Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 1-июлу № 395

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-сентябрындагы № 550, 2014-жылдын 30-сентябры № 559, 2015-жылдын 30-марты № 170, 10 августа 2015 года № 564 2016-жылдын 25-мартындагы № 150, 2016-жылдын 30-мартындагы № 164, 2018-жылдын 29-январындагы № 56, 2018-жылдын 17-майындагы № 239 , 2019-жылдын 28-январындагы № 20 , 2019-жылдын 13-майындагы № 217, 2021-жылдын 20-апрелиндеги № 157, 2021-жылдын 4-майындагы № 200, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-июлундагы № 78, 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264, 2022-жылдын 14-январындагы № 9  токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 90-беренесине жана "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2012-жылдын 5-сентябрындагы № 2265-V "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмү жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине ушул токтомдун тиркемесине ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

Ж.Сатыбалдиев

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2013-жылдын 1-июлундагы

№ 395 токтомуна

тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-сентябрындагы № 550, 2014-жылдын 30-сентябры № 559, 2015-жылдын 30-марты № 170, 10 августа 2015 года № 564 2016-жылдын 25-мартындагы № 150, 2018-жылдын 29-январындагы № 56 , 2018-жылдын 17-майындагы № 239 , 2019-жылдын 28-январындагы № 20, 2019-жылдын 13-майындагы № 217, 2021-жылдын 20-апрелиндеги № 157, 2021-жылдын 4-майындагы № 200, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-июлундагы № 78, 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264, 2022-жылдын 14-январындагы № 9  токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 20-январындагы № 14 "Компенсациялануучу субсидияларды аныктоо боюнча антидемпингдик териштирүүнүн жана териштирүүнүн тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 3-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Компенсациялануучу субсидияларды аныктоо боюнча антидемпингдик териштирүүнүн жана териштирүүнүн тартиби жөнүндө Жободо:

2, 7-пункттарындагы "Экономикалык өнүктүрүү, өнөр жай жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

3-пунктундагы "Финансы министрлигинин алдындагы Киреше боюнча комитеттин Бажы кызматы департаменти" деген сөздөр "Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы" деген сөздөргө алмаштырылсын;

21-пунктундагы "Финансы министрлигинин алдындагы Киреше боюнча комитеттин Бажы кызматы департаменти" деген сөздөр "Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы" деген сөздөргө алмаштырылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 20-январындагы № 15 "Коргоо чараларын киргизүүгө алдын ала териштирүү жүргүзүү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

3-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Коргоо чараларын киргизүүгө алдын ала териштирүү жүргүзүү жөнүндө Жободо:

бүткүл тексти боюнча "Экономикалык өнүктүрүү, өнөр жай жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

жогоруда аталган Жобонун 1-тиркемесиндеги "экономикалык өнүктүрүү, өнөр жай жана соода министрине" деген сөздөр "экономика министрине" деген сөздөргө алмаштырылсын.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 31-майындагы № 260 "Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо" жөнүндө токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 4-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- 6-пунктундагы "Экономикалык өнүктүрүү жана соода министрлиги" деген сөздөр "Экономика министрлиги" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 7-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө жободо:

45-главасынын 9-пунктунун "а" пунктчасындагы "Экономикалык жөнгө салуу" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 14-мартындагы № 143 "Кыргыз Республикасында көргөзмө-жарманкелик иш-аракетти өркүндөтүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Көргөзмө-жармаңкелик иш-аракет боюнча Кыргыз Республикасынын Ведомстволор аралык координациялык кеңешинин курамында:

алтынчы жана жыйырма алтынчы абзацтарындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

он жетинчи абзацындагы "жаштар, эмгек жана иш, менен камсыз кылуу" деген сөздөр "эмгек, миграция жана жаштар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

он сегизинчи абзацындагы "маданият жана туризм" деген сөздөр "маданият, маалымат жана туризм" деген сөздөргө алмаштырылсын.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 25-февралындагы № 103 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүкчөлөрү тарабынан берилүүчү Уруксат берүүчү документтердин реестрин бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- преамбуласында:

"указдарын" деген сөз "Жарлыгын" деген сөзгө алмаштырылсын;

"Ыңгайлуу инвестициялык чөйрө түзүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө" 2003-жылдын 15-январындагы № 10," деген сөздөр жана цифралар алып салынсын;

- 3-пунктунун үчүнчү абзацындагы жана 4-пунктундагы "Экономикасын өнүктүрүү, өнөр жай жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- 6-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- 8-пунктундагы "Премьер-министринин Аппаратынын экономика, инвестициялар жана мамлекеттик менчик башкармалыгына" деген сөздөр "Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнө" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-майындагы № 330 "Экспорттук контролдун улуттук системасын Кыргыз Республикасында ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 2-пунктундагы "Экономикалык өнүктүрүү жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

- 8-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аскердик-техникалык кызматташтык жана экспорттук контроль боюнча комиссия жөнүндө жободо:

1-пунктунун төртүнчү абзацындагы "Экономикалык өнүктүрүү жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

4-пунктунун төртүнчү абзацындагы "экономикалык өнүктүрүү жана соода" деген сөздөр "экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Экспорттук контролдонууга тийиш продукциялардын Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзитине уруксат берүү тартибинде:

1.4-пунктунун биринчи жана 2.2-пунктунун он экинчи абзацтарындагы "Экономикалык жөнгө салуу" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

2.2-пунктунун он биринчи жана он экинчи абзацтарындагы "коопсуздук кызматы" деген сөздөр "коопсуздук комитети" деген сөздөргө алмаштырылсын.

77. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 10-августундагы № 564 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 29-июнундагы № 267 "Кыргыз Республикасынын техникалык жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу органын аныктоо жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктундагы "Экономикалык өнүктүрүү жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

- 2, 3-пункттары күчүн жоготту деп табылсын.

        9. (КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 11-майындагы № 345 "Техникалык регламенттердин жана стандарттардын улуттук маалыматтык фонду жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктундагы "Экономикалык жөнгө салуу" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

- 3-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Техникалык регламенттердин жана стандарттардын улуттук маалыматтык фонду жөнүндө жободо:

5-пунктундагы "Экономикалык жөнгө салуу" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын.

11. (КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-майындагы № 217 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

12. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 24-августундагы № 613 "Химиялык куралдарды иштеп чыгууга, өндүрүүгө, топтоого, колдонууга тыюу салуу жана аны жок кылуу жөнүндө 1993-жылдын 13-январындагы Конвенцияны ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын аткаруучу органы тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 1-пунктундагы "Экономикалык өнүктүрүү жана соода" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын;

- 3-пункту күчүн жоготту деп табылсын.

13. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 29-сентябрындагы № 550 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту)

14. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 29-январындагы № 56 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

15. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 559 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

16. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-мартындагы № 164 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-февралындагы № 76 "Кыргыз Республикасынын тышкы соода чөйрөсүндө "бирдиктүү терезе" принцибин киргизүү долбоорунун техникалык-экономикалык негиздемеси жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 2, 3-пункттары күчүн жоготту деп табылсын.

18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-декабрындагы № 344 "Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча Ведомстволор аралык комиссиясы жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу боюнча Ведомстволор аралык комиссиянын курамында:

сегизинчи абзацындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

он экинчи абзацы "маданият" деген сөздөн кийнн ", маалымат" деген сөз менен толукталсын;

он бешинчи абзацындагы "Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча" деген сөздөр "Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба" деген сөздөргө алмаштырылсын.

19. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-мартындагы № 164 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

20. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-мартындагы № 129 "Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 4-пункту күчүн жоготту деп табылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары жана бюджеттик мекемелери жеке жана юридикалык жактарга көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн системага салынган бирдиктүү реестрин (тизмесин) түзүүнүн тартиби жөнүндө жободо:

13-пунктунун үчүнчү абзацындагы жана 17-пунктундагы "Экономикалык жөнгө салуу" деген сөздөр "Экономика" деген сөзгө алмаштырылсын.

21. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-апрелиндеги № 150 "Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы союзуна жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө сүйлөшүүлөр боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Ведомстволор аралык комиссия жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 7-пунктундагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

- жогоруда аталган токтомдун 2-тиркемесинде:

биринчи, үчүнчү жана жыйырма экинчи абзацтарындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

он бешинчи абзацындагы "жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу" деген сөздөр "эмгек, миграция жана жаштар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

22. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы № 215 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 3-пунктундагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин курамында:

жетинчи абзацындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

тогузунчу абзацындагы "жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу" деген сөздөр "эмгек, миграция жана жаштар" деген сөздөргө алмаштырылсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш жөнүндө жободо:

5-главасынын экинчи абзацындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын.

23. (КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 264 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

24. (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 17-майындагы № 239 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

25. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы № 768 "Мамлекеттик финансыны башкаруу системасын реформалоо боюнча комиссия түзүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- жогоруда аталган токтомдун Тиркемесинде:

бешинчи абзацындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

жетинчи абзацындагы "жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу" деген сөздөр "эмгек, миграция жана жаштар" деген сөздөргө алмаштырылсын.

26. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

- 5-пунктундагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын;

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринде (тизмегинде):

бүткүл тексти боюнча "ЭМСМ", "МТМ" жана "ЖЭИМ" аббревиатуралары тиешелүү түрдө "ЭМ", "ММТМ" жана "ЭМЖМ" аббревиатураларына алмаштырылсын.

27. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 25-мартындагы № 150 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

28. (КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 15-июлундагы № 78 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

29. (КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 4-майындагы № 200 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы № 207 "2013-2015-жылдарга Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- 4-пунктундагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын.

31. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-майындагы № 350 "Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жободо жана анын тиркемелеринде:

бүткүл тексти боюнча "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын.

32. (КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 20-апрелиндеги № 157 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

33. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 27-июнундагы № 443 "2020-жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана 2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтомдун 2, 3-тиркемелеринде:

бүткүл тексти боюнча:

"ЖЭИМ", "Жаштар, эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлиги" деген аббревиатура жана сөздөр "ЭМЖМ", "Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги" деген аббревиатурага жана сөздөргө алмаштырылсын;

"ЭМСМ", "Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги" деген аббревиатура жана сөздөр "ЭМ", "Экономика министрлиги" деген аббревиатурага жана сөздөргө алмаштырылсын.

34. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 592 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Өнүктүрүүгө карата өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү боюнча координациялык кеңеш жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Өнүктүрүүгө карата өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү боюнча координациялык кеңештин курамында:

бешинчи абзацындагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын.

35. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-марты № 170 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту)

36. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы № 603 "Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

2-пунктунун төртүнчү абзацындагы жана 3-пунктундагы "жана монополияга каршы саясат" деген сөздөр алып салынсын.