Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\e80808e4-caeb-44aa-a78e-1fdd29e68dff\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 24-январы № 31

Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө жана импорттоодо КНС төлөөдөн бошотулган дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын тизмесин бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 6-мартындагы № 101, 2017-жылдын 15-мартындагы № 154 , 2017-жылдын 13-сентябрындагы № 563, 2019-жылдын 23-апрелиндеги № 191, 2020-жылдын 16-мартындагы № 158 токтомдорунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 242-беренесине жана 257-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө жана импорттоодо КНС төлөөдөн бошотулган дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын тизмеси тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

3. Бул токтом 2013-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирет.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министри

 

Ж.Сатыбалдиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын
24-январындагы № 31 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын аймагына жеткирүүдө жана импорттоодо КНС төлөөдөн бошотулган дары-дармек каражаттарынын жана медициналык буюмдардын
ТИЗМЕСИ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-сентябрындагы № 563, 2019-жылдын 23-апрелиндеги № 191, 2020-жылдын 16-мартындагы № 158 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

ЕАЭК ТЭИ ТН

Позициялардын аталышы

1

1702 30 500 0

Фруктозасыз же 20% сал. азыраак кургак абалдагы фруктоза камтылган, агломерленген же агломерленбеген ак кристалл күл майда түрүндөгү глюкоза

2

2501 00 100 0

Натрий хлорид

3

2501 00 919 0

Туз, тамакка колдонууга жарамдуу: башкалар

4

2520 10 000 0

Гипс; ангидрит

5

2710 19 860 0(*)

Ачык түстөгү май, вазелин майы

6

2712 10 900 0(*)

Башка нефти вазелини

7

2801 20 000 0

Йод

8

2804 29 100 0

Гелий

9

2811 29 300 0(*)

Азот оксиди

10

2827 20 000 0

Кальций хлориди

11

2827 39 850 0

Башка хлориддер

12

2827 60 000 0

Йодиддер жана йодид оксиддери

13

2833 21 000 0

Магний сульфаты

14

2833 29 800 0

Башка сульфаттар

15

2836 30 000 0

Натрий суутек карбонаты (натрий бикарбонаты)

16

2841 61 000 0

Калий перманганаты

17

2847 00 000 0

Суутек пероксиди, мочевина менен катырылган же катырылбаган

18

2903 79 300 0 (*)

Фтор жана бром гана камтылган галогенделген ациклдүү углеводороддор туундулары, башкалар

19

2905 43 000 0(*)

Маннит

20

2905 45 000 9

Глицерин, башкалар

21

2916 31 000 0

Бензой кислотасы, анын тузу жана татаал эфирлери

22

2916 39 900 0(*)

Ациклдүү монокарбондук каныкпаган кислоталар, алардын ангидриддери, галогенангидридцери, пероксиддери, пероксикислоталары жана алардын башка туундулары

23

2918 16 000 0

Глюкон кислотасы, анын туздары жана татаал эфирлери

24

2918 19 300 0

Холан кислотасы, 3-а, 12-а-дигидорокси-5-в-холан-24 кислотасы (дезоксихолан кислотасы), алардын туздары жана татаал эфирлери

25

2918 21 000 0

Салицил кислотасы, анын туздары

26

2918 22 000 0

о-ацетилсалицил кислотасы, анын туздары жана татаал эфирлери

27

2918 29 000 0

Карбон кислотасы, фенолдук тобун камтыган, бирок башка кычкылтек камтыган функционалдык топту камтыбаган алардын ангидриддери, галогенангидриддер, пероксиддер, перокси кислоталары жана алардын башка туундулары

28

2918 30 000 0

Карбон кислотасы, альдегид же кетон тобун камтыган, бирок башка кычкылтек камтыган функционалдык топту камтыбаган, алардан ангидриддери, галогенангидриддер, пероксиддер, перокси кислоталары жана алардын туундулары

29

2921 30 990 0(*)

Циклоалкан, циклоалкен же циклотерпен моно же полиаминдер жана алардын туундулары; бул кошулмалардын туздары, башкалар

30

2921 44 000 0

Дифениламин жана анын туундулары; бул кошулмалардын туздары

31

2922 31 000 0

Амфепрамон (INN), метадон (INN) жана норметадон (INN); бул кошулмалардын туздары

32

2922 49 850 0

Аминкислоталары, бир типтен көбүрөөк кычкылтектүү функционалдык топторду камтыган кошулмалардан тышкары жана алардын татаал эфирлери; бул кошулмалардын туздары: башкалар

33

2923 90 000 0(*)

Төртүнчүлүк аммонийлик негиздин туздары жана гидроксиддери; химиялык белгилүү же белгисиз курамы кээ бир лецитиндер жана фосфоамилипиддер: башкалар

34

2924 29 100 0

Лидокаин (INN)

35

2924 29 990 0

Парацетамол (INN)

36

2925 29 000 0(*)

Имиддер жана алардын туундулары бул кошулмалардын туздары, башкалар

37

2932 19 000 0(*)

Структурасында конденсирленбеген фурандык алкак камтыган (гидрлгенген же гидрленбеген) кошулмалар: башкалар

38

2932 99 000 0(*)

Кычкылтектин гетероатомун(дорун) гана камтыган гетороциклдүү кошулмалар: башкалар

39

2933 29 100 0

Нифазолин гидрохлориди (INN) жана нафазолин нитраты (INNM; фентоламин (INN); толазолин гидрохлориди (INNM)

40

2933 29 900 0

Структурасында конденсацияланбаган имидазолдук алкак камтыган (гидрирленген же гидрирленбеген) кошулмалар: башкалар

41

2933 39 990 0

Структурасында конденсацияланбаган пиридиндик шакек камтыган (гидрленген же гидрленбеген) бирикмелер: башкалар

42

2933 49 900 0(*)

Структурасында хиномендик же изохиномендик алкактык системаны камтыган (гидрирленген же гидрирленбеген) кошулмалар: башкалар

43

2933 53 100 0

Фенобарбитал (INN), барбитал (INN) жана анын туздары

44

2933 59 950 0

Структурасында пиримидин алкагы (гидрирленген же гидрирленбеген) же пиперазин алкагы камтылган кошулмалар: башкалар

45

2933 99 800 8

Азот гетероатомун(дорун) гана камтыган гетороциклдүү кошулмалар: башкалар

46

2934 99 900 0(*)

Аныкталган же аныкталбаган химиялык курамдагы нуклеин кислоталары жана алардын туздары, камтылган гетороциклдүү бирикмелер: башкалар

47

2935 90 900 0(*)

Сульфонамиддер, башкалар

48

2936 21 000 0

А витамини жана анын туундулары

49

2936 22 000 9(*)

Таза түрүндөгү витаминдер жана алардын туундулары, башкалар

50

2936 24 000 0

D же DL-пантотен кычкылдыгы (В3 витамини же В5 витамини), анын туундулары

51

2936 25 000 0

В6 витамини жана анын туундулары

52

2936 26 000 0

В12 витамини жана анын туундулары

53

2936 27 000 0

С витамини жана анын туундулары

54

2936 29 000 1

В9 витамини жана анын туундулары

55

2936 90 000 2

Витаминдердин аралашмасы, анын ичинде ар кандай эритүүчүдө

56

2937 21 000 0

Картизон, гидрокартизон, преднизон (дегидрокартизон) жана преднизолон (дегидрогидрокартизон)

57

2937 23 000 0

Эстрогендер жана прогестиндер

58

2937 90 000 0 ичинен

Эпинефрин

59

2937 90 000 0 ичинен

Аминокислота туундулары

60

2937 90 000 0

Гормондор, простагландиндер, тромбоксандар жана лейкотриендер, табигый же синтезделген; модификацияланган полипептиддердин түрмөгүн камтыган, негизинен гормон катары колдонулган алардын туундулары жана түзүмдүк аналогдору, башкалар

61

2938 10 000 0

Рутозид (рутин) жана анын туундулары

62

2939 11 000 0

Апийимдин сабагынан жасалган концентраттар; бупренорфин (INN), кодеин, дигидрокодеин (INN), этилморфин, эторфин (INN), героин, гидрокодон (INN), гидроморфон (INN), морфин, никоморфин (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) жана тебаин; бул кошулмалардын туздары

63

2939 20 000 0

Алкалоиддер, хина жыгачынын кабыгынан бөлүнүп алынган жана алардын туундулары; бул кошулмалардын туздары

64

2939 51 000 0

Фенетиллин (INN) жана анын туздары

65

2939 59 000 0

Теофелин жана аминофиллин (теофиллинэтилендиамин) жана алардын туундулары; бул кошулмалардын туздары, башкалар

