Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\aa9f2318-d558-4f47-88ef-478c9b1d164f\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2013-жылдын 18-декабры № 678

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата программасы жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-июлундагы № 420, 2014-жылдын 1-декабры № 688, 2015-жылдын 15-январы № 10 токтомдурунун редакцияларына ылайык)

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну андан ары өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо максатында, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9 жана 10-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын жобосун көңүлгө алып, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

- Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата программасы (мындан ары - Программа), 1-тиркемеге ылайык;

- Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата программасын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер планы (мындан ары - Иш-аракеттердин планы), 2-тиркемеге ылайык.

2. Министрликтер, администрациялык ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

- Программаны жана Иш-аракеттердин планын аткаруу боюнча чараларды көрүшсүн;

- Программаны жана Иш-аракеттердин планын аткаруу боюнча ведомстволук программаларды иш-чаралардын пландарын эки айдын ичинде иштеп чыгышсын жана бекитишсин;

- Программадагы жана Иш-аракеттердин планындагы иш-чараларды тиешелүү жылга бекитилген бюджеттин, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын алкагында ишке ашырышсын;

- квартал сайын, отчеттук айдын 5-күнүнө чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикке Программаны жана Иш-аракеттердин планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат беришсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик:

- квартал сайын, отчеттук айдын 20-күнүнө чейин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Программаны жана Иш-аракеттердин планын аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берсин;

- Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу менен бирдикте (макулдашуу боюнча) кабыл алынган Программанын максаттары жана милдеттери жөнүндө кеңири түшүндүрүү иштерин жана маалыматтык өнөктүк жүргүзсүн.

4. Министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери Программанын жана Иш-аракеттердин планынын сапаттуу жана өз убагында аткарылышы үчүн жекече жоопкерчиликте болоору белгиленсин.

5. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Премьер-министри

 

Ж.Сатыбалдиев

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2013-жылдын 18-декабрындагы
№ 678 токтомуна
2-тиркеме

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата программасын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер
ПЛАНЫ

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-июлундагы № 420, 2014-жылдын 1-декабры № 688, 2015-жылдын 15-январы № 10 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Миддеттер

Иш-чаралар

Аткаруучулар жана бирге аткаруучулар

Мөөнөтү

Каржылоо булагы

1-багыт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандардын муктаждыктарына багытталган жоопкерчилигин жогорулатуу жана ылайыкташтыруу

1.1-милдет. ЖӨБ органдарынын жергиликтүү коомчулуктун алдындагы ишинин жыйынтыгы боюнча отчеттуулугун өнүктүрүү

1. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 15-январы № 10 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Андан ары жергиликтүү коомчулукка сунуштоо менен жергиликтүү коомчулуктун типтүү уставын иштеп чыгуу, ЖӨБ органдары менен талкуулоо жана бекитүү

Этностор агенттиги, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча), ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

3. ЖӨБ органдарынын ишине айкындуулукту, отчеттуулукту жана жарандар менен байланышты камсыздоонун заманбап механизмдерин киргизүү (жергиликтүү өнүктүрүүнү биргелешип пландоо, коомдук угууларды дайыма өткөрүү ж.б.)

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2013-2017-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

4. ЖӨБ органдарынын ишинин мыкты, оң тажрыйбаларын жана муниципалдык кызматчылардын өздүк ак ниеттүү жүрүм-турумунун үлгүлөрүн жайылтуу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2013-2017-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

1.2-милдет. ЖӨБ органдарынын жана муниципалдык кызматчылардын ролун жана жоопкерчилигин жогорулатуу

1. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 15-январы № 10 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Шайлоо процессинде саясий партиялардын монополиясын алып таштоочу талапкерлерди көрсөтүү субъекттерин кеңейтүү бөлүгүндө жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун иштеп чыгуу.

