Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын
28-июнундагы № 383 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна
ТИПТҮҮ КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК ТАЛАПТАР

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 

Бул типтүү квалификациялык талаптар "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренесине ылайык иштелип чыкты.

Типтүү квалификациялык талаптар Мамлекеттик кызмат орундарынын реестрине ылайык администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна белгиленет.

Типтүү квалификациялык талаптар кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон кесиптик билиминин деңгээлине, мамлекеттик кызматтагы же адистиги жана кесиптик компетенциясы боюнча иш стажына белгиленет. Мамлекеттик органдар бул администрациялык мамлекеттик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптардын негизинде, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы (мындан ары - МКК) менен макулдашуу боюнча иштелип чыгат жана мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен алардын штаттык расписаниесинде каралган ар бир администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптар (мындан ары квалификациялык талаптар) бекитилет. Квалификациялык талаптарга өзгөртүүлөр жана тоолор МКК менен макулдашуу боюнча мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлөт.

Административдик мамлекеттик кызмат орундарына квалификациялык талаптар Типтүү квалификациялык талаптарды катуу сактоо менен ылайыкталып иштелип чыгышы керек жана аларга каршы келбөөсү зарыл.

 

1. Негизги жоболор

 

Типтүү квалификациялык талаптар милдеттүү жана кошумча болуп бөлүнөт.

Мамлекеттик кызматтын администрациялык мамлекеттик кызмат орундарына милдеттүү типтүү квалификациялык талаптар төмөндөгү талаптарды камтыйт:

1. кесиптик билимине;

2. мамлекеттик кызмат орундарынын тобун жана категориясын эске алуу менен мамлекеттик же муниципалдык кызмат стажына же адистиги боюнча иш тажрыйбасына;

3. кесиптик компетенциясына:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү жааттагы мыйзамдарды билүүсү;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди, ошондой эле чет тилин (зарылчылыкка жараша) билүүсү.

Кесиптик билимге ээ экендиги белгиленген үлгүдөгү документ менен (диплом менен), кошумча кесиптик билими менен (сертификат же диплом) ырасталат.

Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы иш стажын жана/же адистиги боюнча иш тажрыйбасын ырастоо эмгек китепчесиндеги жазуулардын жана иштеген жеринен берилген маалымкаттын негизинде аныкталат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээли тестирлөө жолу менен аныкталат.

Тилдерди билүүсү, зарылчылык болгон учурда, мамлекеттик кызмат органынын талап кылуусу боюнча тиешелүү документтер менен (диплом, сертификат ж.б. менен) ырасталат.

Мамлекеттик кызматтын административдик мамлекеттик кызмат орундарына кошумча квалификациялык талаптар кызматтык милдеттерди ийгиликтүү аткарууга мүмкүндүк берүүчү жөндөмү менен көндүмдөрдүн деңгээлинде кесиптик компетенцияларына болгон талаптарды мамлекеттик органдарды адистештирүүнү жана конкреттүү кызмат орунунун функционалдык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен камтыйт.

Кесиптик жөндөмү менен көндүмдөрдүн өнүгүү деңгээли аңгемелешүүдө аныкталат. Аңгемелешүү үчүн суроолор мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат жана МКК менен макулдашылат.

 

2. Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын тобуна квалификациялык талаптар

 

Жогорку топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билим деңгээли:

- статс-катчынын кызмат оруну үчүн - мамлекеттик/муниципалдык башкаруу же адам ресурстарын башкаруу жаатында жогорку кесиптик билим; же мамлекеттик башкаруу же адам ресурстарын башкаруу боюнча кошумча билими болсо, каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим. Илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (абзел).

- Калган кызмат орундары үчүн - кошумча кесиптик билими болсо каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим. Илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (абзел).

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- башкы кызмат орундарындагы мамлекеттик же муниципалдык стаж беш жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стаж жети жылдан кем эмес;

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы - беш жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- менеджмент негиздерин;

- адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди, ошондой эле чет тилин (зарылчылыкка жараша) билүүсү;

чет тили (абзел).

Ыктуулугу:

ишти стратегиялык пландоо жана келип чыккан проблемаларды чечүүгө жаңы мамилелерди колдонуу;

тейлеген түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу башкаруу;

оор абалдарда чечимдерди кабыл алуу жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчиликти тартуу;

кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана жеке адамдар ортосундагы пикир алышуунун жаңы методдорун колдонуу;

кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү.

Көндүмдөрү:

башкаруучулук менеджмент;

аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

башкаруу иши (пландоо, уюштуруу, координациялоо, шыктандыруу жана контроль);

элдин алдында сүйлөө, мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышуулар;

белгилүү чөйрөдөгү ишмердикти талдоо жана болжолдоо, келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүгө жаңы ыкмаларды колдонуу;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу жана стратегиялык чечимдердин аткарылышынын сапатына жоопкерчилик тартуу, кабыл алынган чечимдердин кесепеттерине мониторинг жүргүзүү, контролдоо, талдоо жана болжолдоо;

ишкердик пикир алышуунун жана кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн ыкмаларын билүү;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Башкы топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим; же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда беш жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.

- илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (абзел).

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- улук кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы үч жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы беш жылдан кем эмес.

- жетекчилик иштеги тажрыйбасы үч жылдан кем эмес (мүмкүн болсо).

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- адам ресурстарын башкаруу жаатындагы;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Ыктуулугу:

- иштин приоритеттүү багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн проблемаларын чечүүгө ыкмаларды талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жүргүзүү жана интеграциялоо.

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү;

- коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

Көндүмдөр:

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүмдөрдү башкаруу (карамагындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көрө билүүлөрүн өзүнүн карамагындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

- маалыматты талдоо, системалоо жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, ишкердик этикетинин ыкмаларын билүү, элдин алдында чыгып сүйлөөлөрдү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү жана мамлекеттик жана расмий тилдерде ишкердик кат алышууларды жүргүзүү;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Улук топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим; же конкреттүү кызмат орунунун функционалдык багыттарына ылайык тармактарда үч жылдан кем эмес иш стажы бар болсо, каалаган профилдеги жогорку билим жана кошумча кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- кенже кызмат орундарындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы бир жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы үч жылдан кем эмес.

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Ыктуулугу:

- маалыматты топтоо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү тармакта ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аларды практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

- ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу;

(С-А категориясындагы кызмат орундары үчүн кошумча:

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында ачып көрсөтүү жана чечүү.

- элдин алдында сүйлөө).

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.

Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орундарына төмөнкүдөй типтүү квалификациялык талаптар белгиленет:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим.

(М-Б категориясы үчүн орто кесиптик билимге жол берилет).

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына көрсөтпөстөн, (М-А категориясы үчүн бир жылдык иш стажы болушу абзел).

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

- жалпы мыйзамдарды, ошондой эле ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдарды;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;

Ыктуулугу:

- жогору жактагы жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаларга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

- кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилде ишкердик кат алышуулар;

- командада иштөөсү.

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

компьютердик жана уюштуруу техникаларды, керектүү программалык продукттарды колдоно билүү.