Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 256 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча
мамлекеттик инспекция жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн
2014-жылдын 20-январындагы № 35, 2014-жылдын 28-мартындагы№ 187, 2015-жылдын 18-февралы № 72,
2015-жылдын 30-марты № 168,
2016-жылдын 18-февралындагы № 76, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 187, 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576,  2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

2. Мамлекеттик инспекциянын максаты

3. Мамлекеттик инспекциянын милдеттери

4. Мамлекеттик инспекциянын функциялары

5. Мамлекеттик инспекциянын укуктары

6. Мамлекеттик инспекциянын ишинин уюштурулушу

7. Жоопкерчилик

8. Мүлк жана финансы

9. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция (мындан ары - Маминспекция) аткаруу бийлигинин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук маселелери боюнча ветеринария чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктарды, мамлекеттик көзөмөлдү жана контролду ишке ашыруучу мамлекеттик орган болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Маминспекция өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана буйруктарына, башка ченемдик укуктук актыларына, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине, Кыргыз Республикасы катышкан жана мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге, ошондой эле ушул Жобого таянат.

3. Маминспекция жана анын региондук бөлүмдөрү юридикалык жактар болушат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, ошондой эле Казыналыктын тутумунда эсептери, атайын өнүктүрүү жана материалдык камсыздоочу эсеби болот.

4. Маминспекция өз ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жетекчилиги менен жүргүзөт, аткаруу бийлигинин башка мамлекеттик органдары, саламаттык сактоо, айыл чарба маселелерин тейлеген мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара байланышта иштешет.

 

2. Мамлекеттик инспекциянын максаты

5. Маминспекциянын максаты Маминспекциянын максаты адамдардын өмүрүн жана ден соолугун, жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн коопсуздугун камсыздоого көзөмөл жана контролдоо жүргүзүү болуп эсептелет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Мамлекеттик инспекциянын милдеттери

6. Маминспекциянын милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- жеке жана юридикалык жактар тарабынан Кыргыз Республикасынын ветеринария тармагындагы мыйзамдарын, техникалык регламенттер менен бекитилген продукциянын, ошондой эле ветеринардык жана карантиндик фитосанитардык контролдоого алынууга тийиш болгон продукциянын жана Кыргыз Республикасынын аймагында жүгүртүүдө турган ветеринардык препараттардын коопсуздугуна карата талаптардын бузулушун алдын алуу, аныктоо жана бөгөт коюу;

- продукциянын шайкештигин милдеттүү түрдө тастыктоо эрежелеринин бузулушун алдын алуу жана бөгөт коюу;

- көзөмөлгө алынган продукциянын керектөөчүлөрүнүн укугун коргоо;

- Кыргыз Республикасынын аймагын жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарынын кирүүсүнөн жана/же жайылуусунан коргоо.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Мамлекеттик инспекциянын функциялары

7. Маминспекция төмөнкү функцияларды ишке ашырат.

1) Контролдоо жана көзөмөлдөө функциялары:

- мамлекеттик чек арада Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу өткөрүү пункттарында контролдоо жолу менен жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын, анын ичинде адам жана жаныбарлар үчүн жалпы оорулардын козгогучтары киришин болтурбоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү ишке ашыруу;

- жерде жүрүүчү жана абада жүрүүчү транспорттун, убактылуу сактоочу кампалардын, эл аралык почта мекемелеринин жана башка дезинфекциялык жана жуугуч комплекстердин ветеринардык жана фитосанитардык абалын мамлекеттик көзөмөлдөө жана контролдоо;

- пайдаланууга жана эркин соодага жараксыз азыктарды жыйноонун жана зыянсыздандыруунун тартибин белгиленген талаптарга ылайык мамлекеттик көзөмөлдөө;

- жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынуучу продукциянын өндүрүүчүдөн керектөөчүгө жеткенге чейинки бардык этаптарында менчигинин формасына карабастан юридикалык жана жеке жактар тарабынан техникалык регламенттердин жана башка ченемдик укуктук актылардын талаптарынын аткарылышына мамлекеттик ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө;

- жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынуучу азыктарды өндүрүүдө жана сатууда ветеринариялык-санитариялык экспертиза жүргүзүүнүн уюштурулушун мамлекеттик көзөмөлдөө;

- ветеринардык контролго алынуучу товарларды (жүктөрдү) экспорттоодо, импорттоодо жана транзиттөөдө чек арадагы ветеринардык контролдоочу пункттарда, убактылуу сактоочу кампаларда жана бажылык тариздөөчү пункттарда ченемдердин жана регламенттердин сакталышын мамлекеттик көзөмөлдөө жана контролдоо;

- (8-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- ветеринардык жана фитосанитардык чектөөчү жана карантиндик иш-чаралар жаатындагы талаптардын аткарылышын мамлекеттик көзөмөлдөө;

- иммунобиологиялык каражаттарга, керектүү жабдууларга, дарылык, дезинфекциялык жана жаныбарлардын ооруларын алдын алуучу башка каражаттарга муктаждыктын аныкталышын мамлекеттик контролдоо;

- жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын пайда болушун жана жайылышын болтурбоо, ошондой эле аларды жок кылуу боюнча диагностикалык, алдын алуучу, ветеринардык-санитардык иштерди жүргүзүүчү уюмдарды мамлекеттик көзөмөлдөө;

- ветеринардык лабораториялардын иштерин, оору козгогучтарды лабораториялык диагностикалоону мамлекеттик контролдоо, жаныбарлардын ооруларынын пайда болуу, өтүү жана таралуу себептерин жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдөө;

- жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынуучу продуктуларга ветеринардык-санитардык экспертиза жүргүзүлүшүн мамлекеттик контролдоо;

- жаныбарларды, канаттууларды, балыктарды, аарыларды сатууга байланышкан ветеринардык иш-чараларды жана алардын ташылышын мамлекеттик контролдоо;

- клиникалык, диагностикалык, дарылоочу-алдын алуучу, ветеринардык-санитардык, пландуу эпизоотияга карты иштердин жүргүзүлүшүн мамлекеттик контролдоо;

- (16-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (17-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- (18-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- карантиндик фитосанитардык режимдин сакталышын жана белгиленген карантиндик фитосанитардык зоналарда зыяндуу организмдерди локалдаштыруу жана жоюу боюнча программалардын ишке ашырылышын көзөмөлдөө.

2) Жөнгө салуу функциялары:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Тизмеге ылайык товарларды (жүктөрдү) экспорттоого, импорттоого, реэкспорттоого жана эл аралык транзиттөөгө тийиштүү ветеринардык коштоочу документтерди берүү;

- ветеринардык товарларды, жүктөрдү бажы жол-жоболорунан өткөнгө чейин убактылуу сактоочу кампаларда карап текшерип, тиешелүү ветеринардык уруксат документтерин берүү;

- жаныбарлардан жана өсүмдүктөрдөн алынуучу продуктуларга ветеринардык-санитардык экспертиза жасоо;

- зарыл учурларда эпизоотияны жок кылуу боюнча экспедицияларды уюштуруу;

- жаныбарлардан алынган продукцияны, тоюттарды, тоюттук кошулмаларды, жаныбарлар үчүн дары каражаттарды Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүгө (аймагынан ташып чыгууга), ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзиттөөгө Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик ветеринардык инспекторунун жазуу жүзүндөгү уруксатын берүү;

- объекттерди куруу, долбоорлоо, реконструкциялоо үчүн жер участокторун бөлүп берүү жөнүндө архитектура органдарынын сурамдарын кароо менен алардын ветеринардык талаптарга ылайыктыгы жөнүндө корутундуларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте берүү.

3) Колдоо функциялары:

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасын кызыкчылыгын эл аралык уюмдарда жана чет мамлекеттерде билдирүү;

- ишкердик субъекттеринин өтүнүчтөрү боюнча өндүрүштүк контролдоо программаларын иштеп чыгууга жана аларды өндүрүштүк ишканаларда жана уюмдарда киргизүүгө консультациялык жана практикалык жардам көрсөтүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү;

- ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздукту камсыздоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана чарбакер субъекттери менен өз ара байланышта иштешүү;

- ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздукту камсыздоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин илимий-изилдөөчү мекемелери менен кызматташуу;

- жалпы ууланууларды (көзөмөлгө алынуучу объекттерге байланышкан), эпидемияларды, эпизоотияларды, табигый кырсыктарды, экологиялык кыйроолорду жана адамдын, жаныбарлардын жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн жашоосуна, ден соолугуна коркунучтуу башка өзгөчө кырдаалдарды жоюуга катышуу;

- бюджеттик ассигнованиелердин эсебинен алынуучу материалдык-техникалык ресурстарды ветеринария органдарынын арасында бөлүштүрүү;

- ведомстволук уюмдардын отчетторун кабыл алуу, алардын иштерин талдоо жана отчетторунун тууралыгын текшерүү;

- (10-абзац КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 18-февралындагы № 72 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн алкагында эпизоотияга каршы иш-чараларды аткаруу боюнча жеке ветеринардык чөйрөнүн өкүлдөрү менен кызматташуу;

- жаныбарларды идентификациялоо жана каттоо, чарбаларды каттоо, идентификацияланган жаныбарлардын кыймылынын эсебин алуу боюнча чаралардын комплексин уюштуруу жана жүргүзүү жана Идентификацияланган жаныбарлардын бирдиктүү мамлекеттик реестрин жүргүзүү боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруу.

4) Тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялар:

- ветеринардык коопсуздукту камсыздоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

- жаныбарлардын өтө жугуштуу жана өзгөчө коркунучтуу инфекцияларына каршы күрөшүү үчүн керектүү иммунобиологиялык препараттарды, дезинфекциялоочу жана башка каражаттарды тезинен алуу үчүн резервдик фондду түзүү;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- (4-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык кызматташтыкты жүргүзүү;

- статистикалык жана эсептик маалыматтардын, жаныбарлардын жугуштуу ооруларынын чыгуу жана таралуу мүмкүндүгү жөнүндө илимий негизделген божомолдордун негизинде жаныбарлардын, канаттуулардын, балыктардын, аарылардын ооруларынын алдын алуу жана жок кылуу боюнча эпизоотияга каршы иш-чаралардын пландарын бекитүү жана ишке ашырылышын контролдоо;

- ветеринардык контролдоого (көзөмөлдөөгө) тийиштүү товарларды өндүрүүнү, кайра иштетүүнү жана (же) сактоону ишке ашырган уюмдардын жана адамдардын реестрин жүргүзүү.

 (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы№ 187, 2015-жылдын 18-февралы № 72, 2016-жылдын 18-февралындагы № 76, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 187, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Мамлекеттик инспекциянын укуктары

8. Маминспекция төмөндөгү укуктарга ээ:

- аныкталган эреже бузууларды жоюу боюнча ишканалардан, мекемелерден, уюмдардан жана жарандардан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ветеринардык жана фитосанитардык иш-чараларды жүргүзүүнү талап кылууга;

- объектиге коюлуучу ветеринардык эрежелер жана нормалар сакталбаса, объектти пайдалануунун, продукцияны, товарларды сактоонун, ташуунун жана сатуунун шарттары бузулса, негиздүү даттануулар болсо уруксат документти берген органдарга аны кайра алуу жөнүндө материалдарды жиберүүгө;

- (4-абзац КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика, бажы жана башка мамлекеттик органдарынан товарлардын, өсүмдүктөрдөн жана жаныбарлардан алынган продуктулардын Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келиши, аймактан ташылып чыгышы жана транзити жөнүндө статистикалык маалыматтарды жана информацияны алууга;

- жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн инфекциялык ооруларынын пайда болуу жана жайылуу коркунучу пайда болгон учурда менчигинин формасына карабастан объекттерди пайдаланууну токтотуп турууга;

- ведомстволук уюмдардын финансылык-чарбалык ишин контролдоого;

- контролго алынуучу объекттерде аныкталган эреже бузууларды кароого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган администрациялык чараларды белгиленген тартипте колдонууга;

- мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, менчигинин формасына карабастан юридикалык, жеке жактарга ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук талаптарынын бузулушун жоюу жөнүндө аткарылышы милдеттүү болгон көрсөтмөлөрдү берүүгө;

- уюмдардын жетекчилерин жана башка кызмат адамдарын, ошондой эле жарандарды ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук талаптарынын бузулушу боюнча түшүндүрмө берүүгө чакырууга;

- зарыл болсо жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү маселени өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссияларда кароо жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде маселелерди кароо үчүн эксперттерден жана адистерден турган ведомстволор аралык жумушчу топторду белгиленген тартипте түзүүгө;

- эреже бузууларга жол берген адамдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартуу үчүн материалдарды сот жана укук коргоо органдарына берүүгө;

- ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук талаптары бузулганы аныкталган учурда мамлекеттик органдарга (лицензия берүүчүлөргө) лицензиянын жарактуулугун токтотуу, же аны кайра жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;

- ветеринардык контролго алынуучу жүктөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Кыргыз Республикасынын аймагына ташып кирүүгө, ташып чыгууга жана транзиттөөгө тыюу салууга;

- алдыга коюлган милдеттерди аткаруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донорлордун гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга;

- тийиштүү темалардагы семинар, конференция, сынактарды өткөрүүгө;

- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, уюмдар, илимий-изилдөө институттары менен макулдашуу боюнча көз каранды эмес экспертизаларды жүргүзүү үчүн адистерди тартууга.

9. Маминспекциянын жетекчилеринде жана адистеринде кызматтык күбөлүк болот жана алар кызматтык милдеттерди аткарууда белгиленген үлгүдөгү формалык кийимди кийип жүрүүгө укуктуу.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-ноябрындагы № 576 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Мамлекеттик инспекциянын ишинин уюштурулушу

 

10. Мамлекеттик инспекцияны бир эле учурда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик башкы ветеринардык инспектору болуп саналган директор башкарат, ал Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат орунга дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

Маминспекцияда статс-катчынын жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат орду каралган.

Директордун орун басарлары - Маминспекциянын директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызмат орунга дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

Директордун орун басарынын бири - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик башкы фитосанитардык инспектору болуп саналат.

Статс-катчыны кызматка дайындоо жана кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Мыйзамы менен аныкталат.

Маминспекциянын директору жок учурда анын милдеттерин аткаруу директордун орун басарларынын бирине жүктөлөт.

Маминспекциянын уюштуруу-тескөөчү документтери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Маминспекциянын директорунун буйругу менен бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 18-февралындагы № 76 токтомунун редакциясына ылайык

11. Маминспекциянын директору:

- Маминспекциянын ишин жалпы жетектейт жана Маминспекцияга жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жоопкерчиликте болот;

- Кыргыз Республикасынын, чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамиледе Маминспекциянын атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Маминспекциянын компетенциясына таандык маселелер боюнча өз ара аракеттенүү жана кызматташтык жөнүндө келишимдерге белгиленген тартипте кол коет;

- Маминспекциянын борбордук аппаратынын, региондук жана ведомствого таандык бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, ал Маминспекциянын милдеттери менен функциялары өзгөргөнүнө байланыштуу гана өзгөртүлүшү мүмкүн. Мында директордун алмашуусу Маминспекциянын түзүмүн өзгөртүүгө негиз болбойт;

