Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2009-жылдын
18-декабрындагы № 775 токтому
 менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611, 2013-жылдын 8-январындагы № 2, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 9-октябрындагы № 534 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы (мындан ары ЖАМК) жазык-аткаруу тутумунун (мындан ары ЖАТ) иш аракетин тескөөчү маселелер боюнча мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруучу, аткаруу бийлигинин укук коргоочу мамлекеттик органы болуп саналат.

2. ЖАМК өз иш-аракеттерин жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасы катышуучу болгон эл аралык келишимдер, конституциялык мыйзамдар, мыйзамдар жана башка укуктук-ченемдик иш-кагаздары, ошондой эле ушул Жобо менен жетектелет.

3. ЖАМК өз иш-аракеттерин түздөн-түз жана (же) өзүнүн органдары жана мекемелери, ошондой эле ЖАТнун иш аракетин камсыздоо үчүн атайын түзүлгөн ишканалары жана мекемелери аркылуу жүзөгө ашырат.

4. ЖАМК өз иш аракеттерин жүзөгө ашырууда аткаруу бийлигинин башка органдары, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен өз ара кызматташат.

5. ЖАМК юридикалык тарап болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби менен өзүнүн аталышы түшүрүлгөн мөөрү, бекитилген үлгүдөгү башка мөөрлөрү, штамптары жана бланктары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына (мындан ары - мыйзамдар) ылайык ачылуучу атайын эсептери бар.

6. ЖАМКнын чыгымдарын каржылоо мамлекеттик бюджеттеги каражаттардын жана мыйзамдарда каралган башка каржылоо булактарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

6.1. ЖАМК өзүнө бекитилип берилген мүлктү мыйзамдарда белгиленген тартипте ээлик кылуу, пайдалануу укугун жүргүзөт, ошондой эле аны сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча тиешелүү чараларды көрөт.

(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Түзөтүү мекемелерин күзөтүү жана соттолгондор менен камакка алынган жарандарды коштоп жүрүү Департаментинин аскер кызматкерлерине (мындан ары - күзөтүү жана коштоо Департаменти) аскер кызматкерлеринин укуктук статусун жана алардын кызмат өтөө тартибин тескөөчү ченемдик укуктук иш-кагаздарынын таасири таркайт.

8. ЖАМКнын жайгашкан дареги: 720021, Бишкек шаары, С.Ибраимов атындагы көчө, 106.

 

II. Максаттары

 

9. ЖАМК өз компетенциясынын чегинде төмөнкү маселелерди аткарат:

1) мыйзамдарга ылайык жазаларды аткарууну жана өтөөнү жана жазык-укуктук таасир берүүнүн башка чараларын колдонууну камсыздайт;

2) мыйзамдарга ылайык кылмыш кылганга шектүү жана күнөөлүү деп кармалган, ошондой эле соттолуучу адамдарды (мындан ары камактагылар) камакта кармоону камсыздайт;

3) камактагылардын жана соттолгондордун укугун, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыздайт;

4) эркинен ажыратуу түрүндөгү жазаларды аткаруучу мекемелерде жана тергөө изоляторлорунда (мындан ары - пенитенциардык мекемелер) укуктук тартипти жана мыйзамдуулукту, анда кармалган камактагылар менен соттолгондордун, ошондой эле ЖАТнун кызматкерлеринин, аскер кызматкерлеринин жана кызматчыларынын (мындан ары - ЖАТнун персоналы же кызматкерлери), ошол мекемелердин аймагындагы кызмат адамдарынын жана жарандардын коопсуздугун камсыздайт;

5) ЖАТнун пенитенциардык мекемелерин, ошондой эле башка мекемелери менен бөлүктөрүн күзөтүүнү камсыздайт;

6) соттолгондорду жана камактагыларды бекитилген коштоо маршруттарында күзөтүүнү жана коштоону, Кыргыз Республикасынын жарандарын жана жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын аймагына коштоону, ошондой эле чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды өткөрүп берүү учурунда күзөтүүнү жана коштоону камсыздайт;

7) Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына жана башка күч түзүмдөрүнө коомдук коопсуздукту жана өзгөчө абалдын укуктук тартибин сактоону камсыздоодо көмөктөшөт;

8) ЖАТнун кызматкерлерин, аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоону камсыздайт;

9) Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин окуу жайлары менен өз ара биргелешип, ЖАТнун персоналын даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат.

 

III. Милдеттери

 

10. ЖАМК маселелерин жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкү милдеттерди аткарат:

1) бекитилген ишкердик чөйрөсүндө укуктук-ченемдик жактан жөнгө салуу;

2) пенитенциардык мекемелерде жазаларды өтөөнүн шарттарын жана тартибин уюштуруу;

3) пенитенциардык мекемелерде камактагыларды жана соттолгондорду бекитилген орун ченемдерге ылайык туура жайгаштырууну камсыздоо;

4) коомдон бөлүүгө байланышпаган жазаларга жана башка жазык-укуктук чараларга соттолгон адамдардын жүрүм-турумун көзөмөлдөө;

5) мыйзамдарда көрсөтүлгөн ченемдер боюнча ЖАТун материалдык-тиричиликтик, азык-түлүк жана башка ресурстар менен камсыздоо;

6) соттолгондорду тарбиялоо иштерин уюштуруу, тарбиялоо процессине диний жана башка коомдук уюмдарды тартуу;

7) соттолгондор менен укуктук, психологиялык, социалдык жактан иш алып барууну уюштуруу;

8) соттолгондордун жалпы жана кесиптик билим алуусун уюштуруу;

9) ЖАТнун мекемелеринде санитардык-эпидемиологиялык ченемдерин сактоо;

10) соттолгондорго жана камактагыларга тиешелүү медициналык жардам көрсөтүүнү камсыздоо, медициналык тейлөөнү уюштуруу жана жакшыртуу маселелери боюнча саламаттык сактоо органдары менен кызматташуу;

11) соттолгондорду эмгекке тартуу жана аларга эмгектин натыйжасына моралдык жана материалдык жактан кызыктыруу шарттарын түзүү;

12) ЖАТнун пенитенциардык мекемелерин жана башка бөлүктөрүн күзөтүү;

13) өз компетенциясынын чегинде соттолгондорду жана камактагыларды атайын жеткирүү учурунда аларды күзөтүүнү жана коштоону уюштуруу;

14) соттолгондорду жарандыгы боюнча мамлекеттерге которуштурууда жана өткөрүп берүүдө Кыргыз Республикасынын эл аралык-укуктук милдеттенмелерин аткаруу;

15) күзөт алдынан качкан адамдарды издөөнү жана алардын кармалышын уюштуруу;

16) башка укук коргоо органдары менен бирдикте пенитенциардык мекемелерде ЖАТнун органдарынын компетенциясына тиешелүү болгон оперативдик-издөө иштерин, кылмыш иштери боюнча алгачкы текшерүү өндүрүшүн жана алгачкы тергөө иштерин жүргүзүүнү уюштуруу;

17) мунапыс берүү жана ырайым кылуу актыларын аткаруу;

18) соттолгондор менен камактагыларга карата чыгарылган соттордун өкүмдөрүн, токтомдорун жана аныктамаларын так аткаруу;

19) ЖАТнун персоналын тандап алуу, дайындоо жана кесиптик даярдыгын жогорулатуу иштерин уюштуруу;

20) ЖАТнун иш аракетинде тармактык программалардын жана долбоорлордун, ошондой эле курулуш, оңдоо, кайра оңдоо, кайра куруу иштерине мамлекеттик заказ алуу;

21) ЖАТнун органдарынын жана мекемелеринин иш аракеттерин тескөө;

22) ЖАТнун органдарында жана мекемелеринде жарандык коргоо, мобилизациялык даярдыкты жана өрттөн коргоо коопсуздугун сактоо иштерин уюштуруу;

23) тийиштүү органдар менен бирдикте, тынчтык мезгилинде аскердик абал жана өзгөчө кырдаалдар шарттарында ЖАТнун мекемелеринин даярдыгын камсыздоо, Кыргыз Республикасында өзгөчө же аскердик абалды киргизилген учурда укуктук тартипти сактоо, эпидемия мезгилинде карантин чараларын көрүү;

