлкөлүк жарандардан жана юридикалык жактардан консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды алууда өз аралык принцибин сактоо максатында консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкалары Кыргыз Республикасынын жарандарынан ушул сыяктуу консулдук иш-аракеттер үчүн чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери тарабынан консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкаларын эске алуу менен түзөтүлүшү мүмкүн.

Консулдук кызматтарды көрсөтүүдө каражаттардын өлчөмүн аныктоонун жана аларды алуунун айрым өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен аныкталышы мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Эл аралык практикага жана өз ара түшүнүшүү принцибине ылайык консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттардын ставкалары барган мамлекеттин Тышкы иштер министрлигине же тиешелүү мекемесине ТИМдин нотасы менен билдирүү аркылуу маалымдалат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилерине жана ТИМдин консулдук кызматынын жетекчисине негизделген жазуу жүзүндөгү арыз боюнча консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкаларын төмөндөтүүгө же төмөнкүдөй учурларда Кыргыз Республикасынын жарандарын акы төлөөдөн толук бошотууга укук берилет:

- кайра кайтып келүү күбөлүгүн берүүдө;

- никени каттоону тариздөөдө жана нотариалдык мүнөздөгү документтерди берүүдө;

- Кыргыз Республикасынын аз камсыз болгон жарандары үчүн документтерди которууда жана мыйзамдаштырууда;

- Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилери жана ТИМдин консулдук кызматынын жетекчиси тарабынан жүйөлүү деп табылган башка учурларда, анын ичинен ооруган, оор материалдык абал, кырсык учуроо жана башка ушул сыяктуу учурларда.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

19-1 Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринин жетекчилери Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары туруктуу жашаган же убактылуу болгон Кыргыз Республикасынын жарандарын убактылуу же туруктуу консулдук каттоого койгон жана ошол эле учурда алар Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө же консулдук мекемелеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн же мурун биометриялык каттоодон өтүү жол-жобосун ырастаган белгиленген үлгүдөгү документти көрсөткөн учурда консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттардан бошотушсун.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

20. Мамлекеттик чек аранын эл аралык өткөрүү пункттарындагы консулдук пункттарда аткарылуучу консулдук иш-аракеттер үчүн каражаттар акчалай түрүндө жыйналат.

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомунун редакциясына ылайык)

21. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн алынуучу каражаттардын ставкалары төмөнкүдөй берилет:

1) консулдук иш-аракеттер Кыргыз Республикасынын аймагында аткарылган учурда Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында;

2) консулдук иш-аракеттер Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын эл аралык өткөрүү пункттарында жайгашкан ТИМнин консулдук пункттарында аткарылган учурда, ошондой эле визаны тариздөө үчүн АКШ долларында.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-декабрындагы № 710, 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 23-декабрындагы № 326 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

22. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды Кыргыз Республикасынын аймагында алуу Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында жүргүзүлөт, буга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасынын эл аралык өткөрүү пункттарында жайгашкан консулдук пункттар кирбейт. АКШ долларын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына айландырып эсептөө төлөм жүргүзүлгөн учурга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген расмий курс боюнча жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

23. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде алуу барган өлкөнүн валютасында жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелеринде барган өлкөнүн валютасын АКШ долларына айландырып эсептөө төлөм жүргүзүлгөн учурга карата барган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгилеген расмий курс боюнча жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

24. Консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар төмөнкү учурларда алынбайт:

1) Кыргыз Республикасы менен чет мамлекеттин ортосунда консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттарды алуудан өз ара баш тартуу жөнүндө келишим бар болгондо;

2) Кыргыз Республикасы менен эл аралык же башка уюмдардын ортосунда консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттардан бошотуу жөнүндө келишим бар болгондо;

3) кыргыз жарандарын репатриациялоо иштери боюнча;

4) дипломатиялык жана кызматтык паспортторду берүү жана тариздөө үчүн;

5) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, өкмөттүк жана парламенттик делегацияларынын расмий адамдарынын чыгууларын тариздөөдө;

6) Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк мамлекеттик, өкмөттүк, парламенттик делегациялардын келүүсүн тариздөөдө;

7) чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасына экономикалык, гуманитардык же башка жардам көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасына келүүсүн тариздөөдө (документтер: келишимдер, уставдар ж.б. берилген учурларда гана);

8) экономикалык жөнгө салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын компетенттүү органы берген ырастоолорду көрсөтүү боюнча инвесторлорго жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө инвестициялык визалар үчүн;

9) дипломатиялык жана кызматтык визаларды тариздөөдө, өз ара түшүнүшүү шарттарында консулдук кызмат көрсөтүүлөр үчүн каражаттар алынбаган учурлардан тышкары;

10) мамлекеттик бюджеттик уюмдардын кызматкерлеринин кызматтык иш боюнча чет өлкөлөргө чыгууларын тариздөөдө;

11) мамлекеттик бюджеттик уюмдардын өтүнүч каты боюнча документтерди мыйзамдаштырууда;

11-1) мамлекеттик маанидеги спорттук, маданий, илимий жана башка иш-чараларга катышуу үчүн чет өлкөлүк делегациялардын мүчөлөрүнө, алардын Кыргыз Республикасында өткөрүлгөн мезгилине карата визаларды тариздөөдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин негизинде;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 9-августундагы № 437, 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, 2018-жылдын 23-майындагы № 250 , 2018-жылдын 24-августундагы № 398 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

25. Консулдук кызматтарды көрсөтүүдөн алынган каражаттарды пайдалануунун тартиби, ошондой эле алар боюнча отчет берүүнүн тартиби жана формасы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жөнгө салынат.

Бекитилген бюджеттин чегинде консулдук каражаттарды бөлүштүрүүчү болуп ушул Жобонун 27-пунктунда көрсөтүлгөн каражаттардан башка бюджеттик каражаттарды тескөө укугу берилген бюджеттик уюмдун жетекчиси катары Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министри эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-апрелиндеги № 219, Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 21-октябрындагы № 227 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

26. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-мартындагы № 155 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

27. Кыргыз Республикасынын ТИМдин атайын эсебине Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасын колдонуу аркылуу акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн эсебинен келип түшкөн сумманын 8% өлчөмүндөгү каражат аталган маалыматтык системаны техникалык тейлөө, күтүү жана модернизациялоо менен байланышкан материалдык чыгымдардын ордун толтуруу бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин шайкеш каржылоо үчүн республикалык бюджеттин кирешесине жөнөтүлөт.

(КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 21-октябрындагы № 227 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат жетекчиси – министр

 

Н.Момуналиев