Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы № 434 токтомуна ылайык
КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8cec9c27-d7c4-4d22-8dd9-4fce8360f5ae\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2014-жылдын 4-февралы № 73

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 727 "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду жана расымдык кызмат көрсөтүүлөргө компенсацияларды чектөө боюнча ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу, иштеген жарандарды социалдык камсыздоого багытталган республикалык бюджеттин каражаттарын натыйжалуу пайдалануу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 727 "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жободо:

- 8-пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"Иш берүүчү он биринчи жумушчу күндөн тартып жөлөкпулдун суммаларынын ордун республикалык бюджеттен толтуруу үчүн социалдык өнүгүү башкармалыктарына отчет бербей туруп, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду толук өлчөмүндө өз каражаттарынын эсебинен төлөп берүүгө укуктуу.";

- 10-пункттагы "Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу жана алыскы зоналарында жашаган жана иштеген адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1997-жылдын 25-июнундагы № 377 токтому менен белгиленген" деген сөздөр жана цифралар "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 27-пункттун биринчи абзацындагы "Жөлөкпулдар" деген сөз "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулдар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 42-пунктта:

2-пунктча төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"Он биринчи жумушчу күндөн тартып айына 50 эсептик көрсөткүч эсебинде.";

3-пунктча күчүн жоготту деп табылсын;

- 44-пунктта:

мамлекеттик тилдеги тексттин биринчи абзацындагы "коргоо" деген сөз "өнүгүү" деген сөз менен алмаштырылсын;

расмий тилдеги тексттин үчүнчү абзацындагы "лица" деген сөз алып салынсын;

- мамлекеттик тилдеги тексттин 48-пунктундагы "эске алынат" деген сөздөр "эске алынбайт" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 52-пунктта:

экинчи сүйлөм "төлөнгөн" деген сөздөн кийин "бардык жумушчу күндөр үчүн убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпул жана алгачкы он жумушчу күн үчүн кош бойлуулук жана төрөт боюнча" деген сөздөр менен толукталсын;

төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Республикалык бюджеттин каражаттарынан кош бойлуулук жана төрөт боюнча он биринчи жумушчу күндөн тартып төлөнүүчү жөлөкпул кайра эсептелүүгө тийиш эмес. Жумуш берүүчү төлөмдөрдүн айырмасын өздүк каражаттардын эсебинен төлөөгө укуктуу.";

- 55-пункттун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Баланы бир жарым же үч жашка чыкканга чейин багуу боюнча өргүүдө жүргөн кызматкерлерге (жалпысынан үзгүлтүксүз алты жылдан ашык) алар кош бойлуулук жана төрөт боюнча кайрадан өргүүгө чыккан учурда, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул бардык жумушчу күндөр үчүн айына 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө эсептелет. Жөлөкпул алгачкы он жумушчу күнү үчүн жумуш берүүчүнүн өздүк каражаттарынын эсебинен, ал эми он биринчи жумушчу күндөн тартып республикалык бюджеттин каражаттарынан төлөнүп берилет.";

- 60-пункттун 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) Билим берүү уюмдарынын кызматкерлерине жөлөкпул негизги иштеген жери боюнча иш жүзүндөгү эмгек акысынан эсептелет.";

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жободо:

- 23-пункттун үчүнчү абзацында "же" деген сөз "(түп нускасы) жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын отчетунун формасын толтуруу тартибинде:

- бүткүл текст боюнча "социалдык коргоо" деген сөздөр "социалдык өнүгүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 3-пункттун 1-пунктчасындагы "же" деген сөз "(түп нускасы) жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча патенттин же салык контрагынын негизинде иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары жөнүндө отчеттун формасын толтуруу тартибинде:

- бүткүл текст боюнча "социалдык коргоо" деген сөздөр "социалдык өнүгүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- жетинчи абзацта "же" деген сөз "(түп нускасы) жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын чыгымдары жөнүндө отчеттун формасын толтуруу тартибинде:

- бүткүл текст боюнча "социалдык коргоо" деген сөздөр "социалдык өнүгүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 1-пунктта:

үчүнчү абзацтагы "маалымкатты" деген сөздөн кийин ", же" деген сөз "(түп нускасы) жана" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

"- статистика органдарынан же салык органдарынан каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;";

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жактардын, патенттин же салык контрагынын негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган адамдардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун формасын толтуруу тартибинде:

- бүткүл текст боюнча "социалдык коргоо" деген сөздөр "социалдык өнүгүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 2-пунктта:

биринчи абзац "кош бойлуулук жана төрөт боюнча" деген сөздөн кийин "же расымдык (сөөк коюуга)" деген сөздөр менен толукталсын;

бешинчи абзацта "же" деген сөз "(түп нускасы) жана каза тапкандыгы жөнүндө" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кош бойлуулук, төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн муктаждыктын эсебинин формасын толтуруу тартибинде:

- бүткүл текст боюнча "социалдык коргоо" деген сөздөр "социалдык өнүгүү" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министри

 

Ж.Сатыбалдиев