БШК (макулдашуу боюнча), Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

3. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 1-декабрындагы № 688 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-июлундагы № 420 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5. ЖӨБ органдарына административдик укук бузууларды кароо боюнча ыйгарым укук берүү бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Салык жана Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдоо

Этностор агенттиги, Финмин, МСК, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

6. Аттестациядан өткөрүү, кызматка киргизүү, резервде болуу, муниципалдык кызматчыларды окутуу маселелерин жакшыртуу боюнча мамлекеттик органдардын эриш-аркак иштөөсүн оптимапдаштыруу

МКК (макулдашуу боюнча), Этностор агенттиги, Башкаруу академиясы (макулдашуу боюнча)

2014-жылдын 1-апрелине чейин

Республикалык бюджет

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин уюштурууну регламенттеген башка ченемдик укуктук актыларды ишке ашыруу боюнча ченемдик жана методологиялык материалдарды жайылтуу

Этностор агенттиги, МКК (макулдашуу боюнча), ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

Дайыма

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

1.3-милдет. Муниципалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу

1. Төмөнкү долбоорлорду даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү:
- муниципалдык кызматтардын базалык реестри;
- муниципалдык кызматтардын типтүү стандарты;
- муниципалдык кызматтардын реестрин түзүүнүн тартиби жөнүндө жобо;
- муниципалдык кызматтардын өндүрүшүнүн типтүү регламенти

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча)

2014-жылдын 1-апрелине чейин

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

2. Базалык реестрге кирген муниципалдык кызматтардын стандарттарынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бекитүүсүнө киргизүү

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

3. "Бирдиктүү терезе" принцибин берүү менен муниципалдык кызматтарды которуу боюнча мамлекеттик башкаруу органдары менен макулдашылган мамилелерди иштеп чыгуу

Экономмин, Мамкаттоо, Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ЖӨБ органдары, (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттер, донордук каражаттар

4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бирдиктүү порталын иштеп чыгууга жана киргизүүгө көмөк көрсөтүү

Экономмин, Этностор агенттиги, Мамкаттоо, ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

5. Жыл сайын отчет тапшыруу менен муниципалдык кызматтардын сапаты боюнча мониторинг өткөрүү жөнүндө типтүү жобону (колдонмону) иштеп чыгуу жана кабыл алуу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттер, донордук каражаттар

1.4-милдет. Башкарууну аймактык жана административдик оптималдаштыруу

1. Айылдык аймактарды ирилештирүү моделин иштеп чыгуу жана бюджеттик-экономикалык жактан стимулдаштыруу чараларын жана түшүндүрүү иштерин эсепке алуу менен пилоттук этапты өткөрүү

Этностор агенттиги, Финмин, Экономмин, мамлекеттик органдар, Стратегиялык изилдөө институту, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

2014-2016-жылдар

 

2. Каржы-экономикалык жактан стимулдаштыруу механизмдери менен айыпдык аймактарды ирилештирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоорун даярдоо

Этностор агенттиги, Мамкаттоо, Финмин, Экономмин, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

2016-жылдын 1-январына чейин

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

3. Айыл аймактарын чыңдоонун алкагында айыл башчыларынын статусун жогорулатуу жана ыйгарым укуктарын кеңейтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизүү жана иштеп чыгуу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

2014-2015-жылдар

Талап кылынбайт

4. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-июлундагы № 420 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

1.5-милдет. Электрондук башкаруу технологиясын киргизүү

1.ЖӨБ органдарынын ишин автоматташтыруу боюнча типтүү долбоордук чечимдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу (иш кагаздары, пландоо, статистика, финансы, муниципалдык менчик, муниципалдык веб-сайттар ж.б.)

Мамлекеттик органдар, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү

2014-2017-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

2. Мамлекеттик органдар менен (статистика, бюджет ж.б.) ЖӨБ органдарынын электрондук маалымат алмашуу стандарттарын жана уюштуруу-техникалык регламенттерин иштеп чыгуу жана кабыл алуу

Мамлекеттик органдар, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча)

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

1.6-милдет. ЖӨБ союзунун жана муниципалдык ассоциациялардын ролун жогорулатуу

1. Мамлекеттик бийлик органдары тарабынан чечимдерди иштеп чыгууда жана кабыл алууда жумушчу органдын курамында муниципалдык ассоциациялардын катышуусун караштыруу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча)

2014-жылдын 1-апрели

Талап кылынбайт

2. ЖӨБ союзунун өнүгүшүн жана потенциалын чыңдоо программасын иштеп чыгуу жана кабыл алуу

ЖӨБ союзу, (макулдашуу боюнча), ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

ЖӨБ союзунун бюджети, донордук каражаттар

2-багыт. Финансылык туруктуулукту чыңдоо, ресурстук базаны кеңейтүү жана жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү

2.1-милдет. Жергиликтүү деңгээлде бюджеттик жана салык саясатын өркүндөтүү

1. Өбөлгө түзүүчү гранттарды бөлүштүрүү боюнча функцияларды райондук деңгээлдерге өткөрүп берүүнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдында демилгелөө

Этностор агенттиги, Финмин, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

2014-жыл

Республикалык бюджет

2.ЖӨБ органдарынын туура келбеген функцияларын жергиликтүү бюджеттик каржылоодон чыгаруу бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин долбооруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жана иштеп чыгуу

Этностор агенттиги, Финмин

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет

3. ЖӨБ органдарынын негизсиз чыгашаларын кыскартуунун механизмдерин иштеп чыгуу

Финмин, Этностор агенттиги, КЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет

4. ЖӨБ органдарынын салык инспекциялары менен киреше бөлүгүн болжолдоодо биргелешип иштөө, салыктын айрым түрлөрүн башкаруу механизмдерин иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштоо

Финмин, МСК, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет

5. Жергиликтүү салыктардын жана жыйымдардын түрлөрүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштоо

Этностор агенттиги, Финмин, МСК

2015-жыл

Республикалык бюджет

2.2-милдет. Жергиликтүү коомчулуктардын ресурстарын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана шарттарды түзүү

1. Айыл аймактарынын жана шаарлардын аймактарында болгон жергиликтүү жаратылыш ресурстарын кошуу менен муниципалдык менчикти инвентаризациялоону аяктоо

АЧММ, Этностор агенттиги, КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Жергиликтүү бюджеттин каражаттары, донордук каражаттар

2. Муниципалдык кыймылсыз мүлктүн ачык-айкын рыногун калыптандыруу үчүн Мамкаттоонун вебресурстарындагы алар менен бүтүмдөрдү түзүү жөнүндөгү маалыматтарды жарыялоо жолу менен шарттарды түзүү

Мамкаттоо, Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ЖӨБ органдары, (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жылдын 1-июлуна чейин

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

3. Жергиликтүү кен байлыктарга узак мөөнөткө ээлик кылууну жана пайдаланууну ЖӨБ органдарына өткөрүп берүү боюнча айрым укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуу жана аларга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүү

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ЖӨБ органдары, (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

4. Бирдиктүү ишканаларды жана акционердик коомдорду түзүүдө муниципалдык менчикти күрөө жана үлүштүк катыш катарында пайдалануу механизмдери жөнүндө иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизүү

Экономмин, Этностор агенттиги

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет

5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тоо кендерин казып алуу компанияларынын өз ара мамилелери боюнча тиешелүү укуктук ченемдик актыларга толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

Экономмин, Финмин, МСК, Геология агенттиги, Эгностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, тоо кендерин казып алуу компаниялары

2.3-милдет. Жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүнү камсыздоо

1. Жергиликтүү өнүктүрүү стратегиясы жана программалары боюнча бирдиктүү типтүү методологияны иштеп чыгуу

Этностор агенттиги, Экономмин, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Донордук каражаттар

2. "Муниципалдык жеке өнөктөштүк жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу

Этностор агенттиги, Экономмин, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча)

2014-2015-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

3. "Кепилдик фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруунун механизмин иштеп чыгуу

Экономмин, Этностор агенттиги, бизнес-коомчулук (макулдашуу боюнча)

2013-2017-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

4. Жергиликтүү өнүгүү фонддорун түзүү тажрыйбаларын, "Бир айыл-бир продукт" принцибин ж.б., тажрыйбаларды үйрөнүү, жайылтуу жана сунуштоо

