Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 674 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\86665731-d287-4942-808b-ad6d324a5dfd\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 4-марты № 104

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди сатып алуу тартибин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө", "Муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди сатып алуу тартиби тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2013-жылдын 4-мартындагы

№ 104 токтомуна

тиркеме

 

КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-декабрындагы № 674 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди сатып алуу

ТАРТИБИ

 

1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди сатып алуу эрежесин (мындан ары - Тартип) аныктайт.

2. Протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу белектерди (мындан ары - Белектер) алышкан жана белектерди белгиленген тартипте өткөрүп беришкен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жооптуу адамына бул белектерди сатып алуу ниети жөнүндө билдирсе болот. Белекти сатып алуу ниетин мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы кабарламада билдирет.

3. Кабарлама ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча түзүлөт жана мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине белектерди алган күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен, ал эми белектер кызматтык иш сапар учурунда алынса кызматтык иш сапардан кайтып келген күндөн тартып үч жумушчу күндөн кечиктирилбестен жиберилет.

Мында, эгерде белектер мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан алынса, кабарлама мамлекеттик органдагы же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагы жооптуу адамга жиберилет.

4. Белектер алардын наркы аныкталганга чейин 2-тиркемеге ылайык белектерди сактоого кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына белекти алган күндөн тартып беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен, ал эми белектер кызматтык иш сапар учурунда алынса - кызматтык иш сапардан кайтып келген күндөн тартып беш жумушчу күндөн кечиктирилбестен берилет.

5. Белектердин наркы жана баалуулугу көз карандысыз баалоочулар, эксперттер же тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан аныкталат. Белектердин наркын аныктоо белектерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысы боюнча белектер өткөрүлүп берилген күндөн тартып жыйырма жумушчу күндөн кечиктирилбестен ишке ашырылат.

Белектин наркын жана баалуулугун аныктоо боюнча баалоочунун кызмат көрсөтүүсүнө акы төлөө белекти сатып алууну каалаган мамлекеттик же муниципалдык кызматчынын эсебинен жүргүзүлөт.

6. Он эсептик көрсөткүчтөн аз нарктагы белектер сатып алынбайт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын менчигине берилет.

Он эсептик көрсөткүчтөн көп нарктагы белекти өткөрүп берген мамлекеттик же муниципалдык кызмат ордун ээлеген адам аны сатып алууга укуктуу, бул үчүн белекти баалоонун жүрүшүндө аныкталган анын наркын төлөйт.

7. Ысымы жазылган белектер мыйзамда белгиленген тартипте бааланган белектин жарым наркына сатып алынса болот.

Эгерде мамлекеттик же муниципалдык кызматчыга берилген белектер тарыхый, көркөм, илимий же маданий баалуулукка ээ болуп жана ал кайталангыстыгынан же базарда жоктугунан аны баалоо татаал болсо, алар сатып алынбайт. Мындай белектер көпчүлүктүн көрүүсү үчүн тиешелүү органдын имаратынын бул үчүн арналган ордунда, же болбосо музей фондуна, ал эми өзгөчө баалуу белектер - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына коюлат.

Белектин өзгөчө наркын жана баалуулугун аныктоо үчүн тиешелүү эксперттер же ыйгарым укуктуу органдар (тарых, археология, искусство, адабият ж.б. жаатындагы) тартылат.

8. Белектин наркы мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын алыш-бериш эсебине төлөнгөндөн жана төлөнгөнү жөнүндө квитанция көрсөтүлгөндөн кийин, ал ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча түзүлгөн белекти кайтарып берүү актысында каралган тартипте аны алган адамга кайтарылып берилет.

9. Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси штаттагы кызматкерлердин ичинен материалдык жооптуу адамды аныктайт. Мамлекеттик органдагы же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагы материалдык жооптуу адам ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык форма боюнча берилген белектерди эсепке алууну жана журналды жүргүзүүнү камсыз кылат.

10. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жыл сайын отчеттук жылдан кийинки жылдын 25-январына чейин мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктаган формага ылайык мамлекеттик органга же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына берилген жана мамлекеттик, муниципалдык кызматчылар тарабынан сатып алынган белектер жөнүндө маалыматты мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга беришет.

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана муниципалдык кызмат орундарын

ээлеген адамдар тарабынан протоколдук

иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга

жана башка расмий иш-чараларга

байланыштуу алынган белектерди

сатып алуу тартибине

1-тиркеме

 

 

Үлгү

 

Протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу

белектерди алуу жөнүндө

КАБАРЛАМА

 

201_-жылдын "__" _______ № ___

 

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 511-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык мен _________________________________________________ ___________________________________________________________ байланыштуу

(протоколдук иш-чаранын, кызматтык иш сапардын же

башка расмий иш-чаранын аталышы)

алган төмөнкү белектерди кабыл алууну өтүнөм:

┌──┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐

│№ │    Белектин аталышы,    │ Буюмдардын │Наркын ырастаган│  Наркы,  │

│  │    анын мүнөздөмөсү     │    саны    │   документтин  │   сом    │

│  │    жана сүрөттөлүшү     │            │ реквизиттери(*)│ менен(*) │

├──┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤

├──┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤

├──┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤

│  │Жыйынтыгы                │            │Жыйынтыгы       │          │

└──┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘

(*) Белектин наркын ырастаган документтер болгондо гана толтурулат.

__________________________________________________________________ ________________________________________________________________ баалоо жол-жобосу өткөрүлгөндөн кийин аталган белекти сатып алууну каалайм (каалабайм) ___________________________________________________________

(белектин наркын ырастаган документти тиркейм)

 

___________________________________

(Белекти өткөрүп берген

адамдын колу)

___________________________________

(Белекти кабыл алган

жооптуу адамдын колу)

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана муниципалдык кызмат орундарын

ээлеген адамдар тарабынан протоколдук

иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга

жана башка расмий иш-чараларга

байланыштуу алынган белектерди

сатып алуу тартибине

2-тиркеме

 

 

Үлгү

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук

иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган

белектерди кабыл алуу-өткөрүп берүү

АКТЫСЫ

 

201_-жылдын "__" ______ № ___

 

Биз, төмөндө кол койгондор, ______________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

(аты-жөнү, кызматы)

төмөнкү белектерди өткөрүп бергендиги, ал эми _________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________ атынан сактоочу

(ыйгарым укук берилген адамдын аты-жөнү кызматы)

жооптуу сактоого кабыл алгандыгы жөнүндө ушул актыны түздүк:

┌──┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┐

│№ │    Белектин аталышы,    │ Буюмдардын │Наркын ырастаган│  Наркы,  │

│  │    анын мүнөздөмөсү     │    саны    │   документтин  │   сом    │

│  │    жана сүрөттөлүшү     │            │ реквизиттери(*)│ менен(*) │

├──┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤

├──┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤

├──┼─────────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┤

│  │Жыйынтыгы                │            │Жыйынтыгы       │          │

└──┴─────────────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┘

(*) Белектин наркын ырастаган документтер болгондо гана толтурулат. Тиркеме: ________________________________________________ барак.

(Документтин аталышы: чек, кепилдик талону ж.б.)

 

Бул акты эки нускада, ар бир тарап үчүн бирден түзүлдү.

 

Жооптуу сактоого кабыл алдым Жооптуу сактоого өткөрүп бердим

 

____________________________ _______________________________

Аты-жөнү, колу Аты-жөнү, колу

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана муниципалдык кызмат орундарын

ээлеген адамдар тарабынан протоколдук

иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга

жана башка расмий иш-чараларга

байланыштуу алынган белектерди

сатып алуу тартибине

3-тиркеме

 

 

Үлгү

 

№ ____ белекти кайтарып берүү

АКТЫСЫ

 

201_-жылдын "__" _______ № ___

 

Белектин сакталышына жооптуу адам ________________________________ ______________________________________________________________________,

(белекти өткөрүп берген адамдын аты-жөнү, кызматы)

_______________________________________________________________________

(белектин наркы, сом менен, жазуу жүзүндө)

нарктагы 201_-жылдын "__" ________ кабыл алынган ______________________ _______________________________________________________________ белекти Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык, ошондой эле _______ _____________________________________________________________ негизинде 201_-жылдын "__" _________ ___________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________ кайтарып берет.

(аты-жөнү, кызматы)

 

Белекти алган адам Белекти кайтарып берген адам

 

___________________________ ____________________________

Аты-жөнү, колу Аты-жөнү, колу

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

жана муниципалдык кызмат орундарын

ээлеген адамдар тарабынан протоколдук

иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга

жана башка расмий иш-чараларга

байланыштуу алынган белектерди

сатып алуу тартибине

4-тиркеме

 

 

Үлгү

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тарабынан протоколдук иш-чараларга, кызматтык иш сапарларга жана башка расмий иш-чараларга байланыштуу алынган белектерди эсепке алуу

ЖУРНАЛЫ

 

┌──┬───────┬────────┬──────┬──────┬─────────┬────────┬────┬──────┬────┐

│№ │Белекти│Белекти │Белек-│ Буюм-│  Анын   │Жооптуу │Баа-│Белек-│Та- │

│  │ алган-│ алган  │ тин  │дардын│ наркын  │адамдын │лан-│ тин  │рап-│

│  │  дыгы │адамдын │ ата- │ саны │сом менен│аты-жөнү│ган │наркы,│тар-│

│  │жөнүндө│аты-жөнү│ лышы │      │ырастаган│        │күн │ сом  │дын │

│  │ кабар-│        │      │      │документ-│        │    │менен │колу│

│  │ланган │        │      │      │ тердин  │        │    │      │    │

│  │  күн  │        │      │      │реквизит-│        │    │      │    │

│  │       │        │      │      │  тери   │        │    │      │    │

├──┼───────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤

│1 │   2   │   3    │  4   │   5  │    6    │    7   │  8 │   9  │ 10 │

├──┼───────┼────────┼──────┼──────┼─────────┼────────┼────┼──────┼────┤

│  │       │        │      │      │         │        │    │      │    │

└──┴───────┴────────┴──────┴──────┴─────────┴────────┴────┴──────┴────┘

Эскертүү: эсепке алуу журналынын бардык беттерине номур коюлуп, боо өткөрүп байланып жана жетекчинин колу коюлуп, мөөр менен күбөлөндүрүлүшү керек.