Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2009-жылдын
18-декабрындагы № 767 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы жөнүндө жобо

 

(КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-декабрындагы № 343, 2011-жылдын 26-октябрындагы № 674, 2013-жылдын 5-августундагы № 448, 2015-жылдын 13-майы № 288, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 28-ноябрындагы № 776, 2018-жылдын 22-мартындагы № 148 , 2019-жылдын 30-майындагы № 237 , 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 445 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы (мындан ары - МБК) Кыргыз Республикасындагы бажы иштерине тикеден-тике жетекчиликти жүзөгө ашырган жана куралдуу укук коргоо органынын статусуна ээ болгон аткаруучу бийликтин мамлекеттик органы болуп саналат.

2. МБК өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жана макулдашууларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. МБК юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ачылган эсептери болот.

4. МБКны каржылоо мыйзамдарда каралган булактардын жана каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

 

2. МБКнын милдеттери

 

5. МБКнын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- тышкы экономикалык иш субъекттери үчүн Евразия экономикалык союзунун бажы чек арасындагы өткөрмө пункттар аркылуу товарларды жана транспорт каражаттарын өткөрүүдө жагымдуу шарттарды түзүү;

- мамлекеттин экономикасына инвестицияларды көбөйтүүгө өбөлгө түзүүчү бажылык жөнгө салуунун сапатын жогорулатуу;

- бажы мыйзамдарын өркүндөтүү жана алардын аткарылышын камсыздоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

- товарларды Евразия экономикалык союзунун бажы аймагы ташып келүүдө мамлекеттик коопсуздукту, жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын, жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоо, айлана-чөйрөнү коргоо, ата мекендик керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоо боюнча чараларды ишке ашырууга көмөктөшүү;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин бажы ишине тийиштүү бөлүгүн аткарууну камсыз кылуу.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 13-майы № 288 токтомдун редакцияларына ылайык)

 

3. МБКнын функциялары

6. МБК өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

а) товарларды жана транспорт каражаттарын бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө байланышкан мамилелерди жөнгө салуу функциялары:

- Евразия экономикалык союзунун бажы чек арасындагы өткөрмө пункттары аркылуу өткөрүлүүчү, анын ичинде эркин экономикалык зоналарынын чек аралары аркылуу өткөрүлүүчү товарларга жана транспорт каражаттарына карата Евразия экономикалык союзунун Бажы кодексинин, бажы укуктук мамилелерин жөнгө салуучу Евразия экономикалык союзунун укугун түзүүчү эл аралык келишимдердин жана актылардын ченемдерин колдонууну камсыз кылат;

- Евразия экономикалык союзунун бажы чек арасындагы өткөрмө пункттар аркылуу өткөрүлүүчү товарларга, анын ичинде эркин экономикалык зоналарынын чек аралары аркылуу өткөрүлүүчү товарларга карата бажы ишинин чараларын иштеп чыгууга катышат жана өзүнүн компетенциясынын чегинде ал чараларды ишке ашырууну уюштурат;

Евразия экономикалык союзунун бажы чек арасы аркылуу товарларды өткөрүүдө бажы төлөмдөрүн бажы органдары тарабынан алууну уюштурат;

- өткөрмө пункттарында жана бажылык тариздөө жайларында функциялардын кайталануусун жоюу жаатында мамлекеттик контроль жүргүзүүчү органдардын функцияларын координациялайт;

- бажы инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн чараларды иштеп чыгат жана шарттарды түзөт;

- бажы иши чөйрөсүндө иш жүргүзгөн жактардын, ыйгарым укуктуу экономикалык операторлордун ишин жөнгө салат;

- Евразия экономикалык союзунун Бажы кодексинин жана бажы укуктук мамилелерин жөнгө салуучу Евразия экономикалык союзунун укуктарын түзүүчү эл аралык келишимдердин жана актылардын, бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерин бирдей колдонулушун контролдойт;

- товарларды Евразия экономикалык союзунун бажы аймагына ташып келүүдө жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын, айлана-чөйрөнү коргоо, ата мекендик керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын коргоо боюнча чараларды ишке ашырууга бажы органдарынын катышуусун камсыз кылат;

- мамлекеттик органдар менен кызматташат жана өз ара аракеттенет;