24) ЖАТнан кызматтан бошонуп кеткен адамдарды, ошондой эле алардын үй-бүлө мүчөлөрүн пенсия менен жана социалдык жактан камсыздоо;

25) ЖАТнун персоналын, ардагерлерин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн коргоого, саламаттыгын сактоого багытталган иштерди жүргүзүү;

26) ЖАТнун персоналын турмуш-тиричилик жактан камсыздоону уюштуруу;

27) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (мындан ары - Өкмөт) бекиткен тартипте ЖАТнун персоналын курал-жарак жана атайын каражаттар менен камсыздоо, ЖАТда курал-жаракты пайдалануунун эрежелерин сактоону камсыздоо;

28) ЖАТнун органдарын жана мекемелерин маалымат-кабарлар менен камсыздоо, ЖАТна тиешелүү маселелер боюнча бирдиктүү банк эсебин жүргүзүү;

29) ЖАТнун мүлкүн пайдалануу, техникалык жактан тейлөө жана мүлкүн коргоо, ошондой эле аны сактоо боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү көзөмөлдөө;

30) ЖАТда бухгалтердик жана статистикалык эсепти уюштуруу, каржы жана чарбалык иштерди жүргүзүүдө алардын мыйзамга ылайыктуулугун, бюджеттик каражаттардын үнөмдүү жана натыйжалуу пайдаланылышын көзөмөлдөө;

31) ЖАТда ченемдик-укуктук актылардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзүү;

31-1) тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

32) ЖАТнун өсүп-өнүгүшүн камсыздоо, анын ичинде улуттук, мамлекеттик жана тармактык программаларын иштеп чыгаруу;

33) жазык аткаруу мекемелеринин ишканаларында жана менчик өндүрүштөрүндө мамлекеттик муктаждыкты камсыздоо үчүн продукцияга, товарларга заказдарды жайгаштыруу;

34) эгерде Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса тышкы саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аркылуу чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, консулдук мекемелери жана мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен өз ара мамиле түзүү;

35) белгиленген чөйрөдө жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара кызматташуу, ошондой эле редакциялык-басып чыгаруу ишин жүргүзүү;

36) белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пенитенциардык саясат маселелери боюнча эл аралык уюмдар өткөрүүчү ар кандай иш-чараларда, конференцияларда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын билдирүү;

37) ЖАТтын персоналынын жана мекемелеринин жеке коопсуздугун жана ички контролду камсыздоо;

38) ЖАТтын ишинин маселелери боюнча жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын кабыл алуу;

39) ЖАТ системасында мамлекеттик жана кызматтык сырларды камтыган маалыматтарды коргоону камсыздоо;

40) мыйзамдарга ылайык эмгек акыны, белгиленген компенсацияларды жана жеңилдиктерди өз убагында төлөп берүү, ошондой эле мекемелердин персоналын материалдык жактан демилгелөө

(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611, 2013-жылдын 8-январындагы № 2, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. Бекитилген иш тармагында мыйзамдарга ылайык уюштуруучу, уруксат берүүчү жана көзөмөлдөө иштерин аткарат.

 

IV. Укуктары

 

12. ЖАМК өзүнүн негизги маселелерин аткаруу максатында төмөнкүлөргө укуктуу:

1) республикалык бюджеттен ЖАТун камсыздоого бөлүнгөн каражаттарга ээлик кылууга, жүктөлгөн милдеттерди жүзөгө ашырууга жана өндүрүштүк-чарбачылык ишкердүүлүгүнөн түшкөн каражаттарды бөлүштүрүүгө, ошондой эле мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипте эл аралык жана донорлук уюмдардын, коомдук жана диний бирикмелердин ЖАТнун ишкердүүлүгүн жакшыртууга багытталган каржы каражаттарын тартууга;

2) көрсөтүлгөн тартипте министрликтерден, аткаруу бийлигинин, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу башкармалыктарынын башка органдарынан, мекемелерден жана уюмдардан керектүү маалыматтарды, иш-кагаздарын жана материалдарды алууга;

3) чет өлкөлөрдүн ЖАТдарынын органдары менен байланышты өөрчүтүп жана кызматташтык кылууга;

4) ЖАТнун мекемелеринде кылмыштарды аныктоо, бөгөт коюу жана алдын алуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууну камсыздоого;

5) өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында буйруктарды, көрсөтмөлөрдү жана нускамаларды чыгарууга;

6) мыйзамдарда каралган башка укуктарын ишке ашырууга.

 

V. Иш-аракетин уюштуруу

 

13. ЖАМКны төрага жетектейт, аны Кыргыз Республикасынын Премьер-министри (мындан ары - Премьер-министр) кызматка дайындайт жана кызматынан бошотот.

ЖАМКнын төрагасынын, төраганын сунушу боюнча Премьер-министр кызматка дайындаган же кызматтан бошоткон, тикелей төрагага баш ийүүчү жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде ЖАМКнын ишин уюштурган орун басарлары, анын ичинде биринчи орун басары болот.

Төрага убактылуу кызмат ордунда болбогон учурда анын милдетин ЖАМКнын төрагасынын биринчи орун басары аткарат.

(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Төрага:

1) жеке башкаруучулук негизинде ЖАМКнын жалпы ишкердүүлүгүнө жетекчилик кылат жана ЖАМКна жүктөлгөн маселелерди жүзөгө ашырууга жеке жоопкерчиликтүү;

2) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин органдары, Кыргыз Республикасынын жана чет элдик мамлекеттердин ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамилелерде ЖАМКын көрсөтөт, ыйгарым укугунун чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана көрсөтүлгөн тартипте ЖАТнун компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча биргелешип иштөө жана кызматташтык кылуу жөнүндөгү эл аралык келишимдерге, макулдашууларга жана протоколдорго кол коет;

3) төраганын орун басарларынын ыйгарым укуктарын аныктайт, алардын ортосунда милдеттерин бөлүштүрөт жана аларга өзүнүн ыйгарым укуктарынын бөлүгүн тапшырат, ЖАТнун башка кызмат адамдарына ЖАМКнын компетенциясына тийиштүү оперативдик, уюштуруу-штаттык, кадрлык, каржылык, өндүрүштүк-чарбачылык жана башка маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарын аныктайт;

4) Өкмөт башчысына анын номенклатурасына ылайык кызмат орундарын алмаштыруу боюнча сунуштарды киргизет;

5) төмөнкүлөрдү четтетет:

- милдеттерин талапка ылайык аткарбагандыгы үчүн белгиленген тартипте ээлеген кызматынан бошотуу жөнүндө сунуш жөнөтүп, Премьер-министр кызматка дайындаган ЖАМКнын жетекчилерин кызматтык милдеттерин аткаруудан он төрт күнгө;

- ЖАМКнын төрагасы кызматка дайындаган ЖАТтын персоналын сотто кылмыш иштери каралып жаткан жана/же кызматтык текшерүү жүргүзүлүп жаткан мезгилге;

6) ЖАТнун кызматкерлерин кызмат орундарына дайындайт жана бошотот;

7) мыйзамдарда белгиленген ЖАТтын кызматчыларынын саны жана эмгек акы төлөө фондунун чегинде ЖАМКнын борбордук аппаратынын, ведомстволук жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, мекемелеринин жана аймактык органдарынын түзүмүн, штаттык расписаниесин жана штаттык санын бекитет;

8) ЖАМКнын аймактык органдарын түзөт, кайра уюштурат жана кыскартат, алардын түзүмүн жана штаттарын көрсөтүлгөн эмгек акы фондунун чегинде бекитет;

9) түзүмдүк жана ведомстволук мекемелер, аймактык органдар жөнүндө жоболорду бекитет;

10) караштуу бөлүмдөрдүн жоболорунун долбоорлорун Өкмөткө бекитүүгө киргизет;

11) белгиленген тартипте биринчи жана кезектеги атайын наамдарды ыйгарат;

12) белгиленген тартипте офицердик курамдын биринчи аскердик наамдарын, "майор", "подполковник", "полковник" кезектеги наамдарын ыйгарат;