66

2939 79 000 0

Өсүмдүктөрдөн алынган алколоиддер, табигый же синтезделген, алардын туздары, жөнөкөй жана татаал эфирлер жана кээ бир туундулары, башкалар

67

2940 00 000 0(*)

Химиялык таза сахар, сахарозадан тышкары, лактозалар, мальтозалар, глюкоза жана фруктозалар; сахарлардын жөнөкөй эфирлери, сахарлардын ацетали жана сахарлардын татаал эфирлери, алардын туздары, 2937, 2938 же 2939-товардык позициялардагы продуктулардан тышкары

68

2941 10 000 0

Пенициллиндер жана алардын пенициллин кислотасынын структурасындагы туундулары; бул кошулмалардын туздары:

69

2941 20 800 1

Стрептомицин

70

2941 40 000 1

2941 40 000 9

Хлорафеникол жана анын туундулары; бул кошулмалардын туздары

71

2941 50 000 1

Эритромицин

72

2941 50 000 9(*)

Эритромицин туундулары; бул кошулмалардын туздары: башкалар

73

2941 90 000 1

Канамицин сульфаты

74

2941 90 000 9

Антибиотиктер башкалар

75

2942 00 000 0

Органикалык кошулмалар, башкалар

76

3001 90 910 0

Гепарин жана анын туздары

77

3002 11 000 0

3002 12 000

Иммундук сывороткалар, кандын башка фракциялары жана модификацияланган же модификацияланбаган иммунологиялык продуктулар, анын ичинде биотехнология ыкмалары менен алынгандары

78

3002 13 000 0

3002 14 000 0

3002 15 000 0

3002 19 000 0

Модификацияланган же модификацияланбаган иммунологиялык продуктулар, анын ичинде биотехнологиялык ыкмалар менен алынгандары, башкалар

79

3002 20 000

Адамдар үчүн вакциналар

80

3002 90 100 0

Адам каны

81

3002 90 300 0

Дарылык, профилактикалык же дарттапма максаттарга колдонуу үчүн даярдалган жаныбарлардын каны

82

3002 90 500 0

Микроорганизмдер культурасы

83

3002 90 900 0

Токсиндер, микроорганизмдер культурасы (ачыткылардан тышкары) жана окшош продуктулар

84

3003 10 000 0

Пенициллиндерди же алардын туундуларын камтыган, пенициллин кислоталар түзүмү бар же стрептомициндерди же алардын туундуларын камтыган дары-дармек каражаттары

85

3003 31 000 0

Инсулин камтылган дары-дармек каражаттары

86

3003 39 000 0

Гормондорду же 2937-товардык позициядагы башка кошулмаларды камтыган, бирок антибиотиктерди камтыбаган дары-дармек каражаттары

87

3003 41 000 0

3003 42 000 0

3003 43 000 0

3003 49 000 0

Алколлоиддер же алардын туундуларын камтыган, бирок гормондорду же 2937-товардык позициядагы башка кошулмаларды же антибиотиктерди камтыбаган дары-дармек каражаттары

88

3003 90 000 0

Дары-дармек каражаттары (3002, 3005 же 3006 товардык позициядагы, товарлардан тышкары) эки же андан көбүрөөк компоненттердин аралашмасынан турган, терапевттик же профилактикалык максаттарда колдонуу үчүн, бирок чекене сатуу үчүн дозага бөлүнүп оролбогон же таңгакталбагандар: башкалар

89

3004 10 000 1

Негизги таасир берүүчү заттар катары ампициллин натрий тузу же ампициллин тригидрат же бензилпенициллин туздары жана бирикмелери же карбенициллин, же оксациллин, же сулациллин (сультамициллин), же феноксиметилпенициллин гана камтылган дары-дармек каражаттары

90

3004 10 000 4

Негизги таасир берүүчү заттар катары пенициллин же анын туундулары, пенициллин кислотасынын структурасына ээ болгон, дозага бөлүнгөн дары же ченелип оролгон формада берилген, бирок чекене сатуу үчүн таңгакталбаган башка дары-дармек каражаттары

91

3004 10 000 5

Негизги таасир берүүчү заттар катары пенициллин же анын туундулары, пинициллин кислотасынын структурасына ээ болгон, дозага бөлүнгөн дары же ченелип оролгон формада берилген, жана чекене сатуу үчүн таңгакталган башка дары-дармек каражаттары

92

3004 10 000 6

Негизги таасир берүүчү заттар катары стрептомицин сульфатын гана камтыган, дозага бөлүнгөн дары же ченелип оролгон формада берилген, бирок чекене сатуу үчүн таңгакталбаган дары-дармек каражаттары

93

3004 10 000 7

Негизги таасир берүүчү заттар катары стрептомицинди же анын туундуларын гана камтыган, дозага бөлүнгөн дары же ченелип оролгон формада берилген, бирок чекене сатуу үчүн таңгакталбаган башка дары-дармек каражаттары

94

3004 10 000 8

Негизги таасир берүүчү заттар катары стрептомицинди же анын туундуларын гана камтыган, дозага бөлүнгөн дары же ченелип оролгон формада берилген, бирок чекене сатуу үчүн таңгакталган башка дары-дармек каражаттары

95

3004 20 000

Башка антибиотиктерди камтыган дары-дармек каражаттары

96

3004 31 000 0

Инсулинди камтыган дары-дармек каражаттары

97

3004 32 000

Кортикостероид гормондорун, алардын туундуларын же түзүмдүк аналогдорун камтыган дары-дармек каражаттары

98

3004 39 000

Башка гормондорду же 2937-товардык позициядагы кошулмаларды камтыган, бирок антибиотиктерди камтыбаган дары-дармек каражаттары

99

3004 41 000 0

3004 42 000 0

3004 43 000 0

3004 49 000 1

3004 49 000 9

Алколоиддерди же алардын туундуларын камтыган, бирок гормондорду, 2937-товардык позициядагы кээ бир кошулмаларды же антибиотиктерди камтыбаган дары-дармек каражаттары

100

3004 50 000

Башка витаминдерди жана 2936-товардык позициядагы кошулмаларды камтыган дары-дармек каражаттары,

101

3004 60 000 0

Дары-дармек каражаттары, башкалар, малярияга каршы активдүү (таасир этүүчү) заттарды камтыган, ушул топтун субпозицияларынын 2-эскертмесинде көрсөтүлгөн

102

3004 90 000

Дары каражаттары (3002, 3005 же 3006 товардык позициядагы товарлардан тышкары), терапевттик же профилактикалык максаттарда колдонуу үчүн, аралаш же аралашпаган продуктулардан турган, чекене сатуу үчүн дозага бөлүнүп оролгон формада (трансдермалдык система формасында дары каражаттарын кошкондо) же формалардан, же таңгакталган: башкалар

103

3005 10 000 0

Таңма адгезивдик материал жана башка бети жабышма катмарындагы буюмдар

104

3005 90 100 0

Кебез жана кебез буюмдары

105

3005 90 310 0

Даки жана даки буюмдары

106

3005 90 500 0

Текстиль материалдарынан жасалган башка таңма материалдар

107

3005 90 990 0

Башка таңма материал, фармацевттик заттар сиңилген же жабылган, же чекене сатуу үчүн формаларга бөлүнүп оролгон же таңгакталган, медицинада, хирургияда, стоматологияда же ветеринарияда колдонууга багытталган

108

3006 10 100 0

Стерилизацияланган хирургиялык кетгут

109

3006 10 300

Стерилизацияланган хирургиялык же стоматологиялык адгезионндук бөгөттөр, тарап кетме же тарабаган

110

3006 10 900 0

Башка стерилизацияланган материалдар, тигүү үчүн жана стерилизацияланган адгезивдик ткандар жаратты хирургиялык жабуу үчүн; стерилизацияланган ламинария жана ламинариядан стерилизацияланган тыгындылар; стерилизацияланган сиңирүүчү хирургиялык же стоматологиялык кан токтотмо каражаттар (гемостатиктер)

111

3006 20 000 0

Кандын тобун аныктоо үчүн реагенттер

112

3006 30 000 0

Рентгенографиялык текшерүү үчүн контрасттык препараттар; дарттапма реагенттер, бейтаптарга берүүгө багытталган

113

3006 40 000 0(*)

Тиш цементи жана тиштерге пломба коюу үчүн материалдар; сөөктү реконструкциялоочу цементтер

114

3006 60 000

Гормондордун же 2937-товардык позициядагы кээ бир кошулмалардын же Спермициддердин негизинде химиялык бойго болтурбоочу каражаттар

