Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\2cad85ab-e96e-4419-b405-b04fb0406a89\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 8-майы № 261

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 307 , 2018-жылдын 18 сентябрындагы № 434 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

"2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан адамдарды социалдык коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын медициналык-социалдык экспертиза системасын өркүндөтүү жана тартипке келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-июнундагы № 307 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 434 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы № 68 "Кыргыз Республикасындагы медициналык-социалдык экспертиза жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Жаранды ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адам деп эсептөө жөнүндө жободо:

- Жобонун жана анын тиркемелеринин бүткүл тексти боюнча:

- "Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык коргоо боюнча министрлиги" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- түрдүү жөндөмөдөгү "шаардык жана райондук социалдык коргоо башкармаларынын" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "социалдык өнүктүрүүнүн аймактык бөлүмдөрү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- түрдүү жөндөмөдөгү "майып бала" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бала" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 8-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"8. Кургак учук менен ооруунун натыйжасында убактылуу жумушка жарамсыз болгон жарандар убактылуу жумушка жарамсыз болгон күндөн баштап формасына, оордугуна, процесстин жайылгандыгына жана клиникалык болжолуна жараша 6 айдан эрте эмес (180 күн) же акыркы 12 айдын ичинде жалпысынан алганда 10 айдан кеч эмес (300 күн) мөөнөттө экспертизага жиберилишет. Кургак учук менен кайта ооруп калган жарандар экспертизага ошол эле мөөнөттө жиберилишет.";

- 9-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- 29, 30-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин:

- "29. 18 жаштан улуу жарандарга майыптык жаранды кезектеги экспертизадан өткөрүү дайындалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнө чейин белгиленет.

30. "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бала" категориясындагы балдарга 18 жашка чыкканга чейин майыптык бала 18 жашка толгон айдан кийинки айдын биринчи күнүнө чейин белгиленет.";

- 31-пункттагы "18 жашка толгон айдын акыркы күнүнө чейин" деген сөздөр "бала 18 жашка толгон айдан кийинки айдын биринчи күнүнө чейин" деген сөздөргө жана цифраларга алмаштырылсын;

- 32-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

- "32. Жаран ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам деп таанылган учурда, экспертиза башталган күн болуп жарандан же саламаттык сактоо уюмунан документтер МСЭКке келип түшкөн күн эсептелет. Майыптыкты белгилөө күнү болуп экспертиза жүргүзүлгөн күн саналат.";

- 57-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"МСЭКтин маалымкаты жоголгон учурда, маалымкаттын дубликаты МСЭКке социалдык өнүктүрүүнүн аймактык бөлүмдөрүнүн жана Социалдык фонддун региондук органдарынын суроо-талабы боюнча берилет. МСЭКтин маалымкатынын бланкына дубликатын жаздырып алууда медициналык актыдагы жазууга ылайык мурда берилген маалымкаттын типографиялык номери өчүрүлүп жана МСЭКтин маалымкатынын номери көрсөтүлөт.";

- 61-пунктунун "б" пунктчасынын экинчи абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

- 76-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи-төртүнчү абзацтар менен толукталсын:

"МСЭК өтүп кеткен мөөнөттү кошуп эсептейт, мында МСЭКтин маалымкатында кошуп эсептөө убактысы көрсөтүлөт:

- майыптыгы боюнча пенсия алган адамдарга - Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө" Мыйзамынын 25-1-беренесинин 4-пунктунун "а" пунктчасына ылайык үч айга;

- "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ушул Жобонун 77-пунктунда каралган учурларда алты айга";

- 81-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Кеңейтилген атайын комиссия жөнүндө жобо социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен бекитилет.";

- 82-пунктунун үчүнчү абзацы "Кеңейтилген" деген сөздөн кийин "атайын" деген сөз менен толукталсын;

- 133-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"133. 2010-жылдын апрель-июнунда болгон окуялардын натыйжасында жабыр тарткан жарандарга майыптыкты белгилөө учурунда, майыптыктын себеби "2010-жылдын апрель-июнунда болуп өткөн окуялардын натыйжасында курман болгондордун үй-бүлө мүчөлөрүн жана жабыр тарткан адамдарды социалдык коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жаракат алган күнгө жана жерге жараша аныкталат:";

жогоруда аталган Жобонун 1-тиркемесинде:

- 27-пунктунун экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"18 жаш курактагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү бала" категориясы боюнча ай сайын берилүүчү социалдык жөлөкпулду алган адамдарга кайра күбөлөндүрүү мөөнөтү жок майыптуулук тобун белгилөө үчүн МСЭКте байкоодон өткөн мөөнөт эске алынат.";

- 51-пунктундагы "(шал оорусу же парапарез)" деген сөздөр "(плегиялар жана парездер)" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 52-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"52. Перифериялык нервдердин жаракаттан алган бузулууларынын кайра ордуна келбей турган кесепеттери: трофикалык бузуулары менен кол же буттун плегиялары жана парездери. Колдун плегиясында II топтогу майыптык белгиленет.";

- 77-пунктундагы "өтүшүп кеткен эки көздүн афакиясында жана" деген сөздөр алып салынсын.

4. Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 28-февралындагы № 152 "Дарылоочу-алдын алуучу уюмдарда эмгекке убактылуу жарамсыздыкты экспертизалоо боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Дарылоочу-алдын алуучу уюмдарда эмгекке убактылуу жарамсыздыкты экспертизалоо боюнча нускамада:

- 39-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"39. Кургак учук менен ооруунун натыйжасында убактылуу эмгекке жарамсыз болгон оорулуулар убактылуу эмгекке жарамсыз болгон күндөн тартып формасына, оордугуна, процесстин жайылышына жана клиникалык болжолуна жараша 6 айдан эрте эмес (180 күн) же акыркы 12 айдын ичинде жалпысынан алганда 10 айдан кеч эмес (300 күн) мөөнөттө биринчи жолу медициналык-социалдык экспертизага жиберилишет.".

5. Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлиги өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

7. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев