Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

 

2011-жылдын 28-январы №31

Юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү каттоо маселеси жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 6-апрелиндеги № 233, 2015-жылдын 18-ноябры № 781, 2016-жылдын 24-октябрындагы № 558 токтомдорунун редакциясына ылайык)

"Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) каттоо системасын андан ары өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) Бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби;

- Жоопкерчилиги чектелген коомдун типтүү уставы;

- Кошумча жоопкерчилиги бар коомдун типтүү уставы;

- Ачык акционердик коомдун типтүү уставы;

- Жабык акционердик коомдун типтүү уставы;

- Коммерциялык кооперативдин типтүү уставы;

- Дыйкан чарбасынын типтүү уставы;

- Каттоого арыздын формасы.

2. (КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 18-ноябры № 781 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

3. Бул токтом 2011-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

А.Атамбаев

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылдын 28-январындагы
№31 токтому менен бекитилген

 

Форма

 

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 24-октябрындагы № 558 токтомунун редакциясына ылайык)

                                 Форма

 

                             КАТТОО АРЫЗЫ

 

     I бїлўк (белги коюу менен белгиленсин):

 

            ┌─┐               ┌─┐                                ┌─┐

     каттоо └─┘  кайра каттоо └─┘  Иш-аракетин токтотууну каттоо └─┘

                    ┌─┐           ┌─┐             ┌─┐

     юридикалык жак └─┘    филиал └─┘   їкўлчўлўк └─┘

 

 

     Юридикалык жак (коммерциялык уюм) ишин            ┌─┐      ┌─┐

     типтўў уставдын негизинде жўргўзїт           ооба └─┘  жок └─┘

 

     II бїлўк:

 

     Арыз ээсинин маалыматтары

 

     Фамилиясы    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     Аты          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     Атасынын аты ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     Паспорт N    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     берилген └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ тарабынан └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     Жашаган жери жана байланышуу маалыматтары:

 

          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Їлкї └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

     Облус └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

     Шаар (айыл) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

     Район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Кичи район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Кїчї └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Ўй └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ батир └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     тел.:    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     e-mail   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ @ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     III бїлўк:

 

     а) катталуучу (кайра катталуучу) юридикалык жактын, филиалдын же

        їкўлчўлўктўн маалыматтары

 

     Расмий же мамлекеттик тилде толук фирмалык аталышы

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     Жайгашкан жери:

 

           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

     Облус └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

     Шаар (айыл) └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬┐

     Район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴┘

                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Кичи район └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Кїчї └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     Ўй └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ батир └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     тел.:    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     e-mail   ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ @ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     Ь) кайра каттоо (ишин токтотууну каттоо) учурунда

                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐

     каттоо номуру└─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘

 

     ИУЖК коду ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     ИСН       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     с) ишинин негизги тўрў

 

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     d) чет їлкїлўк катышуу барбы (белги коюу менен белгиленсин)

                                                           ┌─┐      ┌─┐

                                                      ооба └─┘  жок └─┘

 

     е) уюштуруучулардын (катышуучулардын, мўчїлїрдўн) саны

 

     жеке жактар - уюштуруучулардын (катышуучулардын, ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     мўчїлїрдўн) жалпы саны                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     юридикалык жактар - уюштуруучулардын             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     (катышуучулардын, мўчїлїрдўн) жалпы саны         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

     f) менчиктин формасы (белги коюу менен белгиленсин)

          ┌─┐             ┌─┐              ┌─┐        ┌─┐       ┌─┐

     жеке └─┘ мамлекеттик └─┘ муниципалдык └─┘ аралаш └─┘ башка └─┘

 

     g) Юридикалык жакты тўзўў ыкмасы (белги коюу менен белгиленсин)

            ┌─┐                                         ┌─┐

     каттоо └─┘                             кайра тўзўў └─┘

 

     Ь) Юридикалык жакты кайра тўзўўнўн формасы (белги коюу менен

        белгиленсин)

             ┌─┐         ┌─┐          ┌─┐            ┌─┐         ┌─┐

     бїлўнўп └─┘ кошулуу └─┘ їзгїртўп └─┘ бириктирўў └─┘ бїлўнўў └─┘

     чыгуу                    тўзўў

 

     i) Уставдык капиталдын їлчїмў

 

     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ сом

 

     j) Жетекчинин фамилиясы, аты, атасынын аты

 

     Фамилиясы    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     Аты          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

     Атасынын аты ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

              ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

     Дата     └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ (кк/аа/жж)

 

     Арыз ээсинин колу ________________________________________________