Экономмин, Этностор агенттиги, бизнес-коомчулук (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2013-2017-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

2.4-милдет. Муниципалитеттер арапык кызматташтыкты өнүктүрүү жана мыкты тажрыйбаларды жайылтуу

1. Жалпы социалдык жана чарбалык маселелерди биргелешип чечүү боюнча муниципалитеттер аралык кызматташтыкты колдоону жана өнүктүрүүнү өбөлгөлөгөн уюштуруу жана укуктук чечимдердин долбоорун иштеп чыгуу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2013-2015-жылдар

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

2. Муниципалитеттер аралык кызматташуу практикасынын мыкты үлгүлөрүн жана алдыңкы тажрыйбаларын электрондук жана басма сөз ЖМК аркылуу жайылтуу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2013-2017-жылдар

Республикалык каражаттар, донордук каражаттар

3-багыт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын уюштуруучулук жана укуктук ишинин натыйжалуулугун өркүндөтүү

3.1-милдет. ЖӨБдүн ченемдик жана укуктук базасынын туруктуулугун камсыздоо

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзам чыгаруу базасын инвентаризациялоо, төмөнкүдөй негизги чөйрөлөрдөгү карама-каршылыктарды аныктоо:
-
жер мамипелери,
- бюджеттик процесс,
-
административдик жол-жоболор,
-
жер пайдалануу,
-
ЖӨБ органдарын түзүү,
-
муниципалдык менчик жана башка чөйрөлөрдө

Этностор агенттиги, Геология агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

2. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 15-январы № 10 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Ведомстволор аралык комиссияны түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечиминин долбоорун даярдоо

Этностор агенттиги

2014-жылдын 1-апрелине чейин

Талап кылынбайт

4. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 24-июлундагы № 420 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3.2-милдет. Мамлекеттик бийлик жана ЖӨБ органдарынын функцияларын чектеп бөлүү

1. Жергиликтүү өз апдынча башкаруу органдарынын бардык ыйгарым укуктарына жана функцияларына алардын натыйжалуу аткарылышы жана ресурстук камсыздоосу боюнча текшерүү жүргүзүү

Этностор агенттиги, Финмин, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жылдын 1-сентябрына чейин

Талап кылынбайт

2. Милдеттүү функцияларды каржылоо менен, жергиликтүү маанидеги маселелерди милдеттүү жана кошумча деп бөлүү аркылуу функцияларды оптималдаштыруу

Финмин, Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2015-жылдын 1-январына чейин

Талап кылынбайт

3.3-милдет. ЖӨБ органдарынын ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун жол-жоболорун, критерийлердин жана көрсөткүчтөрдүн балансталган топтомун иштеп чыгуу

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишине мезгилдүү баа берүү жана дайыма мониторинг жүргүзүү жөнүндө токтомдун долбоорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү

Этностор агенттиги, ЖӨБ союзу (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча)

2014-жыл

Республикалык бюджет, донордук каражаттар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдерин чыгарууга, ошондой эле мыйзам долбоорлорун билгиленген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизүүгө, тиешелүү министрликтер жана ведомстволор менен бирге, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү да жооптуу аткаруучулар болуп эсептелет.

Эскертүү:

Этностор агенттиги

-

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

Юстмин

-

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Финмин

-

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Экономмин

-

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

ӨКМ

-

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

АЧММ

-

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги

БШК

-

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

МКК

-

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы

Мамкаттоо

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы

МСК

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы

Геология агенттиги

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги

Башкаруу академиясы

-

Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы

Мамлекеттик органдар

-

аткаруу бийликтин мамлекеттик органдары

КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү

-

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

ЖМА

-

жергиликтүү мамлекеттик администрациялар

УСИИ

-

Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту

ЖӨБ органдары

-

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

ЖӨБ союзу

-

жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу

ӨЭУ

-

өкмөттүк эмес уюмдар

ӨЭКУ

-

өкмөттүк эмес коммерциялык уюмдар

КЭУ

-

коммерциялык эмес уюмдар