13) ушул Жободо белгиленген тартипте ортоңку жана жогорку жетекчилик курамга атайын жана аскердик наамдарды мөөнөтүнөн мурда, көрсөтүлгөн мөөнөттүн жарымынан кем эмес мөөнөт өткөндө, же кызмат ордуна каралган наамдан бир тепкич жогорку наамды бир жарым мөөнөт өткөндөн кийин ыйгарат;

14) ЖАТнун аскердик-офицердик курамын Куралдуу Күчтөрдүн запасына чыгарат;

15) мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипте жогорку атайын жана жогорку аскердик наамдарды ыйгаруу жөнүндө сунуштарды киргизет;

16) ЖАТнун айрыкча өзгөчөлөнгөн кызматчыларын жана кызматкерлерин көрсөтүлгөн тартипте мамлекеттик сыйлыктарга жана ардактуу наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;

17) мыйзамдарда көрсөтүлгөн тартипте ЖАТнун кызматкерлерине карата тартиптик жазалоо чараларын колдонот;

18) мыйзамдарга жана бул Жобого ылайык ЖАТда аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды, жоболорду, колдонмолорду, нускамаларды, эрежелерди жана мекемелик иш-кагаздарын чыгарат, анын катарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин органдарынын жетекчилери менен биргеликте же макулдашып алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

19) ЖАТда коопсуздукту камсыздоо үчүн түзүлгөн атайын даярдыктагы бөлүктөрдүн ишкердүүлүгүнүн тартибин аныктайт;

20) кызмат өтөө жөнүндө келишимдерди түзүүнүн, ЖАТнун кызматкерлерин кызмат ордуна конкурс боюнча дайындоонун тартибин жана шарттарын аныктайт;

21) ЖАТнун кызматкерлерин, ошондой эле ЖАТнун тапшырмаларын аткарууда жардам көрсөткөн жарандарды сыйлоо үчүн төш белгилерди көрсөтүлгөн тартипте уюштурат, бул төш белгилердин жоболорун жана сүрөттөлүшүн көрсөтүлгөн тартипте бекитет, жогоруда айтылган адамдарды төш белгилери, ардак грамоталары менен сыйлайт жана аларга карата мыйзамдарда каралган сыйлыктардын башка түрлөрүн колдонот;

22) көрсөтүлгөн тартипте сыйлык жана белек фонддорун түзөт, анын ичинде ЖАТнун кызматкерлерин, ошондой эле ЖАТна жүктөлгөн тапшырмаларды аткарууда көрсөткөн жардамы үчүн башка жарандарды ок атуучу жана суук куралдар менен сыйлоо үчүн;

23) мыйзамдарга ылайык ЖАТтын каржы-чарбалык ишин уюштурат;

24) ЖАТнун аскер кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн жалпы аскердик уставдарында каралган укуктарды толук көлөмдө колдонот;

25) ЖАТнун кызматчыларын жана аскер кызматкерлерин көрсөтүлгөн тартипте, Кыргыз Республикасынын аймагынын ичине жана аймактан сырткары кызматтык иш-сапарларга жиберет;

26) ЖАТнун кызматчыларын жана аскер кызматкерлерин мыйзам менен тартипте жана шарттарда мамлекеттик бийликтин органдарына жана башка мамлекеттик органдарга, ошондой эле эл аралык уюмдарга убактылуу иш-сапарга жөнөтөт;

27) көрсөтүлгөн тартипте айырмалоо жана өзгөчөлөө белгилерин, ЖАТнун толук курамдуу бөлүктөрүнүн расмий символикаларын уюштуруу жөнүндө сунуштарды киргизет, ошондой эле көрсөтүлгөн тартипте ЖАТдагы айырмалоо белгилерин жана алардын сүрөттөлүшүн бекитет;

28) көрсөтүлгөн тартипте, республикалык бюджеттен ЖАТун кароого бөлүнгөн каржы каражаттарын, ошондой эле эл аралык уюмдар жана чет мамлекеттер тарабынан берилген каражаттарды тескейт;

29) ЖАТ тарабынан оперативдик-издөө ишкердүүлүгүн жүргүзүүгө байланышкан оперативдик иш-чараларды өткөрүүгө сарпталуучу каржы каражаттарынын ченемин жана сарптоо тартибин аныктайт;

