Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\0547e721-ba99-498c-b68b-9f59be5b1da2\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 31-июлу № 439

Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунун формасын, аны толтуруу тартибин жана Алтын камтыган рудадагы жана алтын камтыган концентраттагы алтындын наркын аныктоо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-майындагы № 272, 2017-жылдын 14-сентябрындагы № 570, 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 85, 86, 221-1-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунун формасы (FORM STI-108) жана аны толтуруу тартиби;

- Алтын камтыган рудадагы жана алтын камтыган концентраттагы алтындын наркын аныктоо тартиби жөнүндө жобо.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет жана 2013-жылдын 1-январынан баштап колдонулат.

 

Премьер-министри

Ж.Сатыбалдиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын
31-июлундагы № 439 токтому
менен бекитилген

 

FORM STI-108

 

┌───┐ ┌─┐

│001│ └─┘ БАШТАПКЫ

└───┘ ┌─┐

      └─┘ ТАКТАЛГАН

 

Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча
ОТЧЕТУ

 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-сентябрындагы № 570 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Paragraph\MXP\USER0\J5Temp\Republic of Kirgizstan legislation\040668\040668215.JPG

 

Кен казуучу жана кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетуна
1-тиркеме

 

 

 

Описание: Описание: Описание: Описание: Описание: C:\Paragraph\MXP\USER0\J5Temp\Republic of Kirgizstan legislation\040668\040668216.JPG

 

Кен казуучу жана кайра
иштетүүчү ишканалардын
киреше салыгы боюнча отчётуна
2-тиркеме

 

Сатуу датасы

GT - бир тонна рудадагы алтындын орточо көлөмү (СМТ)

Салмагы, тонна (СМТ)

Сомдун АКШ долларына карата расмий курсу

Алтындын бир троя унциясы үчүн баасы АКШ доллары менен/31,1

Курамында алтын бар рудадагы алтындын баасы (сом.)

Салык ставкасы %)

Салыктын суммасы (сом.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:

x

x

x

x

 

x

 

Сатуу датасы

Gt - бир тонна концентраттагы алтындын орточо көлөмү (СМТ)

Салмагы, тонна (СМТ)

Сомдун АКШ долларына карата расмий курсу

Алтындын бир троя унциясы үчүн баасы АКШ доллары менен/31,1

Курамында алтын бар концентраттагы алтындын баасы (сом.)

Салык ставкасы (%)

Салыктын суммасы (сом.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы:

x

x

x

x

 

x

 

Салык төлөөчү жөнүндө маалымат

ИНН

колу

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын
31-июлундагы № 439 токтому
менен бекитилген

 

Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунун формасын толтуруу жана берүү
ТАРТИБИ

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-майындагы № 272, 2017-жылдын 14-сентябрындагы № 570, 2018-жылдын 12-декабрындагы № 580 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул тартип Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (мындан ары Салык кодекси) ылайык иштелип чыккан жана алтын эритмесин, аффинаждалган алтынды, алтын камтыган руданы, алтын камтыган концентратты казуу жана сатуу боюнча иштерди жүзөгө ашырган кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунун формасын толтуруу жана берүү эрежесин аныктайт.

2. Кен казуучу жана/же кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчету төмөнкүлөрдөн турат:

1) Кен казуучу жана/же кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетунан (FORM STI-108) (мындан ары - Отчет);

2) Отчетко 1-тиркемеден (мындан ары - 1-тиркеме);

3) Отчетко 2-тиркемеден (мындан ары - 2-тиркеме).

3. Отчетту түзүү тиркемелерди толтуруудан башталат.

4. 1-тиркеме алтын эритмесин жана/же аффинаждалган алтынды казуу жана сатуу боюнча ишти жүзөгө ашырууда толтурулат жана берилет.

5. 2-тиркеме алтын камтыгын руданы жана/же алтын камтыган концентратты казуу жана сатуу боюнча ишти жүзөгө ашырууда толтурулат жана берилет.

6. Отчетто отчеттук мезгил үчүн алтын эритмесин, аффинаждалган алтынды, алтын камтыган руданы жана алтын камтыган концентратты казуу жана сатуу боюнча салыкты түзүүчү көрсөткүчтөр жана киреше салыгынын суммасы жөнүндө тиркемелерден топтомо маалымат көрсөтүлөт.

7. Көрсөткүч жок болгон учурда, отчеттун тиешелүү уячасында "0" мааниси көрсөтүлөт. Отчеттун тиркемелеринде бардык саптар боюнча көрсөткүчтөр жок болгон учурда, "0" мааниси "Салыктын суммасы" графасында жана "Бардыгы" сабында гана көрсөтүлөт.

8. Отчетко жетекчинин колу коюлат жана салык төлөөчүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

9. (КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-майындагы № 272 токтомуна ылайык алынып салынды)

2. Отчетту толтуруу тартиби

10. Отчетту толтурууда 001 "баштапкы" же "такталган" уячада "X" белгисин көрсөтүү керек.

Эгерде отчет салыктык мезгил үчүн биринчи жолу берилип жатса "X" белгисин "баштапкы" уячада көрсөтүү керек.

Эгерде ушул эле салыктык мезгил үчүн мурда берилген Отчетко өзгөртүүлөр же толуктоолор киргизилген учурда "X" белгисин "такталган" уячада көрсөтүү керек.

11. "Отчеттун тиркемесинин барактарынын саны" уячасында отчеттун тиркемесинин барактарынын жалпы саны көрсөтүлөт. Мисалы: "002".

12. Отчеттун формасында сап-сабы менен төмөнкү маалымат чагылдырылат:

- 102-уячада салык төлөөчүнүн ИСНи көрсөтүлөт;

- 103-уячада салык төлөөчүнүн толук аталышы (аты-жөнү) көрсөтүлөт;

- 104-уячада салык төлөөчүнүн эсептик (салыктык) катталган жери боюнча салык органынын коду жана аталышы көрсөтүлөт;

- 107-уячада салык төлөөчүнү мамлекеттик каттоого алуу учурунда статистика органы тарабынан ыйгарылган ОКПО коду көрсөтүлөт;

- 112-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча почта бөлүмүнүн индекси көрсөтүлөт;

- 113-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жери боюнча калктуу конуштун аталышы көрсөтүлөт (облусу, шаары, району, айылы ж.б.);

- 114-уячада салык төлөөчүнүн иш жүзүндө жайгашкан жеринин дареги көрсөтүлөт (көчөнүн/кичи райондун аталышы, үйдүн, кеңсенин, батирдин номери);

- 115-уячада салык төлөөчүнүн телефон номери көрсөтүлөт;

- 116-уячада салык төлөөчүнүн электрондук почтасынын дареги көрсөтүлөт;

- 201-уячада Отчет берилүүчү салык мезгили башталган күн көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы: "01.01.2013";

- 202-уячада Отчет берилүүчү салык мезгилинин акыркы күнү көрсөтүлөт: күнү, айы жана жылы. Мисалы "31.01.2013";

- 901-уячада салык органы Отчетту кабыл алган күн көрсөтүлөт;

- 902-уячада Отчетту кабыл алган салык органынын кызматкеринин ИСНи көрсөтүлөт.

13. 203-уячага 1-тиркеменин "КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда, алтын эритмесин сатуудан түшкөн акча" 2-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

14. 204-уячага 1-тиркеменин алтын эритмесин сатуу боюнча "Салыктын суммасы" 5-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

15. 205-уячага 1-тиркеменин "КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда, аффинаждалган алтынды сатуудан түшкөн акча" 2-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

16. 206-уячага 1-тиркеменин аффинаждалган алтынды сатуу боюнча "Салыктын суммасы" 5-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

17. 207-уячага 2-тиркеменин "Алтын камтыган рудадагы алтындын наркы" 6-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

18. 208-уячага 2-тиркеменин алтын камтыган руданы сатуу боюнча "Салыктын суммасы" 8-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

19. 209-уячага 2-тиркеменин "Алтын камтыган концентраттагы алтындын наркы" 6-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

20. 210-уячага 2-тиркеменин алтын камтыган концентратты сатуу боюнча "Салыктын суммасы" 8-графасынын "Бардыгы" сабынын өлчөмү көчүрүлөт.

21. 211-уячада 204, 206, 208, 210-уячалардын өлчөмдөрүн жалпылоо жолу менен аныкталган салыктын жалпы суммасы көрсөтүлөт.

3. Отчеттун 1-тиркемесин толтуруу тартиби

22. 1-тиркемеде 1ден 5ке чейинки графаларды толтуруу менен алтын эритмесин, ошондой эле аффинаждалган алтынды сатуунун ар бир фактысы боюнча маалыматты көрсөтүү керек.

23. 1-графада алтын эритмесинин же аффинаждалган алтындын белгилүү бир партиясы сатылган күн көрсөтүлөт. Мисалы: "05.02.2013".

24. 2-графада КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда, алтын эритмесин же аффинаждалган алтынды сатуудан түшкөн акчанын суммасы көрсөтүлөт. Мисалы: "3750000".

25. 3-графада бир трой унциясы алтындын баасы АКШ доллары менен көрсөтүлөт. Мисалы: "1750".

26. 4-графада Салык кодексинин 221-1-беренесинин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн таблицага ылайык колдонулуучу киреше салыгынын ставкасы көрсөтүлөт. Мисалы: "11".

27. 5-графада салыктын суммасы көрсөтүлөт. Мисалы: "412500" (3750000 х 11%).

28. 2, 5-графалар боюнча жыйынтыктын мааниси алтын эритмесин сатуу боюнча, ошондой эле аффинаждалган алтынды сатуу боюнча өзүнчө чыгарылышы керек.

29. 3, 4-графаларда жыйынтыктын мааниси көрсөтүлбөйт.

30. N 1-тиркеменин төмөнкү бөлүгүндө салык төлөөчүнүн ИСНи жана колу коюлат.

31. Отчеттун формасынын 1-тиркемесинин жыйынтык маанилерин көчүрүү тартиби Отчетту толтуруу тартибинин 13-16-пункттарында келтирилген.

1-мисал.

Алтын кенин иштетүү боюнча ишти жүзөгө ашырган "А" компаниясы кайра иштетүүдөн кийин 2013-жылдын февралында төмөнкү продукцияны алган жана саткан:

- 2012-жылдын 5-февралында - алтын эритмесин, анда түшкөн акчанын суммасы 3750000 сомду (КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) түзгөн;

- 2012-жылдын 10-февралында - алтын эритмесин, анда түшкөн акчанын суммасы 2600500 сомду (КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) түзгөн;

- 2013-жылдын 20-февралында - аффинаждалган алтынды, анда түшкөн акчанын суммасы 3860000 сомду (КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) түзгөн;

- 2013-жылдын 27-февралында - аффинаждалган алтынды, анда түшкөн акчанын суммасы 2840000 сомду (КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда) түзгөн.

Мында бир трой унциясы үчүн алтындын баасы:

- 2013-жылдын 5-февралында - 1750 АКШ долларын;

- 2013-жылдын 10-февралында - 1730 АКШ долларын;

- 2013-жылдын 20-февралында - 1820 АКШ долларын;

- 2013-жылдын 27-февралында - 1870 АКШ долларын түзгөн.

Мындай учурда, "А" компаниясы тарабынан N 1-тиркеме төмөнкүдөй толтурулат:

Сатылган күн

КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда, алтын эритмесин сатуудан түшкөн акча (сом).

Бир трой унциясы үчүн алтындын баасы АКШ долларында

Салыктын ставкасы (%)

Салыктын суммасы (сом) (гр. 2 х гр. 4)

05.02.2013

3750000

1750

11

412500

10.02.2013

2600500

1730

11

286055

БАРДЫГЫ:

6350500

X

x

698555

Сатылган күн

КНСти жана сатуудан алынуучу салыкты эсепке албаганда, аффинаждалган алтынды сатуудан түшкөн акча (сом).

Бир трой унциясы үчүн алтындын баасы АКШ долларында

Салыктын ставкасы (%)

Салыктын суммасы (сом) (гр. 2 х гр. 4)

20.02.2013

3860000

1820

13

501800

27.02.2013

2840000

1870

13

369200

БАРДЫГЫ:

6700000

X

Х

871000

4. Отчеттун 2-тиркемесин толтуруу тартиби

32. 2-тиркемеде 1ден 8ге чейинки графаларды толтуруу менен алтын камтыган руданы жана алтын камтыган концентратты сатуунун ар бир фактысы боюнча маалыматты көрсөтүү керек.

33. Алтын камтыган рудадагы жана алтын камтыган концентраттагы алтындын наркы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипке ылайык аныкталат.

34. 1-графада алтын камтыган руданын же алтын камтыган концентраттын белгилүү бир партиясы сатылган күн көрсөтүлөт. Мисалы: "03.04.2013".

34-1. 2-графада Кыргыз Республикасынын эсептик контролдоо жүргүзүү тартиби жөнүндө мыйзамдарына ылайык жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусуна ылайык кургак метрикалык тонна руда же концентраттагы алтындын орточо курамы көрсөтүлөт. Мисалы: "3,5".

34-2. 3-графада руда же концентраттын салмагы кургак метрикалык тонна менен көрсөтүлөт. Мисалы: "1000".

34-3. 4-графада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматынын негизинде эсептелген доллардын расмий курсунун орточо мааниси бүткүл салык мезгилине карата көрсөтүлөт. Мисалы: "68,54".

34-4. 5-графада Лондон биржасындагы алтындын орточо наркынын мааниси АКШ доллары менен бүткүл салык мезгилине карата 31,1 бөлүү менен көрсөтүлөт. Мисалы: "40,43".

35. 6-графада алтын камтыган рудадагы же алтын камтыган концентраттагы алтындын наркы көрсөтүлөт, ал 2, 3, 4, жана 5-графалардагы көрсөткүчтөрдү көбөйтүү менен чыгарылат. Мисалы: "9698752,7" (3,5 х 1000 х 68,54 х 40,43).

36. (КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 14-сентябрындагы № 570 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

37. 7-графада Салык кодексинин 221-1-беренесинин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөн таблицага ылайык колдонулуучу киреше салыгынын ставкасы көрсөтүлөт. Мисалы: "11".

38. 8-графада салыктын суммасы көрсөтүлөт. Мисалы: "96987,52" (9698752,7 х 1%).

39. 6, 8-графалар боюнча жыйынтыктын мааниси алтын камтыган руданы ошондой эле, алтын камтыган концентратты сатуу боюнча өзүнчө чыгарылышы керек.

40. 2, 3, 4, 5 жана 7-графаларда жыйынтыктын мааниси көрсөтүлбөйт.

41. 2-тиркеменин төмөнкү бөлүгүндө салык төлөөчүнүн ИСНи жана колу коюлат.

42. 2-тиркемедеги жыйынтыктоочу маанилерди Отчеттун формасына өткөрүү тартиби Отчетту толтуруу тартиби боюнча 17-20-пункттарында көрсөтүлгөн.

2-мисал.

Алтын камтыган руданы казуу жана сатуу менен алектенген "В" компаниясы 2017-жылдын апрелинде төмөнкү продукцияларды сатты:

- 2017-жылдын 5-апрелинде - жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусуна ылайык бир кургак метрикалык тоннадагы алтындын орточо камтуусу 3,5 г болгон 1000 кургак метрикалык тонна алтын камтыган руданы, мында алтындын наркы 302245650 сомду түздү;

- 2017-жылдын 11-апрелинде - жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусуна ылайык бир кургак метрикалык тоннадагы алтындын орточо камтуусу 2,7 г болгон 1000 кургак метрикалык тонна алтын камтыган руданы, мында алтындын наркы 233160930 сомду түздү;

Ошону менен бирге алтындын бир айдагы орточо баасы 1257 АКШ долларын түздү, ал эми сомдун АКШ долларына карата орточо курсу 68,7 сомду түздү. Бул учурда "В" компаниясы тарабынан 2-тиркеме төмөнкүдөй толтурулат:

Сатуу датасы

Gt - бир тонна рудадагы алтындын орточо көлөмү (СМТ)

Салмагы, тонна (СМТ)

Сомдун АКШ долларына карата расмий курсу

Алтындын бир троя унциясы үчүн баасы АКШ доллары менен/31,1

Курамында алтын бар рудадагы алтындын баасы (сом.)

Салык ставкасы (%)

Салыктын суммасы (сом.)

1

2

3

4

5

6

7

8

05.04.2017

3,5

1000

68,7

1257

302245650

1

3022456,5

11.04.2017

2,7

1000

68,7

1257

233160930

1

2331609,3

Бардыгы:

x

x

x

x

535406580

x

5354065,8

5. Кен казуучу жана кенди кайра иштетүүчү ишканалардын киреше салыгы боюнча отчетту берүү тартиби

43. Отчет кагаз жүзүндөгү документ түрүндө баруу тартибинде берилиши, тапшыргандыгы жөнүндө кабарлоосу бар заказдык кат менен почта аркылуу жиберилиши, ошондой эле электрондук документ түрүндө берилиши мүмкүн.

44. Отчет баруу тартибинде берилген учурда, Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органынын белгиси менен салык төлөөчүгө кайтарылып берилет.

45. Отчет почта аркылуу берилген учурда, Отчет эки нускада толтурулат: биринчи нускасы салык органында калат, экинчи нускасы салык органына заказдык кат менен кайра кабарлоо аркылуу жиберилет. Отчет заказдык кат менен почта аркылуу берилген дата болуп кайра кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча жиберилген дата саналат. Отчет тапшырылгандыгы жөнүндө кабарлоо аркылуу заказдык кат менен почта боюнча берилген учурда Отчетту кабыл алган салык органынын кызматкери экинчи нускада Отчетту и 901 жана 902-уячаларын толтурат жана салык органынын штампын коёт Салык төлөөчүдө калуучу Отчеттун биринчи нускасында 901 жана 902-уячалар толтурулбайт.

46. Электрондук документ түрүндөгү отчет Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте берилет.