Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\eba0a083-2123-4bfd-96ad-5a2f7c15a600\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 4-июну № 312

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 13-ноябрындагы № 645 токтомдун редакциясына ылайык)

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10-беренесинин 1-бөлүгүнүн 26-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 117 "Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин маселелери жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

- 4-пунктунун экинчи абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин башкаруу схемасындагы "Атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча департамент" деген позиция алып салынсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги жөнүндө жободо:

1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:

"1. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги (мындан ары - Министрлик) монополияга каршы, тарифтик, уруксаттамалык, инвестициялык, тышкы экономикалык, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү бөлүгүндөгү фискалдык саясат (салык салуу бөлүгүндөгү фискалдык саясаттан тышкары) жаатындагы мамлекеттик саясатты, мамлекеттик материалдык резервдер, экономикалык жана региондук өнүктүрүү, мамлекеттик мүлктү жана минералдык ресурстарды (жер казынасын пайдалануу) башкаруу, техникалык жөнгө салуу жана метрология, соода, ишкердикти өнүктүрүү жана ишкердикти жөнгө салуунун ченемдик укуктук базасын оптималдаштыруу, эркин экономикалык аймактарды өнүктүрүү жаатындагы саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин борбордук органы болуп саналат.";

7-пунктунда:

1-пунктчасында:

алтынчы абзацы "иштеп чыгат" деген сөздөрдөн кийин "жана ишке ашырат" деген сөздөр менен толукталсын;

он алтынчы абзацындагы "салык жана" деген сөздөр алып салынсын;

он жетинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"Кыргыз Республикасы катышкан, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдердин ченемдерин колдонуу жөнүндө, кош салык салууну болтурбоо, кирешеге жана капиталга салык төлөөдөн качууга жол бербөө тууралуу салык төлөөчүлөрдүн суроо-талаптарына жазуу жүзүндө жоопторду берүү боюнча ишти жүзөгө ашырат;";

төмөнкү мазмундагы кырк биринчи-кырк алтынчы абзацтар менен толукталсын:

"- экономикалык иш чөйрөсүндөгү эмгек ресурстарына керектөөлөрдүн болжолун иштеп чыгат;

- эркин экономикалык аймактардын иштешинин мамлекеттик саясатын иштеп чыгат, талдайт жана ишке ашырат;

- коррупцияга каршы күрөшүү жана көмүскө экономиканы мыйзамдаштыруу чөйрөсүндөгү алдын алуу чараларын иштеп чыгат жана киргизет;

- мамлекеттик материалдык резервдин материалдык баалуулуктарын топтоо, брондон чыгаруу, өздөштүрүү маселелери, мамлекеттик материалдык резервге материалдык баалуулуктардын ар жылкы түшүү көлөмдөрү боюнча жана аларды бюджеттик каржылоо өлчөмдөрү жөнүндө ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат;

- товардык-материалдык баалуулуктарды коюуда, топтоодо жана брондон чыгарууда талдоонун жана болжолдоонун жыйынтыктарын кийин пайдалануу үчүн мамлекеттик резервдин номенклатурасына кирүүчү товардык-материалдык баалуулуктарга талдоо жана болжолдоо жүргүзөт;

- мамлекеттик материалдык резервдер жаатындагы саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу орган тарабынан даярдалган мамлекеттик материалдык резерв системасынын чыгымдар түзүмү боюнча тиешелүү жылга республикалык бюджеттин долбооруна сунуштарды макулдашат.";

3-пунктчасы төмөнкү мазмундагы он экинчи-он бешинчи абзацтар менен толукталсын:

"- региондорду өнүктүрүү үчүн эл аралык техникалык жана инвестициялык жардамдарды тартат;

- региондорду өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү программасынын негизинде региондук өнүктүрүүнү пландаштыруу процессин координациялайт;

- аймактарды өнүктүрүү программаларын (пландарын) иштеп чыгууда жана ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүүдө региондорго көмөк көрсөтөт;

- салык салуу бөлүгүндөгү саясаттан тышкары, эркин экономикалык аймактар жаатындагы мамлекеттик саясатты өркүндөтүү боюнча мамлекеттик органдардын ишин координациялайт;";

11-пунктунда:

жетинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

"- Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Министрликтин милдеттерин жана функцияларын өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында министрди дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;";

төмөнкү мазмундагы сегизинчи абзац менен толукталсын:

"- белгиленген ченемдердин чегинде Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын бекитет;".

2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 13 ноября 2014 года № 645)

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

 

Премьер-министри

 

Ж.Сатыбалдиев