Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын
28-июнундагы № 384 токтомуна
8-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоонун тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор

2. Кызматчылардын кызматтык маянасын аныктоодо кызмат орду боюнча эселөө коэффициентин колдонуу тартиби

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын (мындан ары - кызматчылар) кызматтык маянасынын өлчөмүн аныктоонун тартибин аныктайт.

2. Минималдык базалык коюм - бул кызматчылардын эмгек акысын төлөөнүн белгиленген өлчөмү, ал кызматчынын кызматтык маянасын эсептөө үчүн негиз болуп эсептелет.

3. Минималдуу базалык коюмдун өлчөмүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилейт.

4. Кызмат орду боюнча эселөө коэффициенти - сандык көбөйткүч, ал кызматчылардын кызматтык маяналарын эсептөө үчүн колдонулуп, аткарылган иштин сапатына же карьердик өсүшкө жараша кызматтык маянанын көбөйүүсүнүн/азаюусунун даражасын мүнөздөйт.

5. Кызмат орду боюнча эселөө коэффициентти Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен макулдашылган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадрлар кызматынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет жана кеминде эки жылдан кийин өзгөртүлүүгө тийиш.

 

2. Кызматчылардын кызматтык маянасын аныктоодо кызмат орду боюнча эселөө коэффициентин колдонуу тартиби

 

6. Кызмат орду боюнча эселөө коэффициентинин тарамында (мындан ары - тарам) кызматтык маяналарды унификациялоо каралат жана ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрине ылайык кызмат орундарынын градациясына негизделет.

7. Тарамда мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары чоңоюу принциби боюнча 7 топко бөлүштүрүлгөн, ар бир топко төмөнкүдөй кадамдын диапазондору ыйгарылат:

- айыл өкмөтү, райондук маанидеги шаардык кызматтар - 1ден баштап 10го чейинки кадам;

- райондук маанидеги шаардык мэриялар жана кеңештер - 2ден баштап 11ге чейинки кадам;

- мамлекеттик органдардын райондук жана шаардык түзүмдөрү (облустук маанидеги шаарлар), райондук соттордун жана аларга теңдештирилген соттордун аппараттары, облустук маанидеги шаарлардын шаардык кызматтары, Бишкек шаарынын райондук администрацияларынын райондук түзүмдөрү 3төн баштап 12ге чейинки кадам;

- мамлекеттик органдардын региондор аралык, облустук жана шаардык (Бишкек жана Ош шаарлары) түзүмдөрү, облустук соттордун жана аларга теңдештирилген соттордун аппараттары, Бишкек шаарынын мэриясынын райондук администрациялары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, облустук маанидеги шаарлардын мэриялары жана кеңештери, Бишкек жана Ош шаарларынын шаардык кызматтары - 4төн баштап 13гө чейинки кадам;

- мамлекеттик органдардын ведомстволук мекемелери, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Окуу борбору - 5тен баштап 14гө чейинки кадам;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу административдик ведомстволор, улуттук комиссиялар, комиссиялар, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары жана кеңештери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Сот департаменти - 6дан баштап 15ке чейинки кадам;

- министрликтер жана мамлекеттик комитеттер - 7ден баштап 16га чейинки кадам.

8. Кызмат орундарынын топторунун ортосундагы кызмат орду боюнча эселөө коэффициенттеринин маанилериндеги айырма (вертикалы боюнча) 20%ды түзөт, буга айырмасы 15%ды түзгөн кызмат орундарынын башкы жана жогорку тобунун ортосундагы айырма кирбейт, Бир кызмат орунунун деңгээлинде (горизонталы боюнча) кызмат орду боюнча эселөө коэффициенттеринин маанилериндеги айырма 5%ды түзөт.

9. Кызмат орду боюнча эселөө коэффициенти:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматка биринчи жолу өткөн жана тиешелүү кызмат ордуна дайындалган кызматчылар үчүн тиешелүү категория/ кадам боюнча тиешелүү деңгээл үчүн каралган биринчи сандык маани белгиленет;

- кызмат боюнча горизонталдык жылдыруунун алкагында бир кызмат орунунун тарамынын кийинки кадамы (ырааттуулугун бузбастан) кызматчыга анын ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-июнундагы № 383 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү боюнча 2013-2020-жылдарга карата чаралар жөнүндө” токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын ишине натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык баалоонун жыйынтыгы боюнча ыйгарылат;

- мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ичинде бир эле кызмат орунунун жогору турган деңгээлине дайындалган кызматчылар үчүн тиешелүү категория/кадам боюнча тиешелүү деңгээл үчүн каралган биринчи сандык маани белгиленет;

- мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ичинде бир эле кызмат орунунун төмөн турган деңгээлине дайындалган кызматчылар үчүн жаңы кызмат орунунун учурдагы кадамына ылайык белгиленет;

- кызмат боюнча вертикалдык жылдыруунун алкагында дайындалган кызматчылар үчүн жаңы кызмат орунунун мурдагы кадамынын коэффициентинин маанисинде, бирок тиешелүү деңгээлдин биринчи кадамынан төмөн эмес белгиленет;

- жогору турган кызмат орунунан төмөн турган кызмат ордуна дайындалган кызматчылар үчүн мурдагы кызмат орунунун кадамы сакталат;

- бир кызмат орундагы экинчиден баштап бешинчиге чейинки кадам кызматчынын ишин ар жылдык баалоонун негизинде белгиленет;

- бир кызмат орундагы алтыдан баштап онго чейинки кадам кызматчынын акыркы эки жылдагы ишин орточо суммалап баалоонун негизинде белгиленет;

- мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы эмгек стажына карабастан жаңы эмгек акы шарттарына өткөн бардык кызматчылар үчүн тиешелүү категория/кадам боюнча тиешелүү деңгээл үчүн каралган биринчи сандык маани белгиленет;

- ротация жана которуу иретинде бир органдын ичинде тиешелүү деңгээлдеги жаңы кызматка дайындалган кызматчылар үчүн ишин баалоонун жыйынтыгы боюнча мурдагы кызматында ушул мамлекеттик органда берилген кадамы сакталат;

- башка органдан которуу иретинде жаңы кызматка дайындалган кызматчылар үчүн тиешелүү деңгээлдин биринчи кадамы белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

10. Тартиптик жаза берүүнүн айынан кызмат ордунан төмөндөтүлгөн кызматчылардын кызмат орду боюнча эселөө коэффициенти жаңы кызмат орунунун тиешелүү кадамынын деңгээлинде белгиленет.

11. Кайра уюштуруунун натыйжасында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жогору турган деңгээлдеги кызмат орундарына дайындалган мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн кызмат орду боюнча эселөө коэффициенти кайра уюштурулган мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жаңы кызмат орунунун кадамына ылайык белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Кайра уюштуруунун натыйжасында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын төмөн турган деңгээлиндеги кызмат орундарына дайындалган кызматчылар үчүн кызмат орду боюнча эселөө коэффициентинин мааниси мурда иштеген иш ордунун деңгээлинде сакталат.

Мында кызматчынын ишине кезектеги жыйынтык баалоо жүргүзүлгөн учурда эселөө коэффициентинин колдонуудагы мааниси жаңы кызмат орду боюнча эселөө коэффициентинин маанисине жеткенге чейин жана андан ашканга чейин сакталат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-сентябрындагы № 540 токтомунун редакциясына ылайык)