115

3006 70 000 0

Гель түрүндөгү препараттар, хирургиялык операцияларда жана дене түзүлүштү текшерүүдө дененин бөлүктөрүнө сыйпоочу катары же дене менен медициналык шайманды байланыштыруучу агент катары медицинада жана ветеринарияда пайдаланууга багытталган

116

3407 00 000 0(*)

"Тиш дарыгеринин мому" же тиштин изин алуу үчүн курамдар, жыйымга, чекене сатуу үчүн таңгакка салынган, плитка түрүндө, ийри түрдө, брус түрүндө же ушуга окшош түрдө; тиш дарылар максаттары үчүн колдонулган гипстин негизиндеги башкалар (кальций гипси же кальцийдин сульфаты)

117

3701 10 000 0

Фотопластинкалар жана рентгендик фотопленкалар

118

3702 10 000 0

Рулондогу рентгендик фотопленкалар

119

3821 00 000 0

Микроорганизмдерди өстүрүү үчүн же алардын өсүшүн улантуу үчүн даяр чөйрө

120

3822 00 000 0

Диагностикалык же лабораториялык реагенттер кошумчасы менен, даяр реагенттер кошумчасы менен же кошумчасыз, 3002 же 3006 товардык позициядагы товарлардан тышкары

121

3923 50 100 0(*)

Бөтөлкөлөр үчүн тыгындар жана капкактар

122

3824 99 640 0

Фармакологияда же хирургияда колдонулуучу азыктар жана курамдар, башкалар

123

3926 90 970 1

Фильтр-элементтер, (кан тазалоо-гемодиализ үчүн мембрананы кошо) медициналык өнөр жай үчүн

124

3926 90 970 9

Желимден жасалган башка буюмдар жана 3901-3914 товардык позицияларынан башка материалдардан жасалган буюмдар (спирометр өлчөөчү загубник, дем алуучу кап, заара жыйноочу, заң тосуп алгыч, сүт соргуч, балдардын тиштетүүчү алкактары ж.б.)

125

4005 20 000 0

Эритмелер; башка дисперсиялар, 4005 10-субпозицияда көрсөтүлгөндөрдөн тышкары

126

4014 10 000 0

Бойго бүтүүдөн сактоочулар

127

4014 90 000 0 (*)

Вулканизацияланган резинадан жасалган гигиеналык же фармацевттик буюмдар (упчуларды кошкондо), катуу резинадан тышкары, катуу резинадан фитингдер менен же аларсыз, башкалар

128

4015 11 000 0

Хирургиялык кол каптар

1281

6307 90 980 0(*)

Башка даяр буюмдар, кийимдин үлгүсүн кошо

129

7010 90 710 0

Сактоо, ташуу же таңгактоодо фармацевттик продукциялар үчүн, номиналдуу сыйымдуулугу 0,055 лден чоң айнек идиштер

130

7010 90 790 0

Сактоо, ташуу же таңгактоодо фармацевттик продукциялар үчүн, номиналдуу сыйымдуулугу 0,055 лден чоң эмес айнек идиштер

131

7017 90 000 0

Башкалар

132

7607 19 900 1(*)

Жоондугу 0,021 мм ашык эмес, өзү чапталуучу алюминий фольга

133

7613 00 000 0

Кысылган же суюлтулган алюминий газы үчүн сыйымдуулук (Дьюар идиши)

134

8419 20 000 0

Медициналык, хирургиялык же лабораториялык стерилизаторлор

135

8419 39 000 1

Медициналык өндүрүш үчүн кургаткычтар

136

8419 40 000

Дистилляция же ректификация үчүн аппараттар

137

8419 89 981 0

Медициналык өндүрүш үчүн жабдуулар

138

9012 10 900 0

Микроскоптор, оптикалык микроскоптордон башка; дифракциялык аппараттар башкалар

139

9018 11 000 0

Электрокардиографтар

140

9018 12 000 0

Ультра добуштук сканирлөөчү аппарат

141

9018 19 100 0

Электрдик диагноздоочу аппаратура эки же андан көп параметрлерди бир мезгилде көзөмөлдөөчү функциялык диагноздук текшерүүчү же физиологиялык параметрлерди көзөмөлдөөчү аппаратуралар менен бирге

142

9018 20 000 0

Аппаратура ультра кызгылт көк же инфра кызыл нурландыруу пайдаланууга негизделген