- мыйзамдарга ылайык Евразия экономикалык союзунун бажы чек арасындагы өткөрмө пункттарда радиациялык контроль жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Евразия экономикалык союзунун бажы чек арасындагы өткөрмө пункттарында салмак - габариттик контролдоону жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын бажы иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарын бирдейлештирүү жана шайкеш келтирүү жаатында Евразия экономикалык союзунун мүчө-мамлекеттеринин жана үчүнчү өлкөлөрдүн бажы жана башка компетенттүү органдары менен кызматташууну жана өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин бажы иштерине тиешелүү бөлүгүнүн аткарылышын камсыз кылат;

- бажы иши чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары колдонуу практикасын жалпылайт жана талдоо жүргүзөт;

б) бажы статистикасын түзүү жана жүргүзүү функциясы:

- бажы иши жаатындагы статистикалык маалыматтарды жыйноо, иштеп чыгуу жана талдоо иштерин жүргүзөт;

- Евразия экономикалык союзунун Бажы кодексинин, бажы укуктук мамилелерин жөнгө салуучу Евразия экономикалык союзунун укугун түзүүчү эл аралык келишимдердин жана актылардын методологияга ылайык тышкы сооданын бажы статистикасын жана Кыргыз Республикасынын атайын бажы статистикасын жүргүзөт;

- тышкы сооданын бажы статистикасынын маалыматтарын расмий жарыялоону жүзөгө ашырат;

- Евразия экономикалык союзунун мыйзамдарына, бажы укуктук мамилелерин жөнгө салуучу Евразия экономикалык союзунун укугун түзүүчү эл аралык келишимдерге жана актыларга ылайык тышкы экономикалык иштин товардык номенклатурасын жүргүзөт;

в) бажылык бузууларды, жоруктарды алдын алуу жана болтурбоо функциялары:

- бажы иши жаатындагы бузууларды, жоруктарды болтурбоону мыйзамдарда белгиленген тартипте, анын ичинде башка укук коргоо органдары менен бирдикте чаралардын тутумун иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жолу менен жүргүзөт;

- мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирүүнүн алдын алуу, ошондой эле жактардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында бажылык бузуулар, жоруктар жана кылмыштар боюнча маалыматтарды жыйнайт жана талдайт;

- бажы чөйрөсүндөгү бузуулар, жоруктар иштери өндүрүшүндө, изин суутпай-издөөнү жүзөгө ашырууда бажы органдарынын мыйзамдын ченемдеринин сактоосуна контроль жүргүзөт;

- бажы чөйрөсүндөгү бузуулар, жоруктар иштери өндүрүшү боюнча методология жүргүзөт;

- Евразия экономикалык союзуна мүчө-мамлекеттердин жана үчүнчү өлкөлөрдүн бажы жана башка компетенттүү органдар менен бажылык бузууларда, жоруктарда жана кылмыштарды табуу жана болтурбоо жаатында кызматташууну жана өз ара аракеттенүүнү жүргүзөт;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

г) көмөкчү функциялар:

- мыйзамдарга ылайык бажы маселелери боюнча маалыматтар менен камсыздоо тутумун түзөт жана иши тышкы экономикалык иштин субъекттери жана алардын кесипкөй бирикмелери (ассоциациялары) менен консультативдик мүнөздөгү расмий мамилелерди түзөт;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте жактардын арызданууларын жана кайрылууларын өз убагында жана толук кароону камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын бажы органдарынын бирдиктүү автоматташтырылган маалымат тутумун түзүүнү, иштетүүнү жана өркүндөтүүнү камсыз кылат;

- башка мамлекеттик бийлик органдары менен маалыматтык өз ара аракеттенүү жаатында кызматташууну жүргүзөт;

- бажы органдарынын материалдык-техникалык жана социалдык базасын түзөт жана өнүктүрөт;

- бажы органдарынын кадрдык ресурстарынын керектөө болжолун ишке ашырат;

- ички контроль тутумунун натыйжалуулугун жана финансылык-чарбалык иштин натыйжалуулугун баалайт, МБКнын компетенциясынын чегинде баалоонун натыйжалары боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

- мыйзамдарда жүктөлгөн башка функцияларды аткарат.

 (КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-октябрындагы № 674, 2013-жылдын 5-августундагы № 448, 2015-жылдын 13-майы № 288, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2017-жылдын 28-ноябрындагы № 776, 2018-жылдын 22-мартындагы № 148 , 2019-жылдын 30-майындагы № 237 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

4. МБКнын укуктары

7. МБК төмөнкү укуктарга ээ:

- мамлекеттик органдардан жана башка менчик түрүнө карабай юридикалык жана жеке жактардан өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды суроого жана алууга;

- мыйзамдарга ылайык тышкы экономикалык иштин катышуучуларын бажы иши маселелери боюнча текшерүүнү жүзөгө ашырууга;

- бажы иши жаатында уруксат берүү жагындагы иш-чараларды жүргүзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык:

бажы иши чөйрөсүндө иш жүргүзгөн жактардын, ыйгарым укуктуу экономикалык операторлордун ишин жүргүзгөн жактарды реестрлерге киргизүүгө жана алардан чыгарууга; квалификациялык күбөлүктү берүүгө, колдонууну токтотууга жана чакыртып алууга;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 28-ноябрындагы № 776 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- бажы иши жаатында оперативдүү-издөө иштерин жүргүзүүгө;

- жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштүн функцияларын мыйзамдарга ылайык ишке ашырууга;

- эл аралык терроризмге каршы күрөшүүгө көмөктөшүүгө;

- бажы ишине тийиштүү маселелер боюнча мамлекеттер аралык интеграциялык бирикмелердин ишине катышууга;

- Кыргыз Республикасына бажы ишине тийиштүү маселелерди чечүү үчүн келген чет мамлекеттик делегацияларды белгиленген тартипте кабыл алууга;

- Кыргыз Республикасында бажы ишин өнүктүрүү боюнча иш-чараларды каржылоону жүзөгө ашырууга, белгиленген тартипте мүлктү, анын ичинде ведомствого караштуу бөлүктөрдүн мүлкүн, МБКнын бажы кызматын өнүктүрүү фондун жана мыйзамдарда каралган башка булактарды башкарууга жана тескөөгө;

- мыйзамдарга ылайык товарларды, жумуштарды жана кызматтарды сатып алууга;

- бажы иши маселелери боюнча консультациялык, координациялык жана эксперттик кеңештерди, убактылуу чыгармачыл жамааттарды жана жумушчу топторду түзүүгө;

- бажы иши маселелерин чечүү үчүн илимий мекемелерди, илимпоздорду жана адистерди келишимдик негизде тартууга;

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, юридикалык жана жеке жактары, бажы иши жаатындагы чет элдик мекемелер жана эл аралык уюмдар менен биргелешип иштөөгө жана кызматташууга;

- бажы иши жаатында илимий жана изилдөө иштерин, министрликтер, ведомстволор жана эл аралык уюмдардын катышуусу менен семинарларды өткөрүүнү уюштурууга, ошондой эле башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн семинарларга катышууга, өз тутумунда илимий-изилдөө мекемелеринин жана кесипкөй жана кошумча билим берүү окуу жайларынын иштөөсүн камсыз кылууга;

- белгиленген штаттык сандын чегинде борбордук аппараттын жана ведомствого караштуу бөлүктөрдүн түзүмүн түзүүгө, белгиленген тартипте аларды кайрадан түзүүгө;

- бажы кызматынын тутумундагы кызмат адамдарын (мындан ары - кызматкерлер) жана жумушчуларды укуктук жана социалдык коргоо чараларын ишке ашырууга;

- мыйзамдарда белгиленген акы төлөнүүчү кызматтарды (жумуштарды) көрсөтүүгө;

- белгиленген тартипте кызматкерлерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатууну уюштуруу жана жүргүзүү;

- кызматтык максаттарда маалыматтык тутумдарды, байланыш тутумдарын жана маалымат берүү тутумдарын, ошондой эле маалыматты коргоо каражаттарын пайдаланууга;

- ички контроль тутумунун майнаптуулугун жана анын МБКнын максаттарына дал келүүсүн баалоого;

- мыйзамдарда каралган башка укуктарды ишке ашырууга.

 (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-августундагы N 448, 2017-жылдын 28-ноябрындагы № 776, 2018-жылдын 22-мартындагы № 148 , 2019-жылдын 30-майындагы № 237 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

5. Ишти уюштуруу

 

8. МБК төмөнкүлөрдөн турган борборлоштурулган тутум:

- борбордук аппараттан;

- МБКнын башкаруу схемасында көрсөтүлгөн бажы органдарынан.