30) ЖАМКнын, ЖАМКна баш ийген бөлүктөрдүн жана мекемелердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына туура келбеген чечимдерин алып таштайт;

31) Өкмөткө даярдайт:

- ЖАТнун мекемелерин түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу, алардын мүлкүн тескөө жөнүндө сунуштарды;

- ЖАТнун иштешинин таасирдүүлүгүн жогорулатуу, коомдук коопсуздуктун жана тартиптин сакталышын камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү боюнча сунуштарды;

32) Президентке жана Өкмөткө кылмыш жазаларын аткаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан жумуштун абалы, соттолгондорду жана камакка алынгандарды кармоо шарттарын камсыздоо жөнүндө, ошондой эле пенитенциардык мекемелерде мыйзамдардын жана адам укугунун сакталышы боюнча материалдарды даярдайт;

33) (КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

34) Өкмөттүн ишине катышат, Өкмөткө ЖАТтын ишине тиешелүү маселе-

лер боюнча сунуш берип турат;

35) белгиленген тартипте Өкмөттүн кароосуна ЖАТтын компетенциясына кирген маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

36) оперативдик чогулуштарды уюштуруп, алардын сандык жана персоналдык курамын бекитет;

37) эксперттик, консультативдик жана кеңешме органдарын түзөт, алардын жобосун жана курамын бекитет;

38) мыйзамдарга ылайык ЖАТтын кызматкерлери ээлеген кызмат орундары боюнча атайын наамдардын чегин белгилейт;

39) ЖАТтка жүктөлгөн маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат.

ЖАМКнын төрагасы орун басарларына, ведомстволук бөлүмдөрдүн жана мекемелердин жетекчилерине ЖАТтын персоналын кызматка дайындоо же кызматтан бошотуу, атайын жана аскердик наамдарды ыйгаруу боюнча өз укуктарын берүүгө укуктуу;

40) ЖАМКда "Айгай" сигналы боюнча чогулууну жарыялайт;

Төрага ЖАМКна караштуу бөлүктөрдүн жана мекемелердин жетекчилерине ЖАТнун кызматкерлерин кызмат орундарына дайындоо жана кызмат орундарынан бошотуу жана аларга карата мыйзамдарда каралган тартиптик мүнөздөгү чараларды колдонуу боюнча ыйгарым укуктарын өткөрүп берүүгө укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611, 2013-жылдын 8-январындагы № 2 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

15. ЖАМКда 9 кишиден турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп кызмат орду боюнча төрага жана анын орун басарлары саналат. Коллегиянын калган мүчөлөрү төраганын сунушу менен Өкмөт башчы тарабынан бекитилет. Коллегиянын курамына сөзсүз түрдө Өкмөттүн аппаратынын өкүлү кирет.

Коллегия:

1) ЖАТтын ишинин негизги маселелерин карайт жана чечим кабыл алат;

2) ушул Жобонун 14-пунктунун 13-пунктчасында каралган наамдарды ыйгаруу жөнүндө сунуштарды карап, алар боюнча чечим кабыл алат;

3) ЖАТтын персоналын, ошондой эле коюлган маселелерди чечүүдө көмөк көрсөткөн адамдарды сыйлоо үчүн белгиленген тартипте ведомстволук сыйлыктарды (Ардак грамота, медалдар, төш белгилер) түзөт.

Коллегиянын чечими анын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана ЖАМКнын төрагасынын тиешелүү чечимдери менен таризделет.

Жетекчи менен коллегия мүчөлөрүнүн ортосунда пикир келишпестик чыкса жетекчи өзүнүн чечимин жүзөгө ашырат. Мындай учурда коллегия мүчөлөрү өз пикирин Премьер-министрге жеткирүүгө укуктуу.

ЖАМКнын коллегиясынын жана аткаруу бийлигинин башка органдары менен биргелешкен жыйынында кабыл алынган чечимдери ЖАМКнын жана тиешелүү аткаруу бийлигинин органдарынын буйруктары менен таризделет.

(КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 4-октябрындагы № 611, 2019-жылдын 9-октябрындагы № 534 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

16. ЖАМКнын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)