143

9018 31 100 1

Инсулин үчүн ийнелүү жана ийнесиз көлөмү 2 мл ашпаган пластмасса шприцтер

144

9018 31 100 9

Ийнелүү жана ийнесиз пластмасса башка шприцтер

145

9018 31 900 1

Инсулин үчүн ийнелүү жана башка ийнесиз көлөмү 2 мл ашпаган шприцтер

146

9018 31 900 9

Ийнелүү жана ийнесиз шприцтер, башка

147

9018 32 100 0

Металл түтүк ийнелер

148

9018 32 900 0

Тигүү үчүн ийнелер

149

9018 39 000 0

Шприцтер, ийнелер, катетерлер, канюлдар жана ушуга окшош инструменттер, башкалар

150

9018 90 200 0

Эндоскоптор

151

9018 90 300 0

Гемодиализдик жабдуулар (жасалма бөйрөк, жасалма бөйрөк аппараты, диализаторлор)

152

9018 90 500

Кан куюу үчүн аппарат

153

9018 90 600 0

Анестезия үчүн аппарат жана түзүлүш

154

9018 90 840 9

Медицинада, хирургияда, стоматологияда же ветеринарияда колдонулуучу аспаптар жана жабдуу

155

9019 20 000 0

Башка дем алуучу жабдуу жана газ маскалары, механикалык тетиктерсиз коргоочу маскалардан жана алмаштырылуучу фильтрлерден тышкары

156

9021 50 000 0

Кардиостимуляторлор, бөлүктөрдүн жана тетиктерди кошпогондо

157

9022 14 000 0

Рентген нурлануусунун негизинде иштөөчү, медициналык, хирургиялык, стоматологиялык же ветеринардык багытта пайдаланууга арналган же арналбаган аппаратура, рентгендик же радиотерапиялык аппаратуралар менен бирге медицинада, хирургияда же ветеринарияда пайдаланылуучу, башкалар

158

9027 30 000 0

Спектрометрлер, спектрофотометрлер жана спектографтар, оптикалык нурландыруу кубулушуна негизделген (ультра кызгылт көк, спектрдин көрүнгөн бөлүгү, инфра кызыл)

159

9027 50 000 0

Оптикалык нурландыруу кубулушуна негизделген шаймандар жана аппаратура, (ультра кызгылт көк, спектрдин көрүнгөн бөлүгү, инфра кызыл), башкалар

160

9027 80 170 0(*)

Башка шаймандар жана аппаратура: электрондук, башкалар

161

9405 40 100 1

Медициналык максаттар үчүн тар багыттуу жарык лампалары

 

Эскертүү: 9 маанидеги подсубпозицияларда классификациялануучу товарлар деп 10 маанидеги товардык коддун деңгээлиндеги бардык товарлар түшүнүлөт.

(*) Бул субпозицияларда төмөнкү товарлар түшүнүлөт:

2710 19 860 0

-

фармацевттик өндүрүш үчүн гана;

2712 10 900 0

-

медициналык вазелин;

2811 29 300 0

-

медициналык багыт гана;

2903 79 300 0

-

галотан;

2905 43 000 0

-

медициналык багыт маннитол;

2905 45 000 9

-

медициналык глицерин;

2916 39 900 0

-

ибупрофен;

2921 30 990 0

-

амбраксол гидрохлориди;

2923 90 000 0

-

бриллиант жашылы;

2925 29 000 0

-

метформин гидрохлориди;

2932 19 000 0

-

фурациллин;

2932 99 000 0

-

амиодарон;

2933 49 900 0

-

дратаверин гидрохлориди;

2934 99 900 0

-

кетотифен;

2935 90 900 0

-

глибенкламид, стрептоцид;

2936 22 000 9

-

В1 витамини жана анын туундулары;

2940 00 000 0

-

декстроза;

2941 50 000 9

-

кларитромицин;

3006 40 000 0

-

остеосинтез үчүн цемент;

3407 00 000 0

-

медициналык гипс;

3923 50 100 0

-

медициналык максаттар үчүн;

4014 90 000 0

-

катетерлер, зонддор, медициналык түтүктөр;

6307 90 980 0

-

медициналык максаттар үчүн;

7607 19 900 1

-

фармацевтикалык өндүрүш үчүн гана;

9027 80 170 0

-

глюкометр (кандагы канттын деңгээлин ченегич).