9. МБКны төрага башчылык кылат, ал мыйзамдарда белгиленген тартипте кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

МБКда төмөнкү кызматтар уюштурулган:

- МБКнын төрагасынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалган жана кызматтан бошотулган төраганын орун басарлары;

- тийиштүү чет мамлекеттин бажы кызматтары менен макулдашуу боюнча МБКнын төрагасы тарабынан дайындалган жана кызматтан бошотулган чет мамлекеттердин бажы кызматтарына караштуу Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын өкүлдөрү.

МБКнын төрагасы:

- МБКнын жана ведомствого караштуу бөлүктөрдүн иштерин бирдиктүү жетекчилик принцибинде башкарат;

- МБКга жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышына жеке жооптуу болот;

- МБКнын атынан чыгат жана анын Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдары жана эл аралык уюмдар менен өз ара байланышта иштешүүсүн камсыз кылат;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга, ошондой эле башка документтерге кол коет;

- төраганын орун басарларынын ортосунда милдеттерди жана функцияларды бөлүштүрөт;

- белгиленген штаттык сандын жана эмгек акы фондунун чегинде төмөнкүлөрдү бекитет:

а) борбордук аппараттын жана бажы органдарынын түзүмүн, алар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын милдеттеринин жана функцияларынын өзгөрүүсүнө байланыштуу гана өзгөрүшү мүмкүн. Мында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын дайындалышы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

б) борбордук аппараттын бөлүктөрүнүн жетекчилеринин жана кызматкерлеринин жоболорун жана функционалдык (кызматтык) милдеттерин;

в) борбордук аппараттын, бажы органдарынын штаттык ырааттамасын жана алар жөнүндө жоболорду;

г) МБКнын борбордук аппаратынын жана бажы органдарынын кирешелеринин жана чыгашаларынын сметасын;

- функционалдык (кызматтык) милдеттерине ылайык контракттардын негизинде борбордук аппараттын жетекчилерин жана кызматкерлерин, бажы органдарынын жетекчилерин жана кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- МБКнын тутумунда аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

- МБКнын материалдык-техникалык жана социалдык базасын өнүктүрүү жана бекемдөөгө карата, анын ичинде кызматтык имараттарды, дарылоо ден-соолукту чыңдоо объекттерин курууну каржылоону аныктайт;

- өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде бажы органдарынын кызматкерлерине атайын наамдарды ыйгарат, белгиленген тартипте бажы органдарынын кызмат адамдарына жогорку башкаруучу курамдагы атайын наамдарды ыйгаруу тууралуу сунуш киргизет;

- МБКнын, бажы органдарынын өздүк курамын натыйжалуу пайдалануу максатында кызматкерлердин орун алмашуусун жүргүзөт;

- белгиленген тартипте ведомстволук сыйлыктарды уюштурат жана бажы органдарынын кызматкерлерин жана жумушчуларын, эл аралык уюмдардын жана чет элдик бажы органдарынын өкүлдөрүн сыйлайт;

- кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгарууга жана мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого белгиленген тартипте сунуш киргизет;

- МБКнын жана баш ийген бажы органдарынын жана бөлүмдөрүнүн кызмат адамдарын аттестациядан өткөрүү мөөнөтүн белгилейт.

- МБКнын тутумундагы кызматкерлерге жана жумушчуларга карата мыйзамдарда белгиленген тартиптик жаза-чаралардын түрлөрүн колдонот;

- мыйзамдарга ылайык башка укуктарды жүзөгө ашырат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Транзит боюнча улуттук координатордун милдетин аткарат;

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-августундагы N 448, 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 445 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

10. МБКда 11 адамдан турган, курамында МБКнын төрагасы, төраганын орун басарлары, Россия Федерациясынын бажы кызматынын Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын алдындагы өкүлү, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, Кыргыз Республикасынын Экономика министринин орун басары, ошондой эле МБКнын борбордук аппаратынын жана бажы органдарынын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жетекчилери кирген коллегия түзүлөт.

Коллегия мүчөлөрүнүн персоналдык курамы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

МБКнын коллегиясы тууралуу жобону МБКнын төрагасы бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 5-августундагы N 448, 2015-жылдын 13-майындагы № 288 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

11. МБКнын алдында бажы иши боюнча МБКнын алдындагы консультативдик кеңеш иштейт, анын курамы жана иши жөнүндө жобо МБК буйругу менен бекитилет.

МБКнын ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 168 токтомунун редакциясына ылайык)

 

6. Корутунду жоболор

 

12. МБКнын ишин кайра түзүү жана токтотуу мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт.