Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2013-жылдын
30-майындагы № 304 токтому менен
бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185, 2015-жылдын 14-декабрындагы № 856 , 2019-жылдын 18-октябрындагы № 561
токтомдорунун редаксиясыларына  ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

2. Милдеттери

3. Функциялары

4. Укуктары

5. Ишти уюштуруу

6. Каржылоо жана мүлкү

7. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти (мындан ары - Департамент) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары - Кызмат) ведомстволук бөлүмү болуп саналат, ал калкты мамлекеттик каттоо, жарандык абалдын актыларын каттоо, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана андан чыгуу маселелери боюнча документтерди тариздөө, жарандарга жекелештирилген, идентификациялоочу жана башка мамлекеттик маанидеги документтерди берүү тармагында иш жүргүзөт.

2. Департамент өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен буйруктарын, Кызматтын буйруктарын жана тескемелерин, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Департамент юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөргө, өз алдынча баланска, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналык системасында алыш-бериш эсептерге ээ.

 

2. Милдеттери

 

4. Департаменттин негизги милдеттери төмөнкүдөй:

- паспорттук-визалык, каттоо жана даректик-маалыматтык иштерди уюштуруу;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте берилген ыйгарым укуктардын чегинде жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо жол-жоболорун камсыздоо;

- Департаменттин компетенциясынын чегинде маалыматтык ресурстарды түзүүгө, каттоого, калыптандырууга жана тейлөөгө катышуу;

- калкты бирдиктүү мамлекеттик каттоо системасын уюштуруу;

- калкты мамлекеттик каттоо, жарандык абалдын актыларын каттоо, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жанан андан чыгуу маселелери боюнча документтерди тариздөө, жарандарга жекелештирилген, идентификациялоочу жана башка мамлекеттик маанидеги документтерди берүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын абалын талдоо жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана андан ары Кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүү үчүн Кызматтын кароосуна киргизүү;

- жарандарды жекелештирилген, идентификациялык жана башка мамлекеттик маанидеги документтер менен камсыздоо;

- заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен мамлекеттик маанидеги документтерди жүгүртүү системасын өркүндөтүү;

- Департаменттин компетенциясына кирген жеке мүнөздөгү маалыматтарды коргоону камсыздоо.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык)

3. Функциялары

 

5. Департамент өзүнө коюлган милдеттерге ылайык:

- калкты мамлекеттик каттоо, жарандык абалдын актыларын каттоо, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана андан чыгуу маселелери боюнча документтерди тариздөө, жарандарга жекелештирилген, идентификациялоочу жана башка мамлекеттик маанидеги документтерди берүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун андан ары Кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүү үчүн Кызматтын кароосуна киргизет;

- Мыйзам менен белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоону жана каттоодогу эсептен чыгарууну жүргүзөт;

- бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүү тармагындагы мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча сунуштарды даярдоого катышат;

- жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү, анын ичинен заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен камсыздайт;

- мамлекеттик маалыматтык ресурстарды түзүүнү, сактоону, пайдаланууну жана коопсуздугун камсыздоого катышат;

- Кыргыз Республикасынын жарандарына, чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга идентификациялык жеке номерди (ИЖН) ыйгарат;

- Департаменттин компетенциясына кирген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик реестрлерин түзүүгө жана тейлөөгө катышат;

- жарандардын жана уюмдардын маалыматтык ресурстарга кирүү укуктарын ишке ашырууну камсыздайт;

- жарандык абалдын актыларын каттоону жүргүзөт;

- болгон жарандык абалдын актыларын каттоонун негизинде департаменттин архивдеринен документтердин көчүрмөлөрүн жарандарга берүүнү ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аты-жөнүн өзгөртүү, жарандык абалдын актыларын каттоого өзгөртүүлөрдү, оңдоолорду, толуктоолорду киргизүү тууралуу жарандардын өтүнүчтөрүн карайт;

- белгиленген тартипте чет өлкөлүк жарандардын нике каттоо боюнча арыздарын карайт;

- нике бекитүү салтанатынын жаңы жарандык каада-салттарын иштеп чыгат жана киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык чет өлкөлүк жарандарды, жарандыгы жок адамдарды жана качкындарды каттайт;

- белгиленген тартипте чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Департаменттин компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын визасын узартат;

- чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашап турууга уруксат берүү маселелери боюнча документтерди тариздейт;

- Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу жана андан чыгуу маселелери боюнча материалдарды кабыл алат, тариздейт, андан кийин аларды кароо үчүн Кызматка киргизет;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы № 561 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- жеке иштер боюнча Кыргыз Республикасына келе турган чет өлкөлүк жарандарга чакыруу кагаздарын Департаменттин компетенциясынын чегинде тариздейт жана берет;

- даректик-маалымдоо картотекасын жүргүзөт жана каттоолук эсепке алуу жөнүндө маалымкаттарды, табылга столунан маалымкаттарды берет;

- паспортторду даярдоого жана жекелештирүүгө Кыргыз Республикасынын жарандарынан түшкөн документтерди кабыл алат жана тариздейт, ошондой эле аларды берет;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы № 561 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- Департаменттин компетенциясына кирген жекелештирилген документтердин Мамлекеттик реестрин түзүү боюнча иштерге катышат;

- паспорттордун, күбөлүктөрдүн жана мамлекеттик маанидеги документтердин бланктарын жакшыртуу, алдыңкы технологияларды колдонуу менен жасалмалоодон коргоо элементтерин колдонуу боюнча сунуштарды андан ары Кызмат тарабынан Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин кароосуна киргизүү үчүн Кызматка киргизет;

- жалпы жарандык паспорттордун буклеттерин, Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун даярдоого чыгымдоо материалдарын, тыкыр отчеттуулуктагы күбөлүктөрдүн бланктарын, жарандык абалдын актыларын каттоо бланктарын, так отчеттуу бланк продукцияны жана Департаменттин бланк продукциясын пайдаланууну, сактоону, жок кылууну эсепке алат жана контролдойт;

- архивдик документтерди комплекттөө, сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу боюнча иштерди жүргүзөт;

- чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын республиканын аймагында мыйзамсыз жүрүү фактыларын алдын алуу жана жоюу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана укук коргоо органдарына көмөк көрсөтөт;

- белгиленген тартипте мамлекеттик органдарга, юридикалык жана жеке жактарга маалымат берет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык визаларды берүү маселелери боюнча юридикалык жана жеке жактардын маалыматтар базасын Департаменттин компетенциясынын чегинде жүргүзөт;

- Департаменттин компетенциясынын чегинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр стандарттарын иштеп чыгууга катышат;

- мамлекеттик маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча талаптарды иштеп чыгууга катышат;

- паспорттук-визалык, каттоо, архив, даректик-маалымдоо иштери боюнча аймактык органдардын ишин тескейт жана контролдойт, ошондой эле методикалык жана консультациялык жардам көрсөтөт;

- Департаменттин кызматкерлеринин потенциалын жана квалификациясын жогорулатуу боюнча ишти системалуу уюштурат;

- жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын, даттанууларын, арыздарын жана сунуштарын белгиленген тартипте карайт;

- Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык кызматташууну жүргүзөт;

- Департаменттин аймактык органдарынын ишине текшерүү жүргүзөт;

- Департаменттин компетенциясынын чегинде бузуулар жөнүндө протоколдорду түзөт жана иштерди карайт;

- Кызмат тарабынан бекитүү үчүн эмгекке акы төлөө фондун, борбордук аппараттын штаттык расписаниесин макулдашат.

 (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185, 2015-жылдын 14-декабрындагы № 856 , 2019-жылдын 18-октябрындагы № 561 токтомдорунун редаксиясыларына  ылайык)

 

4. Укуктары

 

6. Департамент төмөнкүлөргө укуктуу:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн компетенциясынын чегинде буйруктарды жана тескемелерди чыгарууга;

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 28-мартындагы № 185 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- департаменттин компетенциясына кирген милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле жеке жана юридикалык жактардан белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- берилген ыйгарым укуктардын чегинде өзүнүн атынан соттордо доочу жана/же жоопкер катарында чыгууга;

- жаңы технологиялардын киргизилишин жана өнүктүрүлүшүн камсыздоого;

- Департаменттин операциялык башкаруусунда турган мамлекеттик мүлктүн сакталышын камсыздоо боюнча чараларды көрүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырууга.

 

5. Ишти уюштуруу

 

7. Департаментти директор жетектейт, ал Кызматтын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

8. Департаментте директордун орун басарынын кызмат оруну уюштурулган. Директордун орун басары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кызматтын төрагасы тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

9. Директордун, анын орун басарынын функциялык милдеттери Кызматтын төрагасы тарабынан аныкталат жана бекитилет.

10. Департаменттин борбордук аппаратынын штаттык саны Кызматтын төрагасы тарабынан бекитилет.

11. Департаменттин директору:

- Департаментти жана анын аймактык органдарын башкарууну ишке ашырат;

- Департаментке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы жана функциялардын ишке ашырылышы үчүн жеке жооп берет;

- өзүнүн компетенциясынын чегинде Департаменттин жана аймактык органдардын кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды жана тескемелерди чыгарат;

- номенклатурага ылайык Департаменттин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Департаменттин кызматкерлеринин функциялык милдеттерин аныктайт;

- бузуулар жөнүндө протоколдорду түзүүгө, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө мыйзамдарында каралган учурларда жаза салууга ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмесин аныктайт;

- бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укук берилген комиссияларды түзөт;

- Департаменттин кызыкчылыктарын мамлекеттик органдарда жана башка уюмдарда коргойт;

- Департаменттин түзүмү жана штаттык саны жөнүндө Кызматка сунуштарды киргизет;

- соттук жана башка мамлекеттик органдарда Департаменттин кызыкчылыктарынын атынан чыгууга белгиленген тартипте ишеним каттарды берет;

- Департаменттин жана аймактык органдардын айырмаланган кызматкерлерин белгиленген тартипте сыйлайт, ошондой эле кызматкерлерге ардактуу наамдарды ыйгаруу, ведомстволук жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө Кызматка сунуштарды киргизет;

- номенклатурага ылайык Департаменттин кызматкерлерине белгиленген тартипте тартиптик жаза-чара көрөт;

- Департаменттин кызматкерлерине белгиленген тартипте тартиптик таасир өтүү чараларын колдонот;

- белгиленген тартипте Департаменттин каражаттарын жана мүлкүн башкарат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык департаменттин ишин жетектөө боюнча башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы № 561 токтомунун редакциясына ылайык)

МБ эскертүүсү: Берилген Жобонун 11-пунктундагы абзацтарынын саны расмий тилдеги тексттин 11-пунктундагы абзацтарынын санына дал келбейт.

12. Департаментте жарандыкты, паспорт берүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча белгиленген тартипте талаш-тартыштарды чечүү комиссиялары түзүлөт.

 

6. Каржылоо жана мүлкү

 

13. Департаментти жана анын аймактык органдарын каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын жана бекитилген сметага ылайык Кызмат тарабынан бөлүштүрүлүүчү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка каржылоо булактарынын эсебинен жүргүзүлөт.

14. Департаменттин мүлкү Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине ылайык операциялык башкаруу укугунда ага бекитилип берилет жана бул Жобо менен белгиленген максаттар үчүн пайдаланылат.

15. Мамлекеттик мүлктү талаптагыдай эмес жана башка максатка пайдалангандыгы үчүн Департамент Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жооп берет.

 

7. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

 

16. Департаментти өзгөртүп түзүү жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.

17. Департаменттин ишинде пайда болгон документтер ал жоюлган учурда "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.