- Маминспекциянын борбордук аппаратынын, региондук жана ведомствого таандык бөлүмдөрүнүн штаттык расписаниесин Маминспекцияда эмгек акы төлөөнүн белгиленген ченемдеринин жана кызматкерлердин штаттык санынын чегинде бекитет;

- Маминспекциянын коллегиясы жөнүндө жобону бекитет;

- Маминспекция системасындагы кызматкерлер милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон буйруктарды чыгарат;

- (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-январындагы № 35 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана тапшыруусу боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге кол коет;

- ведомстволук бөлүмдөргө тапшырмаларды берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- директордун орун басарларынын ортосунда укуктарды жана милдеттерди бөлүштүрөт;

- Маминспекциянын борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана региондук бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду бекитет;

- Маминспекциянын кадрлар резервин түзөт;

- Маминспекциянын кызматкерлерине мыйзамда белгиленген тартипте сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын колдонот;

- зарыл учурда даттануулар жана арыздар боюнча оперативдүү чара көрүү комиссиясын түзөт;

- Маминспекциянын кызматкерлерин сыйлоо маселесин белгиленген тартипте чечет;

- мамлекеттик инспекторлордун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- белгиленген тартипте Маминспекциянын ведомстволук сыйлыктарын уюштурат;

- кызматкерлерди белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана башка сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтөт;

- статс-катчынын сунушу боюнча Маминспекциянын мамлекеттик администрациялык кызмат орунду ээлөөчү кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Маминспекциянын мамлекеттик кызматчыларынын сандык чеги тууралуу сунуштарды киргизет;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшыруусу боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде башка функцияларды аткарат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-январындагы № 35 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Кыргыз Республикасынын башкы ветеринардык жана фитосанитардык инспекторлору Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен берилген чектерде ветеринария жана фитосанитария жаатында өздөрүнүн контролдоочу жана көзөмөлдөөчү функцияларды аткарышат.

13. Маминспекциянын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

14. Маминспекцияда мамлекеттик кызматкердин этикасы боюнча комиссия түзүлөт.

15. Маминспекцияда 7 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп кызмат орду боюнча директор, статс-катчы, директордун орун басарлары эсептелет.

Маминспекциянын директору бир эле учурда коллегиянын төрагасы болот.

Коллегиянын калган мүчөлөрүн директордун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет.

Коллегиянын курамына Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү милдеттүү түрдө кирет.

16. Мамлекеттик инспекторлордун тизмеси Маминспекциянын коллегиясынын чечими менен аныкталат жана бекитилет.

17. Маминспекциянын инспекциялоо укугу берилген кызматкерлери кызмат адамдары болуп эсептелишет, Маминспекциянын директору белгиленген тартипте берүүчү аты жазылган жана номерлүү мөөрлөрү болот.

Маминспекциянын кызмат адамдары белгиленген тартипте бекитилген көрсөтмөлөрдүн бланктарын жана отчеттун формаларын пайдаланышат.

18. Маминспекциянын кызматкерлерин укуктук жана социалдык коргоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана ишке ашырылат.

 

7. Жоопкерчилик

 

19. Маминспекциянын кызмат адамдары өздөрүнө тапшырылган милдеттерди аткарышпаса же тийиштүү түрдө аткарышпаса, мыйзамга каршы иштерди жасаганы (аракетсиздиги) үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик, администрациялык жана жазыктык жоопкерчиликке тартылышат.

20. Маминспекциянын кызматкерлеринин аракеттери боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте даттанууга болот.

 

8. Мүлк жана финансы

 

21. Маминспекциянын негизги иши боюнча бухгалтердик, статистикалык эсеп жана отчет Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

22. Маминспекция республикалык бюджеттен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каржылоо булактарынан каржыланат.

 

9. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

23. Маминспекцияны өзгөртүп түзүү жана ишин жоюу, жоюлган же өзгөртүп уюштурулган учурда мүлктү бөлүштүрүү тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.